Roomalaiskirje 5:18 - 19
"Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus
tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion,
niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko
antamaan kaikille ihmisille
vanhurskauden ja elämän.

Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus
teki kaikista syntisiä,
niin yhden kuuliaisuus
tekee kaikista vanhurskaita".

Sulje