Luukas 15:2
"Mutta fariseukset ja kirjanoppineet
nurisivat ja sanoivat:
"Tämä ottaa vastaan syntisiä
ja syö heidän kanssaan".

Sulje