ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

         
       

Jumala ilmaisi meille rakkautensa sillä tavoin, että lähetti ainoan Poikansa tähän pahaan maailmaan kuolemaan ja näin tuomaan meille ikuisen elämän. 1Joh.4:9.

 

Aiheisiin

       

ELÄVÄ UUTINEN

       

 Sivuotsikot Kalervon tekemät. Huom. kirja on "sanomalehtikielelle" muokattu UT:n teos. Tarkempaa tutkimusta varten katso virallisia käännöksiä.

   

kunhan ensin tajuamme tilanteemme vakavuuden

   
  Hyvät ihmiset eivät hyvyydellään kelpaa Jumalalle   Raamattu sanookin: ”Kukaan ei ole hyvä – koko maailmassa ei ole ainuttakaan synnitöntä ihmistä. Ei ole ketään, joka olisi täysin noudattanut Jumalan tahtoa tai edes todella halunnut sitä noudattaa. Jokainen on poikennut pois Jumalan tieltä. Kaikki ovat menneet harhaan. Mistään ei löydy ihmistä, joka olisi tehnyt pelkkää hyvää. Sellaista ihmistä ei kerta kaikkiaan ole. Room.3:10-12
  Jumalan lain noudattajatkaan eivät kelpaa Jumalalle   Tiedämme, että Jumalan tuomio kohtaa raskaasti juuri juutalaisia, sillä he ovat sitoutuneet pitämään Jumalan lait. Kukaan ei voi itseään puolustaa – koko maailma seisoo syyllisyytensä mykistämänä kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Joko nyt ymmärrätte? Kukaan ei kykene niin noudattamaan Jumalan lakia, että hän sen perusteella kelpaisi Jumalalle. Room.3:19-20a
  Jumalan laki näyttää, että olemme sen rikkojia, syntisiä   Päinvastoin: mitä paremmin tunnemme Jumalan lain, sitä selvemmin tajuamme, ettemme ole noudattaneet sitä elämässämme. Jumalan lain tarkoituksena onkin saada meidät tajuamaan, miten puutteellisia ja syntisiä olemme. Room.3:20b
  Nyt se Elävä Uutinen   Mutta nyt Jumala on osoittanut meille toisenlaisen pelastuksen tien.
Raamatussa on puhuttu siitä jo aikaisemmin. Jumalan yhteyteen ei kukaan voi päästä olemalla riittävän hyvä tai noudattamalla Jumalan lakia. Jumala näet sanoo, että hän hyväksyy meidät ja julistaa meidät syyttömiksi, kun turvaudumme Jeesukseen Kristukseen: siihen, että Jeesus on ottanut syntimme kannettavakseen. Me kaikki pelastumme tällä samalla tavalla - uskomalla Jeesukseen - aivan riippumatta siitä, keitä olemme tai minkälaisia olemme olleet.
Kaikki ihmisethän ovat tehneet syntiä. Ei kukaan täytä Jumalan asettamia vaatimuksia.
Room.3:21-23
         
  Meidät armahdetaan   Mutta me saamme lahjaksi armahduksen: Jumala julistaa meidät syyttömiksi, koska Jeesus Kristus on kuollut puolestamme. Näin armahtavainen Jumala on ihmisiä kohtaan. Room.3:24
  Tästä armahduksesta johtuen me jäämme äärettömän suureen rakkauden velkaan Jumalalle   Maksakaa kaikki velkanne, paitsi rakkauden velkaa – sitä älkää koskaan lakatko maksamasta! Room.13:8a
                   
  Rakkaus lähimmäistä kohtaan täyttää kaikki Jumalan lain vaatimukset   Sillä jos te rakastatte ihmisiä, noudatatte siten kaikkia Jumalan lakeja ja täytätte kaikki hänen vaatimuksensa. Jos rakastatte lähimmäistänne yhtä paljon kuin itseänne, ette tahdo vahingoittaa ettekä pettää häntä, ette tappaa häntä ettekä varastaa häneltä. Ette myöskään tahdo tehdä aviorikosta hänen puolisonsa kanssa, ettekä halua itsellenne sellaista, mikä kuuluu hänelle. Tehän ymmärrätte, että kaikki nämä käskyt sisältyvät tähän yhteen: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin rakastat itseäsi!”
Rakkaus ei tee toiselle mitään pahaa.
Sen vuoksi se täyttää kaikki Jumalan lain vaatimukset.
Se on ainoa laki, jonka te tarvitsette.
 Room.13:8b - 10
 
         
  Lähimmäisen rakastaminen on pelastuneen tuntomerkki   Rakkaat ystäväni, meidän on käytännössä osoitettava, että rakastamme toisiamme, sillä rakkaus tulee Jumalalta. Lähimmäisenrakkautemme on merkki siitä, että olemme Jumalan lapsia ja että jatkuvasti opimme tuntemaan häntä paremmin.
Mutta jos ihminen ei rakasta toisia, hän ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
1Joh.4:7,8
         
  Jumalan luonteeseen kuuluu rakkaus ja luotujensa rakastaminen sekä täydellisyyden
vaatimus.
  Jumala ilmaisi meille rakkautensa sillä tavoin, että lähetti ainoan Poikansa tähän pahaan maailmaan kuolemaan ja näin tuomaan meille ikuisen elämän.
Tästä näemme, millaista todellinen rakkaus on – ei meidän rakkautemme Jumalaan, vaan Jumalan rakkaus meihin. Jumalahan lähetti Poikansa kärsimään rangaistuksen, joka olisi kuulunut syntiemme tähden meille. Ystäväni, koska Jumala on rakastanut meitä tällä tavoin, meidänkin on rakastettava toisiamme.
1Joh.4:9-11

"Teidän on oltava yhtä täydellisiä kuin Isänne, joka on taivaassa." Matt.5:48
kts. http://www.rkk-sansa.net/raamattu-kannesta-kanteen/uusi-testamentti/matteuksen-evankeliumi/228
 
         

Aiheisiin