Suomeksi: "Tervetuloa kirkkoon.
Sinä et tule tarvitsemaan tätä!

ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

    "Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi vielä kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä olette yhä vanhan luontonne vallassa. Kun teillä kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät." 1Kor.3:2,3  
   

Ahdasmielisyyttä kirkossa
Allekirjoittanut esitti alla olevat havaintonsa ja mielipiteensä todistuskokouksessa Imatran Adventtikirkossa sapattina 20.12.1997. Hämmästyksekseni pari johtavaa veljeä ja eräs sisar menettivät malttinsa siinä määrin, että esitys muuttui yksinomaan minun syyttelyksi ja tuomitsemiseksi. Tämä ihmetyttää jo senkin perusteella, että adventtikirkon Nykyajan Nro 15 - 14.4.1994. oli julkaissut Ministry-lehden päätoimittajan J. David Newman'in kirjoituksen:
"Montako lajia adventismia mahtuu adventtikirkkoon ?" . Em. artikkelinsa lopussa , esiteltyään ensin neljä merkittävää mielipideryhmää tämän päivän adventtikirkossa, J. David Newman sanoo näin : "Emme voi väittää , etteikö adventtikirkon piirissä olisi tänä aikana neljänlaisia - luultavasti useammanlaisiakin - mielipideryhmiä. On korkea aika keskittyä siihen, mitä voimme oppia toisiltamme, kun kuuntelemme huolellisesti ja pohdimme rukoillen näkemyksiä , jotka eroavat omasta kannastamme." Kirjoituksen lopussa Nykyaika-lehti kysyy : "Haluatko ottaa kantaa edellä olevaan ?", toivoen mielipiteitä.    

 
   Käytin kannanotossani apuna piirtokuvaheitintä tekstin näyttämiseen.

Seitsemännen Päivän Adventistien sisäiset hengelliset painotukset.

1. Uskonpuhdistusta ja pyhitystä  korostavat.       Uskonpuhdistajat.
 Keskeistä ; täytyy elää ja toimia raamatun ja E. G. Whiten ohjeiden mukaan
Tietolähteet: "Nykyaika " nro 44; Esa Rouhe, ja pastori Auvo Helmisen suomentama moniste Uskonpuhdistusliikkeestä

2. Lakia korostavat.                                              Lakihenkiset.
Keskeistä ; Sapatti pelastuskysymyksenä , lain pitäminen Hengen voimalla , "vapaaehtoiset" kymmenykset , varoitus vääristä herätyksistä ja karismaattisista liikkeistä , tutkiva tuomio .
Tietolähteet: Pastori Kaarlo  Soisalo: "Suora todistus" s. 164-167,185-195,201,205,210, "Seurakuntakasikirja" s,84, 189. E. G. W: "Hengellisiä kokemuksia " sivujen 62-64, 48-52, tulkinta.

3. Evankeliumia korostavat.                                  Evankeliset.
Keskeistä ; Uskon kautta vanhurskauttaminen, pelastuminen vain armosta, pyhitys on seuraus uudestisyntymisestä, lakia ei voi pitää edes Hengen voimalla. 
Tietolähteet ja henkilöt: pastori Olavi Rouheen suomentamat ja puhumat Desmond Fordin kasetit, pastori Onni Savolaisen vuosijuhlakasetti ; " Uskon kautta vanhurskauttaminen " , Nykyaika nro 12.1996 sivu 9: kooste pastori Jorma Räsäsen esittämistä ajatuksista, teologian tohtori Margit Süringin opetukset ja julkaisu : "Kristityn Avoin Forum ".

4. Pyhää Henkeä korostavat .                                 Karismaattiset.
Keskeistä : Herätys , Pyhän Hengen kaste (täyteys) , Pyhän Hengen lahjat , Pyhän Hengen johto , kiitos ja ylistys usein kädet kohotettuina, toisten puolesta rukoileminen rukousryhmissä , "veren " evankeliumi , ja , että myös "astiassa pitää olla öljyä ; kuten vertaus 10 neitsyestä kertoo
Tietolähteet ja henkilöt: adventistipastori Arvo Arasolan kirja : "Pyhän Hengen lahja ", Nykyaika nro 12. 1996 sivu 15 : "Näkyjen täyttymisen aika"- seminaari , järjestäjänä Helsingin Hannojen opintopiiri ,Nykyaika nro 47. 1995. "Pyhä Henki keskellämme ", ViIjo Timosen ja Rauno Helpin järjestämät : " Herätysadventistien raamattupäivät Jämsässä 17 - 19. 10. 1997.

Huomioita ja kokemuksia eri painotusryhmistä . Jokainen eri painotusryhmä myöntänee , että kaikki neljä kohtaa itsessään ovat hyviä ja raamatullisia . Niinpä jokainen jotain korostava väittää julistukseensa sisältyvän myös muut kolme kohtaa . Kaikki painotusryhmät vetoavat E. G. Whiten kirjoituksiin ja kokemuksiin. Lakihenkiset , joita lienee eniten , syrjivät muita painotusryhmiä kannattavia tai niissä toimivia väittäen , että muut ryhmät "unohtavat" profeetallisen adventtisanoman , aiheuttavat hajaannusta , "lampaiden villat" menevät muualle kuin Adventtikirkolle ja että ainakin karismaattisuus on väärää herätystä . Huomioni mukaan juuri syrjiminen aiheuttaa paljon "villojen" menetystä Adventtikirkolta pois. 

Ratkaisuehdotus: Toivomukseni on , että kaikki ryhmät ja kirkot , jotka viettävät sapattia , voisivat vapaasti kokoontua ja puhua kaikissa Suomen adventtikirkoissa , jolloin sensuuri ja vääristely loppuisi . Ja, että reilusti kerrottaisiin jo ennen kastetodistuksen allekirjoitusta seuraavaa; ellet maksa "vapaaehtoisia kymmenyksiä" seurakuntasi rahastonhoitajan kautta , tulet olemaan aina halveksittu , 2.luokan uskova jota rangaistaan Seurakuntakäsikirjan mukaan. Mielestäni olisi parempi jos kymmenysten maksaminen olisi joko jäsenyyden ehto , tai sitten vain Jumalan ja maksajan välinen asia ilman rahastonhoitajan tai kenenkään muun ihmisen kontrollia. Tällaisena käytäntönä se on vain väärin käytetty vallankäytön ja itsekorostuksen ase, joka saa paljon pahaa aikaan .

Huomatkaa, en ole kymmenysperiaatetta vastaan. Itse olen noudattanut sitä 28 vuotta ja noudatan edelleen .Tosin en ole viime vuosina antanut kymmenyksiäní seurakunnan rahastonhoitajan kautta. Toisaalta, uskontunnustus-kastelupaus ei velvoitakaan menettelemään tällä tavoin.

Kyösti Keltanen.

PS. Näyttää siltä, että jo Paavalin ajan Korintin seurakunnassa oli edellä mainitut "puolueet". (1.Kor.1:11,12) Vaikka Paavali paheksuu "puolueryhmittymistä" ja nimittää Korinttolaisia Kristuksen tuntemisessa pikkulapsiksi ,(1.Kor.3:1b) ei hän kuitenkaan julista esimerkiksi oman "puolueensa " kannattajia ainoiksi oikeassa oleviksi , joiden pitäisi alistaa tai syrjiä muut seurakunnasta pois. "Älkää siis mahtaillen asettuko yhden puolelle toista vastaan", sanoo Paavali. (1.Kor.4:6b)

Aiheisiin