2.Korinttolaiskirje 5:14-21
"Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä,
jotka olemme tulleet tähän päätökseen:
yksi on kuollut kaikkien edestä,
siis myös kaikki ovat kuolleet;

ja hän on kuollut kaikkien edestä,
että ne, jotka elävät,
eivät enää eläisi itselleen,
vaan hänelle, joka heidän edestään
on kuollut ja ylösnoussut.

Sen tähden me emme tästä lähtien
tunne ketään lihan mukaan;
jos olemmekin tunteneet
Kristuksen lihan mukaan,
emme kuitenkaan nyt enää tunne.

Siis, jos joku on Kristuksessa,
niin hän on uusi luomus;
se, mikä on vanhaa, on kadonnut,
katso, uusi on sijaan tullut.

Mutta kaikki on Jumalasta,
joka on sovittanut meidät
itsensä kanssa Kristuksen kautta
ja antanut meille sovituksen viran.

Sillä Jumala oli Kristuksessa
ja sovitti maailman itsensä kanssa
eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan,
ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä,
ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme.
Me pyydämme Kristuksen puolesta:
antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

Sen, joka ei synnistä tiennyt,
hän meidän tähtemme teki synniksi,että me
hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi."
Sulje