Jumalan sana ja Perinnäissäännöt
 
"Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte
  ihmisten perinnäissääntöä." , Mark.7:8

 (Viime vuosina olen syys- talvikuukausina pitänyt
  alustus / keskustelu tilaisuuksia Imatran Nuorten Kristillisen
  Yhdistyksen tiloissa, Esterinkatu 17, lauantaisin, klo 10.
  Tämä on konsepti minun viimeisestä tilaisuudesta.)
  (Explorer-selain toiminee parhaiten tällä sivulla) 
    

 
Napsauta tästä alkulaulu soimaan taustalle,
  (ja sitten napauta se heti ylhäältä - merkistä alas,
  niin että voit jatkaa lukemista. Laulun loputtua muista
  sulkea se, ettei seuraava video tule sen päälle.)
       
 
Ilmoitushan oli tämän tapainen:
 
Jumalan sana ja perinnäissäännöt
 on alustuksen ja keskustelun aiheena
 NKY:llä Esterinkatu 17, la 31.8. 2013 klo 10.
 Esitellään myös seuraavaksi keskustelujen
 vetäjäksi tuleva, erilaisen uskoontulon
 ja elämän kokemuksen omaava henkilö.
  

 Koska en ole Apolloksen kaltainen kaunopuhuja
 ja koska ikäni takia muistini jo pätkii, sekä
 fyysinen olemukseni rappeutuu vuosi vuodelta,
 niin heijastan alustukseni videotykillä
 valkokankaalle luettavaksi. Jaan myös
 muutamia monisteita alustuksen jälkeen.

 Yhdytään tähän taustalla soivaan kauniiseen
 lauluun, ja sen puhutteleviin sanoihin. Se löytyy
 virsikirjasta numerosta 310, säkeistöt 1,2,5,6 ja 8.

 Hyvä Taivaallinen Isämme
 Me muistamme Jeesuksen sanat:
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi
 on totuus.” Monesti me kuitenkin,
 ehkä tietämättämme, pyhitämme enemmän
 perinnäissääntöjä kuin totuutta sanastasi.
 Taivaallinen Isämme, me niin herkästi myös
 ”näemme rikan toistemme silmässä mutta
 emme huomaa malkaa omassa silmässä.”
 Tässä tilaisuudessa me pyydämme ja
 arvostamme meissä keskustelijoissa erikoisesti
 Hengen hedelmän makua, jossa on paljon
 rakkautta ja uskollisuutta sanallesi, mausteena
 kärsivällisyys ja itsehillintä.
 Ja Herra, me pyydämme myös siunaustasi tälle
 uudelle, seuraavien kokoontumisiemme
 keskustelujen vetäjälle. Jeesuksen nimessä,
 aamen.

Alustukseni jakautuu 6. lyhyeen osioon
jotka yhdessä muodostavat keskusteltavan
kokonaisuuden;

1. Paavikunnan synty.
2. Uskonnon käyttö kansan hallitsemiseen.
3. Jäikö Martti Lutherin uskonpuhdistus
    kesken?
4. Jumalan sanan ehkä suurin väärennös.
5. Edellisestä nettikirjoituksissa ja videoilla
6. Uuden keskustelujen vetäjän kokouspaikka,
    aihe, aika ja nimi.

Aluksi historiallista faktaa Otavan suuresta
22 kirjaa sisältävästä maailmanhistoriasta.
Kirja nro. 4. kertoo Rooman valtakunnasta.
Lyhyitä lainauksia sanatarkasti, sen sivuilta;
282, 283, 279, 287, 320. (osiot 1 ja 2)
 

1. Paavikunnan synty

Damasuksen (366 – 384 jKr.) ja Siriciuksen
(384 – 399 jKr.) myötä Rooman paavit
alkoivat esiintyä Jumalan edustajina maan päällä.
Siricius oli ensimmäinen, joka kutsui itseään
paaviksi
, papa, kreikan sanasta ‘isä’ -  taikka
kenties alkukirjaimista Petri Apostoli Potestatem
Accipiens  ‘se joka on vastaanottanut vallan
apostoli Pietarilta’. Paavit vaativat itselleen
viimeistä sanaa uskonasioissa; Roma locuta est,
Casa finita est, kuten vaikutusvaltainen
kirkkoisä Augistinus sanoi –
Rooma on puhunut, asia on ratkaistu.

2. Uskonnon käyttö kansan hallitsemiseen.

Paljon määrätietoisemmin koetti Rooman keisari
Aurelianus v. 270 – 275 jKr. tehdä
voittamattomasta
auringosta (Sol invictus)
virallisen valtionideologian, joka voisi
vahvistaa valtakunnan yhtenäisyyttä.
Keisari Konstantinus otti jatkaakseen tätä
politiikkaa
v. 310, mutta luopui sitten siitä
kristinuskon hyväksi.
Kristinusko tuli nyt
valtionuskonnoksi
pienin keskeytyksin.
Kaikki senaattorit kastettiin pakolla.
V
uodesta 320 alkaen sunnuntaista tuli
pakollinen vapaapäivä.
Vuodesta 323
kristityt ottivat haltuunsa valtion korkeimmat
virat. Kirkosta
kehittyi vähitellen valtakunnan
suurin maanomistaja. Kristinusko
puolestaan otti aineksia auringonpalvonnasta:
sen varsinaiseksi pyhäpäiväksi tuli
auringon päivä
- dies solis -  juutalaisten
sapatin sijasta. Auringon syntymäpäivästä,
joulukuun 25:nnestä, tuli vuodesta 388 alkaen
myös Jeesuksen syntymäpäivä.

3. Jäikö Martti Lutherin
    uskonpuhdistus kesken?

Vertailkaapa
mielessänne muutamia muinaisen
Rooman keisarin, Paavin
ja kirkkoisien,
yhdessä muovaamia uskontolakeja maamme
uskontolakeihin
! Kannammeko Rooman
”kahleita”
 
uskontolaeissamme?
Valtionuskontoja
ovat Evlut. ja Kreik.kat. kirkot.
Verotusoikeus
on
vain näillä kirkoilla.
Sunnuntai, sunday, on
edelleen
lepopäivä
ja työntekijä saa siitä kaksinkertaisen
palkan.
Paaviuden arvovallan ja tulon ovat
jakaneet
9000 – 13 499 €/kk ansaitsevat nykyiset
piispat
.
(huom. tämä on vanha v.2009 verotilasto
Iltasanomista) Kirkkoisien virat muutettu
kirkkoherrojen viroiksi,
vaivan palkkana 3 500 –
5 300 €/kk. tulot.

4. Jumalan sanan ehkä suurin väärennös.

Raamattu sanoo: ”Sillä mitä sinä, Herra, siunaat,
se on oleva siunattu iäti".
(Aik.17:27)

Kuuden päivän luomisen jälkeen: ”Jumala
siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen”.
1Moos.2:3

Jumala = Jeesus
= Sana alussa loi;
ajan, maailmamme, sen fyysiset, henkiset ja
hengelliset lait, ja pyhitti seitsemännen päivän
ihmisen
seurusteluun Jumalan kanssa
.
(Joh.1:1-3, 14,18; 1Moos.1: 3,6,9,11,14,20,
24,26,29; 1Moos.
2:3)

Luojana Jeesus näytti esimerkkiä seitsemännen
päivän oikeasta vietosta
ja vahvisti oikean
viikonpäivän,
nykyisen lauantain, pyhäpäiväksi
(Luuk.4:16,15)

Jeesuksen perustama alkuseurakunta noudatti
tätä Jumalan 4:ttä käskyä,
kuten muitakin 9:ää
käskyä. (Apt.16:13; 17:2; 18:4; Matt.16:15-9)

Vastakohtana edelliselle, Rooman keisari
Konstantinus Suuri
vuonna 321 jKr. käski
pyhittää
luomisviikon ensimmäistä päivää,
sunnuntaita, seitsemännen päivän sijasta.
Ja tätä keisarin käskyä noudattavat vieläkin
kaikki tunnetuimmat katoliset ja
protestanttiset
kirkkokunnat.

Näin toteutui 500-luvulla eKr. eläneen Danielin
ennustus:
”Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain”.
(Dan.7:25, 20, 21)

Suomikin virallisti tämän Jumalan sanan
vastaisen muutoksen siirtäen vuoden 1974
kalenterista lähtien viikon ensimmäisen
päivän maanantaille ja näin saatiin viikon
seitsemäs päivä
sunnuntaille.
Keskiviikko ei ole enää keskellä viikkoa.

VT kertoo, että noin 1800 v. eKr. Herra ilmestyi
Iisakille ja siunasi häntä koska hän isänsä
Aabrahamin tavoin ”noudatti Jumalan käskyjä,
säädöksiä ja opetuksia”.
(1Moos.26:2-5, 12-14)

VT kertoo edelleen, että noin 1300 v. eKr.
erämaassa, Egyptin orjuudesta päästyään,
ennen
kuin
Jumala antoi Moosekselle
kirjoittamansa kymmenen käskyä, Jumala
koetteli kansaa
siitä, että muistaisiko
se vielä sapattikäskyn
(2Moos.16:4,26)

Kuitenkin, koska monet kansasta eivät
muistaneet
tai
eivät halunneet noudattaa
sapattikäskyä, niin
Jumala kirjoitti sapattikäskyn lain tauluihin;
kymmeneen käskyyn
(dekalogi) ja aloitti sen
sanalla: ”Muista … (2Moos.20:8-11)

Jeesus sanoo: ”Älkää luulko, että minä olen
tullut lakia … kumoamaan; en minä ole tullut
kumoamaan ...”
Joten luomisen alussa annettu
käsky on voimassa myös uudessa liitossa.
(Matt.5:17-19)

Tulevaisuudessa, Jumalan luomassa
uudessa  maassakin
vietetään sapattia.

(Jes.66:22-23; 58:13-14.)

On olemassa kuitenkin elämäntilanteita,
elinkeinoja ja ammatteja jolloin
joutuu
tekemään
töitä myös osaksi sapattina,
syyllistymättä 4:nen käskyn rikkomiseen.
(Luuk.14:3-5; 2Kun.11:5-9; Mark.2:27;)

Toivottavasti Jeesuksen ei tarvitse sanoa meistä:
Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte
ihmisten
perinnäissääntöä”. (Mark.7:5-8-13)

5. Lepopäivästä nettikirjoituksissa ja videoilla.

Sapatti
Seitsemäs päivä
Sapatin historia raamatun mukaan
'Jumalan seurakunta',

kuten se  suomentaa nimensä.
Tai sitten se on vain eräs monista kirkoista.
En tunne lähemmin 'Jumalan seurakunnan'
oppia, sääntöjä, rituaaleja, uskon tunnustusta,
hierarkiaa, raamatun tulkintaa.
Mutta lepopäivän merkityksen ja ajan se
näyttää ymmärtävän oikein.
Sanakirjan mukaan Church sanalla on monia
merkityksiä englannin kielessäkin,
mm. kirkko ja seurakunta.


Wikipedia: "Suomessa sanalla seurakunta
tarkoitetaa
n yleensä joko koko kristikuntaa
tai jonkin kristillisen tunnustuskunnan
paikallista yksikköä,"
Esim. evlut. kirkon Imatran seurakunta.

Yleensä luullaan että
kirkko(kunta) ja seurakunta tarkoittavat
käsityksellisesti samaa, ovat synonyymeja.
Niinpä v. 1992 raamatunkäännös väittää,
että Kristus perusti kirkot, tai ainakin sen
kirkon jonka jäsen yksilö sattuu olemaan.
(Katso Kirkkoraamattu; Matt.16:18)
Vanha viisaus: "Luulo ei ole tiedon väärti."

Matt.16:15-19, v. 1938 käännöksen mukaan,
Jeesus Kristus perusti apostoli Pietarin
tunnustamalle Kristus kalliolle
seurakunnan, maailmasta uloskutsutuille.

Tosiasiahan on, että kirkkoon liitetään tai
liitytään.
Mutta Kristuksen perustamaan
seurakuntaan
synnytään.
(Joh.3:1-8; 17:13-23)

Kirkkokunnat
ja herätysliikkeet ovat
ihmisten perustamia uskonnollisia
yhdistyksiä
omine oppeineen, lakeineen,
perinnäissääntöineen, tunnustuksineen,
rituaaleineen ja raamatun tulkintoineen.

Näine ominaisuuksineen ne yleensä
"vangitsevat" jäsenensä itselleen jo lapsena
ja vaikeuttavat näin heidän syntymistään
alkuseurakunnan mukaiseen, Kristuksen
perustamaan seurakuntaan. (Ilm.18:4)

Seurakunnan ja kirkkokunnan eroavuuksista
tarkemmin kertovia kotisivuja ovat mm:
Mikä on Seurakunta
Seurakunta vai kirkko

Tiedän, että alustin aiheita joista monien mielestä
ei pitäisi puhua tänä ekumenian ja
yhteiskristillisyyden aikana!!?? (2Moos.23:2)
 

6.  Uuden keskustelujen vetäjän:
     kokouspaikka, aihe, aika ja nimi.

Kokouspaikka on NKY tai joku muu huoneisto.
Aiheen
jokaiselle keskusteluun osallistujalle
hän ilmoittaa puhelimella, tekstiviestillä tai
suullisesti vähintään viikkoa ennen.
Keskusteluryhmä voi ehdottaa tutkittavia aiheita.
Aika
viikolla on Jumalan pyhittämä ja siunaama
sapatti, lauantai.
Huomatkaa, raamatun mukaan sapatti alkaa
perjantai-illasta auringon laskettua ja loppuu
lauantai-iltana auringon laskuun.
(3Moos.23:3,- 32,38; Matt.28:1; Luuk.23:52-54-56)
(Huom. hän ei ole juutalainen eikä adventisti.)
Nimen
ilmoitan tämän kokouksen loppupuolella,
kunhan ensin olemme puineet tämän keskustelun
viisi osa-aluetta. Silloin huomaatte kohtaavatko
henkilökemianne hänet positiivisesti
vai negatiivisesti.

Yleinen keskustelu alkaa. Monisteet.
Loppulaulu ja rukous jos joku tuntee tarvetta.

(Minä, KK, kirjoitin tämän alustuksen
ja jaoin keskustelussa puheenvuoroja.
Tästä aiheesta on myös muita kirjoituksia
kotisivullani.   

Loppu
 

 

 
 

  


 

 

  

 

    

 

  Kuva on kopioitu eräältä uskonystäväni
  kotisivulta, hänen kirjoituksesta:
  "Papisto  joka kumosi Jumalan käskyt."