Jumalan palvelijoiksi vapautetut!

Roomalaiskirje 6:14,15
"Synti ei enää ole teidän herranne,
sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.

Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä,
koska emme elä lain vaan armon alaisina?
Emme toki!"

Sulje