ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

 
             
     

Monta väärää profeettaa ilmaantuu,
ja he johtavat useita harhaan. Matt.24:11

 
             
       

Aiheisiin 

   
               
  (Tämän  artikkelin internet osoite on: http://www.truthorfables.com/EGW_Contradicts.htm 
Kalervo on kääntänyt EGW:n lisäykset raamattuun.
Napsauta lisäyksien alkuun , jos haluat vilkaista vain näitä.
Jukka Kaija on kääntänyt suurimman osan EGW:n ristiriidoista raamatun kanssa. Kääntäjä mainittu kussakin kohdassa.)

 

   ELLEN G. WHITE ON RISTIRIIDASSA RAAMATUN KANSSA YLI 50 KERTAA

Kirjoittanut Robert K. Sanders

Tämän listan ristiriidoista ovat koonneet entinen Seitsemännen päivän Adventtikirkon pastori Sydney Cleveland ja entinen Seitsemännen päivän Adventtikirkon seurakunnassa 37 vuotta jäsenenä ollut ja seurakunnan vanhimpana palvellut Robert K. Sanders.

Tarkistettu ja korjattu kesäkuussa 2002

Tähän listaan on sisällytetty Seitsemännen päivän Adventismin puolustajien vastatodistelut. He kutsuvat itseään ”Volunteers at Ellen-White”. He kiistävät sen, että Ellen Whiten kirjoitukset olisivat ristiriidassa Raamatun kanssa, sanomalla että me emme ole huomioineet asiayhteyttä. Tässä artikkelissa heidän todistelut ovat VIOLETIN värillä ja meidän vastaukset heidän todisteluihin VIHREÄLLÄ ja PUNAISELLA.

Tämä järjestely antaa lukijan itsensä päätellä onko vai eikö EGW ole ristiriidassa Raamatun kanssa. Etsi Raamatun teksti josta on tarjottu 1000 $ , kohta 27. Asia liittyy Ellen G. Whiteen

”Siinä mitä olen kirjoittanut on yksi luotettava totuuden ketju, ilman yhtäkään harhaoppista lausetta.” ― Ellen G. White, Letter 329A, 1905.

EGW: "Kaikki läksyt, jotka Jumala on antanut kirjoittaa sanaansa, ovat meille varoitukseksi ja opetukseksi. Ne on annettu varjelemaan meitä petokselta. Niiden laiminlyöminen johtaa perikatoomme. Saamme olla varmat siitä, että kaikki Jumalan sanan vastainen on lähtöisin saatanasta. Patriarkat ja profeetat, sivu 35.

”Kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä.” (5.Moos.18:22 VKR)

Ellen White oli yksi Seitsemännen päivän Adventtikirkon perustajista 1800 - luvun puolivälissä. Hän väitti vastaanottavansa ilmoituksia Jumalalta näkyjen, unien ja enkelivierailijoiden kautta. Vaikkakin ollen jo kauan sitten kuollut, niin
edelleen Seitsemännen päivän Adventistit väittävät Ellen Whiten olleen oikea naisprofeetta, ja he yleensä pitävät häntä ”Herran Sanansaattajana” Seurakunnalle.

Alkuperäinen dokumentti: ”Esimerkkejä Ellen Whiten kirjoituksista, jotka ovat ristiriidassa Raamatun kanssa”, oli kirjoitettu vilpittömänä haasteena Ellen G. Whiten opetuslapsille vertailla hänen kirjoituksiaan Raamattuun. Seitsemännen päivän Adventistit viittaavat mielellään Jesajan 8:20: ” ‚Pysykää laissa ja todistuksessa!‚ Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole.” (VKR) – ajattele huolellisesti, tämä teksti ei sano, että heissä on jonkinlaista aamun sarastusta, ei, vaan se antaa ymmärtää, että he pysyvät pimeydessä. No niin, katsokaamme Jesajan 8:20 perusteella, onko Ellen White samaa mieltä, totuuden suurimman määrittäjän, Raamatun kanssa. Jos hän on samaa mieltä silloin hänessä on todella ”valoa”. Jos hän ei ole samaa mieltä Raamatun kanssa, niin silloin hän on väärä profeetta, joka johtaa Seitsemännen päivän Adventistit täydelliseen pimeyteen.

Mitä huomioitavaa on EGW:n opetuslasten vastatodisteluissa ja meidän vastauksissa niihin.
 

1.     Se mitä me siteerasimme oli todella EGW:n  sanomaa ja kirjoittamaa. Sen vuoksi Ellen Whiten opetuslapset eivät voi väittää että me vääristelisimme hänen kirjoituksiaan. Niinpä  keskuudessamme on yksimielisyys siitä, että hän todella sanoi niin kuin me olemme lainanneet hänen lauseitaan.

2.     Koska Ellen White saattaa olla ollut sopusoinnussa Raamatun kanssa yhdessä osassa hänen kirjoituksiaan, ei se oikeuta häntä olemaan ristiriidassa Raamatun kanssa hänen kirjoitustensa toisissa osissa. Sen vuoksi, että Ellen G. White jatkuvasti oli ristiriidassa sekä itsensä että Raamatun kanssa, hän toistuvasti epäonnistuu oikean raamatullisen profeetan testissä.

3.     Kun Ellen Whiten opetuslapset kohtaavat monia hänen lausuntojaan jotka kumoavat Raamatun sanan tai hänen aikaisemman lausuntonsa, he väittävät: ” Te olette irrottaneet ne asiayhteydestään.” Siksi kysymys sinulle, lukija, joka sinun täytyy ensin päättää on: olemmeko me arvostelleet hänen lausuntojaan irrallisina, ottamatta huomioon hänen selittämäänsä asiaa, vai ovatko hänen puolustajansa irrottaneet ne asiayhteydestään?  Lukijat voivat tutkia kunkin lainaamamme EGW lausunnon asiayhteyden, sillä olemme aina sisällyttäneet tarkat viitteet kuhunkin lausuntoon, jota siteeraamme. Me luotamme todistusaineiston selvästi osoittavan lukijoillemme, että me olemme kertoneet totuuden! 

4.     EGW:n opetuslapset Ellen-Whiten verkkosivulla nimittävät meitä ”D&D” , ”suojellakseen meidän henkilöllisyyttämme.” Me emme koskaan ole kätkeneet julkaisujamme  nimettömyyden varjoon. Sen sijaan meillä on aina ollut nimemme selvästi nähtävänä tämän dokumentin tekijänä, ja me julkaisemme nimemme myös omilla verkkosivuillamme. Oletamme, että  kellään ei ole ollut epätietoisuutta siitä keitä me olemme. Kuitenkin Ellen Whiten puolustajat nähtävästi häpeävät työtään, sillä heillä ei ole rohkeutta julkaista nimiään tai taustojaan, huolimatta tämän kirjoituksista!

5.     Vastatodisteluissaan EGW:n opetuslapset ovat toisinaan käyttäneet paljon sanoja ja kehällisiä perusteluja tarkoituksenaan sotkea asian ydin. Kuningas Salomon mukaan: ”Missä on paljon sanoja, siinä on tyhmä äänessä” (Saarnaaja 5:2b, VKR). Me olemme esittäneet tosiasiat mahdollisimman selvästi ja lyhytsanaisesti. Jos haluat enemmän tietoa niin voit lähettää meille sähköpostia. 

SPA kirkko myöntää, että Raamatun kaanon sulkeutui Ilmestyskirjan mukana 2000 vuotta sitten. He myös kertovat meille, että Ellen Whiten kirjoitukset eivät ole lisäys Raamattuun, mutta ne ovat aivan yhtä innoitettuja kuin Raamatun kirjoitukset. Tavallisen Seitsemännen päivän adventistin mielestä tämä käsitys, niin teoriassa kuin käytännössä, tekee EGW:n kirjoitukset samanarvoiseksi Raamatun kanssa. Hyväksyessään Ellen Whiten naisprofeettana ja ” Jumalan sanansaattajana” he tietämättään avaavat Raamatun kaanonin. Tässä suhteessa he eivät eroa toisista kultti-uskonnoista, jotka samalla tavoin julistavat profeetan ylintä määräysvaltaa johtajiensa joukossa.  

Napsauta tätä päästäksesi SISÄLLYSLUETTELOON EGW:n RISTIRIITAISUUKSISTA

Napsauta tätä päästäksesi SISÄLLYSLUETTELOON EGW:n LISÄYKSISTÄ RAAMATTUUN 

 

1. TEHTIINKÖ PELASTUSSUUNNITELMA SYNTIINLANKEEMUKSEN JÄLKEEN? (Kääntänyt Jukka Kaija)

  EGW: KYLLÄ   ”Armon valtakunta perustettiin heti ihmisen lankeemuksen jälkeen, jolloin suunnitelma laadittiin syyllisen suvun lunastamiseksi” (Great Controversy, p. 347) 
[ Suuren Taistelun suomalaisessa käännöksessä vuodelta 1969, sivulla 334, on lause muutettu seuraavanlaiseen muotoon: ”Armon valtakunta perustettiin heti ihmisen lankeemuksen jälkeen, syntisen suvun lunastamista varten laaditun suunnitelman mukaan.” kts. myös Alfa ja Omega osa 7, sivu 301
Englanniksi lause oli: ”The kindom of grace was instituted immediately after the fall of man, when a plan was devised for the redemption of guilty race” (Great Controversy, p. 347.) (Kääntäjän huomautus).
]

EGW: KYLLÄ  (Katso EGW:n "Lunastuksen historia". Kustannusliike Kirjatoimi. Lahti 1951. Esan kirjapaino Oy. Luku 5. Otsikko: Pelastussuunnitelma,
                 sivu 31. Kääntäjän huomautus)

 RAAMATTU: EI.  ”Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla,  vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä.  Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. 1.Piet.1:18-20.   

RAAMATTU: EI  ”Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Ef.1:4.  

HUOMAA: Armon pelastussanoma uskon kautta Jeesukseen oli olemassa jo ennen tämän maailman luomista. EGW on ristiriidassa Raamatun kanssa väittämällä että pelastussuunnitelma laadittiin Aadamin ja Eevan syntiinlankeemuksen jälkeen.  

 EGW:n opetuslapset: Tässä D&D panevat lainausmerkkeihin Ellen Whiten sanat, että ”armon valtakunta“ oli perustettu ja suunnitelma oli ”laadittu“ heti syntiinlankeemuksen jälkeen. Minkä he, kriitikot, jättivät mainitsematta olivat Ellen Whiten lausunnot, että suunnitelma oli todellisesti olemassa jo kauan sitä ennen (katso Aikakausien Toivo, s. 11,12, erityisesti kolmas kappale): ”Pelastussuunnitelma ei ollut mikään perästä päin tullut ajatus, Aadamin lankeamisen jälkeen laadittu suunnitelma …“.   Ja myös tämä lausunto samassa kirjassa, s. 128: ”... Kristuksen elämän jokainen teko oli sen suunnitelman täyttymystä, joka oli ollut olemassa iankaikkisista ajoista asti.“  Tämänkaltaisia lausuntoja on hänen kirjoituksissaan useita. Saadakseen tasapainoisen kuvan siitä mitä Ellen White todella sanoi tästä asiasta (ja asian oikeassa  yhteydessä) suosittelemme Patriarkat ja Profeetat  kirjan lukua ”Pelastussuunnitelma.

 Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

 1. EGW:n opetuslasten perusteltu väite on, että EGW sanoi sen oikein muissa kohdissa kirjoituksiaan. Olemme samaa mieltä. Mutta tässä on ongelma.  EGW:n puolustajat yrittävät hämmentää asian sanomalla että EGW oli oikeassa toisessa kohdassa ja samalla  toivovat, ettet huomaisi hänen olleen väärässä meidän lainauksessamme: ”Armon valtakunta perustettiin heti ihmisen lankeemuksen jälkeen, jolloin suunnitelma laadittiin syyllisen suvun lunastamiseksi” (Great Controversy, p. 347)

2. Raamattu toteaa että suunnitelmaa ei  Jumala ”laatinut” syntiinlankeemuksen jälkeen, vaan ennen maailman luomista!

3. Tässä EGW oli ristiriidassa Raamatun kanssa; teki Jumalan valehtelijaksi ja EGW:n opetuslapset puolustavat EGW:n virheitä.

 EGW:n opetuslapset: Raamatussa on useita  mainittujen tekstien kaltaisia kohtia, joissa pelastussuunnitelma sijoitetaan maailman luomista ennen, mutta Ilmestyskirjan 13:8 on hiukan kaksiselitteinen ja kertoo, että Jeesus surmattiin maailman luomisesta alkaen, ei sitä ennen  (KJV, NKJV, NIV, AMP, Weymouth, Young’s, LTV). Muodollisesti Kristus surmattiin “ikuisista ajoista lähtien”, eikö niin? Tekikö profeetta Johannes virheen? Ei. Suunnitelma täytyi panna täytäntöön Aadamin ja Eevan syntiinlankeemuksessa, mutta milloinka Rajaton Viisaus  pystyi etukäteen näkemään synnin ja Pelastajan tarpeellisuuden? Ikuisista ajoista lähtien, tietenkin. (Jotkut voivat huomauttaa, että eräät Raamatun käännökset käyttävät  ”maailman luomisesta alkaen” viittaamaan siihen, milloin Karitsan Elämänkirja kirjoitettiin , eikä siihen milloin Karitsa teurastettiin. Joka tapauksessa, useimmat raamatuntutkijat, jotka kokosivat englanninkieliset raamatunkäännökset, eivät ole tulleet tähän tulokseen. Kaikki merkittävimmät raamatunkäännökset; King James, New King James, NIV, AMP, Weymouth, Young's, and LTV (Green) viittaavat ”teurastetun“ sanaan. (NIV sanoo reunahuomautuksessa että se voisi olla toisinpäin kirjoitettu ja AMP:n teksti tulkitsee sen molemmilla tavoilla). NASB viittaa ”Kirjaan,“ samalla huomauttaen että se voi viitata ”teurastetun.“ RSV ja Darby muotoilevat sen niin, että  ”luomisesta“ viittaa Karitsan Elämänkirjan kirjoittamiseen. Silti ilman tätäkään tekstiä, Ellen Whiten lausunnot eivät ole ristiriidassa minkään asian kanssa, josta Raamattu kertoo tässä mielessä. Hän on samaa mieltä siitä että suunnitelma oli olemassa ”ikuisista ajoista lähtien.“)

 Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:          

1. EGW:n opetuslapset yrittävät hämmentää sinua sanomalla, että emme tiedä milloin Karitsa oli teurastettu; oliko se ennen maailman luomista  vaiko hamasta maailman luomisesta? Ilmestyskirjan 13:8 avainsana on kreikan kielinen ”kosmos“ (Strongs#G2889) joka tarkoittaa ”maailmankaikkeus, taivaat, maa, maailma.“ Saamme tästä sanasta englanninkielisen sanan ”cosmos.“ Englannin kielessä ”cosmos“ tarkoittaa ”maailmankaikkeuden järjestyksellinen, sopusointuinen  kokonaisuus.“ Tämä koko teksti käyttää symboliikkaa: kirjaimellista eläintä ei ole, Jeesus ei ole oikea karitsa ja Häntä ei oltu todellisesti teurastettu luomisessa.  Mutta näiden vertauskuvallisten termien kautta ymmärrämme, että Jeesus oli ”käytännöllisesti katsoen kuollut“ maailmankaikkeuden alusta lähtien – maailman luomisesta puhumattakaan. Kaikki tässä tekstissä kumoaa EGW:n opetuslasten väitteet, huolimatta siitä kuinka paljon he yrittävät Raamattua vääristää! 

 2. Raamattu antaa tarvitsemamme tiedon; Hän oli  ”edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten“ (1.Piet.1:18-20, VKR). Tämä teksti kertoo meille ajankohdan olleen ”ennen maailman perustamista“. 

3. EGW väitti Raamattua vastaan sanomalla; ”Armon valtakunta perustettiin heti ihmisen lankeemuksen jälkeen, jolloin suunnitelma laadittiin syyllisen suvun lunastamiseksi” (Great Controversy, p. 347). Raamattu kertoo meille, että ”armon valtakunta” oli laadittu ikuisuudessa, joka oli olemassa jo kauan ennen ihmissuvun lankeemusta. Ellen Whiten mukaan hänen  jumalansa yllättyi siitä kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin! Mutta Raamatun Jumala tiesi etukäteen sen, että Aadam ja Eeva tulisivat lankeamaan syntiin, laati pelastussuunnitelman ja perusti armon valtakunnan. Uskotko sinä Raamattua? Vai uskotko EGW:tä ja hänen opetuslapsiaan?
 


Näiden viivojen välissä oleva teksti ei liity käännökseen, vaan on irrallinen episodi.

{[Keväällä 2003 adventtikirkon ylläpitämässä sähköposti-keskustelulistalla, ilmoittaessani tästä kotisivusta, emerituspastori Olavi Rouhe julkaisi omat, Ellen G. Whitea puolustavat teesinsä näitä kriitikkojen väitteitä vastaan.  Olen kopioinut alle Rouheen vastauksen tähän ensimmäiseen kysymykseen. Kun vertaa kriitikkojen kirjoitusta Rouheen tekstiin, niin huomataan ainakin seuraavat Rouheen kirjoittamat väärät väitteet ja asenteet: 1.kriitikot eivät lainanneet Rouheen mainitsemia EGW:n sanoja (katso mitä he lainasivat). 2. Vastoin Rouheen väitettä, kriitikot tietävät ja myöntävät sen, että EGW oli sopusoinnussa raamatun kanssa tässä asiassa muissa kohdin hänen kirjoituksiaan. 3. Rouheen sanonnat: …”näyttävät samastavan armon … näyttävät tuntevan huonosti” … osoittavat Rouheen halveksuntaa toisinajattelijoita kohtaan ja melkoista ylemmyyden tunnetta hänellä itsellään. Tällä tavoin asioita vääristelemällä saadaan vastapuoli näyttämään tyhmältä, lähes naurettavalta. Onko tällainen asenne kristillistä? Etenkin uskovien keskuudessa  olisi parempi jos asiat riitelisivät, mutta ei miehet. (Mainittakoon vielä ulkopuolisille, että em. keskustelulista lopetettiin adventtikirkon määräyksestä kesäkuun lopussa 2003.) Kyösti Keltanen]    

adventisti, emerituspastori Olavi Rouhe kirjoitti seuraavaa:
1. Laadittiinko pelastussuunnitelma syntiinlankeemuksen jälkeen?
Raamatun vastaus on ’ei’ (1. Piet. 1:18-20; Ef. 1:4), mutta kriitikkojen mukaan EGW vastaa ’kyllä’. Kriitikot lainaavat EGW:n sanoja: "Armon valtakunta perustettiin heti ihmisen lankeemuksen jälkeen, syntisen suvun lunastamista varten laaditun suunnitelman mukaan" (Suuri taistelu s. 334). Kriitikot näyttävät samastavan armon valtakunnan perustamisen ja pelastussuunnitelman laatimisen eivätkä tiedä, että EGW kirjoittaa sopusoinnussa Raamatun kanssa: "Pelastussuunnitelma oli laadittu ennen maan luomista, sillä Kristus on teurastettu Karitsa ’hamasta maailman perustamisesta’ (Ilm. 13:8)" (Patriarkat ja profeetat s. 43- 44). Ja edelleen: "Lunastussuunnitelma ei ollut mikään perästä päin tullut ajatus, Aadamin lankeamisen jälkeen laadittu suunnitelma. Se oli sen salaisuuden ilmaisu, ’joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta’ (Room. 16:25)" (Aikakausien Toivo s.11,12).

Kriitikot näyttävät tuntevan huonosti EGW:n raamatullista opetusta pelastussuunnitelmasta.
(
Pastori Olavi Rouhe)}


2. OLIKO AADAM EEVAN MUKANA KUN EEVAA KIUSATTIIN PARATIISISSA?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW:  EI   ”Enkelit olivat varoittaneet Eevaa loittonemasta miehestään suorittaessaan päivittäisiä askareitaan paratiisissa. Hänen kanssaan hän oli vähemmässä vaarassa joutua kiusaukseen kuin yksin ollessaan. Mutta mieluisaan työhönsä kiintyneenä hän erkaantui miehensä luota. Huomatessaan jääneensä yksikseen hän tajusi vaaran läheisyyden … hän kulkeutui pian kielletyn  puun lähelle ja jäi uteliaana ihailemaan sitä.  (Patriarkat ja Profeetat , s. 33. Katso myös Lunastuksen historia, sivulta 21,23 )  

RAAMATTU: KYLLÄ "Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi" (1.Moos. 3:6). 

EGW:n puolustajat: Tässä on kiista ”hänen kanssaan” sanojen merkityksestä,  [KJV, NASB, RSV, Amp & Darby käännökset, muiden muassa, eivät sisällä sanoja ”joka oli” (hänen kanssaan) ]  itsepintaisesta väittämisestä, että Aadam olisi ollut Eevan mukana koko ajan, kun Eevan käveli puun luo ja keskusteli käärmeen kanssa.  Ellen White ei tosiaankaan ollut sen uskomuksen keksijä, että Eeva oli yksin puun luona. Harkitsepa muutamia tosiasioita:

- Keskustellessaan Eevan kanssa, käärme ei anna vahvistusta Aadamin oletetusta läsnäolosta (1 Moos. 3:1-5). Itse asiassa Aadamin mielipidettä hänen päätöksestään ei ollenkaan mainita ennen kuin hän itse "söi." (jae 6).

Kohdatessaan Jumalan, Aadam ei syytä käärmettä, vaan Eevaa (jae 12).  Jos hän olisi ollut puun vieressä samaan aikaan, näyttäisi todennäköiseltä, että hän ja Eeva yksissä tuumin olisivat syyttäneet käärmettä.

Kohdatessaan Jumalan Eeva ei sano "käärme petti meidät, ja me söimme" vaan  "käärme petti minut, ja minä söin." (jae 13) 

Monet raamatuntutkijat ovat ottaneet tämän asenteen aikojen kuluessa, jo kauan ennen kuin Ellen White koskaan kirjoitti siitä. Sanat "hänen kanssaan" ─ ilman täsmällistä aikataustaa ─ ovat tuskin tarpeeksi todistuskelpoisia kumotakseen kaikki seikat edellä mainituissa kohdissa.  

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun: 

1. EGW:n opetuslapset järkeilevät, että käärme ei anna vahvistusta Aadamin läsnäolosta ja sen tähden hän ei voinut olla puun luona. Tämä käsitys ei ole totta. Raamattu kertoo meille, että käärme oli keskustelussa Eevan, ei Aadamin kanssa. Me teemme samoin keskustellessamme paikalla olevien kahden muun henkilön kanssa. Me voimme puhua toisen kanssa, katsomalla häntä silmiin, välittämättä toisen henkilön läsnäolosta.  

2. Raamatun kirjoittaja kertoi meille, että se oli Eeva, joka otti käärmeen haasteen vastaan, ja söi hedelmästä. Eeva sanoi käärmeelle, "ME" saamme syödä, eikä "minä voin syödä", mikä osoittaa sen että Aadam oli hänen kanssaan puun vieressä. "Nainen vastasi  käärmeelle : "Kyllä ME saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä." (1 Moos. 3:2)  "Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi " (1 Moos. 3:6).  

3. Aadam ei varmasti ollut kaukana Eedenin eteläpuolella kun Eeva antoi hänelle, "joka oli hänen kanssaan", hedelmän syötäväksi. Toisin sanoen Raamattu ei kerro Eevan syöneen hedelmästä ja sen jälkeen menneensä kävelylle Eedenin poikki antaakseen muutamia hedelmiä Aadamille syötäväksi.  

Kysymyksessä näyttää olevan se, mitä "hänen kanssaan" tarkoittaa? Heprean kielessä  on selvää, että sana "kanssaan" ei tarkoita kaukana toisistaan. "Kanssaan" on hepreaksi; 'im, eem; Theological Wordbook of the Old Testament määrittelee 'im - sanan: "kanssa, jonkin sivulla, vieressä, keskuudessa, olla mukana. ...Se ilmaisee käsitystä mukaan lukemisesta, yhteishengestä, seurasta. ...Perusajatus, joka välittyy, on yhteenkuuluvuus, toveruus, yhteiset kokemukset." –s.676,677. Heprealais-Englantilainen Sanakirja määritelee 'im’in: "jonkun kanssa, tai jonkun "ryhmässä."-s.196.  

1. Seuraavassa näytämme kolme  esimerkkiä monista Raamatun käännösvastineista, jotka on käännetty sanoista ”hänen kanssaan”.  Tulet näkemään että "hänen kanssaan"  ei tarkoita kaukana olemista, kuten EGW:n opetuslapset haluaisivat sinun uskovan.  "Tuskin hän oli ehtinyt tämän lausua, kun kaivolle tuli Rebekka, Betuelin tytär, ruukku olkapäällään..." (1 Moos. 24:15) "Jaakobin vielä puhuessa heidän kanssaan Raakel toi sinne isänsä lammaslauman; sen paimentaminen oli näet hänen tehtävänsä." (1 Moos. 29:9) "Ja vaikka nainen päivästä toiseen houkutteli Joosefia, Joosef ei suostunut makaamaan eikä olemaan hänen kanssaan." (1 Moos. 39:10)  

2. EGW:n opetuslapset väittävät että Aadam ei voinut olla puun luona, koska  "Eeva ei sano "käärme petti meidät, ja me söimme" vaan, "käärme petti minut, ja minä söin." (jae 13). Tässä yksinkertaisesti Eeva tunnustaa, että hän oli se, jonka käärme vietteli/petti. Hän oli ottamassa täyden vastuun synnistä, eikä syyttänyt Aadamia, joka oli "hänen kanssaan." Tosiasia on, että Raamattu kertoo, "Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja hänkin söi." Tämä on myös täydellisesti sopusoinnussa 1. Timoteuksen 2:14 kanssa, joka kertoo meille että "eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn.”  Tästä jakeesta huolimatta EGW on ristiriidassa Raamatun kanssa myös tässä kohdassa (katso kysymystä 3 seuraavaksi).
 

  3. Raamatussa ei ole sanaakaan siitä, että Eeva jätti Aadamin seuran ja oli yksin puun vieressä niin kuin rouva White ja hänen puolustajansa väittävät. 
 

3. PETTIKÖ SAATANA AADAMIN?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

 EGW: KYLLÄ "Saatana, joka on valheiden isä, petti Aadamin samankaltaisella tavalla, kertomalla hänelle ettei hänen tarvitse totella Jumalaa, eikä hän kuolisi, jos hän rikkoisi lakia" (Evangelism, s. 598. Katso myös; Lunastuksen historia, sivu 26). 

RAAMATTU: EI  "eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn." (1 Tim. 2:14) 

HUOMAUTUS: Kuka näytti E. G. Whitelle että saatana petti Aadamin, kun Raamattu sanoo ettei Aadam joutunut petetyksi? Kuka siis pettää meitä? 

EGW:n opetuslapset:  Tämä teksti  pelkästään rakentaa tapauksen 2. kysymyksen syytettä vastaan, tällä listalla. Se oli Eeva, joka oli puun luona  ”petetty”, ja  hänen lankeamisensa johti Aadamin lankeamiseen. Kun luemme kaiken, mitä Ellen Whitella on sanottavaa tästä tapahtumasta, huomaamme, että hänen lausuntonsa tässä viittaa ”saatanaan” yleisesti ja hänen suunnitelmaansa parin langettamiseksi (aivan niin kuin me puhumme saatanan meitä kiusaavan, vaikka tosiasiassa se on todennäköisesti joku paha henki, sillä saatana ei ole kaikkialla läsnä oleva).  

Tämä on aivan kuin yrittäisi selittää, tulivatko farisealaiset ”petetyiksi” vai eivät, kun he ristiinnaulitsivat Kristuksen. Eräässä mielessä he eivät tulleet; he tiesivät tappavansa syyttömän miehen, joka sopi kaikkiin raamatun kuvauksiin tulevasta Messiaasta (ja että he olisivat vastuussa synnistään). Toisaalta he tulivat petetyiksi, koska he olivat kovettaneet sydämensä siihen asti kunnes tulivat oman itsensä pettämiksi.  Aadamin oli täytynyt tulla ”petetyksi” jollakin tavalla, sillä kaikesta huolimatta hän söi hedelmän (jos häntä ei olisi millään tavalla petetty, ei hän ikinä olisi tehnyt niin). 

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:  

1. EGW:n opetuslapset sanovat; "Aadamin oli täytynyt tulla "petetyksi" jollakin tavalla." On tyypillistä monille spa:lle poiketa selvästä Jumalan sanasta tarkoituksenaan tukea EGW:tä. Tässä EGW:n opetuslapset korottavat  Ellen Whiten Raamatun yläpuolelle! Ja he vetoavat muihin tulkitsijoihin, jotka tekivät saman virheen kuin EGW. Eikö tämä osoita, että Ellen White sai käsityksen Aadamin poissaolosta puun läheltä ja  petetyksi tulemisesta muilta hänen aikansa tulkitsijoilta, pikemmin kuin Raamatusta tai Jumalan antamasta näystä?   

2. Kertooko Raamattu, että saatana sanoi Aadamille "että hänen ei tarvitse totella Jumalaa"? Ei tietenkään. Tämä on jälleen yksi EGW:n mielikuvituksen tuotteista, jota EGW:n opetuslapset tukevat. 

3. Raamattu sanoo hyvin selvästi "eikä petetyksi joutunut Aadam" (1 Tim. 2:14). Aadam valitsi olla Jumalalle tottelematon. Hän teki tämän täysin tietoisesti ja tietäen sen seuraukset. Tässä me näemme, että EGW ja hänen puolustajansa valitsevat mieluummin uskoa valhetta kuin Jumalaa.


 4. KUKA PUHUI KAINILLE?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW:  ENKELI   "Enkeli(sanansaattaja) välitti jumalallisen varoituksen: ”Jos teet hyvin, voit [hyväksyttynä] kohottaa katseesi; …" (Patriarkat ja Profeetat, s. 55. ’Sanansaattaja’-sana poistettu suomalaisesta käännöksestä. Katso myös; Lunastuksen historia, s, 40) 

RAAMATTU: HERRA  "Herra kysyi Kainilta: "Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi' ... Niin Kain lähti pois Herran kasvojen edestä" (1. Moos. 4:6, 7, 10, 13, 15, 16). 

HUOMAA: SPA:t yrittävät usein sovittaa tämän ristiriidan väittämällä, että Herra puhui Kainille enkelin välityksellä. Jos näin oli, miksi Raamattu ei kertonut meille totuutta? Kun Mooses kirjoitti tätä selontekoa, miksi Jumala ei kertonut Moosekselle, että Hän puhui Kainille enkelin välityksellä? Minkä tähden meidän kaikkitietävä Jumala antaisi Mooseksen kirjoittaa asian väärin? Ja, jos EGW on oikeassa, silloin Jeesus oli väärässä kun hän sanoi Joh. 17:17, ”Sinun sanasi on totuus.” Sillä jos  EGW  on oikeassa, kaikkien; Raamatun, Mooseksen ja Jeesuksen Kristuksen täytyy olla väärässä! 

EGW:n opetuslapset:  D&D jättivät mainitsematta "Patriarkat ja Profeetat" kirjassa olevan lauseen, joka on juuri ennen heidän Ellen Whiten lainaustaan. Siinä sanotaan: "Ja Herra sanoi Kainille: ’Miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi  synkistyy? ’ ” 

Tässä on kysymys sanasta ”enkeli.” Sana ”enkeli” tarkoittaa ”sanansaattaja.” Raamatussa on monia esimerkkejä siitä, missä Herran ”Enkeli” viittaa itse Jumalaan (katso 1 Moos. 16:7, 13; 22:11-18; 31:11-13; 48:15, 16; 2 Moos. 3:2-6, Apt 3:25; 7:30-32; 4 Moos. 22:21-23:5; Tuomarien Kirja 6:11-40; 13:3-22; katso myös 2 Moos. 23:20,21) 

D&D torjuvat tämän selityksen (Adventistien aiemmin antama, todennäköisesti) väittämällä, että koska Mooses sanoi ”Herra,” niin sana ”enkeli” ei voi olla oikea. Johtopäätöksenä on sitten annettu se, että kun Jeesus sanoi ”Sinun sanasi on totuus” (viittaamalla Raamattuun), ja koska Mooses ei käyttänyt sanaa ”enkeli” (niin kuin Ellen White käytti), niin kuka tahansa joka hyväksyy tämän vastauksen, julistaa Raamatun, Mooseksen ja Jeesuksen olleen väärässä. Meidän mielestämme yli tusina edellä mainittuja tekstejä osoittavat asian olevan toisin. 

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun: 

1. EGW:n opetuslasten todistelu on se, että kun EGW sanoo "enkeli," hän tarkoittaa "Herran enkeli" (joka on Herra myöskin). Mutta heidän vastauksensa vaati heitä lisäämään sanoja Raamattuun ja muuttamaan sen mitä EGW sanoi! Sitten he yrittävät hämmentää asian tuomalla tekstejä, jotka todella puhuvat "Herran enkelistä" täysin erilaisissa kertomusyhteyksissä.  Mutta kun katsot lainausta, jota me käytimme, on selvää että EGW lisäsi sanan: "enkelisanansaattaja." Hän ei sanonut "Herran enkeli." Kun Raamattu puhuu esimerkiksi enkeli Gabrielista, merkitseekö se sitä, että Gabriel olisi Jumala? Raamatussa Jumala usein lähetti enkeleitä puhumaan ihmisille, mutta tämä ei tarkoita sitä että "enkelit" olivat Jumala. Ensimmäinen Mooseksen kirja 4 ei käytä termiä "enkeli" edes yhtä kertaa. Se on JUMALA, joka puhuu Kainille, eikä enkeli. 

2. EGW:n opetuslasten mukaan, EGW tiesi että se oli JUMALA, joka puhui Kainille. Miksi hän sitten oli ristiriidassa itsensä- ja Raamatun kanssa muuttaen  mielensä ja väittäen, että se oli "enkelisanansaattaja," joka puhui nuo sanat? Ellen White oli niin hämmentynyt, ettei hän voinut tarinassaan pysyä oikealla tiellä  yhdestä lauseesta toiseen. Ei mikään ihme, että hänen puolustajansa ovat yhtälailla hämmennyksissä!
 


5. PARITTELIVATKO ENNEN VEDENPAISUMUSTA ELÄNEET IHMISET ELÄIMIEN KANSSA JA SYNNYTTIVÄT UUDEN PUOLI-INHIMILLISEN LAJIN JA RODUT?   (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ " Mutta jos oli olemassa yksi synti muiden syntien yläpuolella vaatimassa ihmissuvun hävittämistä vedenpaisumuksella, oli se tämä alhainen ihmisen ja eläimen sekaantumisen synti, joka turmeli Jumalan kuvan, ja sai aikaan joka puolella hämmennystä" (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 64).  

EGW: KYLLÄ "Jokainen Jumalan luoma eläinlaji säilytettiin arkissa. Ne sekavat lajit, joita Jumala ei luonut, ja jotka olivat sekaantumisen tulos, hävitettiin vedenpaisumuksessa. Vedenpaisumuksesta lähtien on ollut olemassa ihmisen ja eläimen sekaantumista, jonka tulos on nähtävissä lähes lukemattomissa eläinlajeissa ja tietyissä ihmisroduissa" (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 75).

(Ellen White käyttää englanninkielistä ilmaisua "amalgamation of man and beast", joka voitaisiin myös kääntää "ihmisen ja eläimen yhdistyminen / yhdistymistä", tai "ihmisen ja eläimen sekoittuminen / sekoittumista". Käänt. huom.)

RAAMATTU: EI   "Ja Jumala sanoi: ’Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan’. Ja tapahtui niin: Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.” (1 Moos. 1:24, 25 VKR). 

HUOMAA: Viisi kertaa näissä kahdessa jakeessa Jumala sanoo, että eläimet voivat lisääntyä ainoastaan "kunkin lajinsa mukaan." Hevoset eivät voi paritella lintujen kanssa ja lisääntyä – myöskään eivät ihmiset voi sekaantua apinoihin ja saada jälkeläisiä. Jopa SPA:n tiedemiehet ja Ellen White Estate myöntävät, että EGW oli yksinkertaisesti väärässä

EGW:n opetuslapset: Adventtikirkossa on jo vuosikausia käyty keskustelua siitä, mitä Ellen White todella tarkoitti näillä kahdella edellä mainitulla lausunnoillaan (nämä ovat ainoat hänen ilmaisunsa tästä asiasta, koko hänen kirjallisessa tuotannossaan). Monet ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että ilmaisua "ihmisen ja eläimen sekaantuminen" (ongelma, joka esiintyy kummassakin ryhmässä) ei pitäisi sekoittaa tarkoittamaan "ihmisen sekaantumista eläimeen." (ihmisen ja eläimen parittelu) 

Tässä on tyypillinen Ellen Whiten kannanotto eri ihmiskunnan roduista:  

"Jumala ei tunnusta mitään eroa kansalaisuuden, rodun tai kastin välillä. Hän on koko ihmissuvun Luoja. Kaikki ihmiset ovat yksi luotu perhe,  ja kaikki ovat yhtä lunastuksessa." --Christ's Object Lessons, p. 386 

Yksityiskohtaista tietoa saa, kun seuraa alempana annettua linkkiä. D&D sanovat johtopäätöksessään, että "Ellen White Estate myöntää EGW:n olleen yksinkertaisesti väärässä." Tämä on perätön lausunto. 

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:  

1. Vuosikausia ovat White Estaten virkailijat, sekä myöskin spa:n  oppineet, teologit ja tiedemiehet todenneet julkisuudessa ja yksityisesti, että Ellen Whiten näkemykset sekaantumisesta olivat vääriä. Monet muut, ilmeisestikin peloissaan EGW:n vastaisen ajattelun julkitulosta, kiertelevät aiheen ympärillä, mutta kieltäytyvät suoranaisesti vahvistamaan hänen lausuntojaan sekaantumisesta. Nopea vilkaisu spa:n korkeakoulujen ja yliopistojen biologian osastoilla antaa vastauksen tämänhetkisestä ajattelusta. 

2. Yksi spa:n ensimmäisistä biologeista tutkimaan, tarkoittiko EGW ihmisen ja eläimen-, vaiko yksinkertaisesti ihmisen ja ihmisen sekaantumista, oli Tri. Harold Clark.  "Clark kiinnitti Ellen Whiten pojan, W. C. Whiten ja hänen sihteerinsä, D. E. Robinsonin huomion tutkimukseensa. Kummallakaan näistä miehistä ei ikinä ole ollut epäilyä siitä, etteikö Ellen White olisi tarkoittanut ihmisen ja eläimen risteytystä lauseella; "ihmisen ja eläimen sekaantuminen." Spectrum June 12, 1982, p.11. Tämänhetkinen EGW:n kannattajien järkeily on yksinkertaisesti juoni kiertää se, mitä EGW todella sanoi, ja se on ainoastaan sen tähden välttämätöntä, koska he ymmärtävät Ellen Whiten lausuntojen biologisen mahdottomuuden. 

3. "The Seventh-day Adventist Geoscience"- Instituutin johtava tiedemies uskoo myös ihmisen ja eläimen sekaantumiseen. Seuraa tätä linkkiä: http://www.truthorfables.com/Amalgamation.htm 

4. Kuinka eläimet voivat turmella Jumalan kuvan sekaantumisella, jos ne eivät ole luotu Jumalan kuvaksi?
 


 

6. SULKIKO JUMALA VAI ENKELI NOOAN ARKIN OVEN?  Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: ENKELI "Pilkkaava väkijoukko näkee enkelin, salamankaltaisella kirkkaudella puetun, laskeutuvan alas taivaasta. Hän sulkee tuon valtavan ulommaisen oven, ja ottaa suunnan taas ylös taivaaseen" (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 68, kirjoitettu vuonna 1864 .Katso myös; Lunastuksen historia, sivu 50, kirjoitettu vuonna 1951). 

EGW: JUMALA  "Jumala oli sulkenut sen, ja vain hän saattoi sen avata." [Patriarchs ja Prophets, p. 98, kirjoitettu vuonna 1890.  (Tämä korjattu lause on otettu myös vuonna 1976 Aarne Unholan suomentamaan kirjaan,  Patriarkat ja Profeetat, sivulla 78).] 

RAAMATTU: JUMALA "Ja Jumala sulki oven Nooan jälkeen" (1 Moos. 7:16) 

HUOMAA: Raamattu kertoo, että Herra sulki oven Nooan jälkeen. EGW on 1864 eri mieltä sanomalla että se oli enkeli, joka sulki oven. Sitten kaksikymmentäkuusi vuotta myöhemmin, vuonna 1890, hän muutti mielensä ja kirjoitti, että se oli todellisesti Jumala, joka sulki oven. Ensin hän oli ristiriidassa Raamatun kanssa, ja myöhemmin itsensä kanssa. Spa:t yrittävät sovittaa EGW:n ja Raamatun ristiriidan sanomalla "No, Jumala käytti enkeliä sulkemaan oven." Jos näin on, niin miksi Raamattu ei kerro meille tästä? Miksi kukaan Raamatun profeetoista ei tiennyt, että Jumala "käytti enkeliä"? Miksi tämä tieto oli saatavissa kristityille ainoastaan EGW:n kautta? Ja miksi hänen tietonsa on ristiriidassa jokaisen Raamatun kirjoittajan kanssa? Jos VT:n kertomus olisi väärässä, niin miksi Jeesus sanoi, sinun sanasi on "totuus" (Joh. 17:17)? Sillä jos EGW on oikeassa, niin Raamatun, Mooseksen, Jeesuksen ja itsensä Ellen Whitenkin täytyy olla väärässä!   

EGW:n opetuslapset: Ellen White vaihtaa sanoja "enkeli" ja "Jumala" keskenään. Katso aikaisemmin annettua  vastausta kysymykseen 4 . (Jos luokittelisimme joka kerran, kun profeetta käyttää Jumalasta sanaa "enkeli" "ristiriidaksi", niin itse Raamattu olisi vaikeuksissa.) 

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:  

1. EGW:n opetuslasten perustelu on, että Raamatun kirjoittajat vaihtelivat keskenään sanoja "enkeli" ja "Jumala", tarkoittaessaan Jumalaa. Siksi muka EGW:llä oli sama oikeus muuttaa Raamatun sanoja. Tämä ei ole totta, sillä enkelit ovat luotuja olentoja, kun taas Jumala on ikuinen. On totta, että Raamatun kirjoittajat käyttivät joskus muodollista ilmausta: "HERRAN enkeli" viittaamaan Jumalaan, mutta he eivät ikinä kutsu Jumalaa "enkeliksi." Samalla tavoin muodollinen ilmaus  "Jumalan Poika" viittaa Jeesukseen Kristukseen, mutta sana "poika" viittaa keneen tahansa miespuoliseen ihmiseen. Ei tarvita hyvää Raamatun tuntemusta ollakseen Ellen Whiten opetuslapsi! 

2. EGW:n opetuslapset menevät pitemmälle perustelussaan sanomalla: "Jos luokittelisimme joka kerran kun profeetta käyttää sanaa "enkeli" Jumalasta "ristiriidaksi", niin itse Raamattu olisi vaikeuksissa." Ensiksi, Raamatun kirjoittajat eivät käytä sanaa "enkeli" Jumalasta; sen tähden ainoat, jotka tässä vaikeuksissa ovat, ovat EGW:n opetuslapset. Toiseksi, näemme tässä EGW:n  opetuslasten vakioperustelun: Ellen White on aina oikeassa ja Raamattu on aina väärässä. Jatkuvasti seitsemännen päivän adventistit mustaavat Jumalan sanaa puolustaakseen Ellen Whiten valheita. 

3. Varsinainen kysymys meidän edessämme on: Kuka sulki Nooan arkin oven? Oliko se Jumala, niin kuin Raamattu meille kertoo, vai oliko se enkeli, niin kuin EGW ja hänen puolustajansa väittävät? Valitsemme uskoa Raamattua Ellen Whiten sijasta.

 


7. RAKENNETTIINKO BAABELIN TORNI ENNEN VEDENPAISUMUSTA?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ "Tämä järjestelmä oli turmeltunut ennen vedenpaisumusta niiden syystä, jotka erottautuivat Jumalan uskollisista seuraajista ja ryhtyivät rakentamaan Baabelin tornia . (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 301). 

RAAMATTU: EI  "...vedenpaisumuksen jälkeen... He sanoivat: ´Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta emmekä myöskään hajaannu yli koko maan." (1 Moos. 9:28 ja 11:4). 

HUOMAA: Tämä oli yksi EGW:n ensimmäisistä ristiriitaisuuksista, jonka SPA:t löysivät ja korjasivat. He väittivät sen olevan ainoastaan kirjoitusvirhe, unohtaen, että EGW väitti saaneensa joka sanan Jumalalta! (Spiritual Gifts, vol. 2, p. 293). 

EGW:n opetuslapset: Ei tarvitse kuin katsoa sen kirjan sisällysluetteloon, josta yllämainittu lainaus on otettu (Spiritual Gifts, Vol. 3) nähdäkseen Ellen Whiten tietämyksen Baabelin tornin rakentamisen ajankohdasta. Huomaa tuon kirjan lukujen järjestys: 

VI.    Rikollisuus ennen vedenpaisumusta
VII.   Vedenpaisumus
VIII. Vedenpaisumuksen jälkeen
IX.    Naamioitunut uskottomuus
X.     Baabelin torni
XI.    Aabraham
 

Ellen White kirjoittaa luvussa "Baabelin torni" seuraavat sanat: "Jotkut Nooan jälkeläisistä alkoivat pian luopua ... He rakensivat itselleen  kaupungin, ja alkoivat kehitellä ajatusta suuren, pilviin ulottuvan tornin rakentamiseksi..."  

Tämä selvä lausunto, niin kuin myös lukujen järjestys, osoittaa selvästi sen, että Ellen White käsitti Baabelin tornin rakentamisen ajankohdan. Miksi siis lausunto, joka näyttäisi osoittavan Baabelin tornin rakentamista ennen vedenpaisumusta? Lausunto olisi pitänyt kuulua " Tämä järjestelmä oli turmeltunut ennen vedenpaisumusta, ja niiden syystä, jotka erottautuivat Jumalan uskollisista seuraajista ja ryhtyivät rakentamaan Baabelin tornia ." Tämä virhe korjattiin jälkimmäisen lauseen mukaiseksi heti seuraavassa painoksessa. Tämä kirjoitusvirhe havaittiin jo kauan ennen kuin kukaan kriitikko toi sen esille. Vuonna 1866 Review and Herald lehden toimittaja selitti painovirheen ja sen oikaisun tilaajilleen, selvittäen samalla koko asian. Jälleen kerran, kaiken sen valossa mitä vedenpaisumuksesta ja tornista oli kirjoitettu Hengellisiä Lahjoja kirjassa, kukaan järkevästi ajatteleva ihminen ei voisi ajatella että Ellen White, yhdellä lauseella, teki koko muun kirjan mitättömäksi. Luvut puhuvat puolestaan.  

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun: 

1. EGW:n opetuslapset toistavat SPA:n vakio-argumentin, että kyseessä oli painovirhe. Itse asiassa tämä oli yksi ensimmäisistä EGW:n ristiriidoista, jonka hänen kustantajansa havaitsivat ja korjasivat. Tämä korjaustyö jatkuu edelleen White Estaten (Whiten perilliset) määräysvallan johdolla.  Voit ehkä ihmetellä sitä, kuinka SPA:t uskovat heillä olevan oikeuden muuttaa sanoja, joita "Herran sanansaattaja" oli käyttänyt. Paul A. Gordon, White Estaten johtaja, kirjoitti Adventist Review lehdessä (marrask. 19, 1992, sivut 8-9) asiasta seuraavaa: "Onko oikeutettua muuttaa, lyhentää, tai yksinkertaistaa Ellen Whiten kirjoituksia? Vastaus on; kyllä. Me voimme muuttaa, lyhentää, tai yksinkertaistaa sanoja, mutta meillä ei ole lupa muuttaa sanomaa. Perustelemme seuraavasti: Seitsemännen päivän adventistit eivät pidä kiinni sanallisesta innoituksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että emme usko Jumalan sanelleen sanoja, joita Ellen White käytti... Rouva Whiten v.1915 kuoleman jälkeen, enemmän kuin 50 uutta kokoelmaa tai painosta on valmistettu Ellen Whiten kirjoista, E. G. White Estaten toimesta. Jokaisessa tapauksessa – mukaan luetettuna lyhennetyt, tiivistetyt tai yksinkertaistetut painokset – alkuperäistä sanomaa ei ole koskaan hukattu; sanamuotoa on muutettu." Sen tähden, kun luet EGW:n kirjoja, luet sitä, mitä White Estate on hyväksynyt – tehden muutoksia joka kerta kun he tunsivat, että muutokset olivat aiheellisia  – juuri niin kuin he tekivät EGW:n virheelle Baabelin tornin suhteen.

2. Huomaa myös, että he puolustavat muutoksiaan sanomalla "Seitsemännen päivän adventistit eivät pidä kiinni sanatarkasta  inspiraatiosta. Tämä tarkoittaa sitä, että emme usko Jumalan sanelleen sanoja, joita Ellen White käytti." Tässä meillä on Ellen White Estate ristiriidassa sen kanssa, mitä Ellen White itse sanoi: "Kirjoittaessani näitä kallisarvoisia kirjoja, jos epäröin, juuri se sana jolla halusin asian ilmaista annettiin minulle" (Selected Messages, vol. 3, p. 51, 52). Seitsemännen päivän adventisteilla on todellinen ongelma: ei ainoastaan Ellen White ole ristiriidassa Raamatun ja hänen itsensä kanssa, vaan jopa myös Ellen White Estate on ristiriidassa Ellen Whiten kanssa! Eikö olisi paljon järkevämpää hyväksyä se, mitä Raamattu sanoo asiasta, ja unohtaa Ellen White virheineen, valheineen, ristiriitoineen, laiminlyönteineen, sekä ne toivottomat
spa:n yritykset korjailla heidän väärää profeettaansa? 
 


 8.  RAKENNETTIINKO BAABELIN TORNI  PELASTUSPAIKAKSI TOISTA VEDENPAISUMUSTA VARTEN? (Kääntänyt Kalervo)

EGW: KYLLÄ   ”Sinearin lakeuden asukkaat eivät uskoneet, että Jumala oli tehnyt liiton ja luvannut olla toistamiseen hävittämättä maata vedenpaisumuksella. Monet heistä kielsivät Jumalan olemassaolonkin ja selittivät tapahtuneen vedenpaisumuksen tavalliseksi luonnonmullistukseksi. … Rakentamalla tornin he halusivat myös turvautua mahdollisen uuden vedenpaisumuksen varalta. He arvelivat ettei mikään vaara pääsisi uhkaamaan heitä, jos he tekisivät torninsa paljon korkeammaksi kuin mihin vedenpaisumuksen vedet ulottuivat. Ja kun he pystyisivät nousemaan pilviin asti – kuten he uskoivat – he saisivat selville vedenpaisumuksen syynkin” 
(Patriarch and Prophets, p. 119. PATRIARKAT JA PROFEETAT, sivu 100. ALFA JA OMEGA, osa 1, sivu 101. Lunastuksen historia, sivu 55.)

RAAMATTU:  EI    ”He sanoivat: "Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta emmekä myöskään hajaannu yli koko maan."  (1.Moos.11:4)

EGW:n opetuslapset: Ei ole Raamatun vastaista antaa enemmän tietoa tai yksityiskohtia kuin edellinen kertomus (tämähän on yksi profeettojen tehtävistä). Ellen White ei millään tavoin väitä vääräksi tai kiellä sitä mitä Raamattu sanoo, hän antaa vain enemmän tietoa. Kaikki myöhemmät profeetat olisivat ”ristiriidassa” Mooseksen kanssa jos me tuomitsemme heitä tällä tavoin.


Vastaus EGW:n opetuslapsille:

1.     EGW:n opetuslapset väittävät lujasti, että se on oikein kun EGW antaa lisäyksiä Raamatun tekstiin. Mutta he eivät ole samaa mieltä siitä, että tämä on hyväksyttävä tapa roomalaiskatolilaisille, mormoneille, ja Jehovan todistajille. Pane merkille, että Ellen Whiten ”lisäykset” Jumalan sanaan yleensä päätyvät ristiriitaan Raamatun kanssa. Hänen lisäyksensä edellyttävät spa:t panemaan hänen kirjoituksensa samalle tasolle kuin Jumalan sana (kuinka muutoin voitaisiin ”lisätä” Raamattuun?), ja he rikkovat Ilmestyskirjan 22:18 – ” Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu.”  Tunnustamalla sen, että EGW lisää ”enemmän tietoa tai yksityiskohtia”, EGW:n opetuslapset itse asiassa myöntävät hänen ansaitsevan saada vitsaukset kärsittäväkseen.

2.     Ei ole tarkoitus, että Jumalan profeetat ovat ristiriidassa sen kanssa mitä aikaisemmat Raamatun profeetat ovat kirjoittaneet. Totuus ei ole kehittyvä; totuus on muuttumaton. Sekä mormonit että seitsemännen päivän adventistit opettavat väärää oppia, sitä että ”uusi” totuus voi kumota ”vanhan” ja sen vuoksi heidän väärät opit otetaan vastaan ”uutena totuutena”. Kuitenkin Pyhän Hengen innoittama Paavali julisti, että jokainen ”uusi” totuus piti tarkistaa Raamatun ”vanhaa” totuutta vasten. Kuka tahansa, joka opetti mitä tahansa sellaista, joka poikkesi Raamatun normista ansaitsi kaksin verroin olla kirottu:  ”Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme - vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli - hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. -  Galatalaiskirje 1:7-9

3.     Mikä oli syynä Baabelin tornin rakentamiselle? Raamattu kertoo meille, että se oli heidän halunsa saada mainetta itselleen, ei sen vuoksi, että pelkäsivät uutta vedenpaisumusta, kuten EGW väitti.

4.     Rakennettiinko Baabelin torni todella korkeammaksi kuin vuoret, jotka vedenpaisumus peitti? Jotta EGW:n ”uusi” totuus olisi voimassa, sen piti olla korkeampi kuin korkein vuori.  


9. KUKA POIMI HEDELMÄN?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KÄÄRME  " Käärme poimi hedelmän kielletystä puusta ja antoi  sen puolittain vastahakoisen Eevan käsiin." (Patriarchs and Prophets, p. 55, Patriarkat ja Profeetat s. 35, Lunastuksen historia s. 25). 

EGW: EEVA " Pelkäämättä hänkin (Eeva) poimi hedelmän ja söi." (Patriarchs and Prophets, p. 56, Patriarkat ja Profeetat s. 35). 

RAAMATTU: EEVA " Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi" (1 Moos. 3:6). 

HUOMAA: Kuka sen poimi?
 

10. KUOLIKO ISRAELILAISIA YLENSYÖNNIN JOHDOSTA?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ "Jumala myöntyi heidän haluunsa, antaen heille lihaa, ja antamalla heidän syödä siihen asti, kunnes heidän ylensyöntinsä aiheutti vitsauksen" (Counsels on Diet and Foods, p. 148).  

RAAMATTU: EI  "Mutta lihan vielä ollessa heidän hampaissaan, ennen kuin se oli syöty loppuun, syttyi Herran viha kansaa kohtaan, ja Herra tuotti kansalle hyvin suuren surman."   (4 Moos. 11:33, VKR).  

" Mutta israelilaiset eivät olleet ehtineet syödä kaikkea ja pureksivat vielä lihaa, kun Herra vihastui heihin ja rankaisi heitä ankarasti, niin että monet kuolivat." (4.Moos.11:33, KR) 

HUOMAA: EGW sanoo että israelilaiset kuolivat, koska heidän ylensyöntinsä aiheutti vitsauksen. Raamattu kertoo Jumalan lyöneen heitä vitsauksella, lihan vielä ollessa heidän hampaissaan ja ennen kuin se oli syöty loppuun. 

Spa:t yrittävät puolustaa EGW:n virhettä vetoamalla Psalmiin 105:40, joka sanoo: " He pyysivät ruokaa, ja hän lähetti viiriäisiä ja hän ravitsi heidät taivaan leivällä." Psalmi 105:40 kuitenkin viittaa siihen ensimmäiseen kertaan, kun Jumala antoi hänen kansalleen viiriäisiä syödäkseen, samaan aikaan, kun hän alkoi antamaan heille mannaa. (2 Moos. 16:11-13). Raamatun teksteissä; 2 Moos. 16:11-13, tai Psalmissa 105:40, ei ole mainittu mitään ylensyönnistä, tai ihmisten kuolemisesta sen tähden, että he söivät liian paljon lihaa tai mannaa. Kuka tahansa, joka luulee EGW:n viitanneen 2. Moos. 16:11-13, täytyy myöntää, että hän oli ristiriidassa Raamatun kanssa, sanomalla että ihmiset kuolivat ylensyönnin johdosta, kun ylensyöntiä ei ollut, eikä kukaan kuollut viiriäisten syönnin johdosta. Tosiasia on, että Ellen White viittasi siihen toiseen kertaan, jolloin Jumala lähetti viiriäiset (4 Moos. 11:13, 18-23, 31-34). Jumala kertoi antavansa heille tarpeeksi lihaa kuukauden ajaksi – tarpeeksi syötävää, kunnes he "eivät enää sietäneet sen hajua ja se iljetti heitä." Raamattu kertoo, että Herran lähettämä tuuli ajoi viiriäisiä leiriin sellaiset määrät, että niitä oli maassa kahden kyynärän paksuisena kerroksena, joka ulottui päivänmatkan verran leiristä joka suuntaan. Ja raamattu kertoo, että kansa kokosi viiriäisiä koko sen päivän ja koko yön, ja koko seuraavan päivän. Edelleen raamattu kertoo, että kansan kerättyä viiriäiset, ja levitettyään niitä pitkin leiriä kuivamaan, "syttyi Herran viha kansaa kohtaan, ja Herra tuotti kansalle hyvin suuren surman  – lihan vielä ollessa heidän hampaissaan." EGW oli selvästi ristiriidassa Raamatun kanssa, väittämällä heidän kuolleen ylensyönnin johdosta, kun mitään ylensyöntiä ei kummassakaan tapauksessa ollut! 

EGW:n opetuslapset: Onko EGW:n ja raamatun lausunto ristiriidassa keskenään?  D&D väittävät, ettei kukaan ollut syönyt tai niellyt yhtään ruokaa kun Jumala tuhosi heidät, sen tähden heidän ylensyöntinsä ei voinut olla syynä Jumalan vihaan. Joillakin oli liha vielä "heidän hampaissaan". Mutta syökö noin paljon ihmisiä (enemmän kuin miljoona) täsmälleen samaan aikaan? Eikö ole järkevää ajatella, että kun jotkut ihmiset olivat vasta ottamassa ensimmäistä suupalaa, olivat tuhannet jo hyvinkin toisella ruoka-annoksellaan? "Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on, sanoo Herra." on Jumalan neuvo meille (Jes.1:18).  Raamattu kertoi Jumalan lyöneen heitä vitsauksella "ennen kuin se (liha) oli syöty loppuun." Tarkoittaako tämä todella sitä, ettei yksikään heistä jo ollut syönyt? Voitko kuvitella yli miljoonan ihmisen keräävän viiriäisiä, ja kaikkien odottavan kunnes ensimmäinen suupala haukataan samanaikaisesti? Epätodennäköistä. Ei, vaan kuten tekstissä sanottiin, ettei sitä vielä oltu syöty, se tarkoitti ettei kaikkea lihaa oltu vielä syöty/kulutettu. He, joukkona, olivat yhä samalla syömässä lihaa kun Jumala surmasi heitä (se oli "vielä heidän hampaissaan" toisin sanoen). Kun henkilö aloittaa neljännen ruokalautasellisen, on hän ylensyöjä ennen kuin ruoka lautaselta on syöty, vieläpä kun se on yhä hänen suussa. Se johtopäätös, ettei ylensyöntiä tapahtunut, on epärealistinen.  

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:  

1. EGW:n opetuslapset eivät anna yhtäkään raamatuntekstiä tukemaan EGW:n väitettä, että ylensyönti oli syy vitsaukseen tai  heidän kuolemaansa. Tukeakseen EGW:n väitettä ylensyönnistä, EGW:n opetuslapset kertovat meille, että ihmisten oli jo täytynyt  syödä enemmän kuin vain yksi suupala. Näin ei asia ole. Raamattu kertoo meille vitsauksen alkaneen lihan vielä ollessa heidän hampaissaan JA ennen kuin se oli loppuun syöty/kulutettu. "...koska sinne haudattiin kansasta ne, jotka olivat antautuneet halunsa valtaan." 4 Moos. 11:34. VKR 

2. Se syy, miksi Jumala tuotti vitsauksen oli , että he valittivat mannasta, ja halusivat ruokaa jota heillä oli ollut Egyptissä. LUE ASIAYHTEYS HUOLELLA, YLENSYÖNTI EI OLLUT SE ONGELMA. He halusivat kaloja, kurkkuja, melooneja, purjoa, sipulia ja valkosipulia. 4 Moos. 11:4,5. 

3. Vitsauksen alkamiseksi ei kansan tarvinnut aloittaa syömistä "samaan aikaan", kuten EGW:n opetuslapset meille sanovat. Vaan  kun liha oli NAPISIJAN HAMPAIDEN välissä niin vitsaus iski häneen heti.  Me emme tiedä kuinka kauan aikaa kului napisijan ensimmäisen suupalan ja kuoleman välillä. Se hyvinkin saattaisi olla ollut jopa päiviä. "...koska sinne haudattiin kansasta ne, jotka olivat antautuneet halunsa valtaan." 4 Moos. 11:34. VKR

4. Ainoastaan EGW tuo ylensyönnin ja lihan kuvaan vitsauksen syyksi,  ja hänen puolustajansa ovat ristiriidassa Raamatun kanssa, tukeakseen  EGW:n kuvitelmia. Hyväksyisivätkö spa:t tämän hölynpölyn, jos sen olisi kirjoittanut mormonismin perustaja Joseph Smith?11. LÄHETTIKÖ JUMALA KORPPEJA RUOKKIMAAN ELIAA?
   
(Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: EI  "Siellä Hän kunnioitti Eliaa, lähettämällä hänelle ruokaa aamuin ja illoin taivaan enkelin avulla" (Testimonies, vol. 3, p. 288, kirjoitettu v. 1873). 

EGW: KYLLÄ "Hän, joka ruokki Eliaa puron luona, teki korpin  lähettilääkseen" (Testimonies, vol. 4, p. 253, kirjoitettu v. 1876). 

RAAMATTU: KYLLÄ " ... ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa. ... Korpit toivat hänelle aamuin illoin leipää ja lihaa..." (1 Kun. 17:4, 6) 

HUOMAA: Vuonna 1873 EGW oli ristiriidassa Raamatun kanssa, kun hän sanoi, että enkeli ruokki Eliaa.  Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1876, hän muutti mielensä ja oli samaa mieltä Raamatun kanssa siitä, että se olikin itse asiassa korppi. Sitten, vuosi hänen kuolemansa jälkeen, hänen toimittajansa yrittivät silotella asioita jättämällä pois  viittauksen sekä enkeliin että korppiin – he muuttivat EGW:n sanoja kertomaan, että Elia "ruokittiin ihmeellisellä tavalla" (Prophets and Kings, p. 129 julkaistu 1916, Profeetat ja kuninkaat, s. 89 ). 

EGW:n opetuslapset: D&D päättelevät: Vuonna 1873 EGW oli ristiriidassa Raamatun kanssa, kun hän sanoi, että enkeli ruokki Eliaa.  Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1876, hän muutti mielensä ja oli samaa mieltä Raamatun kanssa siitä, että se olikin tosiasiassa korppi. Sitten, vuosi hänen kuolemansa jälkeen, hänen toimittajansa yrittivät silotella asioita jättämällä pois viittauksen sekä enkeliin että korppiin – he muuttivat EGW:n sanoja kertomaan, että Elia "ruokittiin ihmeellisellä tavalla" (Prophets and Kings, p. 129 julkaistu 1916). 

Se väite, että Ellen White "muutti mielensä" vuonna 1876 ei ole totta. Hän oli ilmaissut jo vuonna 1851 – 22 vuotta aikaisemmin -  että Jumala oli lähettänyt korppeja ruokkimaan Eliaa (A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White p. 45, myöhemmin kirjassa Early Writings, sivulla 56), niinpä hän tiesi jo kaiken korpeista kun hän teki tuon "enkeli" lausunnon.  

Se väite, että toimittajat yrittivät silotella asioita muuttamalla Ellen Whiten sanoja hänen kuolemansa jälkeen, ei myöskään pidä paikkaansa kolmesta syystä: 1) Ellen White valvoi ja hyväksyi tehtyjä muutoksia eikä 2) Sen jälkeen kun aikaisemmat EGW:n lausunnot olivat painetussa sanassa, ei olisi mitään syytä "silotella" tai hyötyä sanomalla "ruokittiin ihmeellisellä tavalla". Ja lopuksi 3) Vaikka toimittajat olisivatkin muuttaneet lausunnon tällaiseksi, he eivät yrittäneet peitellä mitään viittauksia korppeihin, sillä siinä samassa kirjassa (Prophets and Kings) sivulla 123, lausunto korpeista on yhä jäljellä. Tämä osoittaa selvästi, ettei mitään petosta kenenkään taholta ollut, tarkoituksena "kaunistella asioita."  

Mutta miksi Ellen White alun perin sanoi "korppi" ja myöhemmin mainitsi "enkeli"?  Korpit eivät luontaisesti tuo ruokaa ihmisille, eivätkä ne varmasti toisi "leipää ja lihaa," ilman että se olisi ihme.

Enkelillä oli todennäköisesti oma osuutensa tässä ihmeessä, aivan niin kuin enkelit ovat olleet useimpien ihmeiden takana.  

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun: 

1. Tosiasia on, että Raamattu sanoo korppien tuoneen ruokaa Elialle, ei enkelin. Ellen ja hänen puolustajansa eivät kerta kaikkiaan ymmärrä sitä oikein. Tämän vuoksi he turvautuvat epäraamatullisiin olettamuksiin puolustaakseen heidän väärän profeettansa ristiriitaisuuksia. Se tosiasia, että hän "tiesi jo kaiken korpeista" vuonna 1851, antaa meille syyn ihmetellä, miksi hän vuonna 1873 väitti sen olleen "enkeli"? Tässä täytyy yksinkertaisesti tehdä se johtopäätös, ettei Ellen White ollut Jumalan inspiroima, eikä kyennyt edes pitämään omia kertomuksiaan selkeinä! 

2. EGW:n puolustaja kertoo meille: " Se väite, että toimittajat yrittivät kaunistella asioita muuttamalla Ellen Whiten sanoja hänen kuolemansa jälkeen, ei myöskään pidä paikkaansa kolmesta syystä: 1) Ellen White valvoi ja hyväksyi tehtyjä muutoksia." Tämä edellyttää EGW: n valvovan ja hyväksyvän muutoksia kirjassa Prophets and Kings vuonna 1916 – mikä oli vuosi hänen kuolemansa jälkeen (hän kuoli vuonna 1915)! The White Estate on tehnyt monia muutoksia EGW:n kirjoihin hänen kuolemansa jälkeen –   katso kysymyksen nro.7 vastausta 1; 'Rakennettiinko Baabelin torni ennen vedenpaisumusta’.

3. Kertooko Raamattu meille Elian ruoan tuojan olleen korpit vai enkeli? Perustuuko sinun uskosi Jumalan sanaan totuuden lähteenä, vai Ellen Whiteen?


12. OLIKO SIMSON TOTTELEMATON JUMALALLE KUN HÄN NAI FILISTEALAISEN?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ  "Filistealaisessa Timnan kaupungissa asui nuori nainen, johon Simson ihastui, niin että päätti ottaa hänet vaimokseen. ... Lopulta vanhemmat antoivat periksi ja häät pidettiin. Juuri mieheksi tulonsa hetkellä, jolloin hänen olisi pitänyt ryhtyä täyttämään jumalallista tehtäväänsä ja jolloin jos milloinkaan olla uskollinen Jumalalle, Simson yhtyi Israelin vihollisiin. ... estikö tämä häntä täyttämästä elämäntehtäväänsä. ... Vaimo, jonka saadakseen Simson oli rikkonut Jumalan käskyä, petti miehensä jo ennen hääjuhlien päättymistä. (Patriarkat ja profeetat, s. 547,548)  (Englannin kielisessä lainauksessa on lause:  He was placing himself in a position where he could not fulfill the purpose to be accomplished by his life, eli käännettynä: "Hän asetti itsensä asemaan, jossa hän ei voinut täyttää elämällensä asetettua tarkoitusta.")

RAAMATTU: EI   Tuom. 14:3 ,4 ... "Mutta Simson sanoi isälleen: "Hanki hänet minulle vaimoksi, minä olen ihastunut häneen.
 Hänen vanhempansa eivät tienneet, että tämä oli Herran johdatusta ja että Herra tahtoi antaa aiheen taisteluun filistealaisia vastaan. Siihen aikaan filistealaiset näet pitivät Israelia valtansa alla." 

EGW:n opetuslapset: Kukaan raamatuntutkija ei voi kieltää sitä, että Simson oli todella "rikkonut Jumalan käskyä" (katso EGW:n lainausta edellä)  etsimällä vaimon filistealaisten joukosta. Jumala ilmaisi hyvin selkeän kantansa tässä suhteessa (katso 2 Moos. 34:11-16; 4 Moos. 7:1,4; Tuom. 3:5-6). Herra tiesi, että jatkuvalla  kanssakäymisellä filistealaisten kanssa (ja erityisesti heidän naisten kanssa) Simsonin elämä ei vastaisi  Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa. 

Mutta Jumala käyttää meitä siellä, missä me olemme. Oliko farao täyttämässä Jumalan tahtoa siinä, kun hän ei päästänyt Israelia lähtemään? Kyllä ja ei. Ei, hän ei ollut sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, kun Jumala selvästi käski Mooseksen kautta: "päästä Minun kansani." Mutta kuitenkin viivästys oli Jumalan tahto (katso 2 Moos. 4:21), koska Jumala tiesi, että farao  kovettaisi sydämensä, ja tämän  pidennetyn vapautuksen kautta Jumalaa kirkastettiin vielä enemmän, kuin jos farao olisi vain sanonut "hyvä on". 

Useimmat myöntäisivät, että vaikka Simson onkin heprealaiskirjeen uskonsankareiden joukossa (Hep. 11), hänen heikkoutensa aiheutti hänelle paljon turhaa vastoinkäymistä ja kurjuutta hänen elämänsä aikana. Jos Simson olisi pysynyt Jumalalle uskollisena, hän ei koskaan olisi päätynyt filistealaisten vangiksi, eikä hänen silmiänsä olisi puhkaistu. Kuitenkin, Jumala käänsi jopa tämänkaltaisen kurjan tilanteen voitoksi tämän vahvan miehen viimeisen teon kautta, Simsonin kaataessa epäjumalan temppelin tukipylväät ja surmaamalla kuollessaan enemmän ihmisiä, kuin koko hänen elämänsä aikana. Samoin kuin  useimmissa  näissä  väitteissä, kun tätä lausuntoa katsotaan sen asiayhteydessä (ilman poistettuja kohtia), ja kun koko luku luetaan, niin se ajatus, jonka Ellen White toi esille, tulee ymmärretyksi

Tuosta yllämainitusta, pilkotusta lainauksesta on jätetty pois nämä sanat: "Hän (Simson) ei harkinnut  sitä, saattoiko hän paremmin kirkastaa Jumalaa yhdessä valittunsa kanssa, vai (ja sitten D&D ottavat seuraavan lainauksen) estikö tämä häntä täyttämästä elämäntehtäväänsä." Tämän lausunnon poisjätetty ensimmäinen osa esittää lyhyesti Simsonin ongelman hänen valitessaan tämän naisen. Huomaa kuinka eri tavalla se selittää sen lauseyhteydessään, vastakohtana sille, miten se oli esitetty "ristiriitaisuus-listalla".

 Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:  

1. Jumala antoi Israelille lain, joka kielsi heitä yhdistymästä avioliitolla Liittoon kuulumattomiin ihmisiin. Oliko Simson tälle laille tottelematon? Kyllä. 

2. Halusiko Jumala Simsonin avioituvan tämän filistealaisen naisen kanssa, tuosta laista huolimatta? Kyllä. Tarkoitus oli filistealaisten kukistaminen, joka täytti Simsonin elämän tarkoituksen.   "... tämä oli HERRAN johdatusta ja että Herra tahtoi antaa aiheen taisteluun filistealaisia vastaan. Siihen aikaan filistealaiset näet pitivät Israelia valtansa alla."

Tämä tapaus on verrattavissa pappien työtehtäviin sapattina ja kuitenkin heidän olemiseen syyttömiä, (Matt. 12:5) ja tapaukseen, jossa Daavid miestensä kanssa söi uhrileivät hätätilanteessa. (Matt. 12:3-4). 

3. Ottamalla filistealaisen aviopuolisokseen, asettiko Simson itsensä asemaan, jossa hän ei voinut toteuttaa elämällensä annettua tarkoitusta, niin kuin EGW väitti? Ei. Simson täytti sen tarkoituksen, joka Jumalla oli häntä varten,  nimittäin filistealaisten, Israelin vihollisten kukistamisen. Avioliitto oli Jumalan tahto. Tuom. 14:4   (Hänen vanhempansa eivät tienneet, että tämä oli Herran johdatusta ja että Herra tahtoi antaa aiheen taisteluun filistealaisia vastaan. Siihen aikaan filistealaiset näet pitivät Israelia valtansa alla.)  EGW ja hänen opetuslapsensa ovat taas väärässä.
 


13. KANTOIKO YLIPAPPI UHRATTUJEN ELÄINTEN VEREN PYHÄÄN KUNAKIN PÄIVÄNÄ?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ " Tärkeimpänä osana päivittäisistä toimituksista oli eri henkilöiden (individuals, Patriarchs and Prophets, p.354) hyväksi suoritettu palvelus. … Omin käsin hän sitten surmasi eläimen, ja pappi kantoi veren pyhäkköön ja pirskotti sitä sen esiripun edessä, jonka takana oli arkin sisällä syntisen rikkoma laki. Tällä toimituksella synti siirrettiin veren välityksellä vertauskuvallisesti pyhäkköön.* ”  (Patriarkat ja Profeetat, s. 332.333).
 

RAAMATTU: EI   Lukuun ottamatta vuosittaista suurta sovituspäivää, pappi pirskotteli verta "väliverhon edessä" pyhäkössä, ainoastaan kahdessa tilanteessa:  (1) papin tehdessä rikkomuksen  (3 Moos. 4:3-12);  (2) kun koko Israelin seurakunta teki rikkomuksen 3 Moos. 4:13-21). Verta ei ikinä viety pyhäkköön päivittäisenä toimituksena, kun kansan johtomies teki rikkomuksen (3 Moos. 4:22-26), eikä yksilön tehtyä rikkomuksen (3 Moos. 4:27-35).

 HUOMAUTUS: Näin EGW oli ristiriidassa Raamatun kanssa, sanomalla että yksittäisten ihmisten synnit  "siirrettiin kuvaannollisesti (pyhään) pyhäkköön”,  päivittäin uhratun "veren kautta."

 EGW:n opetuslapset: Koskien sitä, mitä verelle tapahtui uhrauksen jälkeen, oli olemassa neljä eri tilannetta (kuten  D&D mainitsivat). 1) Pappi, 2) kansan johtomies, 3) kansalainen, ja 4) koko seurakunta. Kahdessa näistä neljästä tilanteesta, veri täytyi pirskotella väliverhon edessä, ja kahdessa täytyi syödä liha, syntien siirtämiseksi kuvaannollisesti pyhäkköön, papin ruumiin kautta.

Hämmennys on siinä Ellen Whiten lausunnossa, jossa hän sanoo "Kaikkein tärkein osa papin päivittäisessä virkatehtävässä oli yksittäisten ihmisten hyväksi suoritettava palvelus."  (Patriarchs and Prophets, p. 354. Suomalaisessa käännöksessä on sana individual  käännetty: “eri henkilöiden”).   D&D  vihjaavat hänen tarkoittavan yksittäistä kansalaista, vastakohtana seurakunnalle, kansan johtomiehille, tai  papeille. Mutta jos lukee koko luvun (tai vähintään kaksi edellistä sivua), tulee selväksi, että hän tarkoittaa uhria "yksilöiden" edestä (olivatko he sitten kansan johtomiehiä, pappeja, tai tavallisia kansalaisia),  vastakohtana toistuvalle aamu – ja iltauhrille,  suitsukkeen polttamiselle, ja miten toimittiin näkyleivän kanssa. Nämä olivat uhreja ja seremonioita, joita suoritettiin aamuin ja illoin, ja ne olivat erilaisia kuin jos pappi, kansan johtomies, tavallinen kansalainen, tai seurakunta erikseen teki rikkomuksen.

 Me tiedämme, ettei Ellen White ollut hämmentynyt tässä ratkaisevassa lausunnossa, jonka D&D jättivät pois. Se on heti seuraavassa lauseessa lainauksen jälkeen. On valitettavaa ja hämmentävää lukijoille, että tämä lausunto jätettiin pois.  Tämä lausunto, kaikille luettavaksi, kuuluu: "Joissakin tapauksissa verta EI viety pyhään paikkaan; (Patriarchs and Prophets, p. 354,355. Suomalaisessa käännöksessä ei edellä olevaa lausetta ole, vaan kerronta jatkuu välittömästi alussa olevan lainauksen jälkeen seuraavasti:)  ”Papin tuli sen jälkeen syödä uhrieläimen liha,  Aaronin poikien Moosekselta saaman seuraavan ohjeen mukaisesti: ”Hän (Jumala) on antanut sen teille , että poistaisitte kansan syntivelan” (3 Moos. 10:17).  Molemmat uhrimenot kuvasivat samanvertaisesti synnin siirtämistä katuvalta pyhäkköön. ” (Patriarkat ja Profeetat, s.333)

Olisiko hän voinut tätä selvemmin sanoa? Ellen White valitsi tuoda esille tavan, jota käytettiin  puolessa näissä neljästä tilanteesta, koska se selvimmin osoittaa Jeesuksen vereen. Mutta hän  ei jättänyt pois sitä tosiasiaa, ettei tätä tehty joka tilanteessa. Tämä selvä lausunto, yhdessä koko luvun lukemisen kanssa osoittaa, ettei Ellen White millään tavoin ollut ristiriidassa Raamatun kanssa. Pidä mielessä, että jos hän tiesi, ettei verta joka tilanteessa pirskoteltu esiripun edessä, niin hän tiesi milloin sitä ei pirskoteltu esiripun edessä. Tämä on täydellisessä sopusoinnussa Raamatun kanssa.

 Vastaus EGW:n puolustajien vastatodisteluun:

 1. "Joissakin tapauksissa verta EI viety pyhään paikkaan; * mutta pappien tuli syödä liha, kuten Mooses määräsi Aaronin pojille, sanomalla  'ja hän on antanut sen teille, että poistaisitte kansan syntivelan.' 3 Moos. 10:17. Kumpikin näistä seremonioista kuvasi synnin siirtämistä katuvalta pyhäkköön." (Patriarchs and Prophets, p. 354, 355).

2. Huomaa asteriski, jonka toimittajat lisäsivät sanan "paikkaan" jälkeen,  – se osoittaa liitteen huomautukseen 6, s. 761 kirjassa Patriarchs and Prophets. (kirjassa Patriarkat ja Profeetat huomautuksien viitteeseen  6, s 748, sieltä löydämme seuraavaan tekstin:) Mutta jos uhri toimitettiin rikkomuksesta, jonka oli tehnyt päämies tai joku rahvaasta, ei verta viety pyhäkköön, … ja uhrieläimen lihan söi pappi seuraavan ohjeen mukaan, jonka Herra antoi Moosekselle: ”Pappi joka syntiuhrin uhraa, syököön sen; pyhässä paikassa se syötäköön, ilmestysmajan esipihalla” (3.Moos.6:26;  katso myös 3.Moos.4:22-35). ”
Julkaisijat ovat kanssamme samaa mieltä sanomalla: ”Mutta jos uhri toimitettiin rikkomuksesta, jonka oli tehnyt päämies tai joku rahvaasta, ei verta viety pyhäkköön.”    

 3. Verta ei ikinä viety Pyhään paikkaan jokapäiväisenä toimituksena, kun päämies teki rikkomuksen (3 Moos. 4:22-26), eikä myöskään yksittäisen ihmisen tehdessä rikkomuksen (3 Moos. 4:27-35) Veri siveltiin polttouhrialttarin sarviin. (3 Moos. 4:30)

 4. EGW ja hänen opetuslapsensa ovat taas ristiriidassa Raamatun kanssa – jopa asian kanssa, jonka hänen julkaisijansakin tunnistivat ja  yrittivät korjata heidän huomautuksessaan.

 


14. OLIKO KRISTUS TOISTEN LASTEN KALTAINEN LAPSENA?   (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ   1896 "Hän tulisi olemaan sellaisten kaltainen, jotka kuuluivat ihmisperheeseen ja juutalaiseen rotuun. Hänen piirteensä tulisivat olemaan toisten ihmisten kaltaiset, eikä hänellä tulisi olemaan sellaista yksilöllistä kauneutta, joka aiheuttaisi ihmisten huomaavan hänen olevan muista eroava" (Christ Our Saviour, p. 9, Edition 1896).

EGW: Ei  1898 "Ei kukaan, joka näitä lapsenomaisia, eloisasti säteileviä kasvoja katseli, voinut sanoa Kristuksen olevan aivan toisten lasten kaltainen"  (Questions on Doctrine, p. 649, 1957).   

 RAAMATTU: Kyllä: "Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet." (Jes. 53:2, VKR)

EGW:n opetuslapset: Ensimmäisessä Ellen Whiten lainauksessa on kyse kasvojenpiirteistä (niin kuin Jes. 53:2). Toisessa lainauksessa hän mainitsee olennaisen asian: Hänen tavalliset kasvonsa, jotka "eloisasti säteilivät" rakkaudesta, mikä vapaasti virtasi kaikkiin Hänen ympärillään oleviin ihmisiin, olivat toisista lapsista poikkeavat. Sinä aikana kun he todennäköisesti valittivat askareistansa tai kiistelivät tai tekivät asioita, joita me kaikki lapsena teemme, Kristus oli erilainen siinä, että Hän jatkuvasti oli taivaallisen rakkauden kuva. Hänen kasvojenpiirteensä eivät tosin olleet erinomaisen kauniit, mutta ne olivat aina ystävälliset ja "eloisasti säteilevät."

 Vastaus EGW:n opetuslapsien vastatodisteluun:

 1. EGW kertoo meille, että Kristus ei ollut toisten lasten kaltainen, sillä hänen kasvonsa olivat "eloisasti säteilevät." Raamattu ei meille tätä kerro, ja näin hän lisää Raamattuun. Heprealainen sana on ta'or  (Strongs #H8389), joka merkitsee "ääriviivat, muoto, ulkonäkö." Sitä käytetään piirustuksessa tai luonnoksessa, ja se viittaa henkilön koko kuvaan tai muotoon – ei ainoastaan kasvojen "hehkumiseen." Näin EGW:n puolustajien täytyy lukea kyseinen teksti Ellen Whiten lasien läpi, tullakseen tähän heidän päätelmään.

  2. EGW:n opetuslapset tukevat EGW:tä sanomalla, että hän vertasi Jeesusta lapsiin, jotka olivat huonosti käyttäytyviä tai ärtyisiä. Tätä ei EGW sanonut, vaan hänen opetuslapsensa. EGW vertasi normaalin, tyytyväisen lapsen kasvoja muihin lapsiin, kun hän sanoi: "Ei kukaan, joka näitä lapsenomaisia, eloisasti säteileviä kasvoja katseli, voinut sanoa Kristuksen olevan aivan toisten lasten kaltainen."  Olen nähnyt monia pieniä lapsia, joiden kasvot  "eloisasti säteilevät," olevan hyvin vilkkaita ja tarmokkaita. Tästä päätellen, Jeesus oli tätä asiaa koskien aivan kuten muutkin lapset.

  3. Raamattu kertoo meille, " mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet" (Jes. 53:2). Jos, niin kuin EGW väittää, Jeesuksella olisi ollut "eloisasti säteilevät" kasvot, silloin Hänen ulkonäkönsä olisi ollut sellainen, johon ihmiset olisivat mielistyneet Hänen lapsena ollessakin, sillä Hän olisi ollut muista lapsista poikkeava!

4. EGW, ja hänen opetuslapsensa ovat taas ristiriidassa Raamatun kanssa.

   


15. OLIKO IHMINEN JEESUS KRISTUS MYÖS TOSI JUMALA?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: EI
  "Ihminen Jeesus Kristus ei ollut Kaikkivaltias Herra Jumala"  (Letter 32, 1899, quoted in the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1129).

 RAAMATTU: KYLLÄ  "Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas." (Jes. 9:5, VKR)

RAAMATTU: KYLLÄ "Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maailman sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. 'Minä olen A ja O', sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias" (Ilm. 1:7-8, VKR).

RAAMATTU: KYLLÄ "Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kakkia muita nimiä korkeamman" (Fil. 2:9, VKR).

EGW:n opetuslapset: Sekä Ellen White, että seitsemännen päivän adventistit opettavat, että Jeesus oli tosi Jumala, vaikkakin Hänestä tuli tosi ihminen. Me emme ole samaa mieltä joidenkin kirkkokuntien kanssa, jotka väittävät Jeesuksen olleen Isän luoma "vähempiarvoinen Jumala." Me väitämme Hänen olleen yhtä Isän kanssa ikuisista ajoista lähtien, ja Ellen White jatkuvasti ilmaisi tätä näkemystä. Katsotaanpa tuota ylempänä mainittua lausuntoa sen asiayhteydessä:  

Kristus jätti Hänen paikkansa taivaallissa hoveissa ja tuli maailmaamme elämään ihmisten elämää. Tämän uhrauksen Hän teki näyttääkseen, että Saatanan syytös Jumalaa kohtaan on väärä – että ihmisen on mahdollista noudattaa Jumalan valtakunnan lakeja. Isän kanssa tasaveroinen, enkelien kunnioittama ja ihailtu, meidän takiamme Kristus nöyryytti itsensä ja tuli maapallollemme elämään alhaista ja köyhää elämää –  kokemaan kipua ja murhetta. Mutta kuitenkin jumaluuden leima oli Hänen ihmisyydessään. Hän tuli jumalallisena Opettajana, ”nostamaan” ihmisiä ja kasvattamaan heidän fyysistä, henkistä, ja hengellistä suorituskykyä. Ei ole olemassa ketään, joka pystyisi selittämään Kristuksen lihaksi tulemisen salaisuutta. Silti me tiedämme, että Hän tuli maailmaamme, ja eli ihmisenä ihmisten joukossa. Ihminen Jeesus Kristus ei ollut Kaikkivaltias Herra Jumala, silti Kristus ja Isä ovat yksi. Jumaluus ei hukkunut Golgatan tuskallisessa kidutuksessa, kuitenkin on totta, että "niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." Huomaa asian yhteydessä, että Ellen White teki sen hyvin selväksi, että Jeesus oli tasaveroinen Isän kanssa, kun Hän tuli maailmaan. Mitä hän sitten tarkoitti, kun hän sanoi, ettei Jeesus ollut "Kaikkivaltias Herra Jumala"?  

Avainsana tässä on "Kaikkivaltias" (ei se, oliko Jeesus tosi Jumala, niin kuin tämän väitteen otsikko ehdottaa). Ennen kuin Jeesus tuli ihmiseksi, Hänellä oli:  

1) Kaikkivaltius  
2) Kaikkialla läsnäolevuus  
3) Kaikkitietävyys

  Kun hän tuli maailmaan, Hän asetti syrjään:  

1) Kaikkivaltiuden (Hän sanoi "En minä itsestäni voi mitään tehdä [Hän tarvitsi Isää] Joh 5:30 VKR).  
2) Kaikkialla läsnäolevuuden  
3) Kaikkitietävyyden (Hän sanoi ettei Hän tiennyt tulemisensa päivää, eikä hetkeä, jonka ainoastaan Isä tiesi [Mark. 13:32]) Jeesus ei pitänyt tasa-arvoisuuttaan Isän kanssa asiana, jota voisi käsittää, mutta sinulle ja minulle Hän tuli ihmiseksi, ja oli kuuliainen hamaan ristin kuolemaan asti (katso fil. 2:6-8).

Vastaus EGW:n opetuslapsien vastatodisteluun:  

1. Tässä on taas sellainen tapaus, jossa EGW ymmärsi asian oikein yhdessä kohdassa, ja väärin toisessa kohdassa. EGW:n opetuslapset kertovat meille, "Sekä Ellen White, että seitsemännen päivän adventistit opettavat, että Jeesus oli tosi Jumala, vaikkakin Hänestä tuli tosi ihminen." Mutta totuus on, että EGW ei pitänyt Kristusta tosi ihmisenä ja tosi Jumalana. Hän piti kiinni harhaoppisesta areiolaisesta uskomuksesta Kristuksen olemuksen suhteen – juuri niin kuin James White, Uriah Smith, ja monet muut varhaiset adventistit. Tällä erottamisella, EGW tekee Jeesuksen vähäisemmäksi "jumalaksi" – "mahtavaksi" jumalaksi – mutta ei "Kaikkivaltiaaksi" Jumalaksi. Jehovan Todistajat tekevät tämän saman erotuksen.

 2. Kuinka tämä voi olla totta, kun Ellen sanoo, ettei Kristus ollut "Kaikkivaltias Herra Jumala?" Mistä tahansa syystä Ellen White tekikään tämän lausunnon, se ei ole raamatullinen. Ja jos Jeesus oli ainoastaan "ihminen" maan päällä, niin milloin Hänestä tuli "Kaikkivaltias Herra Jumala?"  

3. Jos Jeesus ei ole Kaikkivaltias Herra Jumala, niin myöskään Isä ei voi olla Kaikkivaltias Herra Jumala, sillä Jeesus sanoi, että Hän ja Isä ovat yhtä. Jos spa:t eivät tunnusta Jeesusta Kaikkivaltiaaksi Herra Jumalaksi, niin heillä ei ole Kaikkivaltiasta Herra Jumalaa ollenkaan!  

4. Kristus oli ikuisesti ennen lihaksi tulemistaan, ja lihaksi tulemisensa jälkeen "Kaikkivaltias Herra Jumala." Ihmisenä ollessaan , Kristus ei aina tuonut esille Jumalan voimaansa, toisinaan Hän toi. Hän pystyi lukemaan ihmisten sydämet, Hän pystyi tietämään tulevaisuuden, Hän pystyi antamaan synnit anteeksi, ja Hän pystyi parantamaan sairaat. Kieltämällä Kristuksen täyden jumaluuden, EGW, ja hänen opetuslapsensa ovat ristiriidassa Raamatun kanssa, samoin kuin oikeaoppisen kristinuskon kanssa, mikä on antikristuksen työtä.   

Jesus is the Lord God Almighty
 http://www.truthorfables.com/JC_Lord_G_Almighty.htm 
 


16. KUN SAATANA KIUSASI JEESUSTA, VÄITTIKÖ SAATANA OLEVANSA SAMA ENKELI, JOKA OLI PELASTANUT IISAKIN VARMALTA KUOLEMALTA?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ "Heti kun Kristuksen pitkä paasto alkoi erämaassa, tuli Saatana paikalle kiusauksiensa kanssa. Hän ... yritti saada Kristuksen uskomaan, että Jumala ei vaatinut Häntä alistumaan itsensä kieltämiseen ja kärsimyksiin, joita Hän tiesi odottaa. ...Hän (Saatana) myös väitti olleensa se enkeli, joka pysäytti Aabrahamin käden, kun veitsi oli kohotettu tappamaan Iisakin" (Selected Messages, vol. 1, p. 273).  

Voit lukea Raamatun kannesta kanteen, etkä tule löytämään yhtään todistetta tukemaan tätä oletettua keskustelua Kristuksen ja saatanan välillä.

 EGW:n opetuslapset: Tässä D&D eivät mene yksityiskohtiin, eivätkä anna tekstejä, koska ristiriitaa ei  ole. Tämä on ainoastaan tarkempaa tietoa. Niin kuin monessa näissä kohdissa, kun tarkempaa tietoa on annettu, se tieto on heti luokiteltu ristiriidaksi. Eivät edes ateistit, jotka yrittävät ”repiä Raamattua erilleen”,  moiti Pyhiä Kirjoituksia tällä tavalla. Esimerkiksi:  Juudaan kirjeessä, jakeessa 9 me luemme: "Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli Perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua Herra." (VKR) Kuvittele nyt tämä perustelu "Voit lukea Vanhan Testamentin 1. Mooseksen kirjasta Malakian kirjaan etkä tule löytämään minkäänlaista todistetta tukemaan tätä oletettua keskustelua Kristuksen ja Saatanan välillä." Juudas ei millään tavoin ole ristiriidassa Vanhan Testamentin kanssa, ja kuitenkaan tätä kiistaa Mooseksen ruumiista ei ole koskaan edes mainittu Raamatussa  ennen tätä tekstiä. Juudas puhuu myös Eenokin ennustaneen Herran tulemisesta "tuhannen tuhansine pyhinensä, tuomitsemaan kaikkia..." [jakeet 14-16]. Meillä ei ole tästä Eenokin maininnasta mitään merkintää Mooseksen kirjoituksissa, mutta kuitenkin me uskomme Juudaan kirjoituksen.  

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun: 

1. Raamattu ei ole koskaan tallentanut kyseistä keskustelua käydyn Kristuksen ja Saatanan välillä erämaassa, jossa Saatana väitti "olleensa se enkeli, joka pysäytti Aabrahamin käden, kun veitsi oli kohotettu tappamaan Iisakin." Jos uskot tätä "uutta totuutta," niin sinun uskosi perustuu Ellenin kuvitelmiin, eikä Jumalan sanaan.  

2. EGW:n opetuslapset esittävät epäpätevän perustelun, lainaamalla Juudan lausuntoja Mooseksen ruumiista. Tämä on ainoastaan hämäystä - lukijoiden hämmentämistä. EGW:n opetuslapsille voi tulla ehkä yllätyksenä se, että Juudaan kirje on Raamatun osa, kun taas EGW:n kirjoitukset eivät ole!  Jokainen kristitty torjuu EGW:n opetuslasten väitteen, että Raamatun ulkopuolella olevat raamatulliset kirjoitukset sisältävät  "enemmän yksityiskohtaista tietoa" (se on "uutta" totuutta). Tällainen spa:n vaatimus on juuri se syy, miksi kristinusko opettaa Raamatun kaanonin olevan suljettu. Sen tähden, kun EGW:n kannattajat tekevät "lisätiedon" vaatimuksen, he edustavat sitä näkemystä, että EGW oli yhtä lailla arvovaltainen, innoittunut, ja luotettava kuin Raamatun kirjoittajat, ja että hänen kirjoituksensa ovat vähintään Raamatun veroisia. Tosiasiat ovat selviä: he ovat väärässä. 

3. Adventistit hylkäävät Joseph Smithin, (mormoni) Mary Baker Eddyn, (tiedeuskonto) Charles Taze Russellin (Jehovan todistaja) ja muut, jotka lisäävät Raamattuun ja ovat  ristiriidassa Raamatun kanssa, mutta hyväksyvät Ellen Whiten Raamatun vastaiset lisäykset. Yksi kulttien erikoispiirteistä on se, että Raamattu ei koskaan ole heille tarpeeksi – he tarvitsevat aina vääriä profeettoja johtamaan heitä "uudella" totuudella.
 


17. KUKA VALITSI JUUDAKSEN JEESUKSEN KAHDENTOISTA OPETUSLAPSEN JOUKKOON?         (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW:  KRISTUS VALITSI JUUDAKSEN  "Kun Herramme valitsi Juudaksen, hänen tapauksensa ei ollut toivoton" (Testimonies, vol. 4, p. 41). 

EGW: OPETUSLAPSET VALITSIVAT JUUDAKSEN  "Opetuslapset tahtoivat mielellään, että Juudas tulisi kuulumaan heihin. …ja he suosittelivat häntä Jeesukselle …(Aikakausien Toivo, s 270)

EGW: JUUDAS VALITSI ITSENSÄ  "Jeesuksen valmistaessa opetuslapsia heidän tehtäväänsä varten, tuli heidän joukossaan Hänen luokseen eräs, jota ei ollut kutsuttu. Tämä oli Juudas Iskariot, joka myös tunnustautui Kristuksen seuraajaksi. Hän astui esiin pyytäen päästä tähän opetuslasten pieneen piiriin. (Aikakausien toivo, s 270 )  

RAAMATTU: JEESUS VALITSI JUUDAKSEN "Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista. ...Juudas Iskariotin, josta tuli kavaltaja. ...Jeesus vastasi heille: 'Enkö minä ole valinnut teitä, te kaksitoista? ...Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät" (Lk. 6:13-16; Joh. Ev. 6:70; 15:16 VKR). 

EGW:n opetuslapset: Ellen Whiten lainaukset sanovat pelkästään: ’Muut opetuslapset, kun he kuulivat hänen pyyntönsä, "suosittelivat häntä" (eivät "valinneet häntä" ) Jeesukselle ja sitten Jeesus valitsi hänet, kuitenkin tietäen mihin se johtaisi’.

 Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun: 

1. Kysymys kuuluu, kuka valitsi Juudaksen, ja muut opetuslapset? Raamattu kertoo meille sen olleen Jeesus. Joh. Ev. 15:16 (VKR) Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.  

2. vaan minä valitsin teidät.
 


18. SÖIVÄTKÖ KOIRAT JUUDAKSEN MAALLISIA JÄÄNNÖKSIÄ?    (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ  "Hänen painostaan oli nuora, jolla hän oli hirttäytynyt puuhun, katkennut. Pudotessaan hänen ruumiinsa oli pahasti ruhjoutunut, ja koirat olivat nyt raatelemassa sitä. Hänen jäännöksensä peitettiin nopeasti pois näkyvistä, "
  (Aikakausien Toivo, s 694).  

RAAMATTU: EI "Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä., meni pois ja hirttäytyi" (Matt. 27:5 VKR)."Hän hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla, ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. (Apt. 1:18, VKR). 

Huomaa: Raamattu on hyvin selvä, koiria ei ollut syömässä Juudaksen jäännöksiä. Tämä on lisäys, niitä EGW:n "kallis arvoisia valon säteitä valtaistuimelta." 

EGW:n opetuslapset: Jälleen kerran, kertomuksissa täytyy olla vastakkaisia kuvauksia ristiriidan aiheuttamiseksi, eikä Raamattu sano mitään mikä saisi meidät ajattelemaan epätodennäköiseksi Juudaksen ruumiin joutumisesta koirien ruuaksi.  On huvittavaa huomata, että epäilijät joskus käyttävät näitä samoja tekstejä osoittamaan "ristiriidan" Raamatussa. Yhdessä tekstissä sanotaan, että Juudas "hirtti itsensä" ja toisessa lukee, että hän osti pellon, ja "suistui alas ja pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos." Kriitikot viittaavat siihen tosiasiaan, että Apostolien teoissa 1:18, hirttäytymistä ei mainita, ja Matteuksen 27:5 ei mainitse hänen sisälmyksiensä valuneen ulos. Päällisin puolin tässä näyttää olevan kaksi eri kertomusta siitä, kuinka Juudas itse asiassa kuoli. Uskovat tietävät, etteivät nämä kaksi kohtaa ole ristiriidassa toistensa kanssa, vaan antavat yksinkertaisesti erilaisia yksityiskohtia. Nämä ovat samankaltaisia syytöksiä, joita niin usein tuodaan esiin Ellen Whitea vasta an.  

Vastaus EGW:n puolustajien vastatodisteluun: 

1. Olemme samaa mieltä siitä, että Raamatun kirjoittajat todella selostavat meille Juudaksen kuoleman yksityiskohtien eri vaiheita.  Kristityt eivät pidä näitä lisäyksiä, inspiroituja raamatunkohtia ristiriitaisina. Mutta onko 1800 luvulla vaikuttaneella profeetalla oikeus muuttaa Raamattua tai lisätä siihen mitään?  EGW ei ole Raamatun kirjoittaja, ja hän tulee mukaan kuvaan vasta 1700 vuotta Raamatun viimeisen kirjan kirjoittamisen jälkeen. Jos niin sanotulle profeetalle annetaan valta lisätä Raamattuun, tai ottaa siitä pois, niin silloin se profeetta on Jumalan sanan yläpuolella, eikä ole mitään keinoa koetella häntä Raamatulla.  

2. EGW ja hänen opetuslapsensa ovat ristiriidassa Raamatun kuvauksen kanssa, sillä ei missään Raamatun kohdassa mainita koirien syöneen  Juudaksen ruumista.  Jos näin olisi tapahtunut, olisi siitä meille kerrottu, sillä Raamattu aina kertoo totuuden. Tämän kaltaisen Raamattuun lisäilyn takia oli roomalaiskatoliselle kirkolle mahdollista kehittää oppi Marian ruumiillisesta taivaaseen ottamisesta, ja monista muista erheistä. Nämä lisäykset Raamattuun (usein "perinteitä") olivat se syy, jonka vuoksi Martti Luther aloitti protestanttisen uskonpuhdistuksen,  tunnuksenaan "yksin Raamattu."  Seitsemännen päivän adventistit väittävät olevansa protestanttisen uskonpuhdistuksen  "loppuun saattajia" – mutta totuus on, että Ellen Whiten perinteillä he vievät meidät suoraan takaisin roomalaiskatolisuuteen!  Jeesus tuomitsi kaikki nämä seitsemännen päivän adventistien perinteet, kun Hän kertoi sen ajan juutalaisille: "Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.” (Mark. 7:9, VKR)
 


 

19. PANIKO HERODES REPALEISEN VIITAN JEESUKSEN PÄÄLLE?     (Kääntänyt Jukka Kaija)
 

EGW: Kyllä  "Herodeksen ehdotuksesta  punottiin piikkisestä köynnöskasvista kruunu, joka asetettiin Jeesuksen pyhälle otsalle; ja vanha repaleinen, purppuranpunainen viitta, joka oli aikoinaan ollut kuninkaan viittana,  asetettiin hänen jaloille hartioilleen." 3 Spirit of Prophecy p.138, 1887 Edition. "Katsokaa häntä joka on puettuna tuohon vanhaan purppuranpunaiseen viittaan" (1Testimonies, p. 241).

Raamattu: Ei "Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puettuaan hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen" (Luuk. 23:11 VKR).

Huomautus: Oliko se repaleinen, vai loistava viitta, joka puettiin Jeesuksen päälle? Miksi Jumala olisi antanut Ellenille erilaisen kuvauksen, kuin mikä on Raamatussa?

EGW:n opetuslapset: Ellen White  esittää tuon repaleisen viitan olleen  "aiemmin kuninkaan viittana." Jos se viitta oli aiemmin kuulunut kuninkaalle, se oli todennäköisesti tehty hyvin hienosta pellavasta: loistava viitta, joka oli ajan myötä vain tullut repaleiseksi. Tässä asiassa Ellen White ilmaisi sanottavansa hyvin selvästi. On epätodennäköistä, että pilkkaava Herodes olisi lainannut yhden hänen uusista viitoistaan tuohon häpeälliseen kohteluun, erityisesti huomioon ottaen, että se viitta oli menossa Jeesuksen yllä "takaisin Pilatukselle" ja se olisi todennäköisesti joutunut kadoksiin ja tullut vielä pahemmin revityksi tuossa tapahtumasarjassa.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

 1. EGW:n opetuslapset jälleen kiistävät Raamatun, tukeakseen EGW:n kuvittelua sanomalla "On epätodennäköistä, että pilkkaava Herodes olisi lainannut yhden hänen uusista viitoistaan tuohon häpeälliseen kohteluun." Ensinnäkin, EGW:n lausunnon mukaan "kuninkaan" viitta oli välttämätön – Herodes oli ainoastaan kuvernööri. Toiseksi minkä  tähden Herodes ei olisi voinut  pukea Jeesuksen ylle loistavaa viittaa, niin kuin Raamattu meille kertoo? Herodeksella oli varmasti  varallisuutta saada niin paljon "loistavia" viittoja, kuin hän vain halusi.

 2. Huomaa, Kuinka Ellen Whiten opetuslapset käyttävät sanaa "todennäköisesti" – "se oli todennäköisesti tehty hyvin hienosta pellavasta." "Todennäköisesti" -  sana tarkoittaa arvailua, olettamusta ja keksittyä asiaa – se ei ole tosiasiaa ilmaiseva sana. Kun luet EGW:n opetuslasten Ellen Whiteä puolustavia kirjoituksia , tulet löytämään tämän saman sanan "todennäköisesti" kohdissa 3, 11 ja 19. Näin he haluavat sinun uskovan heidän arvailuihinsa, olettamuksiinsa ja heidän väärän profeettansa taruihin Raamatun selvien tosiasioiden sijasta!  Tuntuuko sinusta uskottavalta seitsemännen päivän adventtikirkon väite olla kristillinen, Raamattuun uskova kirkkokunta, kun heidän profeettansa  raamatunvastaisia väitteitä pitää tukea arveluilla, olettamuksilla ja taruilla?
   


   

20. PYÖRTYIKÖ JEESUS KOLME KERTAA KANTAESSAAN RISTIÄÄN?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ "Hän oli heikko ja voimaton kivusta ja kärsimyksestä, jonka hänen saamansa iskut ja ruoskinta olivat aiheuttaneet. Siitä huolimatta he asettivat hänen päällensä raskaan ristin, johon he pian tulisivat naulaamaan hänet. Mutta Jeesus pyörtyi taakan alla. Kolme kertaa he asettivat raskaan ristin hänen päällensä, ja kolme kertaa hän pyörtyi" (Spiritual Gifts, vol. 1, p. 57).
( Ellen G. Whiten suomennetuissa kirjoissa ja kokoomateoksessa Alfa ja Omega, osa 5, sivu 296; Aikakausien Toivo, sivu 716 ja Lunastuksen historia, sivu171 mainitaan Jeesuksen pyörtyneen kaksi kertaa)

RAAMATTU: EI "Ja matkalla he tapasivat kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiänsä" (Matt. 27:32 VKR).

RAAMATTU: EI "Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin, kyreneläisen, joka tuli vainiolta, Aleksanterin ja Rufuksen isän, kantamaan hänen ristiänsä (Mark. 15:21 VKR).

RAAMATTU: EI "Ja viedessään häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreneläisen, joka tuli vainiolta; ja hänen olallaan he panivat ristin kannettavaksi Jeesuksen jäljessä (Luuk. 23:26 VKR).

HUOMAUTUS: Missään Raamatun kohdassa ei ole ainuttakaan lausuntoa, että Jeesus olisi pyörtynyt edes yhden kerran, kolmesta kerrasta puhumattakaan! Raamatun kirjoittajat panivat tarkoin merkille, että kolme ihmistä ristiinnaulittiin sinä päivänä, mutta jostakin syystä he eivät nähneet Jeesuksen pyörtyvän kolme kertaa!

EGW:n opetuslapset: Näemme tässä taas sen, että annettuja yksityiskohtia kutsutaan ristiriidoiksi. Täytyi olla joku syy siihen, miksi Simon pakotettiin kantamaan ristiä. Kun tarkoin harkitaan niitä ilmeisiä tosiasioita, jotka Ellen White esittää lainauksen ensimmäisessä lauseessa, ja niitä kolmea tekstiä jotka D&D antoivat, tulee hänen johtopäätöksensä järkeväksi. Tämänkaltainen poisjättäminen/lisäys on yleistä, kun vertaa niitä neljää evankeliumia.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

 1. Lisää sepittelyä. EGW:n opetuslapset käyttävät ilmaisua " Täytyi olla joku syy siihen", väittäessään  selvää Raamatun sanaa vastaan. Tämä on yksinkertaisesti lisää niitä heidän olettamuksia, arvailuja ja myyttejä. EGW:n opetuslapsilla ei ole yhtään Raamatun paikkaa tukemassa EGW:n vääriä lausuntoja.

 2.  Jälleen kerran EGW:n opetuslapset mustaavat Raamattua, korottaakseen Ellen Whiten taruja sanomalla: "Tämänkaltainen poisjättäminen / lisäys on yleistä, kun vertaa niitä neljää evankeliumia." Ja taas meidän täytyy toistaa, että ne neljä evankeliumia ovat innoitettuja Raamatun kirjoja, kuten koko Raamattu. Ellen Whiten kirjoitukset sen sijaan ovat  lisäyksiä Raamattuun, jotka eivät kuulu pyhään Raamatun kaanoniin. Näiden kahden asian vertaaminen on kuin sekoitettaisiin omenoita ja appelsiineja. Ellen Whitellä  ei ole valtuutta  lisäillä  tai poistaa  mitään pyhästä Jumalan sanasta.  Hän on huijari, väärä profeetta ja valehtelija, jonka nimeä ei tulisi edes mainita Jumalan sanan yhteydessä.

 3. Raamatusta me tiedämme tämän: Jeesus ei pyörtynyt eikä menettänyt tajuntaansa. Mutta me oletamme, että jos EGW olisi sanonut Jeesuksen laulaneen ja kätelleen jokaista vastaantulijaa, ristiä kantaessaan niin hänen opetuslapsensa tukisivat tuota myyttiä yhtä tarmokkaasti kuin he puolustavat tätä! Keskeinen seikka on tämä: valitsetko uskoa EGW:n valheita? Vai valitsetko uskoa Jumalan sanan totuuksia? Tässä asiassa ei ole kompromissia. Ellen White itse sanoi: "Tässä asiassa ei ole mitään puolinaista tekoa. Todistukset ovat joko Jumalan Hengestä tai Saatanasta" (Testimonies, vol. 4, page 230). Jos Todistukset eivät ole Jumalan sanan kanssa sopusoinnussa, hylkää ne!" (Testimonies vol. 5, page 691).  Me kehotamme sinua hylkäämään Ellen White vääränä profeettana, ja hänen opetuslapsensa, jotka ovat hänen tietoisia rikoskumppaneitaan.
   


  .

21. OLIVATKO JEESUKSEN KASVOT RUMENTUNEET?   (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: EI  "Siinä seisoi Jumalan Poika yllään pilkkapuku ja orjantappurakruunu. Hänen selässään, joka oli paljaana vyötäisiä myöten, näkyi pitkiä, hirveitä juovia, joista veri virtasi vapaasti. Hänen kasvonsa olivat veren tahraamat sekä uupumuksen ja tuskan leimaamat, mutta ne eivät olleet koskaan näyttäneet kauniimmilta kuin nyt. Vapahtajan kasvot eivät olleet rumentuneet Hänen vihollistensa edessä. Jokainen piirre ilmaisi lempeyttä, alistumista ja mitä hellintä sääliä Hänen julmia vihollisiaan kohtaan,"  Aikakausien Toivo, sivu 709.       

RAAMATTU: KYLLÄ Jes. 52:14 (VKR)   " Niinkuin monet kauhistuivat häntä -- sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo —"

Matt. 27:29 - 31 (VKR) 29 ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas!"
30 Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. 31 Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi.

 

Huomautus: Jesajan profetia kertoo meille että Jeesuksen muoto oli niin runneltu, ettei se enää ollut ihmisenkaltainen. Matteus kertoo meille, että Jeesuksen päähän laitettiin orjantappurakruunu ja hänen päätänsä lyötiin ruovolla. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö  lyönnit piikkisen kruunun repimään päähän olisi saanut veren juoksemaan Hänen kasvoilleen ja lyöntien ja piikkien aiheuttama  kipu olisi ollut  hirvittävä.   

EGW ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa, kun hän sanoi "Hänen kasvonsa olivat veren tahraamat sekä uupumuksen ja tuskan leimaamat, Mutta hän on ristiriidassa Raamatun kanssa kun hän sanoo; "Vapahtajan kasvot eivät olleet rumentuneet Hänen vihollistensa edessä. " , kun ne tosiasiassa sitä olivat. Jeesuksella oli myötätuntoa Hänen vihollisiaan kohtaan, mutta se ei kumoa sitä lyöntien aiheuttamaa kärsimystä, jota Hänen kasvonsa heijastivat.
 


22. JOHDETTIINKO MARIA POIS TAPAHTUMAPAIKALTA JA MURSKATTIINKO JEESUKSEN LUUT RISTIINNAULITTAESSA?
        (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ "Jeesuksen äiti tunsi lähes sietämätöntä tuskaa, kun he olivat oikaisemassa Jeesusta ristille ja aikoivat kiinnittää hänen kätensä säälimättömillä nauloilla ristiin. Opetuslapset kantoivat Jeesuksen äidin pois tapahtumapaikalta, ettei hän kuulisi naulojen aiheuttamaa narskumista, kun niitä oltiin lyömässä hänen hentojen käsien ja jalkojen luiden ja lihasten läpi" (Spiritual Gifts, vol. 1 p. 58, kirjoitettu v. 1858).           

EGW: EI "Hänen kätensä venytettiin ristille; vasara ja naulat tuotiin, ja kun nauloja oltiin lyömässä hennon lihan läpi,...(Desire of Ages, p. 744, kirjoitettu v. 1898).

RAAMATTU: EI  "Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. ...Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taampana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä (ristiinnaulitsemista). ... Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa sinne pantiin" (Lk. 23:27, 49, 55, VKR).

RAAMATTU: EI  "Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Klopaan vaimo, ja Maria Magdaleena" (Joh. 19:25, VKR).

RAAMATTU: EI  "...Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako" (Joh 19:25, 36).

HUOMAA: Raamattu ei kerro Marian johtamisesta pois tapahtumapaikalta, ettei hän kuulisi naulojen aiheuttamaa narskumista, niitä lyötäessä Jeesuksen luiden läpi. Raamattu sanoo hänen seisoneen lähellä muiden naisten kanssa katselemassa ristiinnaulitsemista ja sen jälkeen menneen hautajaistilaisuuteen katsomaan hänen hautaamistansa. Raamattu kertoo meille että Jeesukselta, jota Pääsiäislammas kuvasi, ei tulisi rikottua yhtäkään luuta: 2 Moos. 12:46; 4 Moos. 9:12; Ps. 34:21. Kun EGW kokosi Aikakausien Toivo - kirjan, 40 vuotta sen jälkeen kun hän oli kirjoittanut naulojen lyödyn hänen "luitten ja lihan läpi," hän muutti kertomustansa sanomalla: naulat lyötiin "hennon lihan läpi."

EGW:n opetuslapset: Tässä on kysymys kahdesta eri asiasta:

1) Maria johdatettin pois ristiltä

Ei, Raamattu ei kerro että Maria johdatettiin pois tapahtumapaikalta. Se ei myöskään kerro hänen pysyneen siinä koko sydäntäsärkevän tapahtuman ajan. D&D siteeraavat Joh. 19:25 ("Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä...") osoittaakseen ettei häntä viety pois edes hetkeksi, mutta Ellen White ei sanonut hänen olleen poissa tapahtumapaikalta; hän ainoastaan sanoi että hänet vietiin pois. Jos jatkaa edellämainitun tekstin lukemista (Spiritual Gifts, vol. 1), niin paljastuu, että opetuslapsi Johannes myös toi hänet takaisin ristille (p. 59; katso myös Desire of Ages, p. 752).

 Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1.  Tässä opetuslapset ainakin myöntävät, ettei Raamattu kerro että "Maria johdatettiin pois tapahtumapaikalta," mutta puolustaakseen EGW:tä, he olettavat hänen viedyn pois. Taas kerran me näemme heidän tarvitsevan olettamusta ja arvailua heidän yrityksessään syrjäyttää Jumalan sanaa. Eikö ole häpeällistä, että tukeakseen EGW:n myyttejä, hänen opetuslapsiensa täytyy "repiä Raamattua palasiksi"?

2. Johdatettiinko Maria todella pois tapahtumapaikalta, ettei hän kuulisi Jeesuksen luiden murskaamista, niin kuin Ellen White väitti? Ei!

3. Jeesuksen rikotut luut olivat tapahtuma, jota ei koskaan tapahtunut, samoin kuin Mariaa ei koskaan johdatettu pois. Nämä ovat lisäyksiä Ellen Whiten mielikuvituksesta.

2) Jeesuksen luut "rikottu"

Ellen White sanoi että naulat "lyötiin hänen hentojen käsien ja jalkojen luiden ja lihasten läpi." Oliko asia näin? Ristiinnaulitsemisessa oli tämä tapa. Jokainen kristitty on nähnyt kuvia Jeesuksesta ristillä ja tämä ei todellakaan ole Ellen Whiten keksimää asiaa (jotkut väittävät, että naulat lyötiin itse asiassa ranteiden läpi, mutta myös tässä tapauksessa naulojen täytyy mennä luiden "läpi"). Jeesus itse todistaa tästä asiasta, kun Hän ilmestyy piilossa oleville opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen. He luulevat hänen olevan haamu ja hän sanoo heille "katsokaa minun käsiäni ja jalkojani" ja sitten "hän näytti heille kätensä ja jalkansa" (Luuk. 24:39,40).

Jotkut voivat sanoa, että tämän tarkoituksena ei ollut näyttää naulojen aiheuttamia jälkiä vaan sitä, että Hän oli lihasta. Mutta älkäämme unohtako sitä, mitä Tuomas (joka ei ollut läsnä ensimmäisellä kerralla) sanoi kuultuaan siitä: "Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko" (Joh. 20:25). Mistä hän oli saanut tämän idean? He olivat kertoneet hänelle, että Jeesus oli näyttänyt Hänen käsiensä ja jalkojensa naulojen jälkiä. Sitten kun Jeesus ilmestyy Tuomakselle, Hän kehottaa hänen tarkastamaan käsiänsä ja kylkeään (keihään aiheuttamaa haavaa), jonka Tuomas tekeekin, ja sitten uskoo (jae 27).

Nyt kun olemme todenneet, että naulat todella menivät Jeesuksen käsien ja jalkojen läpi (katso myös Jes. 49:16; Ps. 22:16; Sak. 12:10), tulee meidän kysyä, menivätkö ne myös luun "läpi." Mihin tahansa kohtaan naulat lyötiinkään, täytyivät ne mennä luiden "läpi" jollakin tavalla, naulatakseen Jeesus ristiin. Kun Raamattu sanoo, ettei yksikään Kristuksen luista murtuisi (Ps. 34:21), selventää tämä ainoastaan Johanneksen evankeliumissa annettua tekstiä (19:31-36), jossa me luemme että kun sotilaat tulivat ristiinnaulittujen luo rikkomaan heidän sääriluunsa, he eivat rikkoneet Kristuksen luita, sillä Hän oli jo kuollut. Raamattu ei mainitse yksityiskohtia siitä, mitä tapahtui biologisesti, kun naulat lyötiin Kristuksen käsien ja jalkojen läpi. Mutta vaikka Jumala ihmeen kautta olisi varjellut Kristuksen käsien ja jalkojen luita, ei se muuta sitä raamatullista tosiasiaa, että naulat menivät niiden "läpi." Tässä on taas kysymyksessä sanojen merkityksestä. Ellen White sanoi "läpi;" Raamattu sanoi "lävistetty." Webster's Dictionary määrittelee sanan "lävistää" seuraavasti: 1. a: työntyä johonkin tai jonkun läpi, teroitetun aseen lailla: PISTÄÄ b: mennä sisään tai sohaista terävästi tai kivuliaasti; 2. tehdä reikä: PUHKAISTA; 3. pakottaa tai tehdä pääsy johonkin tai jonkun läpi. Ellen White ei koskaan sanonut, että Kristuksen "luut olivat rikotut." Kun hän sanoi, että naulat lyötiin Hänen käsien ja jalkojen "läpi," oli hän täydellisessä sopusoinnussa sekä Vanhan - että Uuden Testamentin kanssa.

D&D väittävät, että Ellen White "muutti kuvaustaan" siitä, mitä naulat aiheuttivat, kun hän myöhemmin kirjoitti siitä Aikakausien Toivo - kirjassa, mutta koko tapahtuman sanamuoto on täysin erilainen. Tässä ei ole kysymys yhdestä lauseesta, joka olisi muutettu peittämään virhettä, vaan yksinkertaisesti kuvaus tapahtumasta eri kirjassa. Minkä tähden hänen tulisi muuttaa jotakin, joka oli jo alkuperäisessä muodossaan sopusoinnussa Raamatun kanssa?

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. Me kysymme lukijoilta, rikkoivatko naulat Jeesuksen luita, kuten EGW väittää? "...Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako" (Joh 19:25, 36).

2. Opetuslapset kiistävät Raamatun yksinkertaisen sanan, tukeakseen EGW:tä, sanomalla, "Mihin tahansa kohtaan naulat lyötiinkään, täytyi niiden mennä luiden "läpi" jollakin tavalla, naulatakseen Jeesus ristiin". Taas tässä he käyttävät arvailua ja olettamusta kieltääkseen Raamatun yksinkertaisen tekstin. Meidän ei tarvitse käyttää olettamusta sillä Jumalan Sana on selvä: "Älköön häneltä luuta rikottako." Raamattu ei sano "yhtäkään Hänen SÄÄRILUISTAAN ei rikottaisi, mutta Hänen jalkojen ja käsien luita rikottaisiin" - tämä ajatus tuli väärältä profeetalta ja hänen kannattajiltaan.
 


23. KUOLIVATKO JEESUKSEN IHMISYYS JA JUMALUUS RISTILLÄ?   (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ "Hänessä asui ruumiillistuneena koko kolminaisuuden täyteys. Ihmisten tulee ymmärtää, että Jumaluus kärsi ja hukkui Golgatan kärsimyksessä." (Manuscript 44, 1898, and the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 907).

EGW: EI "Jumaluus ei hukkunut Golgatan kivuliaassa kidutuksessa" (Letter: 1899, quoted in the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, page 1129).

RAAMATTU: KYLLÄ "Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös" (1Tess. 4:14).

HUOMAA: Raamattu jatkuvasti esittää Jeesuksen, koko Henkilön, kuolleen ristillä. Neljä ensimmäistä harhaoppia, jotka kristinusko kohtasi (apollinarialaisuus, areiolaisuus, doketismi ja nestorialaisuus), kielsivät Jeesuksen olleen henkilönä tosi ihminen ja tosi Jumala. Puhdasoppinen kristinusko säilytti Kristuksen olemuksen yhtenäisyyden sekä Hänen elämässään että kuolemassaan. Näin ei Ellen White ainoastaan ollut ristiriidassa Raamatun ja puhdasoppisen kristinuskon kanssa, vaan hän oli myös ristiriidassa itsensä kanssa.

EGW:n opetuslapset: Katsotaanpa Ellen Whiten lausuntoja niiden asiayhteydessä:

" 'Hänessä asui ruumillistuneena koko kolminaisuuden täyteys.' Ihmisten tulee ymmärtää, että Jumaluus kärsi ja hukkui Golgatan kärsimyksessä. Silti Jeesus Kristus, jonka Jumala antoi maailman lunnaaksi, osti kirkon omalla verellään. Taivaan Majesteetin tuli kärsiä uskonnollisten kiihkoilijoiden käsissä, jotka väittivät olevansa koko maanpiirin valistuneimpia ihmisiä."

Tässä EGW ilmeisestikin viittaa Kristuksen Jumaluuteen. Vaikkakin "koko kolmiyhteisyyden täyteys" asui Hänessä "ruumiillistuneena," oli se yksin Poika, jonka täytyi hukkua kuolemassa Golgatan kärsimyksissä, jokainen kristitty tietää tämän. Jeesus "osti kirkon omalla verellään." Hän kärsi "uskonnollisten kiihkoilijoiden käsissä." Isä kärsi eri tavalla: Katselemalla rakkaan Poikansa kuolemista avuttomana ristillä.

Menkäämme nyt seuraavaan lausuntoon, sen kokonaisuudessa:

"Ei ole olemassa ketään, joka pystyisi selittämään Kristuksen lihaksi tulemisen salaisuutta. Silti me tiedämme, että Hän tuli maailmaamme, ja eli ihmisenä ihmisten joukossa. Ihminen Jeesus Kristus ei ollut Kaikkivaltias Herra Jumala, silti Kristus ja Isä ovat yhtä. Jumaluus ei hukkunut Golgatan kivuliaassa kidutuksessa, kuitenkin on totta, että "niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."

Tässä hän käyttää sanaa "Jumaluus" kuvaamaan kolmiyhteisyyttä - "Kristusta ja Isää" (ja tietenkin myös Pyhää Henkeä). Isä ja Pyhä Henki eivät "hukkuneet" kuolemaan niin kuin Jeesus. Hän sanoo selvästi, että vaikkakin Jeesus ja Isä ovat yhtä, koko kolmiyhteisyys ei hukkunut ristin kärsimyksessä. Kristityt ymmärtävät, että kun Jeesus kuoli, Isä Jumala ei kuollut. Kolmiyhteisyyden kaksi muuta Persoonaa olivat hyvinkin elossa; yksin Pojan tuli kuolla puolestamme, ei koko Jumaluuden. Hän sanoo, asiayhteydessä, että vaikkakin "Jumaluus" (Isä mukaanlukien) ei kärsinyt ja kuollut ristillä, kuitenkin Isä Jumala antoi Poikansa kuolemaan puolestamme, ja kuinka valtava sen kärsimyksen olikaan täytynyt olla - katsellessaan Jeesuksen kuolevan. Tässä EGW selvästi vertaa Pojan roolia muuhun kolmiyhteisyyteen ja juuri tähän kolmiyhteisyyteen viittaa myös sana "Jumaluus," tässä yhteydessä. Tiivistettynä; oliko Jeesus jumalolento? Kyllä. Kuoliko/hukkuiko Hän ristillä? Kyllä. Ovatko Isä ja Pyhä Henki jumalolentoja? Kyllä. Kuolivatko/hukkuivatko he ristillä? Ei. Tässä on ainoastaan kysymys siitä, miten tiettyä sanaa (niin kuin esimerkiksi sanaa "laki") käytetään eri tavoilla.   

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. Opetuslapset ovat meidän - ja Raamatun kanssa samaa mieltä, että EGW:n ensimmäinen lausunto oli oikein, että "Jumaluus" viittasi Jeesuksen jumaluuteen, joka kuoli.   Ihmisten tulee ymmärtää, että jumaluus kärsi ja hukkui Golgatan kärsimyksessä." (Manuscript 44, 1898, and the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 907).

2. Opetuslapset eivät ole kanssamme sama mieltä siinä, että EGW:n toisessa lainauksessa "Jumaluus" ei viitannut Jeesukseen, vaan kolmiyhteisyyteen.  Jumaluus ei hukkunut Golgatan kivuliaassa kidutuksessa" (Letter: 1899, quoted in the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, page 1129). Opetuslapset laittavat sanoja EGW:n suuhun, peittääkseen hänen epäraamatullista opetusta. Jos EGW todella tarkoitti "kolmiyhteisyyttä" Jeesuksen sijaan "jumaluudella," olisi hän tehnyt tämän selväksi. Eikö "profetian hengen" tarkoitus ole selventää Raamattua? Mutta jälleen kerran me näemme tässä että EGW ja hänen opetuslapsensa ovat sekasotkun kirjailijoita. Raamattu on selvä tässä asiassa; Jeesus kärsi ja kuoli ristillä. Ellen ja hänen opetuslapsensa ovat väärässä.

3. Ellen White kirjoitti sen mitä hän selvästi uskoi: että Jeesuksen "Jumaluus" ei kuollut vain hänen "ihmisyys" kuoli. Tämä johtaa EGW:n opetuslapset harhaan! 

EGW: Kun enkelin äänen kuultiin sanovan, "Isäsi kutsuu sinua," niin hän, joka oli sanonut, "Minä annan henkeni, että sen jälleen ottaisin," ja "Tuhotkaa tämä temppeli, niin kolmessa päivässä minä sen pystytän," tuli ulos haudasta elämään, joka oli hänessä itsessään. Jumaluus ei kuollut. Ihmisyys kuoli, mutta nyt Kristus julistaa Josefin lainahaudan yli, "Minä olen ylösnousemus ja elämä." S.D.A  Bible Commentary Vol. 5, page 1113, Chapter Title: Mark paragraph 4.  Tämä on ristiriidassa EGW:n alussa mainitseman väitteen kanssa "että Jumaluus kärsi ja hukkui Golgatan kärsimyksessä".
 


24. KUOLIKO JEESUS ANTAAKSEEN MEILLE TOISEN KOEAJAN?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ     "Kuolema tuli maailmaan synnin seurauksena. Mutta Kristus antoi henkensä että ihminen saisi toisen koeajan. Hän ei kuollut ristillä poistaakseen Jumalan lain, vaan varmistaakseen ihmiselle toisen koeajan" (Testimonies to Ministers, p. 134).

RAAMATTU: EI  "Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä" (2 Kor. 6:2 VKV) 

RAAMATTU: EI  "Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta" (Heb. 2:3 VKR).

RAAMATTU: EI   "Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat" (Heb. 9:27, 28 VKR).

HUOMAA: Raamattu opettaa selvästi, ettei pelastumiseen ole toista mahdollisuutta. Jokainen, joka eli ennen Kristusta, pelastettiin aivan samalla tavalla kuin ne, jotka elävät Kristuksen jälkeen -- elämänsä aikana jokainen joko hyväksyy Jumalan pelastuksen lahjan Kristuksen kautta, tai hänet suljetaan pois ikuisesta elämästä. Jeesuksen ristinkuolema ei ollut perästäpäin saatu ajatus, ei toinen koeaika, eikä toinen mahdollisuus.  

EGW:n opetuslapset: Nämä kolme raamatuntekstiä ovat suurenmoisia evankeliumin totuuksia, mutta ne eivät osoita (eivätkä kumoa) ollenkaan sitä asiaa, joka Ellen Whiten lausunnossa on. Tässä on neljä tekstiä tukemaan hänen lausuntoaan:

"Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa." (1 Kor. 15:21, 22 VKR)

"Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne; ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut." (1 Kor. 15: 14-18 VKR)

"Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen." (Room. 8:1-4 VKR)
 

"Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet - sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. - Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi." (Room. 5:10-19 VKR)

Tämä on juuri se, mitä Ellen White oli sanomassa, ja se on kristinuskon perusta.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. Opetuslapset pitävät pitkän saarnan ja antavat monia raamatuntekstejä, kuitenkaan ei yhdessäkään tekstissä puhuta "toisesta koeajasta." Edessämme on kysymys, antoiko Jeesuksen ristinkuolema meille "toisen koeajan", niinkuin EGW väittää? Vastaus on EI, mahdollisuutemme pelastukseen on ainoastaan nyt tässä elämässämme: "Nyt on pelastuksen päivä." Haudan jälkeen ei ole mitään, joka kääntäisi kadotetut syntiset pelastetuiksi pyhiksi:  "Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio." Raamatussa ei puhuta toisesta koeajasta: "Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta?"

2. Aadamia ja Eevaa ei ikinä laitettu koeajalle ennen heidän lankeamistaan. Koeaika annetaan aina rikkomuksen jälkeen. Aadamin lankeamisen jälkeen jokaisella ihmisellä on ainoastaan yksi mahdollisuus ikuiseen elämään, ja se täytyy hyödyntää elinaikana, hyväksymällä Jeesus Kristus Pelastajana ja Herrana. Piste.

3. Me kysymme opetuslapsilta, mikä oli se ensimmäinen koeaika, ja milloinka se tapahtui? Opetuslapset eivät osaa antaa yhtäkään tekstiä tukemaan EGW:n toisen koeajan kuvitelmia. Syy on yksinkertainen; pelastuksellemme on laadittu ainoastaan yksi suunnitelma, ei kahta -- ja olemassa on ainoastaan yksi koeaika, ei kahta.
 


25.  SOVITETTIINKO SYNTI RISTILLÄ TÄYDELLISESTI?  (KääntänytKalervo)

EGW: EI  ”Sen sijaan … Daniel 8:14 viitatessaan maan puhdistamiseen, oli nyt selvää, että  se viittasi meidän Ylipappimme lopulliseen työhön taivaassa, sovituksen valmiiksi saattamiseen,
ja ihmisten valmistamiseen kohtamaan Hänen tulemisensa päivä.” (Testimonies, vol. 1, p. 58).  

EGW:  EI    ”Jeesuskin meni taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään  Daan. 8:nnessa luvussa ilmoitetun 2300 päivän päätyttyä vuonna 1844, toimittaakseen lopullisen sovituksen kaikkien niiden edestä, jotka ovat käyttäneet hyväkseen hänen välitystyötään,”   (Early Writings, p, 253). (Hengellisiä kokemuksia, sivu 281).  

EGW:  KYLLÄ  ” Hän [Kristus] pystytti ristin Taivaan ja maan väliin, ja kun Isä näki Poikansa uhrin, Hän kumartui sen edessä tunnustukseksi sen täydellisyydestä. ” Se on kylliksi, ” Hän sanoi. ” Sovitus on loppuun suoritettu.” The Review and Herald, Sept. 24,1901.  

RAAMATTU: KYLLÄ  ” Jeesus joi viinin ja sanoi: ’ Se on täytetty.’ Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.” (Joh. 19:30) 

RAAMATTU:  KYLLÄ   ” Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi ” (Room. 3:21-25).  

RAAMATTU:  KYLLÄ  ”  Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet (Room. 5:9-11, VKR).  

Raamattu: Kyllä   Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. (Room. 5:11) 

HUOMAA: Raamattu torjuu täysin EGW:n  käsityksen 2300 päivästä ja taivaallisessa pyhäkössä vuonna 1844 alkaneesta tutkivasta tuomiosta. Pane merkille, että edellä siteeratut raamatunkohdat olivat kaikki kirjoitetut vähemmän kuin kolmekymmentä vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, ja kaikki toteavat selvästi, että Kristityt jotka elivät sinä aikana, olivat jo silloin täysin vanhurskautetut, lunastetut, pyhitetyt ja sovitetut Jumalan kanssa, Kristuksen kuoleman kautta ristillä. Kuten kultti-tarkkailijat Martin ja Barnhouse sanovat: ” SPA:n pyhäkköoppi on jättiläismäisin psykologinen kasvojen pelastusilmiö uskonnon historiassa! Me henkilökohtaisesti emme usko, että Raamatussa on edes jakeen viittausta pitää yllä sellaista omituista mielipidettä. Ja me lisäksi uskomme, että jokainen yritys näyttää se toteen on kulunut, lattea ja turha.”  

EGW:n opetuslapset: Annetut kolme Raamatun tekstiä ovat ihania totuuksia evankeliumista, mutta ne eivät lainkaan kohdistu asiaan, Ellen Whiten julkilausumaan (eivät myöskään kumoa sitä).  Seuraavassa neljä raamatun kohtaa jotka tukevat sitä mitä White sanoi:  

” Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi”. (1.Kor.15:21,22)  

” Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen - mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon.” (1.Kor.15:14-18)  

”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.” (Room. 8:1-4, VKR)  

” Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.  Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet –  sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä lahjan laita ole, niin kuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. - Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.” (Room. 5:10-19, VKR)  

Tämä on tarkalleen se mitä Ellen White oli sanomassa ja se on kristinuskon perusta.  

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:  

1.    Heidän pitkän saarnansa  jälkeen EGW:n opetuslapset toivoivat, että sinä olisit unohtanut ristiriitaisuuden. Me kysymme missä teksteissä, joihin he viittasivat, sanottiin että Jeesus oli ”viimeistelemässä sovitusta” tai että lopullinen sovitus alkoi vuonna 1844 kuten EGW väitti? Totuus on, he eivät esittäneet yhtä ainutta tekstiä joka kannattaisi EGW:n väitettä.

2.    Raamattu ei kerro meille, että  ”Jeesus astui kaikkeinpyhimpään vuonna 1844 tekemään ”lopullisen sovituksen”, kuten Ellen White väitti. Lopullinen sovitus synnin tähden tehtiin Golgatalla 2000 vuotta sitten. ”Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi”  (Room. 3:21-25). Golgatalla tehdystä sovituksesta kristityt ovat hyötyneet välittömästi.

3.    Sovitus suoritettiin loppuun Golgatalla ja se ei anna aihetta ”lopulliselle sovitukselle” tai ”täydennetylle sovitukselle” vuonna 1844. EGW ja hänen opetuslapsensa ovat tässä sanomassa, että Kristuksen sovituskuolema ei ollut täydellinen ja ratkaiseva Golgatalla. Tämä on kerta kaikkiaan kultti-uskonnollinen harhaoppi.
 26. PYYHKIIKÖ KRISTUKSEN VERI SYNNIT POIS?
 
(Kääntänyt Kalervo)

EGW:  EI    ”Joskin Kristuksen veren tuli vapauttaa syntinen lain tuomiosta, se ei kuitenkaan tyystin poistanut syntiä, vaan tämä pysyi muistiin merkittynä pyhäkössä lopulliseen sovitukseen saakka” (Patriarchs and Profets, p. 357, Patriarkat ja Profeetat, sivu 336, Alfa ja Omega, osa 1, sivu 337)  

RAAMATTU:  KYLLÄ  ”Kristuksen veressä meillä on ("meillä on”, preesens aikamuoto) lunastus, rikkomustemme anteeksianto.” (Efesolaiskirje 1:7)  

RAAMATTU:  KYLLÄ   ”… ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” (1.Joh.1:7).  

RAAMATTU:  KYLLÄ  ”  -Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. (Roomalaiskirje 4:7-8).  

HUOMAA: Anteeksiantaminen tarkoittaa armahtamista, luopumista kaikista oikeuksista rangaista, ikuisesti peruuttaa velka. Jeesus teki kaiken tämän meille kun Hän vuodatti verensä hyväksemme. Raamattu sanoo, että anteeksiannettuja syntejä ei koskaan oteta lukuun henkilöä vastaan. Kuitenkin Ellen White kieltää Raamatun sanan väittäessään, että Jumala säilyttää meidän syntimme ja myöhemmin rankaisee meitä niistä, jos emme ennen lopullista sovitusta ole kasvaneet Hänen vaatimustasolle. Tämä käsitys aiheuttaa miljoonille SPA:lle tuskaa kun he pohtivat; tulevatkohan he pelastumaan. 

EGW:n opetuslapset: Tämä väite on viimekertaisen väitteen uudelleen ilmaisutapa ja oman itsensä tähden asianomaisen tarvitsee mietiskellä Tutkivaa Tuomiota ymmärtääkseen sen paikkansapitävyyden. Muutamat siteeraukset eivät paljoakaan valaise asiaa. Sovituspäivä oli ihana heijastus Jumalan Pelastussuunnitelman lopusta. Jokainen Raamatun opiskelija olisi siunattu tutkiessaan aihetta. Raamatunkohdat joita D&D lainaavat sanovat yksinkertaisesti, että meillä on (preesens aikamuoto [jos synnit tunnustettu]) lunastus ja anteeksiantamus ja puhdistuminen Jeesuksen kautta – yksi Ellen Whiten ja Adventistien suosikki teemoista. Kuitenkin, sekä Ellen White että Adventistit todella hylkäävät opetuksen ”kerran pelastettu, aina pelastettu” sillä Raamattu ei opeta sitä.  

Vastaus EGW:n opetuslasten todisteluun:  

1.     EGW:n opetuslapset kieltäytyvät hyväksymästä selvää Raamatun opetusta, että synnit jotka ovat anteeksiannetut, ovat unohdetut. Tällä ei ole mitään tekemistä opin kanssa: ”kerran pelastettu, aina pelastettu”. Vertauskuvallinen Sovituspäivä tuli todeksi Golgatalla kun Karitsa, Jeesus, surmattiin meidän syntien ja maailman syntien tähden. Sovituspäivä toteutui ristillä juuri kuten kaikki muutkin Vuotuiset pyhät päivät, sellaiset kuin juutalaisten Pääsiäinen, Viikkojuhla, Lehtimajan juhla ja niin edelleen, ne kaikki päättyivät ristillä. SPA:t väheksyvät noita jotka erehdyksessä ”pitävät” Vuosittaisia pyhiä päiviä, mutta he itse ulottavat Sovituspäivän ajankohdan pitkälle tälle puolen ristiä! Tämä kaksiselitteinen ajattelutapa on mielekäs vain valheprofeetta  Ellen G. Whiten harhaan johtamille uskoville.

2.     Syntejä ei milloinkaan varastoida odottamaan Tutkivaa tuomiota. Raamatussa ei ole yhtäkään tekstiä, joka kertoisi meille, että Kristuksen veri ei pyyhkisi pois tunnustettuja syntejä. Eikä Raamatussa ole edes yhtä tekstiä, joka kertoisi meille, että anteeksiannetut synnit pysyvät Taivaan Pyhäkössä, vuonna 1844 alkaneeseen, lopulliseen sovitukseen saakka. Kaikki se mitä, Ellen G. White edellä väittää, on hänen mielikuvituksensa tuotetta.

3.     Raamattu ei puhu Tutkivasta tuomiosta. Heprealaiskirjeen luvussa 11, Jumala julisti, että pyhät olivat 2000 vuotta sitten arvollisia perimään Jumalan Kaupungin. Heitä ei vaadittu suoriutumaan Ellen G. Whiten 1844 epäraamatullisesta Tutkivasta tuomiosta.

4.     EGW ja hänen opetuslapsensa sotivat Kristuksen evankeliumia vastaan, koska eivät salli Kristuksen veren pyyhkiä pois tunnustettuja syntejä ennen kuin vasta 1844. Heidän ”uusi” totuus synnyttää ”uuden” Evankeliumin joka ansaitsee Jumalan kaksinkertaisen kirouksen (lue Galatalaiskirje 1:8-9).
 


   

   27.  SIIRRETÄÄNKÖ TUNNUSTETUT SYNNIT TAIVAALLISEEN PYHÄKKÖÖN KRISTUKSEN VEREN VÄLITYKSELLÄ?  1000 $ tarjous kadoksissa olevasta Raamatun tekstistä!  Kuvittele: Tuhannen dollarin löytöpalkkio tarjottu: Entinen SPA pastori Sydney Cleveland tarjoaa 1000 $  kelle tahansa ja kaikille SPA:lle jotka voivat näyttää puuttuvat Raamatun tekstit. (Kääntänyt Kalervo)
 

EGW:  Kyllä  ”Kuten muinaisessa vertauskuvassa ihmisten synnit siirrettiin maalliseen pyhäkköön syntiuhrin veren välityksellä, niin samoin, tosiasiassa, meidän synnit siirretään taivaalliseen pyhäkköön Kristuksen veren välityksellä.”  (Great Controversy p. 266 1886 Painos).  

”Niin kuin vanhan liiton aikana kansan synnit uskon kautta sälytettiin uhrieläinten päälle ja niiden veren välityksellä kuvaannollisesti siirrettiin maalliseen pyhäkköön, niin pannaan uuden liiton aikana katuvien synnit uskon kautta Kristuksen päälle ja siirretään todellisesti taivaalliseen pyhäkköön.”  (Great Controversy p. 421  1911 Painos.) ( Suuri Taistelu, sivu 421. Alfa ja Omega, osa 7, sivu 361,362. )  

Raamattu:  Ei   ”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”  (1. Joh.1:7) ”jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.” (Efes.1:7, VKR)  

Huomaa:  Pyhä kirja ei tue E. G. Whiten opetusta, että tunnustetut synnit siirretään taivaalliseen pyhäkköön ”Kristuksen veren välityksellä”, jonka sanonnan hän vuonna 1886 muutti luettavaksi, ”uskon kautta Kristuksen päälle” ja siirretään todellisesti taivaalliseen pyhäkköön käsiteltäväksi myöhempänä ajankohtana Tutkivalla tuomiolla. Raamattu opettaa, että meidän tunnustetut syntimme ovat täysin peitetyt Karitsan verellä.  

EGW:n opetuslapset: Tämä väite on myös tekemisissä Tutkivan tuomion kanssa. Lainausmerkeissä olevat tekstit, joita on käytetty kumoamaan Ellen Whiten väitteet, vain vahvistavat sitä mitä hän oli sanonut.  

Vastaus EGW:n opetuslapsille:  

1.     Raamattu ei opeta, että meidän synnit siirretään Taivaalliseen Pyhäkköön Kristuksen veren välityksellä kuten Ellen White opetti. Jos sinä uskot meidän olevan väärässä, niin ole hyvä ja anna meille Raamatun teksti.

2.     Kristuksen veri peittää tunnustetut synnit, se ei siirrä syntejä mihinkään. Synnit jotka annetaan anteeksi pyyhitään pois, niitä ei tallenneta myöhempää tuomion määräpäivää varten. Edelleen, me haastamme sinut antamaan Raamatun tekstin joka kumoaa meidän todistelumme. Muistatteko, kuinka te Seitsemännen päivän adventistit nautitte tarjotessanne 1000 $ kelle hyvänsä, joka voi osoittaa Raamatun tekstin, missä Sapatti muutettiin lauantailta sunnuntaille? No, nyt ovat osat vaihtuneet – anna meille yksi Raamatun teksti joka mainitsee, että Tutkiva tuomio alkoi lokakuun 22 päivä 1844. Tai anna meille Raamatun teksti joka sanoo, että meidän syntimme siirrettiin Taivaalliseen Pyhäkköön vuonna 1844. Tai anna meille Raamatun teksti joka mainitsee, että Kristuksen veri siirtää syntimme Taivaalliseen Pyhäkköön. Näytä meille teksti ja me annamme sinulle 1000 dollaria. Me odotamme. Ja saamme varmasti odottaa Herran tulemukseen saakka koska teidän Tutkiva tuomionne on valhe, mikä suoraan sotii Raamatun totuutta vastaan.

 Totuus on se, että ei ole yhtäkään Raamatun kirjoittajaa, joka koskaan opetti Tutkivaa tuomiota. Tutkiva tuomio on EGW:n mielikuvituksen tuote, johon uskovat vain Adventistit.  
 


28. KUKA KANTAA MEIDÄN SYNTIMME?   (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: SAATANA  “Nähtiin myös, että syntiuhrin viitatessa Kristukseen todellisena uhrina ja ylimmäisen papin esittäessä Kristusta välittäjänä, syntikauris kuvasi saatanaa, synnin alkuunpanijaa, jonka päälle vilpittömästi katuvien synnit lopuksi pannaan. … Kun Kristus pappispalveluksensa lopussa oman verensä ansiolla poistaa kansansa synnit taivaallisesta pyhäköstä, hän asettaa ne saatanan päälle, jonka tuomiota toimeenpantaessa täytyy kärsiä lopullinen rangaistus. ( Great Controversy, p. 422, 485, 486. Suuri taistelu, s. 422 )

RAAMATTU: JEESUS "Joka 'itse (Jeesus Kristus) kantoi meidän syntimme' ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja 'hänen haavainsa kautta te olette paratut' (1 Piet. 2:24 VKR).

EGW:n opetuslapset:  Toinen tutkiva tuomio - lausunto. Jos joku ei usko tutkivaan tuomioon (tai sapatinpitämiseen, tai sielun nukkumiseen kuolemassa, tai vaikkapa vedenpaisumukseen), niin silloin se henkilö tulee löytämään paljon Ellen Whiten lausuntoja, jotka näyttäisivät "vääriltä". Jeesus maksoi hinnan synneistämme, mutta Saatana on vastuussa siitä että hän vietteli meidät syntiin. Jos Jeesus haluaa, että Saatanan tulee maksaa siitä hinta, on se Hänen päätöksensä. Taas kerran, suosittelemme lukijalle suuren sovituspäivän tutkimista, sekä Clifford Goldsteinin kirjan lukemista tästä aiheesta.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. EGW:n opetuslapset eivät anna yhtäkään raamatuntekstiä siitä, että Jumala asettaisi tunnustetut synnit Saatanan päälle aikojen lopussa. Sen sijaan he yrittävät sanoa että sapatti, sielun nukkuminen kuolemassa ja vedenpaisumus ovat kaikki tekemisissä tutkivan tuomion kanssa. Tämä on silkkaa hölynpölyä! Ellen White on väärässä koska hän ei ole samaa mieltä Raamatun kanssa -- hän ei ole oikeassa sen vuoksi että hän uskoo tutkivaan tuomioon. Mutta hänen opetuslapsensa tekevät tutkivasta tuomiosta "puhdasoppisen" uskon lakmustestin. Totuus on se, että kukaan kristitty ei ikinä ole opettanut tai uskonut seitsemännen päivän adventistien oppia tutkivasta tuomiosta - sillä tutkiva tuomio on kulttioppi, se ei ole raamatullinen eikä kristillinen. Heti kun osoitamme EGW:n olevan väärässä pelastusasioissa jotka koskettavat tutkivaa tuomiota, hänen opetuslapsensa vipeltävät pakoon niin kuin rotat uppoavasta laivasta.

2. Meidän tunnustetut syntimme ovat anteeksiannetut ja poispyyhityt, siksi niitä ei voida laittaa Saatanan päälle. Kristus on kristittyjen syntien kantaja, ei Saatana.

3. Saatana tulee maksamaan omista synneistään, ei kristittyjen tunnustetuista synneistä. Epäpyhät tulevat maksamaan omista synneistään. Katso: Is Jesus or Satan your scapegoat?


 

29. VAATIIKO JUMALA SYNTIUHRIN ENNEN KUIN HÄN ANTAA MEILLE ANTEEKSI?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ    "Jokaista asiaa et saa sovitetuksi, sillä jotkut ihmiset joita olet loukannut, ovat jo menneet hautoihinsa, ja tilisi osoittaa sinun olevan velkaa. Tällaisissa tapauksissa parasta mitä sinä voit tehdä, on tuoda syntiuhri Herran alttarille, ja Hän tulee hyväksymään sen ja antamaan sinulle anteeksi" (Testimonies, vol. 5, p. 339).

RAAMATTU: EI   "Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä" (1 Joh. 1:9 VKV).

HUOMAA: Jumala kehottaa sinua tunnustamaan syntisi ja sinulle annetaan anteeksi ja sinä tulet puhdistetuksi. EGW on ristiriidassa Raamatun kanssa kehottamalla sinua tuomaan syntiuhrin jotta sinulle annettaisiin anteeksi.

 EGW:n opetuslapset: Saadakseen oikean kuvan asiayhteydestä, suosittelemme koko sen kappaleen lukemista kirjasta Testimonies, Vol. 5, josta tuo lause on otettu. Ellen White oli kirjoittamassa miehelle, jolla oli ongelmia rahan- ja epärehellisyyden kanssa. Ilmeisestikin hän oli tehnyt vääryyttä joillekin ihmisille raha-asioissa, ja jotkut heistä olivat sitten vuosien kuluessa kuolleet. Ellen White osoitti miehelle Sakkeuksen tapausta, jossa hän lupasi kristillisesti antaa niille nelinkertaisesti takaisin, joilta hän oli petoksella ottanut.

Jos me olemme rahallisesti hyötyneet toisten ihmisten hyväksikäytöstä ja samalla rikkoneet siinä Jumalan lakia, tulee meidän tietenkin hyvittää heille kaikki se, mitä me olemme heiltä ottaneet. Ja jos he ja heidän sukulaisensa ovat kuolleet, tulisi meidän antaa tämä raha Jumalalle.  Näin meidän pitäisi antaa takaisin se mitä olemme hyötyneet.  Me emme voi varastaa rikkaalta mieheltä ja sitten ottaa Kristus vastaan, mutta kuitenkin itsepintaisesti jatkaa sitä varakasta elämää, jonka me olimme vääryydellä hankkineet. Ellen White korostaa sitä, että raha kuuluu ensin ja etupäässä sille/niille, joille on vääryyttä tehty, mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin silloin meidän tulisi palauttaa raha Jumalalle. Koko kappaleen lukeminen selventäisi minkä tahansa epäselvyyden siitä, mitä Ellen White tarkoitti.

Kumotakseen tämän raamatullisen periaatteen, D&D lainaavat 1 Joh. 1:9, joka kertoo että kun tunnustamme syntimme, Jumala antaa meille anteeksi. Tässä ei ole tästä kysymys; EGW oli puhumassa tietylle henkilölle, jolla oli tietty ongelma. Hän ei missään tapauksessa ollut sanomassa että meidän tulisi tällä tavoin lähestyä Kristusta - rahauhrin kanssa. Mutta D&D päättelevät:

"Jumala kehottaa sinua tunnustamaan syntisi ja sinulle annetaan anteeksi ja sinä tulet puhdistetuksi. EGW on ristiriidassa Raamatun kanssa kehottamalla sinua tuomaan syntiuhrin jotta sinulle annettaisiin anteeksi."

Tämä ei ole totta. Ellen White ei kehota "sinua" tuomaan syntiuhria jotta sinulle annettaisiin anteeksi.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. EGW:n opetuslapset kertovat meille että EGW oli kirjoittamassa miehelle joka oli tehnyt vääryyttä joillekin ihmisille ja ettei "syntiuhrin" tuominen koskisi jokaista ihmistä. EGW sanoi että hänen kirjoittamansa kirjeet sisällytettiin Todistuksiin neuvoksi muillekin, joilla oli samankaltaisia ongelmia.

2. Jos siis olet tehnyt vääryyttä jollekin, täytyy sinun tuoda EGW:n mukaan "syntiuhri",  että sinulle annettaisiin anteeksi. "Tällaisissa tapauksissa parasta mitä sinä voit tehdä, on tuoda syntiuhri Herran alttarille, ja Hän tulee hyväksymään sen ja antamaan sinulle anteeksi" (Testimonies, vol. 5, p. 339). Syntiuhreja vaadittiin Israelilta, ei kristilliseltä kirkolta. Ja rahan tuominen seitsemännen päivän adventtikirkolle ei ole sama asia kuin rahan antaminen "Jumalalle." Ajattelepa seuraavaa asiaa: Seitsemännen päivän adventikirkko opettaa oppeja jotka ovat epäraamatullisia, oppeja jotka ovat ristiriidassa Raamatun kanssa, ja he ovat jopa kirjoittaneet oman Raamattunsa jossa heidän väärän profeettansa väärät opit ovat suoraan sisällytetty Jumalan omaan Sanaan. Kuinka siis kukaan voisi olettaa, että rahan antaminen näihin jumalattomiin puuhiin olisi jollakin lailla samaa, kuin rahan antaminen Jumalalle?

3. Jos sinä hyväksyt EGW:n teologian, niin sinun täytyy tuoda "syntiuhri" Herralle seuraavankaltaisella tavalla. NIV - raamatunkäännös nimittää tätä "syyllisyysuhriksi". 3 Moos. 6:6-7 (VKR)  ”Mutta hyvityksenä HERRALLE hän tuokoon papille vikauhriksi sinun arviosi mukaisen, virheettömän oinaan pikkukarjasta. Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen Herran edessä, annetaan hänelle anteeksi kaikki, mitä hän on tehnyt sellaista, josta hän on tullut vikapääksi.”

4. Kristityiltä ei ikinä vaadita "syntiuhrin tuomista Herran alttarille" jotta meille annettaisiin anteeksi, kun teemme syntiä toista vastaan. Raamatun kristillisissä kirkoissa ei ollut uhrialttareita, eikä niitä myöskään ole seitsemännen päivän adventtikirkoissa. Saarnatuoli ei ole uhrialttari. EGW ja hänen opetuslapsensa ovat poikenneet Raamatun selvästä opetuksesta ja korvanneet sen ihmisten myyteillä.


 

30. VOIMMEKO ME SANOA: KRISTUKSEN ARMOSTA ME OLEMME PELASTETUT JUURI NYT?   (Kääntänyt Jukka Kaija)
 

EGW: EI  "Niiden, jotka ottavat Pelastajan vastaan, olkoon heidän kääntymyksensä kuinka vilpitön tahansa, ei ikinä tulisi oppia sanomaan tai tuntemaan että he ovat pelastettuja. ...Ne jotka ottavat Kristuksen vastaan ja sanovat uskoon tultuaan, "olen pelastettu", ovat vaarassa luottaa itseensä (Christ Object Lessons, p. 155).

RAAMATTU: KYLLÄ  "Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä" (1 Joh. 5:13 VKR).

EGW:n opetuslapset: Katsotaanpa nyt tuota lainausta sen asiayhteydessä (tämä on pitkä mutta sen arvoinen -- hyvin Kristuskeskeinen): (ylläoleva lainaus on alhaalla merkitty kursiivilla)

Pietarin lankeemus ei tapahtunut välittömästi, vaan vähitellen. Hänen itseluottamuksensa johti hänet uskomaan että hän oli pelastettu, ja askel askeleelta hän eteni alaspäin, kunnes hän pystyi kieltämään Mestarinsa. Me emme voi ikinä turvallisesti luottaa itseemme tai tuntea, taivaan tällä puolella, että me olemme suojattuja kiusauksia vastaan. Niiden, jotka ottavat Pelastajan vastaan, olkoon heidän kääntymyksensä kuinka vilpitön tahansa, ei ikinä tulisi oppia sanomaan tai tuntemaan että he ovat pelastettuja. Tämä on harhaanjohtavaa. Jokaista tulisi opettaa vaalimaan toivoa ja uskoa; mutta silloinkin kun annamme itsemme Kristukselle ja tiedämme että Hän hyväksyy meidät, me emme ole kiusausten tavoittamattomissa. Jumalan sana julistaa, "Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan." Dan. 12:10. Vain hän, joka kiusauksen kestää, on saava elämän kruunun. (Jaak. 1:12). Ne jotka ottavat Kristuksen vastaan ja sanovat uskoon tultuaan, "olen pelastettu", ovat vaarassa luottaa itseensä. He kadottavat kyvyn nähdä oman heikkoutensa ja heidän jatkuvan jumalallisen voiman tarpeen. He ovat valmistautumattomia Saatanan juonille, ja kiusausten houkuttelemina monet, niin kuin Pietari, lankeavat synnin syvyyksiin. Meitä varoitetaan, "Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea." (1 Kor. 10:12). Meidän ainoa turvamme on epäluottamus itseämme kohtaan, ja luottamus Kristukseen."

Tämä kappale asettaa oman minän siihen paikkaan mihin se kuuluu - tomuun - ja se näyttää meille meidän jatkuvan riippuvuuden Kristuksesta. Pieteri on, niin kuin Ellen White sanoi, malliesimerkki siitä mitä tapahtuu, kun me julistamme jonkun asian todeksi, aivan kuin me olisimme lankeemuksen tavoittamattomissa. Me voimme tietää suhteemme Jumalaan olevan tänään kunnossa, mutta me emme tunne heikkouksiamme, tai asioita joissa me voimme langeta tai kääntyä Jumalaa vastaan (katso Jer. 17:9). Meillä voi olla pelastusvarmuus siitä, että jos tänään kuolisimme, niin olisimme pelastettuja, mutta väittämällä että mitä tahansa tapahtuukin, me olemme pelastettuja, on periaatteessa samaa kuin sanoa; "kerran pelastettu, aina pelastettu" ja tämä on se mistä hän tosiasiassa oli varoittamassa.

1 Joh. 5:13 on kaunis totuus kuten me yllä olevassa lainauksessa luemme: "Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä."

Siinä asiassa, että me olemme ottaneet Jeesuksen ikuisen elämän lahjan vastaan, ei ole mitään väärää. Tällaista luottamusta me tarvitsemme. Mutta tämä teksti ei sano, että meidän tulisi Pietarin lailla mennä julistamaan, että me emme voi langeta. Paavali varoittaa meitä ottamaan huomioon sen, että joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea (1 Kor. 10:12). Ja Jeesus sanoi, että jotkut "oksat" jotka Hänessä olivat, tulisivat karsittua pois ja heitetyksi tuleen, jos ne eivät kantaisi hedelmää (Joh. 15:1-6). Matteuksen evankeliumissa (7:21-23) Jeesus kuvailee ihmisiä, jotka tulevat Hänen luokseen, varmoina siitä että he ovat "pelastettuja" ja heille Hän sanoo "Minä en ole koskaan teitä tuntenut." He olivat itsekeskeisiä - mikä aina on suuri erehdys.

Tämän asian kauneus ei ole siinä, että me epäilisimme Jumalaa ja Hänen kykyänsä pelastaa, vaan pikemminkin siinä, että me epäilisimme itseämme ja omaa kykyämme tehdä hyviä tekoja tai vastustaa syntiä omassa voimassamme. Me emme ole tarpeeksi vahvoja voittaaksemme. Ainoastaan Jeesus meidän kauttamme voi voittaa. Tämä alituinen tietoisuus omasta heikkoudestamme on se ainoa varotoimi, joka suojelee meitä omalta julkeudeltamme ja synnin valitsemiselta Jeesuksen sijaan. Epäluottamus egoon on yksi niistä tärkeimmistä läksyistä, jonka me voimme oppia. 

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. Jokaisella kristityllä on varmuus siitä, että he ovat pelastettuja, jos he luottavat Jeesukseen. Apt. 16:30-16:32 VKR: "Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: 'Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?' Niin he sanoivat: 'Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut niin myös sinun perhekuntasi'. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat". 1 Kor. 15:2 VKR: "Ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet".

2. EGW ottaa pois kristittyjen pelastusvarmuuden. Hän esittää heille yli ymmärryksen menevää, epäraamatullista tutkiva tuomio - oppia, ja opettaa, ettei kukaan voi sanoa olevansa pelastettu, ennen kuin heidän nimensä tulee esille tutkivassa tuomiossa ja Jumala pyyhkii pois heidän syntinsä. Tietenkään ei kukaan voi tietää olevansa pelastettu ennen Jeesuksen takaisintuloa. Tutkiva tuomio - opin tähden, adventistit eivät voi varmuudella sanoa olevansa pelastettuja, koska heidän tunnustetut syntinsä ovat yhä ratkaisemattomia.

3. Paavalilla oli varmuus siitä, että hänelle oli tallelle pantu vanhurskauden seppele, ja sama varmuus voi olla myös meillä, huolimatta niistä EGW:n lausunnoista jotka väittävät, että me emme voi sanoa olevamme pelastettuja. 2 Tim. 4:8 "Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään."

Jeesus antoi naiselle varmuuden siitä, että hän oli pelastettu. Luuk. 7:50 Mutta Jeesus sanoi naiselle: "Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa." Seitsemännen päivän adventistien oppi tutkivasta tuomiosta ryöstää heidän jäseniltään sen varmuuden, jonka Jeesus antoi meille ristinkuolemansa kautta. On häpeällistä, kuinka tämä epäraamatullinen oppi jonka heidän väärä profeettansa kyhäsi, on tuhonnut heidän varmuutensa!
 


31. VOIKO USKOVIEN VANHEMPIEN USKO PELASTAA HEIDÄN LAPSENSA?   (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ      "Minä tiedän että jotkut ovat kysyneet sitä, että voivatko edes uskovien vanhempien pienet lapset pelastua koska heillä ei ole ollut luonteen testiä, ja koska kaikkien tulee tulla testatuiksi ja luonne määritetyksi koettelun kautta. Kysytään, 'Kuinka pienet lapset voivat tulla testatuiksi ja koetelluiksi?' Minä vastaan että uskovien vanhempien usko turvaa heidän lapsensa" (Selected Messages, vol, p. 313).

RAAMATTU: EI   "Taikka jos minä antaisin miekan tulla tämän maan yli... ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet, ja sen keskellä olisivat nämä kolme miestä, eivät he voisi - niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra - pelastaa poikiansa eikä tyttäriänsä, vaan ainoastaan he itse pelastuisivat. Taikka, jos minä lähettäisin ruton tähän maahan ja vuodattaisin vihani sen ylitse verenä, niin että hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet, ja Nooa ja Daniel ja Job olisivat sen keskellä, eivät he voisi - niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra - pelastaa poikaansa eikä tytärtänsä; vain itse he vanhurskaudellaan pelastaisivat henkensä" (Hes. 14:17-20 VKR).

RAAMATTU: EI   "Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa" (Hes. 18:20 VKR ).

RAAMATTU: EI   "Ja vielä te sanotte: 'Herran tie ei ole oikea': minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itsekunkin hänen teittensä mukaan" (Hes. 33:20).

EGW:n opetuslapset: Nämä kolme annettua lainausta eivät käsittele pieniä lapsia, joita ei voi laittaa vastuuseen (edes ensimmäinen lainaus, jossa käytetään ilmaisua "poikiansa eikä tyttäriänsä", ei erittele pieniä lapsia, jotka eivät pysty erottamaan oikeaa ja väärää). Tässä on joitakin raamatuntekstejä, jotka käsittelevät vastuuta ja annettua valoa:

Jaak. 4:17: "Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi."

Joh. 9:41:    "Jeesus sanoi heille: "Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: 'Me näemme'; sentähden teidän syntinne pysyy".

Apt. 17:30: "Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus."

Ja miten on lapsien pelastumisen kanssa?

Jes. 49:25: "Sillä näin sanoo Herra: Vaikka vangit otettaisiinkin sankarilta ja saalis riistettäisiin väkevältä, niin minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee, ja minä pelastan sinun lapsesi."

Apt. 16:31: "Niin he sanoivat: 'Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

Nämä tekstit eivät tarkoita sitä, että kenelläkään vastuussa olevalla henkilöllä olisi anteeksiantamuksen peite sukulaisten uskon kautta. Mutta ne eivät ole sen ristiriitaisempia tai hämmentävämpiä kuin Ellen Whiten lainaus.

Olisi epäjohdonmukaista uskoa, että Jumala arvostelee aikuiset sen valon mukaan, joka heillä on, mutta tuomitsee pienet vauvat, jotka eivät tiedä mitään. Jumala "ummistaa silmänsä" heidän tietämättömyydeltä, sillä sitä he juuri ovat; "tietämättömiä." Eivätkö vanhempien usko ja rukoukset tee sen eron Jumalalle, kunnes lapsi on tarpeeksi vanha itsenäiseen päätöksentekoon Jumala-suhteessaan? Raamattu kertoo, että nuo rukoukset ja usko tekevät eron (katso Jaak. 5:16). Miten sitten käy ei-uskovien vauvoille (jotka kuolevat), emme tiedä, eikä se ole meidän asiamme. Onneksi Jumala yksin on Tuomarina, ja Hän tulee selvittämään tämän kaiken, tästä me voimme olla varmoja.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. Jeesus kertoo meille, että Jumalan valtakunta kuuluu "pienille lapsille". Luuk 18:16-17 (VKR) "Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle." EGW ja hänen opetuslapsensa ovat väärässä. Raamattu ei opeta, että lapsilla täytyy olla luonteen testaus ja koettelu ennen kuin he voivat tulla pelastetuiksi. Lapset, joita ei vielä voida laittaa vastuuseen, ovat pelastettuja, koska he eivät tietoisesti ole kapinoineet Jumalaa vastaan - tässä suhteessa he ovat kuin Aadam ja Eeva ennen syntiinlankeemusta.  Vasta sitten kun Aadam ja Eeva tietoisesti rikkoivat Jumalan suoraa käskyä vastaan heidät laskettiin syntisiksi. Mutta missään Raamatun kohdassa emme löydä Ellen Whiten myyttiä, että vanhemmat voisivat pelastaa lapsensa synniltä!

2. Tekstissä Jaak. 5:16 ei ole kysymys lasten pelastumisesta. Siinä on kysymys toisten puolesta rukoilemisesta.
 


32. SIIRRETÄÄNKÖ ORJAN SYNNIT HÄNEN ISÄNNÄLLEEN?   (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ      "Minä näin, että orjanomistaja joutuu vastaamaan orjansa sielusta, jota hän on pitänyt tietämättömyydessä. Orjan synneistä saa hänen herransa rangaistuksen." (Hengellisiä kokemuksia, sivu 306, Kirjatoimi 1979) 

 "Minä näin, että orjan isäntä tulee olemaan vastuussa orjansa sielusta jonka hän on pitänyt tietämättömänä; ja orjan synnit tullaan (visited upon) vierittämään (siirtämään) hänen isäntänsä niskoille" (Early Writings, p. 276).

RAAMATTU: EI  "Minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itsekunkin hänen teittensä mukaan." (Hes. 33:20).

RAAMATTU: EI  "Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa." (Hes. 18:20). Oliko Juudaksella vakaumus tunnustaa syntinsä?

EGW:n opetuslapset: Hes. 33:8 "Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi."

Luuk. 17:2   "Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä."

Kreikankielinen vastine sanalle "viettelee" tarkoittaa tässä yhteydessä kompastua/tehdä syntiä, niin kuin NIV, NASB, RSV, Darby, Amplified ja muut raamatunkäännökset ovat sen nykykielellä kääntäneet. 

Vaikka tämä teksti puhuukin toisen viettelystä, vastakohtana toisen pitämiseen tietämättömänä - niinkuin orjan tapauksessa - tämä teksti tukee sitä asiaa, että Jumala asettaa meidät vastuuseen muiden viettelemisestä syntiin. Hes. 33:8 (ylhäällä) sanoo selvästi, että jos me emme "varoita jumalatonta hänen tiestänsä", niin vaikka hän kuolee omien syntiensä  tähden, tulee hänen verensä vaadituksi meidän käsistämme. 

D&D erheellisesti tulkitsevat Ellen Whiten ilmaisun "visited upon" tarkoittamaan "siirtää." Mutta Raamattu antaa meille tamän ilmaisun "visited upon" ennakkotapauksen, joka näyttää meille että nuo sanat eivät tarkoita "siirtämistä." Toisessa käskyssä, Jumala itse sanoo  "Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, (visiting the iniquity of the fathers upon the children) vaadin tilille ne, jotka minua vihaavat". (2 Moos.20:5) Tässä ei Jumala ole sanomassa, että Hän kirjaimellisesti "siirtäisi" ihmisen synnit hänen lapsilleen ja lastenlapsilleen neljänteen polveen saakka. Ihminen kuolee omassa synnissänsä, mutta tässä on kysymys syystä ja seurauksesta, joka jatkuu edelleen. "Siirtämään" ei ole täsmällinen tulkinta Ellen Whiten sanoista. Hän oli ainoastaan tukemassa sitä periaatetta, joka näkyy Hesekielin tekstissä 33:8, ja käyttämässä kirjaimellisesti toisen käskyn ilmaisua. Toivottaisiko Jumala avoimin käsin orjan isännän tervetulleeksi taivaaseen, joka on tarkoituksella pitänyt orjansa tietämättömänä evankeliumista? Koska Jumala rakastaa orjaa yhtä paljon kuin orjan isäntää, tulisi tällainen käytäntö epäilemättä tekemään Jumalan surulliseksi ja vihaiseksi. Hän rakastaa kaikkia lapsiaan yhtälailla.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. EGW:n opetuslasten järkeily  on sitä, että orjan syntien "kostaminen" isännälleen (kts. 2 Moos. 20:5 VKR)   tarkoittaa eri asiaa kuin orjan syntien "siirtäminen" isännälleen. Kuinka nämä eroavat toisistaan? Ja miksi EGW:n puolustajat ottavat tämän asian esille jos he väittävät Raamatun sanovan samaa mitä EGW sanoi -  toisin sanoin, ne tarkoittavat yhtä ja samaa asiaa?

2. EGW:n termi on "visiting". Nyt jos Jumala on vierittämässä orjan omistajan niskoille orjan synnit , silloin orjan omistaja vastaa orjan synneistä, ja orjan omistajan täytyy maksaa niistä. Tämä tarkoittaisi samaa kuin "siirtäminen".

3. Kumpaa tahansa ilmaisua käytetäänkään, siirtää, tai panna jonkun niskoille, niin ei ole Raamatun mukaista ihmisen maksaa toisen ihmisen synneistä. Me emme maksa Aadamin synnistä, vaikka me kyllä maksamme hänen syntinsä seurauksista, perimällä hänen syntisen luontonsa.

4. Hesekielin 33:8 ei puhu henkilön syntien siirtämisestä toiselle ihmiselle, tai panemisesta synnintekijän syntejä jonkun toisen niskoille. Se teksti puhuu ainoastaan siitä, että jos "vartija" ei varoita tulevasta tuomiosta, niin silloin se vartija on vastuussa hänen omasta laiminlyönnistään. Tässä ei ole mitään, mikä tukisi EGW:n ajatusta orjan syntien siirtämisestä hänen isännälleen. Tämä on pelkästään lisää hölynpölyä EGW:n kynästä.
 


33. VOIVATKO TIETÄMÄTTÖMÄT ORJAT PELASTUA?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: EI     "Jumala ei voi ottaa taivaaseen orjaa, joka on pidetty tietämättömyydessä ja nöyryytyksessä, joka ei tunne Jumalaa tai Raamattua, joka pelkää ainoastaan hänen isäntänsä ruoskaa, ja joka on eläimiä alhaisemmassa asemassa" (Early Writings, p. 276).

RAAMATTU: KYLLÄ  "Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan".

EGW:n opetuslapset: Tässä Ellen White ei puhu kenestä tahansa "tietämättömästä" orjasta, vaan siitä samasta orjasta, jonka synnit "kostettaisiin" hänen isännälleen yllä olevassa väitteessä. Jumala "ummistaa silmänsä" tietämättömyydeltä; kuitenkaan tämä ei tarkoita sitä, että Hän olisi välinpitämätön tietoisesti valittujen pahojen luonteenpiirteiden suhteen. Jos henkilö rikkoo Jumalan käskyä tietämättömyyden takia, niin Jumala ummistaa silmänsä siltä. Mutta jos henkilö (tietämätön orja tässä tapauksessa) hellii pahaa asennetta ja vastustaa sitä pientä valoa/omaatuntoa, joka hänellä on, niin silloin se on eri asia. Ellen White selittää tämän sanomalla että Jumala "tekee hänen parhaaksi sen, mitä vain säälivä Jumala voi tehdä. Hän antaa hänen olla niin kuin häntä ei olisi ollutkaan, kun taas orjan isännän täytyy kärsiä ne seitsemän viimeistä vitsausta ja sitten nousta toisessa ylösnousemuksessa kärsimään mitä hirvittävin toinen kuolema. Silloin Jumalan oikeudenmukaisuus tulee tyydytettyä." Early Writings, 276.

Toisin sanoin, orja, vaikkakaan ei pelastettu, ei tule myöskään kärsimään kadotettujen rangaistusta. Hän ainoastaan tulee "nukkumaan" koko ikuisuuden ajan, kun taas hänen isäntänsä tulee kärsimään tulijärvessä, kunnes hän on loppuun kulutettu. Ironisesti tämä sama teksti, jota D&D käyttävät EGW:n vastaisessa väitöksessään, puhuu hänen puolesta. He lainaavat Joh. 1:9 "Totinen valkeus (Jeesus), joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan." Tämä valkeus, joka annettiin jokaiselle ihmiselle, oli orjan omassatunnossa. Hänen isäntänsä esti häntä tuntemasta Raamattua ja Jumalaa, ja niin orjan vihamielinen asenne (tai mitä tahansa syntiä hänellä oli) ei ikinä tullut voitetuksi. Kuitenkaan ei Jumala myöskään rankaise orjaa. 

Tämä kysymys, joka johtaa väitettyyn ristiriitaan on myös epätarkka.  Tässä ei ole kysymys siitä, että voiko "tietämätön" orja pelastua, vaan siitä, että voiko hän, joka ei ole elänyt annetun valon mukaan, pelastua. Jumalan sydämen murtaa se tieto siitä, mitä olisi tapahtunut, jos se paatunut orja olisi lukenut Raamattua. Sen tähden täytyy orjan isännän kärsiä.

Muutamia sivuja myöhemmin hän kirjoittaa: "Minä näin pyhien orjien nousevan ylös (ylösnousemuksessa) riemujuhlaan ja voittoon." (p. 286) Hänen kirjoituksistaan tuli hyvin selkeästi esille se, että monet orjat tulisivat pelastumaan.

Joh. 5:28,29 kertoo että kaikki haudoissaan lepäävät nousevat haudoistaan, joten jotkut kriitikot vastustavat ajatusta monien (esim. orjien) jäämisestä hautoihin.  Mutta Raamatussa on useita esimerkkejä lopunajan tapahtumista, joissa yleistetyt lausunnot sisältävät selviä poikkeuksia. Paras esimerkki on löydettävissä Ilm. 6:15,16, jossa kerrotaan, että toisessa tulemisessa kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin; ja sanoivat vuorille ja kallioille. "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!" Onhan selvää, ettei jokainen orja ja vapaa tule kadotetuksi (katso myös Joh. 12:32).

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. Huolimatta heidän pitkästä saarnastaan, EGW yhä kirjoittaa, ettei Jumala voi ottaa tietämätöntä orjaa taivaaseen.  EGW:n opetuslapset väittävät, ettei EGW tarkoittanut ketä tahansa orjaa, vaan niitä orjia, joiden synnit kostettaisiin heidän isännilleen. Raamattu ei ikinä kerro meille että kukaan tulisi kadotetuksi tietämättömyytensä takia - eikä Raamattu myöskään kerro, että orjan synnit siirrettäisiin hänen isännälleen.  

2. EGW:n opetuslapset kertovat meille, "Toisin sanoen, orja, vaikkakaan ei pelastettu, ei tule myöskään kärsimään kadotettujen rangaistusta. Hän ainoastaan tulee "nukkumaan" koko ikuisuuden ajan,". Eikö tämä epäraamatullinen käsitys muistuta sinua katolisesta KIIRASTULESTA - paikasta, joka ei ole taivas eikä helvetti? Raamattu ei anna yhtäkään tekstiä tukemaan kolmatta vaihtoehtoa synnin käsittelemiseksi kuten EGW:n opetuslapset väittävät. Raamatun mukaan, epäpyhät ovat vastuussa synneistään ja tulevat palamaan helvetin tulessa, he eivät tule nukkumaan ikuisuuden ajan.

3. EGW:n opetuslapset ottavat jättimäisen askeleen tukemaan EGW:tä, jättämällä pois pyhien ja epäpyhien ylösnousemuksen ja pitämällä orjat unessa ikuisuuden ajan. Vau! En usko että Jumala tulee muuttamaan Hänen tuomionsa kulkua EGW:n opetuslasten käsityksen mukaiseksi.
 


 

34. Voimmeko me oikeututesti sanoa "Olen lakannut tekemästä syntiä?" (Kääntänyt Kalervo)

EGW: Kyllä  "Kristus kuoli tehdäkseen sinulle mahdolliseksi  lakata tekemästä syntiä, ja synti on lain rikkomista"
(Review and Herald, vol. 71, No. 35, p.1, August 28, 1894)

EGW: Kyllä  "Lunastettuna oleminen tarkoittaa lakkaamista synnistä"
(Review and Herald, vol. 77, No. 35, p. 1,September 25, 1900).

EGW:  Kyllä  "Ainoastaan he, jotka uskon kautta Kristukseen tottelevat kaikkia Jumalan käskyjä saavuttavat synnittömyyden tilan, jossa Aadam eli ennen lankeemustaan. He todistavat rakkautensa Kristukseen tottelemalla kaikkia hänen määräyksiään"
(Manuscript 122,1901, quoted in the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol.6, p. 1118)

EGW: Kyllä "Jokaiselle, joka täydellisesti antautuu Jumalalle, annetaan etuoikeus elää ilman syntiä, kuuliaisuudessa taivaan laille. ... Jumala vaatii meiltä täydellistä kuuliaisuutta. Kuten hän on puhdas, meidänkin pitää puhdistautua. Pitämällä hänen käskynsä, meidän pitää ilmaista rakkautemme maailmankaikkeuden Korkeimmalle Hallitsijalle"
(Review and Herald, September 27, 1906, p. 8).

Raamattu: Ei  " Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1 Joh. 1:8,9, VKR)

Raamattu: Ei  "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. (Ef.2:8,9, VKR)

EGW:n opetuslapset: Huomioiden tarkoin tämän esiin nostetun kysymyksen: "Voimmeko me oikeututesti sanoa 'Minä olen lakannut tekemästä syntiä'?"  Ja ottaen huomioon esitetty todistusaineisto, katsokaamme kahta tosiasiaa.

1) Ei yksikään edellä mainituista Ellen White lainauksista kehota meitä sanomaan, että me olemme lakanneet tekemästä syntiä.  Ellen White puhui tästä asiasta toisissa kohdin, ja tässä on näyte siitä mitä hän sanoi: "Nuo, jotka todella tavoittelevat täydellistä kristillistä luonnetta, eivät tule koskaan antamaan myöten ajatukselle, että he ovat synnittömiä. Heidän elämänsä saattaa olla nuhteetonta, he saattavat edustaa elämällään totuutta jonka he ovat ottaneet vastaan; mutta mitä enemmän he tutkivat Kristuksen luonnetta, ja mitä lähemmäksi he pääsevät Hänen jumalallista luonnetta, sitä selvemmin he huomaavat Kristuksen tahrattoman täydellisyyden ja sitä syvemmin he tuntevat omat vajavuutensa."  Ja edelleen: " Nuo, jotka näkevät vaivaa kiinnittäessään huomionsa omiin hyviin tekoihinsa, alituisesti puhuen heidän synnittömästä tilastaan ja pyrkien tekemään heidän uskonnolliset saavutuksensa huomiota herättäväksi, pettävät ainoastaan oman sielunsa näin tehdessään." (The Sanctified Life,p. 7 & 12)

"Mutta meidän ei pidä kerskailla pyhittyneisyydellämme. Kun meillä on kirkkaampi näkemys Kristuksen tahrattomasta ja äärettömästä puhtaudesta, me tunnemme samoin kuin Daniel kun hän katsoi Herran kirkkautta ja sanoi: "Minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi." (Selected Messages 3, p. 355)

"Mistä johtuu että niin monet väittävät olevansa pyhiä ja synnittömiä? Koska he ovat niin kaukana Kristuksesta." Manuscript 5, 1885

2) Ei yksikään Raamatun teksteistä kerro, että emme voi voittaa Jumalan armon kautta. (mikä on ainoastaan se mitä Ellen Whiten siteeraukset sanovat)

Ensimmäinen teksti (1 Joh. 1:8,9) yksinkertaisesti sanoo, että jos me väitämme ettemme ole syntiä tehneet, niin Jumalan sanalla ei ole mitään tilaa meissä (ja me olemme erehdyksessä). Ellen White ilmaisi tämän näkemyksen yhtäläisesti, kuten näytetty edellä.

Toinen teksti (Ef. 2:8,9) yksinkertaisesti sanoo, että olemme pelastetut armosta, emme tekojen kautta. Uudelleen, Ellen White yhtäläisesti ilmaisi tämän kannan:

"Kun ihmiset oppivat sen, että he eivät voi ansaita vanhurskautta heidän omien hyvien tekojen ansioilla, ja he katsovat horjumattomalla ja täydellä luottamuksella Jeesukseen Kristukseen heidän ainoana toivona, silloin ei tule olemaan niin paljon omaa minää ja niin vähän Jeesusta. Sielu ja ruumis on liattu ja saastutettu synnillä, sydän on vieraantunut Jumalasta, kuitenkin monet koettavat epätoivoisesti heidän omilla rajallisilla voimillaan voittaa pelastuksen hyvillä töillä. He ajattelevat, että Jeesus tekee osan heidän pelastuksestaan ja heidän täytyy tehdä loput. Heidän pitää nähdä uskon kautta Kristuksen vanhurskaus heidän ainoana toivona aikaa ja iäisyyttä varten. (1888 Materials, p. 818)

"... sillä lähes jokainen väärä uskonto on perustettu samalle periaatteelle ---- että ihminen voi luottaa hänen omiin ponnistuksiinsa pelastuksen suhteen. (Patriarchs and Prophets, p. 73)

(katso myös Testimonies 1, p.163; Christ's Object Lessons, p. 117; Testimonies to Ministers, pp. 97, 456; Steps to Christ, p.61; Testimonies 6, p. 372; Evangelism, p. 596; Patriarchs and Prophets, p. 431-2; Acts of Apostles, p. 298, 553, 563; The Sanctified Life, p. 87...)

Olemme nähneet, että Ellen White täydellisesti kannatti raamatun opetusta, pelastusta armosta uskon kautta. Mutta tukeeko raamattu sitä mitä hän sanoi voittamisesta? Ilman mitään lisäselityksiä, mietipä seuraavia tekstejä Ellen White lainauksien valossa.

"Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut." 1 Joh. 3:3-6, VKR

"Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä." Gal.5:16, VKR

"Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen," Juud. 1:24, VKR

"Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa." Ilm. 3:21, VKR

Vastaus EGW:n opetuslapsille:

 1. Koska EGW kannattaa pelastusta uskon kautta, eikä tekojen kautta joissakin kohdin, ei se vapauta häntä ymmärtämästä sitä väärin tässä kohdin, kun hän sanoo, "Ainoastaan he, jotka uskon kautta Kristukseen tottelevat kaikkia Jumalan käskyjä saavuttavat synnittömyyden tilan, jossa Aadam eli ennen lankeemustaan. He todistavat rakkautensa Kristukseen tottelemalla kaikkia hänen määräyksiään"
  (Manuscript 122,1901, quoted in the Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol.6, p. 1118)
   
 2. EGW kertoo meille, että saavuttaakseen samanlaisen "synnittömyyden" tilan kuin Aadamilla oli ennen syntiinlankeemustaan, siihen päästään uskomalla Kristukseen PLUS käskyjen pitämisen töillä. Apostoleilla oli usko Kristukseen ja he noudattivat käskyjä, mutta he olivat kaukana "synnittömyyden tilasta". Aina he tarvitsivat Vapahtajan anteeksiantoa.
   
 3. Aadamin jälkeläiset eivät koskaan yllä sellaiseen synnittömyyteen jollainen Aadamilla oli ennen lankeemustaan. Jos tämä olisi totta niin me emme tarvitsisi Kristusta auttamaan meitä emmekä tarvitsisi Vapahtajaa. Me kaikki olemme syntyneet "lihallisen" luonteen kanssa. Vaikkakin meillä on usko Kristukseen, niin meillä yhä on aistilliset ajatukset ja Saatana kiusaa meitä, jota Aadam ei koskaan kokenut ennen lankeemustaan. Jeesus on ainoa synnitön, joka on milloinkaan elänyt maan päällä.
   

35. TULEEKO KÄSKYJEN TOTTELEMINEN HANKKIMAAN MINULLE JUMALAN SUOSION?   (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ      "Jumalan käskyjen noudattaminen on se ainoa tapa saada (hankkia)  Hänen suosionsa" (Testimonies, vol. 4, p. 28).
                          
("Kuuliaisuus Jumalan käskyille on ainoa tie, jolla saamme osaksemme Hänen mielisuosionsa", näin käännetty suomeksi kirjassa: Todistusaarteita 1,
                      s. 430) (obtain = saada, saavuttaa, hankkia, voittaa)      

RAAMATTU: EI   "Ja niinkuin tahrattu vaate, oli kaikki meidän vanhurskautemme" (Jes. 64:6 VKR).

RAAMATTU: EI   "Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska 'vanhurskas on elävä uskosta" (Gal. 3:11
                            VKR)

EGW:n opetuslapset: Huomaa: sana "hankkia" sulkumerkeissä on D&D:n lisäys, ei Ellen Whiten. Saada jotakin ei aina merkitse sen "hankkimista". "Saada" voi yksinkertaisesti tarkoittaa "omistajaksi tuloa." Onko Raamatussa esimerkkejä Jumalan suosion saamisesta, vai oliko tämä ainoastaan Ellen Whiten idea?

"Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. (1 Moos. 6:8 VKR)

"Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että Abraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani." (1 Moos 26:4,5 VKR)

"Ja Mooses sanoi Herralle; "Katso, sinä sanot minulle: 'Johdata tämä kansa sinne', mutta et ole ilmoittanut minulle, kenen sinä lähetät minun kanssani. Ja kuitenkin sinä sanoit; 'Minä tunnen sinut nimeltäsi, ja sinä olet myös saanut armon minun silmieni edessä'. (2 Moos. 33:12 VKR)

"Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle." (Heb. 11:5 VKR)

"Näin oli Davidin päiviin saakka. Hän sai armon Jumalan edessä." (Apt. 7:45,46 VKR)

"Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. (1 Joh. 3:22 VKR)

"Niin enkeli sanoi hänelle: 'Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä." (Luuk. 1:30 VKR)

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. EGW:n puolustaja luettelee esimerkkeinä monia henkilöitä jotka saivat armon Jumalan edessä..  Huomaa, ettei yksikään niistä mainitusta henkilöistä saanut Jumalan armoa käskyjen pitämisen vuoksi - vaan uskon vuoksi.

2. EGW:n opetuslapset käyttävät tekstiä 1 Joh. 3:22 näyttääkseen, että me saamme Jumalan armon käskyjen pitämisen kautta. Tämän tekstin asiayhteys kertoo meille että rukouksiimme vastataan jos me pidämme hänen käskynsä ja Johannes tarkentaa, mitä "käskynsä" tarkoittaa: "Että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen". 1 Joh. 3:21-24 (VKR) 21. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, 22. ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. 23. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut. 24. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

3. EGW kirjoitti, "Jumalan käskyjen noudattaminen on se ainoa tapa saada (hankkia)  Hänen suosionsa"

4. Abraham sai armon Jumalan edessä, eikä se ollut käskyjen pitämisen takia. Room. 4:3 (VKR) "Sillä mitä Raamattu sanoo? Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi".

5. EGW ja hänen opetuslapsensa ovat ristiriidassa Raamatun kanssa sanomalla "ainoa tapa saada" Jumalan suosio on käskyjen pitäminen. Farisealaiset olivat käskyjen pitäjiä mutta silti he eivät saaneet Jumalan suosiota. Ellen Whitelta ei edes onnistunut käskyjen pitäminen hänen varkauksineen, valheineen, jumalanpilkkaamisineen, jne!
 


36. SOVITTAAKO MEIDÄN KUULIAISUUS JA USKO MEIDÄT JUMALAN KANSSA?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ  "Ihminen, joka on sielussaan häpäissyt Jumalan kuvaa rikkomuksillaan, ei pysty omasta voimastaan perusteellisesti muuttumaan. Hänen täytyy hyväksyä evankeliumin antamat varusteet; hänen täytyy tulla sovitetuksi Jumalan kanssa olemalla kuuliainen hänen käskyilleen ja uskomalla Jeesukseen Kristukseen" (Testimonies, vol. 4, p. 294).

RAAMATTU: EI "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi"  (Ef. 2:8,9 VKR).
 
RAAMATTU: EI "Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä" (Kol. 1:21,22 VKR).

EGW:n opetuslapset:
Ellen Whiten ensimmäinen lause puhuu puolestaan. "Ihminen...ei pysty omasta voimastaan perusteellisesti muuttumaan." Hän sanoo tämän hyvin selvästi. Sitten hän jatkaa: Hänen täytyy hyväksyä evankeliumin antamat varusteet..." Evankeliumin "varusteet" ovat niitä, jotka sovittavat meidät Jumalan kanssa, ja niihin varusteisiin kuuluu mahdollisuus pitää Jumalan laki. Raamatun mukaan evankeliumi pitää sisällään sekä anteeksiannon että voiman.

Jos me puhumme Ellen Whiten viittauksista kuuliaisuuteen, niin silloin meidän täytyy tarkastella seuraavia tekstejä:

"Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä," (1 Piet. 1:22 VKR)
 
"Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi." (Ps.119:9 VKR)

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. EGW kirjoittaa; "hänen täytyy tulla sovitetuksi Jumalan kanssa OLEMALLA KUULIAINEN hänen käskyilleen." Kristuksen evankeliumi ei koskaan kerro meille tätä. Evankeliumi kertoo meidän olevan sovitetut Kristuksen kautta: Room. 5:10-11 VKR: "Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.."

2. Opetuslapset käyttävät tekstiä:  "Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä," (1 Piet. 1:22 VKR). Tämä teksti ei käsittele kristittyjen sovitusta Jumalan kanssa lain pitämisen kautta. Se käsittelee veljenrakkautta kuuliaisena totuudelle. Mille totuudelle? Joh 13:34-35 VKR: "Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."

3. Raamattu ei koskaan kerro kristittyjen olevan sovitetut lain pitämisen kautta. Me emme ikinä ole oikeutettuja taivaaseen lain pitämisellä. Kristillinen sovitustyö tapahtuu aina Kristuksessa, uskon kautta Jeesukseen, ei lain teoilla.

4. EGW ja hänen opetuslapsensa eivät vieläkään ole käsittäneet Kristuksen evankeliumia koska he ovat syvällä toisenlaisessa evankeliumissa, joka ansaitsee Jumalan kaksinkertaisen kirouksen (katso Gal. 1:6-9).
 


37. OLENKO VIELÄKIN TUOMITTU KELPAAMATTOMAKSI JUMALAN EDESSÄ, VAIKKA OLEN KRISTITTY?  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ    "Silloin kun terveysuudistuksen valo alkoi kirkastua meille, ja aina siitä ajasta lähtien, olemme päivittäin joutuneet kysymään itseltämme, 'Olenko harjoittanut kohtuullisuutta kaikissa asioissa?'  'Onko ruokavalioni sellainen, joka mahdollistaa sen, että pystyn saavuttamaan parhaimman mahdollisen hyödyn?' Jos me emme voi vastata myöntävästi näihin kysymyksiin, niin olemme tuomittuja Jumalan edessä" (Counsels on Diet and Foods, pp. 19, 20).  

RAAMATTU: EI  "Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat" (Room. 8:1 VKR). 

RAAMATTU: EI "Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen
                         kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; (Joh.3:17,18 VKR)

RAAMATTU: EI  "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä
                          on  iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään" (Joh. 5:24 VKR).

EGW:n opetuslapset: D&D esittävät kaksi paikkansa pitävää kohtaa, jotka pitävät meidät tuomion ulkopuolella. 1) Oleminen "Kristuksessa Jeesuksessa" ja 2) "usko" Jeesukseen ja Isään. Katsotaanpa nyt tarkemmin mitä "Kristuksessa oleminen" ja "uskominen" todella tarkoittavat.

Ellen White puhui terveysasioista. Raamattu sanoo: "Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette." (1 Kor. 3:17 VKR)

Tämä lausunto on selvä. Adventistit uskovat, että ruumiin tuhoaminen kohtuuttomuudella (tupakoinnilla, juomisella, tuhoisilla ruokatottumuksilla, jne.) on syntiä. Tämä opinkohta perustuu kuudenteen käskyyn (Älä tapa) samoin kuin moniin muihin samankaltaisiin raamatunteksteihin. Raamattu todellakin tukee kristillistä terveysasiaa, joka jo itsessään on tutkistelun aihe. Edellä mainitun tekstin valossa, olisiko yksilö "Kristuksessa" jos hän tahallisesti turmelee Jumalan temppeliä? Tässä mennään takaisin oppiin "kerran pelastettu, aina pelastettu", jolla ei ole raamatullista tukea. Kristus itse opetti että tulisi olemaan niitä, jotka aiemmin olivat "Kristuksessa", mutta myöhemmin eivät enää välittäisi tuon suhteen ylläpidosta (katso Joh. 15:1-5; Mat. 7:21-23; Hes. 18:24; Ilm. 22:19).  Tämä suhde ei ole hetkellinen päätös, vaan sitä täytyy vaalia päivittäin (katso 1Kor. 15:31).

Monet kristityt tulkitsevat sanaa "usko" liian yksipuolisesti. Raamattu kertoo meille, että jopa riivaajatkin "uskovat" ja vapisevat (Jaak. 2:19), mutta he ovat ikuisesti kadotettuja. Jumala ei vaadi meiltä ainoastaan uskoa Hänen olemassaoloon ja siihen, että Kristus ristiinnaulittiin 2000 vuotta sitten. Hän haluaa meidän uskovan "joka sanaan joka Jumalan suusta lähtee" (Matt. 4:4 ). Uskommeko siihen, että Jeesus voi tehdä meidät kykeneviksi (Juud. 24, 1 Kor. 10:13; 2 Kor. 10:15 jne.)? Jos uskomme, niin Hän tulee sen tekemään, jos emme,  niin meillä ei silloin ole luottamusta, emmekä siten todella "usko" (Mat. 9:29). Tämä on aika yksinkertaista. Se ei ole meidän päätettävissämme, mihin osiin Jumalan lupauksista meidän tulee uskoa ja mitä meidän tulee epäillä. Tuomion välttämisen ehtona on usko kaikkiin  lupauksiin. 

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. Raamattu kertoo meidän ruumiimme olevan Pyhän Hengen temppeli (1. Kor. 3:16). Tekstissä  kerrotaan meille että "Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet." Tässä on kysymys henkilöstä, joka tappaa kristityn (Jumalan temppelin) ja että Jumala tulee turmelemaan murhaajan. Siinä ei ole kysymys ruokavaliosta. EGW ja hänen puolustajansa tulkitsevat tämän tekstin väärin väittämällä sen puhuvan ruokavaliosta.

2. Room. 14:17-18 (VKR): "sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen."  

3. EGW sanoi,  "Silloin kun terveysuudistuksen valo alkoi kirkastua meille," että ne henkilöt, jotka eivät noudattaneet hänen terveysuudistustaan, esim. kieltäytymistä lihasta, sokerista, kananmunista, juustosta, suolakurkuista, tulisivat olemaan TUOMITTUJA JUMALAN EDESSÄ. Raamatun henkilöt ovat aina syöneet näitä ruokia, eikä koskaan Jumala ole TUOMINNUT heitä. Viimeisen 2000 vuoden ajan ovat kristityt syöneet niitä ruokia ilman Jumalan tuomiota. EGW tuomitsee sen, mitä Jumala ei ole tuominnut..

4. Jumala ei tuomitse kristittyjä, eikä  tee pelastusasiaa siitä, jos joku ei noudata terveellistä ruokavaliota. Jos Jumala näin toimisi, niin suurin osa seitsemännen päivän adventisteista olisi kadotettuja. He syövät kananmunia, sokeria, lihaa ja juustoa, ja monet ovat ylipainoisia.

5. On mielenkiintoista todeta että monet ei-adventistit käyttävät tupakkaa, kahvia, teetä, lihaa, ja elävät kauemmin ( jopa satavuotiaaksi tai ylikin) kuin adventistit, jotka ovat kasvissyöjiä. Ehkäpä adventistit turmelevat ruumiinsa temppeliä niillä kasvisruuilla, joita heidän kirkko valmistaa ja markkinoi.
 


38. TÄYTYYKÖ MINUN OLLA TÄYDELLINEN ENNEN KUIN KRISTUS HYVÄKSYY MINUT?   Kääntänyt Jukka Kaija
 

EGW:  KYLLÄ   "Sen perusteella mitä minulle näytettiin, on sinulla vielä paljon työtä tehtävänä, ennen kuin sinut voidaan hyväksyä Jumalan edessä" (Testimonies, vol. 2, p. 84).

EGW:  KYLLÄ    "Sinulla on vielä paljon työtä tehtävänä. ... Sinun on mahdotonta pelastua tuollaisena kuin olet" (Testimonies, vol. 2, p. 316).
EGW:  KYLLÄ    "Tuollaisena kuin olet, tulisit pilaaman koko taivan. Olet sivistymätön, epähieno ja epäpyhä. Taivaasta ei löydy paikkaa senkaltaiselle luonteelle, joka sinulla on. ... Olet tänään kauempana kristillisen täydellisyyden tasosta ... kuin olit muutama kuukausi totuuden vastaanottamisen jälkeen" (Testimonies, vol. 3, p. 465).

RAAMATTU: EI  "Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu" (Ef. 2:4-5).

RAAMATTU: EI  "Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi" (Room. 15:7).

RAAMATTU: EI  "Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan Pyhän Hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla" (Apt. 15:8-9).

 EGW:n opetuslapset: Kysymys kuului, "Täytyykö minun olla täydellinen, ennen kuin Kristus hyväksyy minut?" Näissä kolmessa lainauksessa vain yhdessä on mainittu sana "täydellisyys," eikä siinä sanota mitään sen olevan ehtona, ennen kuin Kristus hyväksyy meidät. Niissä kahdessa muussa lainauksessa ei ole kysymys täydellisyydestä, vaan tilanteista, jotka tulevat ymmärretyiksi, kun katsomme niitä lainauksia niiden asiayhteydessä.

Ellen White toisti kerta kerran perään, että emme voi muuttaa itseämme, ja että meidän täytyy tulla Kristuksen luo juuri sellaisena kuin me olemme, muuttuaksemme. Itse asiassa, hän jopa sanoi, ettei meidän tarvitse edes katua ennen kuin tulemme Kristuksen luo, sillä Hän antaa meille katumuksen (katso Steps to Christ, p. 14,15 pocket version, Tie Kristuksen luo, s. 20,21; taskupainos). Tässä hän sanoo että monet erehtyvät luullessaan, etteivät he voi tulla Kristuksen tykö, ennen kuin he katuvat. Sitten sivulla 25 hän sanoo: ”Jos tajuat oman syntisyytesi, niin älä odota, kunnes olet tullut paremmaksi. … Meille on apu vain Jumalassa.”    Tämänkaltaisia esimerkkejä löytyy useita. Samalla sivulla hän sanoo, että jos me odotamme kunnes me olemme "tarpeeksi hyviä" tullaksemme Jeesuksen luo, niin emme ikinä tulisi, vaan meidän täytyy tulla sellaisena kuin olemme. Kuka tahansa, joka on lukenut Ellen Whiten kirjoituksia, tietää hänen hyvin selvän kantansa tässä asiassa.

Kaikissa näissä kolmessa lainauksessa hän oli puhumassa yksilöiden tietystä elämäntilanteesta. Meidän täytyy ensin katsoa, mistä tilanteista on kysymys, ennen kuin voimme tietää, mitä hän tarkoitti noissa yllä olevissa tiivistetyissä lainauksissa.

Lainaus #1 "Sen perusteella mitä minulle näytettiin, on sinulla vielä paljon työtä tehtävänä, ennen kuin sinut voidaan hyväksyä Jumalan edessä (Testimonies, vol. 2, p. 84).

Hän jatkaa sanomalla tälle henkilölle "Minäsi on liikaa esillä. Sinulla on hätäinen ja kiivas luonne, ja perheessäsi olet mielivaltainen ja  määräilevä." Asuuko Kristus meissä, jos minämme on liikaa esillä? (Voimmeko palvella kahta herraa?) Onko Kristuksen mielestä itsekäs sydän (Saatanan ongelman ydin) "hyväksyttävää," vai onko tuolla miehellä paljon tekemistä Kristuksen toimesta?  Sanoiko White "sinulla on vielä paljon työtä tehtävänä, ennen kuin voit mennä Jeesuksen tykö"? Ei. Kuka tekee työn meidän edestämme? Jeesus. Tämä on Raamatun kanssa täydellisessä sopusoinnussa. Ei kukaan ole "hyväksyttävä Kristukselle" itsekkäässä, määräilevässä tilassa. Ainoastaan universalistit väittelisivät tässä kohtaa. Oliko kuningas Nebukadnessarilla paljon työtä tehtävänä ennen kuin Jumala voi hänet hyväksyä, vai oliko hän aivan okei silloin kun hän pystytti kuvapatsaan ja yritti polttaa Jumalan uskolliset palvelijat? Tämän "suurenmoisen työn" teki Jumala hänen edestään Danielin kirjan 4. luvussa.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

Lainaus 1: EGW "Sen perusteella mitä minulle näytettiin, on sinulla vielä paljon työtä tehtävänä, ennen kuin sinut voidaan hyväksyä Jumalan edessä" (Testimonies, vol. 2, p. 84).

 1. EGW oli nuhtelemassa kristittyä miestä, jolla oli paljon luonteenvikoja. Jos henkilö, jolla on nämä viat, ottaa vastaan Kristuksen ja kastetaan, niin hyväksyykö Jumala hänet sellaisena kuin hän on? Kyllä. Tätä kutsutaan vanhurskauttamiseksi. Hyväksyykö Jumala henkilön vikoineen kasteen jälkeen. Kyllä. Se henkilö saattaa olla kaukana kaikista Kristuksen kaltaisista luonteen ominaisuuksista mutta hän on silti kristitty.  

 2. Jos henkilö jolla on nämä viat, kuolee, niin onko hän kadotettu vai Jumalan hyväksymä? Jumala odottaa uuden kristityn armossa kasvamista tullakseen Kristuksen kaltaiseksi - tätä kutsutaan "pyhittymiseksi, tai "armossa kasvamiseksi".  EGW osoitti koko hänen elämänsä ajan, että hänellä oli joitakin juuri niistä luonteenvioista, joista hän oli syyttämässä tätä miestä sanomalla: "On sinulla vielä paljon työtä tehtävänä, ennen kuin sinut voidaan hyväksyä Jumalan edessä." Ellenillä oli vikoja kuolemaansa saakka. Hän on itse tuominnut itsensä ja, omalla kriteerillä, ei tule olemaan hyväksytty Jumalan edessä.

 3. Meidän vikojemme tähden tarvitsemme Kristusta Pelastajana, auttamaan meitä tulemaan Hänen kaltaisekseen. Kristityillä on epäkristillisiä vikoja ja Jumala hyväksyy heidät sellaisina kuin he ovat, vaikka Hän työskentelee heidän kanssaan auttaessaan heitä olemaan enemmän Kristuksen kaltaisia. Katso apostolien ja muiden kuuluisien Raamatun henkilöiden vikoja - heidän pelastumisensa oli riippuvainen Kristuksen vastaanottamisesta, ei täydellisyyden saavuttamisesta.

 4. EGW:n opetuslapset käyttävät kuningas Nebukadnessaria esimerkkinä siitä, miten Jumalan täytyi "tehdä työtä hänen edestään ennen kuin Jumala voi hänet hyväksyä." Tämä on epäraamatullinen lause. Jos Nebukadnessar olisi aikonut tulla omien töittensä (hänen "pyhittymisen") takia Jumalan hyväksymäksi, niin silloin hän ei ikinä olisi tullut Jumalan hyväksymäksi. Me, ja Nebukadnessar, tulemme Jumalan hyväksymiksi Kristukseen uskomisemme perusteella, emme omien töidemme takia. EGW:n opetuslapset yksinkertaisesti sekoittavat Ellen Whiten myytit ja Raamatun kirjoitukset keskenään.

Lainaus #2  "Sinulla on vielä paljon työtä tehtävänä. ... Sinun on mahdotonta pelastua tuollaisena kuin olet" (Testimonies, vol. 2, p. 316).

Tästä sivusta (316) käy selvästi ilmi, mitä "paljoa työtä" heillä (pariskunta) on tehtävänä. Ei pelastaakseen itsensä, vaan sen vastakohta: "Jeesus kutsuu teitä nyt tulemaan Hänen luokseen ja oppimaan Häneltä, sillä Hän on sydämessään nöyrä ja vaatimaton." Milloin EGW kehotti heitä tulemaan Kristuksen luokse? Nyt. Voisiko tämä olla selkeämpää? Kuuntelepa tätä tekstiä samalta sivulta: ”Oi, kuinka tärkeää, että te ymmärrätte sen työn, joka teitä varten on tehty, ennen kuin se tulee olemaan ikuisesti liian myöhäistä!” Meillä todella on työtä pelastumisessamme: Kristuksen luokse tuleminen ja katseemme kohdistaminen Häneen; Hän ei tule tekemään tätä puolestamme; Hän ei ikinä pakota meitä vastoin tahtoamme. Mutta kaikki kasvumme ja voittomme elämässä tulevat suoraan Häneltä. EGW jatkaa: "Hänen antamansa lupaus sinulle on varma, että tulet saamaan Hänessä levon." Tämä tuskin kuulostaa siltä, että hän olisi neuvomassa heitä tekemään työtä täydellisyyden saavuttamiseksi ennen kuin he voivat mennä Jeesuksen tykö. Ja tuo lause "Sinun on mahdotonta pelastua tuollaisena kuin olet" ei ole missään tekemisissä täydellisyyden kanssa, vaan enemminkin se tukee raamatullista opetusta "Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan" (Hep. 3:15). Farisealaisten oli mahdotonta pelastua sellaisina kuin he olivat; he tarvitsivat epätoivoisesti Kristusta. Paavalin/Sauluksen oli mahdotonta pelastua sellaisena kuin hän oli; hän tarvitsi Kristusta epätoivoisesti. Sinulle ja minulle oli mahdotonta pelastua sellaisina kuin me olimme ennen Kristusta, sillä "kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme" (Jes 64:5). Tämä kaikki on sopusoinnussa Raamatun kanssa.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

Lainaus 2: EGW "Sinulla on vielä paljon työtä tehtävänä. ... Sinun on mahdotonta pelastua tuollaisena kuin olet" (Testimonies, vol. 2, p. 316)

 1. EGW:n opetuslapset vastaavat, ettei EGW ole tuossa lainauksessa 2 puhumassa täydellisyydestä. Jos ei, niin mistä sitten hän oli puhumassa? EGW on naisena kertomassa tätä kristitylle vaimolle ja äidille. Ellen on kertomassa hänelle hänen vioistaan "Sinun on mahdotonta pelastua tuollaisena kuin olet."

 2. Kaikilla kristityillä on vikoja. Sen tähden,  Ellen Whiten mukaan, ei  kukaan voi pelastua. Meidän pelastuksemme ei ole omassa täydellisyydessämme, vaan Kristuksen täydellisessä elämässä ja kuolemassa pelastaakseen meidät.

 3. EGW:n opetuslapset käyttävät ei-kristittyjä, kuten Saulusta ja farisealaisia, ja vertaavat heitä kristittyihin. Ei-kristityt tulevat Jumalan hyväksymiksi samalla tavoin kuin kristityt: heidän uskosta Jeesukseen Kristukseen. Tätä kutsutaan uskon kautta VANHURSKAUTTAMISEKSI.

Lainaus #3  "Tuollaisena kuin olet, tulisit pilaaman koko taivaan. Olet sivistymätön, epähieno ja epäpyhä. Taivaasta ei löydy paikkaa senkaltaiselle luonteelle, joka sinulla on. ... Olet tänään kauempana kristillisen täydellisyyden tasosta ... kuin olit muutama kuukausi totuuden vastaanottamisen jälkeen" (Testimonies, vol. 3, p. 465).

Tämän lainauksen myötä muuttuu aihe "Kristuksen hyväksymisestä" "täydellisyyteen" tai voittoon synnistä. Tässä Ellen White puhuu luonteen muutoksesta, joka tulee Kristuksen vastaanottamisen jälkeen. Jeesus selvästi opetti että ne, jotka tulevat Hänen luokseen, ja jopa asuvat Hänessä jonkin aikaa, mutta eivät pysy Hänessä, tulevat lopussa olemaan kadotettuja (katso Joh. 15:2&6). Pietari puhuu niistä, jotka ottavat Kristuksen vastaan, ja sitten kääntyvät pois. Hän sanoo, että olisi ollut parempi, etteivät he ikinä olisi oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, ja vertaa heitä koiraan , joka palaa oksennukselleen (katso 2 Piet. 2:20-22). Jeesus itse puhui "täydellisyydestä." "Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen." (Mat. 5:48) (tämä vaatimus täyttyy mielestäni vain sijaisessamme Jeesuksessa; kotisivujen pitäjän huomautus)  Ja Paavali: Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne." (2 Kor. 13:11 VKR); "Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden" (Ef. 4:13); "En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen."  "Näin meidän on siis ajateltava, jos kerran olemme täydellisiä. Jos jossakin kohden ehkä ajattelette toisin, Jumala on ilmoittava teille, kuinka asia on." (Fil. 3:12,15) Ja Jaakob "Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden." (Jaak. 1:4) Ja Pietari: "Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät." (1 Pet. 5:10)

Sekä adventistit että muut kristityt ovat kiistelleet siitä, mitä näillä lainauksilla oikeastaan tarkoitetaan, mutta kukaan ei kutsu profeettoja vääriksi näiden ilmaisujen perusteella. Eikä kukaan adventismissa, Ellen White mukaan lukien, ole ikinä opettanut että yksilön täytyy olla täydellinen, ennen kuin hän tulee Jeesuksen luo. Yhtään tällaista lausuntoa ei ole olemassa.

Tämän lainauksen 3 aihe on voitto synnistä, ja luonteen täydellisyydestä minkä Kristus (emme me itse) saa aikaan lapsissaan. Mutta tästä lainauksesta - kuten niissä kahdessa edellisessä lainauksessa - jos koko kappale luetaan, tulee ilmi että Ellen White opettaa että apu tulee Kristukselta ja että me emme muuta itseämme.

Niiden kaikkien lausuntojen valossa, joissa EGW puhuu siitä miten ihminen tulee Jeesuksen luo, ei meillä ole sen enempää syytä hyökätä hänen kimppuunsa näiden lainausten tähden kuin kutsua Paavalia vääräksi profeetaksi kun hän ojentaa meitä "Tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne.2 (Fil 2:12). Meidän tulee katsoa kaikkea, mitä Paavali sanoi aiheesta, ennen kuin sanomme hänen olevan muun Raamatun kanssa ristiriidassa.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

Lainus 3: EGW "Tuollaisena kuin olet, tulisit pilaaman koko taivaan. Olet sivistymätön, epähieno ja epäpyhä. Taivaasta ei löydy paikkaa senkaltaiselle luonteelle, joka sinulla on. ... Olet tänään kauempana kristillisen täydellisyyden tasosta ... kuin olit muutama kuukausi totuuden vastaanottamisen jälkeen" (Testimonies, vol. 3, p. 465).

 1. EGW:n opetuslapset huomauttavat, että EGW:n 3 lainaus käsittelee täydellisyyttä sen jälkeen, kun ihminen on tullut Kristuksen luo. Myös EGW:n ensimmäisessä ja toisessa lainauksessa on kysymys henkilöistä, jotka ovat tulleet Kristuksen luo ja ovat kristittyjä joilla on vikoja.

 2.  Me kaikki olemme syntyneet vikoinemme ja meillä on eri asteisia vikoja niin kauan kuin elämme. Meidän tulee olla Jumalan avulla niin Kristuksen kaltaisia tässä elämässä kuin vain on mahdollista. Mutta me emme ikinä tule saavuttamaan Kristuksen täydellisyyttä tässä elämässämme. Jeesuksen toisessa tulemuksessa tulevat Pyhät kuolleista herätetyiksi, ja he tulevat olemaan Kristuksen kaltaisia. Meillä ei tule olemaan lihallista luontoa, ja me tulemme olemaan "täydellisiä" niin kuin Jumala meidät oli alunperin luonut.

 3. EGW leikkii Jumalaa sekoittamalla pyhittymisen ja vanhurskauttamisen. Hän tekee pelastumisemme riippuvaiseksi meidän täydellisestä pyhittymisestämme, ja siten varastaa häneen uskovien pelastusvarmuuden. Tämä on häneltä rikollinen teko. Joillakin kristityillä on erilaisia näkemyksiä joistakin pyhityksen eri puolista, mutta Ellen Whiten näkökanta ei kuulu tähän kategoriaan. Hänen oppinsa menevät paljon pitemmälle, ovat ristiriidassa Raamatun kanssa, ja ovat kristillisistä opetuksista poikkeavia.


39. ASTUIKO JEESUS TAIVAALLISEN PYHÄKÖN KAIKKEINPYHIMPÄÄN ENNEN LOKAKUUN 22 PÄIVÄÄ, 1844?  http://www.truthorfables.com/Day_of_Atonement.htm   (Kääntänyt Kalervo)

EGW: EI  ”Minulle näytettiin … ovi aukeni taivaallisen pyhäkön kaikkeinpyhimpään, missä kymmenen käskyä sisältävä arkki oli. Tätä ovea ei oltu avattu, ennen kuin Jeesuksen välitystyö pyhäkön ensimmäisessä osassa oli päättynyt vuonna 1844. Silloin Jeesus nousi, sulki oven pyhään ja avasi oven kaikkeinpyhimpään astuen siten toisen esiripun sisäpuolelle, missä hän nyt seisoo arkin vieressä ”  (Early Writings, p. 42,  Hengellisiä kokemuksia, sivu 48) 

RAAMATTU: KYLLÄ  ”  Tulemme nyt asian ytimeen: Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen vaan Herra itse. (Heprealaiskirje 8:1,2 kirjoitettu vuonna 60 jKr. )  

RAAMATTU: KYLLÄ  ”  Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. (Heprealaiskirje 9:12 kirjoitettu vuonna 60 jKr.)  

Huomaa: Nämä molemmat Raamatun tekstit kirjoitettiin vuonna 60 jKr., ja ne molemmat sanovat, että Jeesus oli jo silloin palvelemassa taivaallisen pyhäkön Kaikkeinpyhimmässä, ainakin 1800 vuotta ennen 1844. Ellen Whiten 1844 skenaario yksinkertaisesti väittää vääriksi kirkkaimmat Raamatun tekstit!  

EGW:n opetuslapset: Tämä ensimmäinen Raamatun teksti ei sano mitään Jeesuksen olemisesta Kaikkeinpyhimmässä.  Jumalan ”valtaistuin” voi olla missä tahansa Hän haluaa sen olevan. Se on liikuteltava valtaistuin, (kuvitteletteko Jumalan olevan sidottu yhteen paikkaan?) jonka kuvailtiin omistavan ”pyörät” (Dan.7:9). Myöskään Jumalan läsnäolo Kaikkeinpyhimmässä ei käy selvästi ilmi Vanhassa Testamentissa. Ensiksi Hänet nähtiin Pyhäkköteltan ulko-ovella Mooseksen kanssa (katso 2.Moos.33:8-11). Tarvitaan joku teksti, joka ilmoittaa, että Jumala, Isä, oli ja aina on, taivaallisen pyhäkön Kaikkeinpyhimmässä, osoittamaan Ellen Whiten ja Adventistien olevan väärässä tässä asiassa. Sellaista Raamatun tekstiä ei ole olemassa.  

Vastaus EGW:n opetuslasten vastaväitteisiin:  

1.     Daniel 7:9 todella kuvailee Jumalan valtaistuimen pyörien kanssa. Kertooko Raamattu meille, että Jumala vieritti valtaistuimensa Kaikkeinpyhimmän huoneesta Pyhään huoneeseen, Kristuksen taivaaseenastumisessa, ollakseen Jeesuksen kanssa, kuten EGW:n opetuslapset vihjaavat? Ja sitten vuonna 1844 Jumala pyöritteli takaisin Kaikkeinpyhimpään alkaakseen Tutkivan tuomion Jeesuksen kanssa? Ei tietenkään! Enimmälti mielikuvitusta.  – Raamattu sanoo, että taivaaseen astumisensa jälkeen Jeesus ”on … asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle.” (Heprealaiskirje 10:12) – mikä tekee ”liikkuvan valtaistuimen” kyseenalaiseksi! Missä tahansa Jumalan valtaistuin sitten olikin, se oli siinä paikassa minne Jeesus istuutui!  Sitä paitsi Raamattu kertoo, että Kristuksen taivaaseen astumisen aikana Jumalan valtaistuin oli kaikkein pyhimmässä paikassa, sillä Jeesus astui ”väliverhon tuolle puolen” (Heprealaiskirje 6:19-20) ; ja tuota paikkaa kutsutaan ”kaikkeinpyhin” (Heprealaiskirje 9:3) ;  ja Raamattu nimenomaan kertoo meille että, Kristus astui Kaikkeinpyhimpään (Heprealaiskirje 9:12) – se on juuri se paikka missä Hän istuutui ”Jumalan oikealle puolelle” (Heprealaiskirje 10:12). Vain E.G.Whiteen uskova voi pitää pilkkanaan Jumalan Sanan, väittämällä Jumalan valtaistuinta Kristuksen kanssa pelatuksi tuolileikiksi ”matkalla Jerusalemiin” lokakuun 22, 1844 saakka!

2.     EGW osoittaa, että maallinen pyhäkkö oli taivaallisen kopio. Milloin Jumalalla oli hänen valtaistuimensa  maallisen pyhäkön Pyhä-huoneessa? Kun Jeesus nousi taivaaseen hän istuutui Isänsä Valtaistuimelle. EGW:n opetuslasten pitää vielä näyttää toteen se, että Jumalan valtaistuin olisi milloinkaan ollut maallisen tai taivaallisen pyhäkön Pyhä-huoneessa.

3.     EGW:n opetuslapset kysyvät meiltä, ” Tarvitaan joku teksti, joka ilmoittaa, että Jumala, Isä, oli ja aina on, taivaallisen pyhäkön Kaikkeinpyhimmässä, osoittamaan Ellen Whiten ja Adventistien olevan väärässä tässä asiassa. Sellaista Raamatun tekstiä ei ole olemassa.”  Opinkappaletta ei rakenneta sen varaan mitä Raamattu ei sano, vaan sille mitä se todella sanoo. Tosiasiassa Raamattu ei missään kerro meille, että Jeesus oli Pyhä-huoneessa hänen ylösnousemisensa aikana, kuten EGW ja hänen opetuslapsensa väittivät. Katso meidän selityksemme edellä, kohdassa 1.

4.     Nykyinen kirkkoraamattumme kääntää aikaisemmin mainitussa, toisessa raamatun tekstissä; ”kaikkeinpyhimpään” kun taas King James käännös yksinkertaisesti sanoo ”pyhään paikkaan.” Mitä se tarkoittaa kreikan kielessä?  KREIKAN kielessä Heprealaiskirjeen 9:12 on HYVIN SELVÄ; Kristus astui molempiin paikkoihin, sekä pyhään että kaikkeinpyhimpään ylösnousemuksensa jälkeen ja ennen vuotta 70 jKr., jolloin Heprealaiskirje kirjoitettiin. Kreikkalainen sanoo kirjaimellisesti: ”eikä kautta veren kauristen ja vasikoiden, mutta kautta oman veren meni (imperfekti) kerralla pyhiin, (”ta hagia” monikko – tarkoittaen sekä pyhää että kaikkeinpyhintä) iankaikkisen lunastuksen hankkien.”  Jos vertaat Heprealaiskirjeen 9:25 kanssa , (minkä suomalaiset raamatut kääntävät sanalla ”kaikkeinpyhimpään”) niin kreikkalainen sana siinä on myös ”hagia” (monikko) tarkoittaen ”pyhiin.”  Me voimme olla VARMAT, että ”pyhiin” on selvä viittaus kaikkeinpyhimpään Paavalin viittaaman Vanhan Testamentin taustan johdosta: koska pappi meni pyhään joka päivä, mutta kaikkeinpyhimpään vain kerran vuodessa, Sovituspäivänä (Yom Kippur)  Kristus astui ”pyhiin” –  meni pyhästä suoraan edelleen kaikkeinpyhimpään ylösnousemuspäivänään ja istuutui Jumalan oikealle puolelle Jumalan valtaistuimella. Niinpä   EGW:n opetuslasten täytyy myöntää SPA:n olevan VÄÄRÄSSÄ.  

Ainoa kerta jolloin Heprealaiskirje puhuu toisesta huoneesta (kaikkeinpyhimmästä) tarkasti ja sen omin sanoin on Heprealaiskirje 9:3, missä se käyttää Kreikan sanoja hagia hagion, ja kääntää sen virheettömästi ”kaikkeinpyhimmäksi”. Tässä tekstissä ei sanota, että Jeesus meni sinne Hänen ylösnousemuksessaan; se on todella kuvailemassa maallista pyhäkköä. Ei missään koko Heprealaiskirjeessä ole käytetty hagia hagion sanoja kertomaan meille missä Kristus on taivaassa. Jos Hän meni hagia hagioon, miksi Heprealaiskirje ei mainitse tätä edes kerran?  

Se mainitsee sen Heprealaiskirjeessä 9:12 kun sitä verrataan 9:24:ään, kuten edellä näytin, molemmissa, niin kirjaimellisessa Kreikan kielessä kuin suomalaisissa raamatunkäännöksissä sekä taustayhteydessä. Paavali käytti sanaa ”pyhiin” jotta meillä olisi todellinen mielikuva Kristuksesta kulkemassa pyhän kautta kaikkeinpyhimpään. Jos Paavali olisi vain sanonut: ”Kristus meni kaikkeinpyhimpään”, me olisimme saattaneet aprikoida sitä, että menikö Hän sinne sisään katon läpi vai mahdollisesti kulki verhon kautta! Valitettavasti, kaverit, te olette epäonnistuneet sen 1844 höpötyksenne kanssa!!  

Perusteellisena vastauksena tähän  ja muihin syytöksiin tutkivaa tuomiota vastaan ehdotamme luettavaksi jälleen Clifford Goldsteinin kirjan 1844 Made Simple .  

Clifford on asianajaja, yrittäen kuitenkin olla teologi. Hänen mielipiteensä ovat tyypillisen kultti- SPA:n hyväksyntä EGW:n ei-raamatullisille käsityksille ja hänen raamatun ristiriitaisuuksille. Vain silloin kun joudutte tyytymään huonoon vaihtoehtoon jonkinlaista tukea etsiessänne olemattomille perusteillenne, niin mitä kaivatte esiin, vain LAKIMIEHEN!
 


40. EIKÖ PYHIEN ANTEEKSIANNETTUJA SYNTEJÄ PYYHITÄ POIS ENNEN SUUREN PÄIVÄN LOPULLISTA RATKAISUA?
                                                                                                                                  (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ  "Joskin Kristuksen veren tuli vapauttaa syntinen lain tuomiosta, se ei kuitenkaan tyystin poistanut syntiä,
                        vaan tämä pysyi muistiin merkittynä pyhäkössä lopulliseen sovitukseen saakka.
                        Samoin esikuvallisesti syntiuhrin veri poisti synnin katuvalta, mutta se jäi pyhäkköön sovituspäivään asti.
                        Johannes sai nähdä, miten suurena lopullisen palkanmaksun päivänä "kuolleet tuomittiin sen perusteella,
                        mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan" (Ilm.20:12).
                        Silloin kaikkien todella katuvien synnit pyyhitään pois taivaan kirjoista Kristuksen sovitusveren ansion perusteella.
                        (Patriarchs and Prophets, p. 357 ja Patriarkat ja Profeetat, s.336)

RAAMATTU: EI  "Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä." (Hep. 8:12 VKR)

RAAMATTU: EI   "Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista." (Jes. 43:25 VKR)

RAAMATTU: EI     "Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." (Jer. 31:34 VKR) 

HUOMAA: Raamattu hyvin selvästi ilmoittaa, että sillä hetkellä kuin Jumala antaa synnit anteeksi, ovat ne ikuisesti poistettu, poispyyhitty, peruutettu ja unohdettu. 1 Joh. 1:9 kertoo meille että silloin kun me tunnustamme syntimme, saamme Jumalan anteeksiannon Hänen armonsa kautta. Olemalla ristiriidassa näiden raamatuntekstien kanssa, EGW muuttaa Jumalan runsaan armon huijaukseksi. Jumala muutetaan valehtelijaksi, pahansuovaksi taivaan kirjanpitäjäksi, joka manipuloi taivaan kirjoja saadakseen syntimme vain näyttämään anteeksiannetuilta. EGW:n mukaan, anteeksiantamuksemme ei ole riippuvainen Jumalan armosta, vaan omista "töistämme."

EGW:n opetuslapset: Vanhan Testamentin Suuri Sovituspäivä osoitti Kristuksen työhön tutkivassa tuomiossa. Raamattu, Ellen White ja adventismi ovat kaikki oikeassa opettaessaan tätä oppia.

Taas D&D käyttävät raamatuntekstejä, jotka eivät osoita EGW:n lainausta vääräksi. Kaikki nämä tekstit kertovat, että Jumala tulee antamaan meille anteeksi ja unohtamaan syntimme. Saamme anteeksi, kun tulemme Kristuksen luo (1 Joh. 1:9), mutta Jumala ei pyyhi niiden muistoa pois ennen koeajan päättymistä. Nämä raamatunpaikat eivät kerro mitään siitä, milloin se tapahtuu. Todiste siitä, ettei syntien muistoa ole vielä pyyhitty pois, löytyy raamatunkertomuksista. Onko Daavidin aviorikkomus Batseban kanssa pyyhitty pois? Joka vuosi miljoonat ihmiset lukevat tätä kertomusta. Kyllä, silloin kun Kristuksen ja Saatanan välinen suuri taistelu lopultakin päättyy, tulee Jumala, ikuiseksi ajaksi, unohtamaan syntimme, ja ne tulevat poispyyhityiksi. Niin kuin jo aiemmin todettiin, mitä Jeesus tekee niillä synneillä tänä väliaikana, on se Hänen asiansa. Meidän tulee ainoastaan nyt antaa ne Hänelle.

 Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:  

1. On totta, että joidenkin tiettyjen henkilöiden tunnustetut synnit ovat raamatunkertomuksissa. Mutta tässä ei ole tästä kysymys, EGW:n opetuslapset yrittävät johtaa meitä harhaan tässä asiassa. Raamattu ei kerro, että meidän syntimme ovat pyyhitty pois jokaisen ihmisen muistista kun ne ovat anteeksiannetut. Raamattu kertoo, että syntien anteeksiannossa, Jumalan muistio ja merkintä niistä pyyhitään pois ikuiseksi ajaksi. Tämä tapahtuu siinä silmänräpäyksessä, kun tunnustamme syntimme ja Jumala antaa meille anteeksi:  "Minä, minä pyyhin (preesens) pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista (preesens)" (Jes. 43:25 VKR).

2. Heprealaiskirjeen Pyhät luvussa 11 ovat siitä esimerkkejä, kuinka Jumala on katsonut heidät arvollisiksi, ilman että heidän olisi täytynyt käydä läpi EGW:n tutkivaa tuomiota.

3. Jumala julisti Aabelin vanhurskaaksi ennen vuotta 1844. Vau!  Matt. 23:35 (VKR) "Että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä". Heb. 11:4 (VKR) "Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu".
 


41. OPPIKO PAAVALI EVANKELIUMIN IHMISILTÄ SEURAKUNNASSA?     (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: KYLLÄ  "Paavalin täytyi ensin saada opetusta kristillisessä uskossa sekä toimia ymmärtäväisesti.
Kristus lähetti hänet juuri niiden opetuslasten tykö, joita hän niin katkerasti oli vainonnut, saamaan opetusta heiltä.
... Paavali oli siinä tilassa, että hän saattoi vastaanottaa opetusta Jumalan asettamilta totuuden opettajilta.
Kristus ohjasi hänet valitsemiensa palvelijoitten luo saattaen hänet siten seurakuntansa yhteyteen.
Juuri niiden miesten, jotka Paavali oli aikonut tuhota, tuli opettaa hänelle sitä uskontoa, jonka hän oli hylännyt ja jota hän oli vainonnut."  (Testimonies, vol. 3, p. 430 ja Todistusaarteita 1. s. 371,372)

RAAMATTU: EI "Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut... Mutta kun Hän... näki hyväksi ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä, enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon. Sitten, kolmen vuoden kuluttua, minä menin ylös Jerusalemiin tutustuakseni Keefaaseen ja jäin hänen tykönsä viideksitoista päiväksi. Mutta muita apostoleja minä en nähnyt; näin ainoastaan Jaakobin, Herran veljen. Ja mitä kirjoitan teille, katso, Jumalan kasvojen edessä minä sanon, etten valhettele" (Gal. 1:11-12, 15-20 VKR).

EGW:n opetuslapset: Tämä Ellen Whiten lainaus on otettu juuri senjälkisestä kohdasta, jossa EGW oli kuvannut Paavalin kokemusta Damaskon tiellä. Kuuntele, mitä Raamattu itse kertoo:

"Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän." (Apt. 9:6 VKR)

Tätä D&D eivät ole maininneet missään kohdassa. Tosiasia on se, että Ellen White oli oikeassa, kun hän sanoi Kristuksen käskeneen Paavalin mennä kristittyjen luokse ja he tulisivat kertomaan hänelle mitä hänen tulisi tehdä ja opastamaan häntä.. 

D&D:n  esittämässä tekstissä, Paavali kertoo että hän sai evankeliumin "Jeesuksen Kristuksen ilmoittamana." Kieltääkö Ellen White tämän? Ei. Samalla sivulla, josta heidän EGW:n lainaus on otettu, hän kirjoittaa: "Jeesus ohjasi hänet (Paavalin) seurakuntansa edustajien tykö saamaan lisää tietoa tehtävästään. Siten Hän antoi arvovaltaa ja hyväksymisensä järjestämälleen seurakunnalle. Kristus oli huolehtinut ilmestyksestä ja ratkaisuun saattamisesta, ja sen jälkeen Paavali oli siinä tilassa, että hän saattoi vastaanottaa opetusta Jumalan asettamilta totuuden opettajilta. Kristus ohjasi hänet valitsemiensa palvelijoitten luo saattaen hänet siten seurakuntansa yhteyteen." (Testimonies, Vol. 3, p. 430 ja Todistusaarteita 1, s. 372)

Huomaa, hän kirjoitti että Kristus oli huolehtinut "ilmestyksestä ja ratkaisuun saattamisesta. Ellen White ja Paavali ovat täydellisessä sopusoinnussa siinä, että totuus Jeesuksesta ("evankeliumi") ilmoitettiin Paavalille Kristuksen ja Pyhän Hengen välityksellä. Ellen White ei sanonut, että Paavali oppi koko evankeliumin opetuslapsilta, vaan että Kristus lähetti Paavalin siihen järjestäytyneeseen kirkkoon, jota hän oli vastustanut, "saadakseen opetusta." Voiko Jumalan profeetta, joka saa ilmoituksia suoraan Pyhältä Hengeltä, saada opastusta muilta ihmisiltä? Tottakai. Katso Samuelia, Eeliä, Daavidia ja Naatania, Moosesta ja hänen appiukkoaan, ja jopa Pietaria, jota Paavali korjasi yhdessä tilanteessa. Paavali puhuu evankeliumin ytimestä kertomalla Galatalaisille ettei häntä petetty uskomaan ihmisten taruja Jeesuksesta, vaan että hän sai tietonsa yliluonnollisesti Pyhän Hengen välityksellä. Tarkoittaako tämä sitä, ettei hän saanut mitään opastusta varhaiselta kirkolta niissä käytännön asioissa, joita he tekivät, tai siitä suunnasta, mihin he olivat menossa? Jeesus olisi heti voinut parantaa Paavalin sokeudesta. Hän olisi voinut kertoa hänelle, ilman varhaiskirkkoa, kaiken sen tiedon mitä hän tarvitsi heti siinä paikassa, mutta Hän ei sitä tehnyt. Hän halusi Paavalin kirkon yhteyteen mahdollisimman pian, ja Ananiaksen ihmeen kautta (Jumalan armosta) sai  Paavali näkönsä takaisin. EGW:n lainauksen edeltäviä ja seuraavia  tekstejä luettaessa käy tämä ilmi hyvin selvästi.

Tiivistettynä: Kaksi asiaa oltiin jätetty pois: 1) EGW:n lausunto; 'Jeesuksen huolehtimisesta siitä, että Paavalin teki ratkaisun ilmestyksen kautta' ja 2) Raamatunteksti (Apt 9:6), Jossa Kristus lähettää Paavalin kaupunkiin oppimaan uskovilta mitä hänen tulisi tehdä. Kun molemmat osat huomioidaan niin ei ole olemassa mitään ristiriitaa. 

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:  

1. EGW:n opetuslapset ovat viemässä sinua harhaan. Jumala ei lähettänyt Paavalia Damaskoon oppimaan evankeliumia tai saaman opetusta Ananiaalta tai muilta kirkon johtajilta. Raamattu kertoo Jeesuksen sanoneen: "niin sinulle sanotaan, mitä sinun PITÄÄ TEKEMÄN," EI mitä sinun tulee uskoa ja oppia!  EGW ja hänen opetuslapsensa kieltävät Raamatun selvän sanan. Katso Luukkaan kuvausta Damaskon tieltä.  Apt 9:5-6 (VKR) Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän."

2. Opettiko Ananias evankeliumia Paavalille? Ei!  Ananiasta ei lähetetty Paavalin luo opettamaan evankeliumia, vaan avustamaan Paavalia näkönsä saamisessa, kasteessa ja Pyhällä Hengellä täyttymisessä. Tämän Ananias sanoi Paavalille; Apt 9:17-19 (VKR) "Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä". Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa".

3. EGW ja hänen puolustajansa väittävät opetuslasten opettaneen Paavalia. Onko tämä totta? Ei! Jae 19 kertoo Sauluksen olleen opetuslasten seurassa jonkun aikaa, mutta siinä ei ole sanaakaan siitä, että opetuslapset olisivat opettaneet Paavalia. Itse asiassa hän itse olisi kyennyt opettamaan opetuslapsia koska teksti kertoo "Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika."

4. EGW ja hänen opetuslapset eivät hyväksy sitä, mitä Paavali Jumalan innoittamana sanoo: "Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut..." (Gal. 1:11,12).
 


42. MIKÄ ON ”JUMALAN SINETTI”?   (Kääntänyt Jukka Kaija)

EGW: SAPATTI   ”Jumalan lain viholliset, saarnaajasta aina pienimpään asti heidän joukossaan, saavat uuden käsityksen totuudesta ja velvollisuudesta. Liian myöhään he näkevät, että neljännen käskyn sapatti on elävän Jumalan sinetti“. (Suuri Taistelu, s. 618, Great Controversy, p. 640). 

RAAMATTU: PYHÄ HENKI   ”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti“ (Ef.1:13, VKR) 

RAAMATTU: PYHÄ HENKI   ”Älkää saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka“ (Ef. 4:30, VKR) 

HUOMAA: Tämä on erittäin merkittävä ristiriita. Raamattu on varma siitä että Jumalan sinetti on Pyhä Henki. EGW kieltää tämän Raamatun totuuden, väittämällä että seitsemännen päivän sapatti on Jumalan sinetti. Näin sapatinpitäminen ylennetään suureksi ratkaisijaksi siitä kuka on kadotettu ja kuka on pelastettu. Tässä EGW julistaa että se on sapatti joka pelastaa, mieluummin kuin Jeesus Kristus, joka pelastaa! Tämä on harhaoppia, joka väittää tekojen kautta pelastumista. EGW tekee sapatista kaikkein suurimman käskyn. Jaakobin kirje 2: kertoo, että jos rikot yhtä lain kohtaa (huorintekeminen, tappaminen,) olet syyllinen kaikissa kohdissa. Sädekehä?  

EGW:n opetuslapset: Useimmissa raamatunkäännöksissä, NIV:iä lukuunottamatta, ovat efesolaiskirjeen tekstit 1:13 ja 4:30 yhtä mieltä siinä asiassa, että Pyhä Henki tekee sinetöinnin. Adventistit käyttävät näitä samoja tekstejä jatkuvasti raamatuntutkisteluissa, sillä ne auttavat selittämään sen, mikä sinetti todella on ja Kuka sinetöinnin tekee. Jumalan sinetti käsittää Pyhän Hengen sydämissämme, Kristuksen luonteen muotoutumisen sisimpäämme ja Jumalan nimen ”otsissamme”/mielissämme  (katso Ef 1:13 & 4:30, Kol 1:27, Ilm 7:3 & 14:1). Kun ihmiset pakotetaan ottamaan pedon merkki, niin  ne, joilla on edellä mainitut kolme luonteenpiirrettä, tulevat valitsemaan Jumalan Sanan tottelemisen ennemmin, kuin ihmisten tekemät lait, jopa kuolemanuhan edessä (katso Jesaja 24:1-6; Psalmit 119:126; Ilm. 14:12 &12:11). He tulevat pitämään Jumalan sapatinpäivän pyhänä. Jumalan sinetti – niin kuin Tutkiva tuomio – on raamatuntutkistelu jo itsessään. Nämä mainitut tekstit eivät kumoa sitä uskomusta että sapatti tulee olemaan Jumalan sinetti viimeisinä päivinä. Ellen White teki yhteenvedon Pyhän Hengen ja Jumalan sinetin suhteesta näin: 

 ” Pyhittyminen Hengen avulla tekee huomattavaksi eron  niiden välillä, joilla on Jumalan sinetti ja niiden, jotka pitävät väärää lepopäivää.“ Bible Commentary, Vol. 7 p. 980. 

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun: 

1. Huomasitko, etteivät  EGW:n opetuslapset pystyneet antamaan tekstiä, joka kertoo meille että Jumalan sinetti on sapatinpitäminen kristityille? 

2. Kun EGW:n opetuslapset eivät pysty Raamatulla vahvistamaan väitöstä  ”Jumalan sinetti on sapatinpitäminen“ niin he turvautuvat EGW:n tukeen. Tällaista kutsutaan kehälliseksi todisteluksi. Toisin sanoin EGW:n opetuslapset käyttävät EGW:tä Raamatun tulkitsijana. On häpeä kenelle tahansa joka hyväksyy tällaisen kultillisen perustelun. EGW: ” Pyhittyminen Hengen avulla tekee huomattavaksi eron niiden välillä, joilla on Jumalan sinetti ja niiden, jotka pitävät väärää lepopäivää.“ Bible Commentary, Vol. 7 p. 980.
 


43. VAADITAANKO MEITÄ POLVISTUMAAN JOKA KERRAN KUN RUKOILEMME?   Kääntänyt Jukka Kaija
 

EGW: KYLLÄ   "Mistä ovat veljemme saaneet sen idean, että heidän tulisi seistä rukoillessaan? Erästä henkilöä, joka on ollut Battle Creekissä koulutuksessa noin viiden vuoden ajan, pyydettiin rukoilemaan ennen sisar Whiten puhetta. Mutta katsellessani häntä seisomassa valmiina rukoukseen, tunsin sisimmässäni kehotuksen nuhdella häntä avoimesti. Kutsumalla häntä nimeltä, sanoin; "Mene polvillesi! Se on aina se oikea asento" (Selected Messages, book 2, p. 311).

EGW: KYLLÄ     "Sekä julkisessa että henkilökohtaisessa jumalanpalveluksessa on meillä velvollisuus polvistua Jumalan edessä, kun anomme Häneltä asioita" (Selected Messages, book 2, p. 311).

EGW: KYLLÄ    "Polvistuminen rukouksessa Jumalalle on se oikea asento" (Selected Messages, book 2, p. 312).

EGW: EI  " Meidän ei tarvitse odottaa sopivaa tilaisuutta polvistuaksemme Jumalan eteen. Me voimme rukoilla ja puhua Jumalan kanssa, missä tahansa me olemmekaan. (Selected Messages, book 3, p. 266).

EGW: EI   "Aina ei ole välttämätöntä polvistua rukoukseen" (Selected Messages, book 3, p. 267).

RAAMATTU: EI  "Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen" (Luuk. 18:13 VKR).

RAAMATTU: EI   "Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne" (Mark. 11:25 VKR).

HUOMAA: Tämä on ainoastaan yksi lisäesimerkki siitä, miten EGW on ristiriidassa itsensä- ja Raamatun kanssa. EGW:n sihteerinä vuosina 1902-1915 toiminut vanhin D. E. Robinson sanoi olleensa läsnä  "Pääkonferenssin leirikokouksien istunnoissa, joissa Ellen White itse on esittänyt rukouksen...seisten" (Selected Messages, book 3, p. 266).

EGW:n opetuslapset: Niissä "Kyllä" lainauksissa hän puhuu yhteisestä ja yksityisestä jumalanpalveluksesta, ja niissä "Ei" lainauksissa hän ilmeisestikin puhuu tilanteista, joissa suoritamme päivittäisiä askareitamme. Apostoli Paavali kehotti meitä:  "Rukoilkaa lakkaamatta" (1 Tess. 5:17). Selvästikin hän tarkoitti sitä, että meidän tulisi jatkuvasti olla rukouksen tilassa jopa kävellessämme, työssämme, tai missä tahansa elämämme tilanteessa. Meidän ei tarvitse olla polvillaan jokaisen päivän jokaisena sekunttina. Tätä Ellen White tarkoitti näissä "Ei" lainauksissa.

Eräs syy siihen, miksi Ellen White korostaa polvistumisen tarpeellisuutta, ovat Raamatun esimerkit. Kirjassa Selected Messages 2, p. 311, Ellen White antaa 8 esimerkkiä sekä Uudesta - että Vanhasta Testamentista, missä ihmiset polvistuivat rukoukseen (ja siellä on monia muitakin esimerkkejä, joita hän ei luetellut).

Jotkut väittävät, että Ellen White itse seisoi useasti esittäessään rukousta kirkossa, mutta katsokaamme yhtä tällaista tapausta ymmärtääksemme seisomisen syyn:

"Tilanne jossa Ellen White ja seurakunta seisomassa pyhitysrukouksen aikana; 'Ne teistä, jotka haluavat kokosydämisesti pyhittäytyä Herralle ilmaiskoot sen nousemalla seisomaan. (Seurakunta nousi) Tässä on koko seurakunta. Auttakoon Jumala teitä pitämään lupauksenne. Rukoilkaamme." (Selected Messages 3, p. 269)

Eikö edellisessä ilmene se erilaisuus, jota Ellen White käytti, verrattuna pastoriin, joka vain huolettomasti alkoi rukoilla seisten?
EGW pyysi seurakuntaa seisomaan nousten tekemään lupauksen Herran edessä, ja sitten he rukoilisivat, että Herra auttaisi heitä pitämään lupauksensa.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. EGW:n opetuslapset kertovat meille, että EGW tarkoitti polvistumisen olevan välttämätöntä yleisessä rukouksessa, mutta ei yksityisessä rukouksessa. EGW sanoi, "Sekä julkisessa että henkilökohtaisessa jumalanpalveluksessa on velvollisuutenamme polvistua Jumalan edessä, kun esitämme Hänelle anomuksia" (Selected Messages, book 2, p. 311). "Polvistuminen rukouksessa Jumalalle on se oikea asento" (Selected Messages, book 2, p. 312).

2. Opetuslapset ovat ristiriidassa EGW:n kanssa, kun hän sanoi "Sekä julkisessa että henkilökohtaisessa" on meillä velvollisuus polvistua Jumalan edessä. Opetuslapset eivät vieläkään pysty antamaan raamatuntekstiä, joka kertoo kristittyjen velvollisuudesta polvistua julkisesti tai yksityisesti.

3. Ellenillä oli kahdet erilaiset säännökset, yhdet itselleen ja toiset muille ihmisille. Osoituksena tästä hän usein tuomitsi toisia ihmisiä lihansyönnistä, samalla kun hän itse mässäili lihalla, maksoi kymmenyksiä kenelle hän halusi, ja neuvoi muita ihmisiä antamaan kymmenykset kirkolle. Hän oli tekopyhä ja yritti aina hallita ihmisiä, ja jos tämä ei onnistunut, niin hän julkisesti häpäisi heidät. Tässä on yksi esimerkki hänen hallinnasta: EGW: "Mistä ovat veljemme saaneet sen idean, että heidän tulisi seistä rukoillessa? Erästä henkilöä, joka on ollut Battle Creekissä koulutuksessa noin viiden vuoden ajan, pyydettiin rukoilemaan ennen sisar Whiten puhetta. Mutta katsellessani häntä seisomassa valmiina rukoukseen, tunsin sisimmässäni kehotuksen nuhdella häntä avoimesti. Kutsumalla häntä nimeltä, sanoin; "Mene polvillesi! Se on aina se oikea asento" (Selected Messages, book 2, p. 311). Jos minä olisin ollut tuo mies, olisin kertonut hänelle päättäväiseen sävyyn, että rukoukseni on Jumalalle etkä sinä ole tuomarini, ja jos seisomiseni rukouksessa loukkaa sinua, niin voit kernaasti poistua puhujakorokkeelta.

Raamatussa on useita esimerkkejä polvistumisesta rukoukseen (Ps. 95:6; Ef. 3:14; Dan. 6:10; 2 Aikak. 6:13, 7:3; Matt. 8:2; 9:18; 15:25; 17:14; Luuk. 22:41; Apt. 20:35,36 jne.). Mutta mitä tekstejä D&D:llä on annettavana?

Ensimmäisessä tekstissä ei publikaani ainoastaan seisonut, vaan myöskin "löi rintaansa". Oliko Jeesus antamassa opastusta rukouksen oikeasta asennosta, vai oliko Hän korostamassa omahyväisen rukoilijan asennetta vastakohtana rukoilijaan, joka tajuaa syntisyytensä?

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. Tässä on kysymys siitä, että Jumala hyväksyi seisovan publikaanin rukouksen, ja tämä meni kotiin vanhurskaana. Jeesus ei hyväksy rukouksia sen mukaan, missä asennossa ne on esitetty; polvistuen, silmät kiinni, kädet ristissä tai ylhäällä heiluttaen. Jeesus hyväksyy niiden rukoukset, jotka palvovat Häntä Hengessä ja Totuudessa.

2. Jumala ei tuominnut tätä miestä siitä ettei hän polvistunut, eikä Hän tuomitse meitä siitä että me emme polvistu? Jumala ei ole antanut meille käskyä olla polvillamme, kun rukoilemme.

Ja tuossa toisessa tekstissä, kreikankielinen sana steko, käännettynä "seisoa", käytetään - Raamatun kaikissa muissa kohdissa -kuvaamaan henkilöä, joka pysyy lujana tai vakaana ("pysymistä horjumattomana Herran yhteydessä", tavallisesti). Se kreikankielinen sana jota käytetään kuvaamaan henkilön kirjaimellisesta seisomista, vastakohtana istumiselle, on täysin eri sana (histemi). Ihmiset Raamatussa eivät aina polvistu rukoillessaan tai puhuessaan Jumalalle, mutta Mark. 11:25 ei viittaa fyysiseen asentoon. Jos se siihen viittaisi, niin silloin Kristuksen ohjeita ei voitaisi soveltaa uskoviin, jotka polvistuvat rukoukseen, ja ilmeisestikin Kristus viittasi joka kertaan, jolloin me rukoilemme. 

Ei ole epäilystäkään siitä, että useimmista kirkkomme jumalanpalveluksista tänäpäivänä puuttuu se kunnioitus, mikä oli entisenä aikana (kuinka pukeudumme, miten käyttäydymme, mitä puhumme, se tavanomainen rupattelu, ja yleinen asenteemme). Ellen White toivoi pysäyttävänsä tälläisen suuntauksen sillä, että hän edisti tuota raamatullista käsitystä kunnioittavasta polvistumisesta Jumalan huoneessa. Tämän päivän kirkkojen kehityksen valossa olisi meidän hyvä ottaa hänen neuvoista vaari. Ellen White, sekä kaikki Raamatun esimerkit ovat oikeassa siinä, että polvistuminen on asianmukaista.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. Missä Raamatun kohdassa Jumala tuomitsee tai kieltäytyy hyväksymästä rukousta johtavan henkilön tai koko  seurakunna rukousta jos rukous esitetään seisten jumalanpalveluksessa ? Onko henkilö enemmän tai vähemmän Jumalaa kunnioittava ollessaan polvillaan rukouksessa?

2. Polvistuvan henkilön rukous voi tulla hylätyksi, jos se ei ole rehellinen, sydämestä tuleva rukous. ASENTO EI OLE TÄRKEÄ, VAAN SE, ETTÄ RUKOUS TULEE SYDÄMESTÄ.

3. EGW:n puolustajat laiminlyövät SEN TOSIASIAN, että Ellen ei seurannut omaa neuvoansa julkisessa jumalanpalveluksessa. HUOMAA: Tämä on ainoastaan yksi esimerkki lisää siitä, miten EGW oli ristiriidassa itsensä - ja Raamatun kanssa. Vanhin D. E. Robinson, EGW:n sihteeri vuosilta 1902 - 1915, sanoi olleensa läsnä "useissa leirikokouksissa ja Pääkonferenssin kokouksissa, joissa sisar White itse on esittänyt rukouksen...seisten" (Selected Messages, book 3, p. 266).


44. JOUTUUKO IHMISIÄ KADOTUKSEEN KOSKA HEIDÄN PASTORINSA ON EPÄSIISTI?   Kääntänyt Jukka Kaija
 

EGW: KYLLÄ  " Lopulta joidenkin sielujen menetys tullaan jäljittämään pastorin epäsiisteyteen" (Selected Messages, book 3, p. 25l).

RAAMATTU: EI   "Minä tuomitsen teidät sen mukaan mitä itse kukin on tehnyt." (Hes. 33:20).

RAAMATTU: EI   "Mutta sen, joka tekee syntiä, on kuoltava. Ei poikaa panna vastaamaan isänsä synneistä eikä isää poikansa synneistä. Vanhurskas saa vanhurskautensa mukaan, jumalaton jumalattomuutensa mukaan" (Hes. 18:20).

EGW:n opetuslapset: Sanooko Ellen White tässä, että henkilö on kadotettu ainoastaan pastorin epäsiisteyden tähden, huolimatta hänen läheisestä suhteesta Jumalaan? Ei. EGW ei ole sanomassa sitä, että joku voisi viimeisellä tuomiolla sanoa: "Olen kadotettu ainoastaan sen tähden, koska se pastori oli epäsiisti." Se asia, jonka EGW haluaa tuoda tässä esiin, on ensivaikutelman tärkeys, ja että jotkut ihmiset eivät halua tulla uudestaan kirkkoon pastorin epäsiistin vaikutelman tähden. Päätös on heidän, mutta jos pastori ei olisi ollut niin kampaamaton ja epäsiisti, he eivät ikinä olisi ottaneet niitä ensiaskelia valitsemallansa polulla (joka johti kadotukseen ja hengellisten asioiden laiminlyöntiin). Ellen White ainoastaan totesi, että sen sielun menetys tultaisiin "jäljittämään" tuon pastorin epäsiisteyteen. Hän ei ikinä sanonut, että pastori olisi se ainoa syy heidän kadotuksen tilaan. Ellen White viittaa olemiseen kompastukseksi toisille, ja itse Paavalikin puhuu tästä asiasta (katso 1 Kor. luku 8).

Suosittelemme erityisesti tätä EGW:n lainausta seuraavien ja edeltävien kohtien lukemista. Tämä tulee kirkastamaan asiat, ja panemaan ne oikeaan näkökulmaan. (Selected Messages 3,  p. 251). Tämänkaltaiset huippulyhyet lainaukset kertovat meille tavallisesti erittäin vähän asiayhteydestä.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. On vaikea uskoa sitä, että jotkut ihmiset tulevat jäljittämään Jumalan hylkäämisensä siihen, miten pastori pukeutuu. Kristitty ei ehkä halua kuulua tai palata kirkkoon, jossa pastori pukeutuu siivottomasti. Mutta miksi he jättäisivät Kristuksen tämän vuoksi? He voivat mennä muihin kirkkoihin. Olen samaa mieltä, että me voimme olla kompastukseksi toisille. Uskon, että Seitsemännen Päivän Adventtikirkko on kompastuskivi, koska he vievät jäseniään harhaan Ellen Whiten epäraamatullisilla opetuksilla. Monet jotka jättävät adventtikirkon, ovat olleet niin lannistuneita kirkkonsa valheista, että he ovat jättäneet Kristuksenkin.

2. Jos henkilö todella on kristitty, niin hän ei anna toisten olla hänelle kompastukseksi pelastumiseen pukeutumisen, sanojen, tekemisien, jne. tähden. Mutta huomaa kuinka EGW:n opetuslasten täytyy pistää sanoja EGW:n suuhun, yrittäessään kiertää hänen selvää lausuntoa:  " Lopussa joidenkin sielujen menetys tullaan jäljittämään pastorin epäsiisteyteen" (Selected Messages, book 3, p. 25l).
 


45. ONKO SYNTIÄ OLLA SAIRAS?  Kääntänyt Jukka Kaija
 

EGW: KYLLÄ    "On syntiä olla sairas, koska kaikki sairaus on rikkomuksen seurausta"  (Counsels on Health, p. 37).

RAAMATTU:EI  "Niin Saatana lähti pois Herran edestä. Hän meni ja runteli Jobia märkivillä paiseilla. Niitä nousi kaikkialle, päästä jalkoihin. ... Kaiken tämän keskellä Job ei sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan" (Job. 2:7, 10)

HUOMAA: Ellen White oli tunnetusti usein sairas - tarkoittaako tämä sitä, että hän teki kovasti syntiä?

EGW:n opetuslapset: Tässä on Ellen Whiten lainausta seuraava lause.

"Monet kärsivät heidän vanhempiensa rikkomusten seurauksista. Heitä ei voi nuhdella heidän vanhempiensa synnin tähden"  (Councels on Health, p. 37).

Tässä me oikaisemme sen väärän käsityksen, että kuka tahansa joka sairastuu, on ainoastaan maksamassa hintaa synneistään. Monet sairaudet periytyvät, emmekä me voi hallita niitä. Jos meidän vanhemmat ja esi-isämme väärinkäyttävät terveyttään (esimerkiksi jos raskaana oleva äiti käyttää alkoholia tai huumeita), tulemme me siitä osallisiksi, olkoon se sitten oikeudenmukaista tai ei. Se on silti Jumalan asettamien terveys - ja luonnonlakien rikkomisen seurausta. Itse asiassa, MITÄÄN SAIRAUTTA EI OLISI, jos Aadam ja Eeva eivät olisi koskaan langenneet syntiin. Jumala ei keksi sairautta, se on synnillisessä maailmassa elämisen seurausta, ja se vahvistuu meidän epäterveellisten elämäntapojen myötä. Tätä hän tarkoitti kutsumalla sitä "synniksi." Niinkuin me näemme heti seuraavassa lauseessa, hän ei tarkoittanut sitä, että sairastumalla joku on silloin ja siinä tehnyt syntiä. Kaikki ihmiskunnan terveysongelmat ovat syntien kasautumisen ja terveyslakien rikkomisen seurausta, kukaan rehellinen ihminen ei voi tätä kieltää.

Annettu raamatunteksti (Job. 2:7, 10) kertoo Saatanan runnelleen Jobia paiseilla, ja ilmeisestikään tämä ei ollut Jobin syy. Jos Ellen White olisi sanomassa sitä, mitä D&D yrittävät väittää hänen sanovan, niin silloin tämä teksti ( yhdessä monien muiden)  osoittaisi hänen olevan väärässä, mutta hän ei yksinkertaisesti sano sitä.

D&D lisäävät "Ellen White oli tunnetusti usein sairas - tarkoittaako tämä sitä, että hän teki kovasti syntiä?" Suuri osa Ellen Whiten terveysongelmista oli hänen traagisen, ja lähes kuolettavan lapsuuden onnettomuuden seurausta, mutta jopa silloinkin kun hän oli muista syistä sairas, tulee meidän ymmärtää se mitä hän oli sanomassa (lukemalla seuraava lause), ennenkuin me kutsumme häntä tekopyhäksi tai syytämme hänen olevan ristiriidassa Raamatun kanssa.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

1. EGW todella sanoo,  "On syntiä olla sairas, koska kaikki sairaus on rikkomuksen seurausta" Jumala ei ikinä sano meille, että sairaana oleminen olisi syntiä, siitä huolimatta vaikka me perisimme heikkoutemme vanhempiemme geeneistä tai heidän epäterveellisestä elämästä.    

2. Hän jatkaa sanomalla, HEITÄ EI PITÄISI NUHDELLA heidän vanhempiensa synnin tähden. Miksi ihmisiä tulisi nuhdella heidän vanhempiensa syntien tähden? Jumala ei sano heidän tekevän syntiä heidän ollessa sairaana.

3. Kaikesta huolimatta, EGW pitää ihmisiä syyllisinä syntiin perittyjen terveysongelmien tähden, heidän sairastaessaan, ei heidän vanhempiensa syntien tähden.

4. KETÄÄN EI IKINÄ TULLA PITÄMÄÄN SYYLLISINÄ JUMALAN EDESSÄ HEIDÄN VANHEMPIENSA SYNNILLISTEN TAPOJEN TAI VANHEMMILTA PERITTYJEN SAIRAUKSIEN TÄHDEN.
 


46. TULEEKO JUMALA ESTÄMÄÄN JUMALATTOMIA SURMAAMASTA NIITÄ, JOTKA KIELTÄYTYVÄT OTTAMASTA PEDON MERKKIÄ?    Kääntänyt Jukka Kaija
 

EGW: KYLLÄ   "Jumala ei salli jumalattomien tuhota niitä, jotka odottavat muuttumista ja jotka eivät tahdo kumartaa pedon määräystä eivätkä vastaanottaa sen merkkiä. Minä näin , että jos jumalattomat olisivat saaneet luvan tappaa pyhät, olisi se ollut mieluista saatanalle ja hänen pahoille enkeleilleen ja kaikille niille, jotka vihaavat Jumalaa. ... Mutta aseet, jotka ojennettiin Jumalan kansan surmaamiseksi, murtuivat ja putosivat maahan yhtä voimattomina kuin oljenkorret. Jumalan enkelit suojelivat pyhiä. (Early Writings, pp. 284, 285. Hengellisiä kokemuksia s.315,316)."

RAAMATTU: EI   "Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä.. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. (Ilm. 20:4)

EGW:n opetuslapset: Tässä ei niinkään ole kysymys "ristiriidoista", vaan pikemminkin eskatologiasta. Adventistit uskovat armonajan päättymiseen. Kun armonaika päättyy, niin silloin Jumalan uskollisten kuolemalla ei ole mitään tarkoitusta, sillä armonajan päättymisen jälkeen ei kukaan kadotettu enää tule menemään toiselle puolelle ja tule pelastetuksi ("armonajan" merkityksen määrittely). Marttyyrien veri ei enää tuon ajan jälkeen kylväisi siemeniä evankeliumin hyväksi (katso Great Controversy, 634 ja Suuri Taistelu s.613). Näin Ellen Whiten lausunto, jota D&D lainaavat (Early Writings, 284,285. Hengellisiä kokemuksia s.315,316), ettei Jumala salli Hänen palvelijoidensa surmaamista jumalattomien toimesta on oikein, sillä tämä tapahtuu armonajan päättymisen jälkeen. Tämän lainatun raamatuntekstin (Ilm. 20:4) marttyyrit ovat niitä, jotka tulevat surmatuiksi ennen armonajan päättymistä (katso Manuscript Releases 20, p. 14).

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

 1. Raamattu ei ikinä käytä termiä "armonaika". Tämä on epäraamatullinen termi, jota Ellen White ja Joseph Smith käyttivät. Kristityt eivät ole, eivätkä ikinä ole olleet "armonajassa."

 2. Jumala ei kerro meille, että ennen Jeesuksen takaisintuloa jumalattomat tulevat hyökkäämään pyhiä vastaan surmatakseen heitä siksi, koska he eivät ota PEDON MERKKIÄ (sunnuntain pitäminen). Tämä on toinen EGW:n myytti.

 3. Ilmestyskirjan 20:4 kertoo meille, että pyhät olivat mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ei sunnuntain pitämisen tähden. Tällä ei ole mitään tekemistä armonajan päättymistä edeltävän tai jälkeisen ajan kanssa - tätä termiä (armonaika) ei ole mainittu.

 4. Johannes näkee ne, jotka olivat mestattu sen vuoksi, etteivät he olleet kumartaneet pedon kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä. EGW näkee niiden, jotka eivät kumarra petoa, olevan enkelien varjeluksessa ja säilyvän hengissä. Kumpi näistä kertomuksista on tosi? Raamatusta on tietenkin löydettävissä totuus, ei väärän profeetan ja hänen puolustajiensa hourailusta.
   


47. YRITTÄVÄTKÖ JUMALATTOMAT KATUA KUN HE KOKEVAT SEITSEMÄN VIIMEISTÄ VITSAUSTA?  Kääntänyt Jukka Kaija
 

EGW: KYLLÄ    "
Vitsaukset vuodatettiin maan asukkaitten yli. Muutamat syyttivät ja kirosivat Jumalaa. Toiset hyökkäsivät Jumalan kansan luo pyytäen saada opetusta, miten voisivat välttää Jumalan tuomion (katumus). ... Ne, jotka eivät olleet pitäneet Jumalan sanaa arvossa, juoksivat edestakaisin, vaeltaen mereltä merelle ja pohjoisesta itään Herran sanaa etsien (katumus). Kuinka paljon he antaisivatkaan yhdestä Jumalan suosiota ilmaisevasta sanasta! Vaan sitä ei anneta; heidän täytyy yhä isota ja janota." (Hengellisiä kokemuksia s.311,312 Early Writings, p. 28l)."

RAAMATTU: EI   "Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä mutta herjasivat Jumalaa, jonka vallassa nämä vitsaukset olivat. He eivät kääntyneet, eivät antaneet kunniaa Jumalalle. Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle, ja pedon valtakunta pimeni. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskansa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan. ... Isoja, järkälemäisiä rakeita satoi taivaalta ihmisten päälle, ja ihmiset herjasivat Jumalaa tämän raevitsauksen tähden, sillä vitsaus oli tavattoman ankara" (Ilm. 16:9-11, 21).

HUOMAA: Jälleen kerran, Ellen Whiten "näky" on ristiriidassa Raamatun kertomuksen kanssa.

EGW:n opetuslapset: Huomaa ne kolme kohtaa, johon D&D lisäävät sanan "katumus." Tässä ei ole kysymys todellisesta katumuksesta, vaan pikemminkin yrityksestä välttyä niiltä rangaistuksilta, joita he ovat itse itsellensä aiheuttaneet. Ja vaikka Ellen White olisi käyttänyt sanaa "katumus," ei se olisi Raamatun kanssa ristiriidassa, sillä Eesausta sanotaan "Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi." (Hep. 12:17). Tämäkään ei ole vilpitöntä katumusta, koska muuten Jumala olisi antanut hänelle anteeksi. Tämä on samantyyppistä "katumusta", joka tuli Juudaksen huulilta, kun hän näki, ettei Kristus tulisi pelastamaan itseään kuolemalta (Mat. 27:3,4). Tämänkaltaista väärää katumusta tulevat kadotetut kokemaan armonajan päättymisen jälkeen (katso myös Aam. 8:11,12; Mat. 25:11, 12).

D&D siteeraavat Ilm. 16:9-11 & 21, missä kadotetut "herjaavat Jumalaa" vitsauksien tähden, mutta tämä ei ollenkaan sulje pois sitä asiaa, etteivätkö miljoonat heistä yrittäisi muuttaa mielensä nähdessään, että on liian myöhäistä. Tällainen on ihmisen luonto. Ellen White ei ole sen enempää totuuden kanssa ristiriidassa kuin Raamattukaan, kun se puhuu Eesaun ja Juudaksen "katumisesta."

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

 1. Raamattu ei kerro meille tätä EGW:n satua, että vitsauksien tullessa, "Toiset hyökkäsivät Jumalan kansan luo pyytäen saada opetusta, miten voisivat välttää Jumalan tuomion ". Raamattu kertoo meille, että JUMALATTOMAT HERJASIVAT JUMALAA, eivätkä etsineet keinoa välttääkseen Hänen tuomiota, vitsausten tullessa heidän päällensä. Ainoastaan EGW:n opetuslapset yrittävät kiertää selvän Jumalan sanan, tukeakseen EGW:n valheita.

 2. Tämä on yksi lisäesimerkki EGW:n ristiriidasta Jumalan kanssa, ja siitä, miten hänen opetuslapsensa tukevat EGW:tä hänen valheessaan. 


48. VOIKO SAATANA VASTATA RUKOUKSIIN JOTKA ON OSOITETTU JUMALALLE?   Kääntänyt Jukka Kaija

EGW: KYLLÄ   "
Saatana näytti olevan valtaistuimen luona koettaen viedä eteenpäin Jumalan työtä. Näin heidän katsovan valtaistuinta kohden ja rukoilevan: "Isä, anna meille Henkesi." Silloin saatana puhalsi heidän päälleen epäpyhän vaikutuksen ..." (Hengellisiä kokemuksia s.64, Early Writings, p. 56)

RAAMATTU: EI   "Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät" (Mat. 7:11)

RAAMATTU: EI   "Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa" (Mat. 18:19)

HUOMAA: Se ajatus, että Saatana vastaa Jumalalle osoitettuihin rukouksiin ei ole ainoastaan raamatunvastainen - se myös tekee täydellistä pilkkaa Jumalan voimasta. Ellen Whiten "jumala" on niin heikko, että Saatana voi ottaa Hänen paikkansa!

EGW:n opetuslapset: "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'." (Matt.7:22,23, VKR)

Jos itse Jeesus sanoo "ettei Hän ole koskaan heitä tuntenut ," ja siitä huolimatta he karkottivat pahoja henkiä ja tekivät monia voimatekoja, niin kuka teki heidät kykeneviksi näihin tekoihin?

"Jos minulla olisi ollut paha mielessä, ei Herra olisi kuullut minua" (Ps.66:18)

Mutta Saatana rakastaa kuunnella niitä, joilla on paha mielessä.

"Se (pedon valta) tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden" (Ilm. 13:13)

Pedon valta on uskonnollinen, "kristillinen"  valta. Ketä hän on "rukoilemassa" kun tämä ihme tapahtuu?

"Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun." (2 Kor. 11:14,15)

Nämä ovat "Jumalan asian" palvelijoita ja kuitenkin heitä kutsutaan Saatanan omiksi. Ketä he todella rukoilevat?

"Vääryyden ihminen (pedon/antikristuksen valta) tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden." (2 Tes. 2:9-12)

Tässäkin, pedon valta on uskonnollinen valta, ja kuitenkin hän kykenee tekemään ihmeitä Saatanan voimalla. Ja silloin ne, jotka menevät tähän mukaan, tulevat "rajusti eksytetyiksi, jotta he uskoisivat valheen." Tämä tarkoittaa sitä, että he todella uskovat palvelevansa (ja rukoilevansa) oikeata Jumalaa - sitä Jumalaa, joka vastaa heidän rukouksiinsa näillä suurenmoisilla merkeillä ja ihmeillä.

"Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle." (Joh. 16:2)

Uskotko sinä näiden aidosti harhautettujen ihmisten ikinä rukoilevan tuona mainittuna aikana? Ja kenen sinä olettaisit "kuulevan" heitä ja auttavan heitä pyhien vainossa?

D&D lisäävät: "Se ajatus, että Saatana vastaa Jumalalle osoitettuihin rukouksiin ei ole ainoastaan raamatunvastainen - se myös tekee täydellistä pilkkaa Jumalan voimasta. Ellen Whiten "jumala" on niin heikko, että Saatana voi ottaa Hänen paikkansa." Raamatun mukaan, kun Ilmestyskirjan luvun 13 tapahtumat toteutuvat, niin tulemme näkemään hyvin paljon Saatanan antamia ihmeellisiä rukousvastauksia.

Tiivistettynä: Kyllä, Saatana voi kuulla ja lähettää vääriä ihmeitä harhautetuille "kristityille" , jotka eivät ole "rakastaneet totuutta" (2 Tes. 2:10). D&D luettelevat kaksi tekstiä, joissa kerrotaan Jumalan vastaavan rukouksiimme. Tähän voimme kernaasti yhtyä, ja Ellen White jatkuvasti opetti tätä.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

 1. Toisen pitkän saarnansa jälkeen, jolla he yrittävät hämätä lukijaa, EGW:n opetuslapset eivät pysty myöntämään, ettei Raamattu ikinä kuvaa Saatanaa Jumalan valtaistuimella vastaamassa Pyhien rukouksiin. Tämä on taas yksi niistä Ellen Whiten valheista.

 2. Ellen White keksi tämän näyn sen jälkeen, kun milleriläiset epäonnistuivat Jeesuksen takaisintulon ja vuoden 1844 maailmanlopun ennustuksessa. Hän yritti osoittaa jotakin tapahtuneen siinä vuoden 1844 jupakassa. Näin syntyi oppi "armonoven sulkeutumisesta." Sitä kutsutaan tutkivaksi tuomioksi. Hän kuvitteli, että Kristus siirtyi taivaallisen pyhäkön Pyhästä  Kaikkeinpyhimpään, aloittaakseen pyhien tuomion. Ja kaikki ne ihmiset, jotka eivät osoittaneet rukouksiansa Kaikkeinpyhimpään paikkaan, saivat rukousvastauksensa Saatanalta.

 3. Sallisiko Jumala Saatanan vastata niiden vilpittömien ihmisten rukouksiin, jotka ovat anomassa Hänen Henkensä yhteyttä? Ei! Kristityiltä ei ikinä ole vaadittu heidän rukouksiensa osoittamista taivaan  Kaikkeinpyhimmän osastoon. Kristityt osoittavat rukouksensa Isälle, Pojan nimessä. Historian kirjoissa ei ole yhtäkään mainintaa kristittyjen rukouksien osoittamisesta "Pyhään" ennen vuotta 1844.


49. SAAMMEKO ME TIETÄÄ KRISTUKSEN TOISEN TULEMISEN TARKAN PÄIVÄN JA TUNNIN?  Kääntänyt Jukka Kaija

EGW: KYLLÄ  "Ensimmäinen näkyni. ... Pian sen jälkeen kuulimme Jumalan äänen, kuten paljojen vesien pauhinan, julistavan meille Kristuksen tulemisen päivän ja hetken." (Early Writings, pp. 15, 34, 285;  Hengellisiä kokemuksia s. 16,17, 40, 317).

RAAMATTU: EI   "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä" (Mat.. 25:13).

RAAMATTU: EI    "Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä" (Mat. 24:36)

EGW:n opetuslapset: Itse Jeesuskaan ei tiennyt "päivää eikä hetkeä" ollessan maan päällä (Mat. 24:36), mutta Hän varmasti tietää sen nyt. Ellen White on tuossa ylläolevassa lainauksessa ainoastaan sanomassa, että Jumala tulee ilmoittamaan tämän tiedon "sinetöidyille" palvelijoillensa ahdistuksen aikana, lohduttaakseen heitä sillä tiedolla, että vapautuksen hetki on lähellä. Raamatussa ei ole tekstejä sanomassa, etteivät lunastetut ikinä tulisi tietämään toisen tulemisen päivää ja hetkeä, armonajan päättymisen jälkeen.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

 1. EGW:n opetuslapset kertovat meille, ettei Raamatussa ole tekstejä sanomassa "etteivät lunastetut ikinä tulisi tietämään toisen tulemisen päivää ja hetkeä." Kyllä siinä on! Mat. 24:42-44 "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Jos lunastetut tietävät päivän ja hetken, niin silloin he tietävät milloin heidän tulisi odottaa Kristuksen toista tulemista, ja Raamattu kertoo meille etteivät he tule tietämään milloin "Häntä tulisi odottaa".

 2. Jumala ei ole ikinä näyttänyt kenellekään profeetalle Hänen tulemuksensa päivää ja hetkeä. Tämä osoittaa EGW:n olevan väärä profeetta.


  50. PALAAKO JEESUS MAAPALLOLLE KESKIYÖN HETKELLÄ?  Kääntänyt Jukka Kaija.

  EGW: KYLLÄ     "Jumala katsoi hyväksi vapauttaa kansansa yösydännä. Jumalattomien herjatessa heidän ympärillään aurinko tuli yht'äkkiä näkyville paistaen voimassaan, ja kuu seisoi alallaan."  (Spiritual Gifts, vol. 1, p. 285;  Hengellisiä kokemuksia, s. 316). 

  RAAMATTU: EI   "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä" (Mat. 25:13).

  RAAMATTU: EI    "Hän vastasi: "Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut" (Apt. 1:7).

  EGW:n opetuslapset: Tämä ei yksinkertaisesti ole ristiriita. Se ei julista päivää ja hetkeä missään muodossa, antaakseen meidän tiettynä hetkenä odottaa taivaasta alas tulevaa pilveä. Tämä ei anna meille vinkkejä siitä, milloin Jeesus tulee - tästä asiasta Ellen White varoitti kerta toisensa jälkeen. Tulemmeko kompastumaan sanaan "hetkiä" Jeesuksen lausunnossa? "Keskiyö" oli se hetki, jolloin Jumala lähti kulkemaan kautta Egyptin maan kymmenennessä vitsauksessa, ja tappoi kaikki heidän esikoiset (ja myös israelilaisten esikoiset, jos heillä ei ollut verta ovenpäällisessä) (2 Moos. 11:4; 12:29). Jeesuksen kymmenen neitsyen vertauksessa, se oli keskiyö, jolloin huuto kuului "Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!" (Mat. 25:6), ja viisi neitsyistä eivät olleet valmiita. Job sanoo "He kuolevat äkkiä, keskellä yötä, kansat nousevat, kansat katoavat, valtiaat pyyhkäistään sivuun ihmiskäden koskematta." (Job 34:20) Raamatun profetiat, jotka käyttävät tällaista vertauskuvallista kieltä, ovat löydettävissä Raamatun eri kohdissa. 
   

  Meidän täytyy ymmärtää, että "keskiyöllä" on syvempi merkitys kuin vain ainoastaan "kello 24:00 tietyllä aikavyöhykkeellä". Ensiksikin, jos hän tarkoitti kirjaimellista "keskiyötä," niin mitä aikavyöhykettä hän tarkoitti? Kun Battle Creekissä on keskiyö, niin maapallon toisella puolella on keskipäivä (ja jos me todella haluamme olla yksityiskohtaisia, niin maapallon jossakin paikassa tulee olemaan keskiyö, huolimatta siitä milloin Jeesus tulee: Ellen White on kuitenkin kertomassa jostakin laajemmasta kokonaisuudesta kuin tästä).

  Aamos kuvailee maailman loppua seuraavasti: " -- Sinä päivänä -- sanoo Herra Jumala -- minä annan auringon laskea puolenpäivän aikaan ja pimennän maan keskellä kirkasta päivää." (Aam. 8:9) Tämä teksti käyttää "hetkeä" samalla tavalla kuin Ellen White.

  Jeesuksen kirjaimellisessa tulossa maan päälle enkeleidensä kanssa koko maailmamme syöksyy sellaiseen kaaokseen, etteivät aurinko ja kuu voi olla luotettavia kertomaan sitä, mistä päivän hetkestä on kysymys. "Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon " (katso Jes. 24:1-6 VKR).
   

  Tämä Ellen Whiten lausunto on ainoastaan antamassa profeetallista/vertauskuvallista tietoa, ja samantapaiset lausunnot kirjoissa Early Writings, Hengellisiä kokemuksia, s. 316,317, Suuri Taistelu s. 615, Alfa ja Omega - sarjan kirja 8, s. 139 osoittavat, että hän on kertomassa kuolemantuomiosta vapauttamisesta, ei Jeesuksen takaisintulosta tuona tiettynä hetkenä. Tämä lausunto ei missään nimessä ole asettamassa toisen tulemisen "päivää tai hetkeä," tämä on aika selvä asia. 

  Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

  1. Ellen oli puhumassa määrätystä päivän hetkestä. Lue hänen lausuntonsa huolellisesti. EGW: "Jumala katsoi hyväksi vapauttaa kansansa yösydännä. Jumalattomien herjatessa heidän ympärillään aurinko tuli yht'äkkiä näkyville paistaen voimassaan, ja kuu seisoi alallaan." (Hengellisiä kokemuksia, s. 316).   

  2. EGW kertoo, että oli keskiyö, "aurinko tuli yht'äkkiä näkyville". EGW oli osoittamassa ihmettä joka tapahtui: "aurinko tuli yht'äkkiä näkyville paistaen voimassaan, ja kuu seisoi alallaan.

  3. "Keskiyö" termiä käytetään Raamatun joissakin kohdissa symbolisesti, mutta näin ei ole EGW:n lausunnossa. Raamattu kertoo meille, ettei KUKAAN tiedä Kristuksen tulemisen hetkeä. Lisää EGW:n kuvittelua.
    


51. TULEVATKO PELASTETUT SAAMAAN SIIVET YLÖSNOUSEMUKSESSA?   Kääntänyt Jukka Kaija

EGW: KYLLÄ  "Me kokoonnuimme Jeesuksen ympärille, ja juuri hänen sulkiessaan kaupungin portteja julistettiin jumalattomille kirous. Portit lukittiin. Pyhät käyttivät siipiään nousten kaupungin muurille." (Hengellisiä kokemuksia, s. 61; Early Writings, p. 53).

RAAMATTU: EI   "Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken" (Fil. 3:21).

EGW:n opetuslapset: "Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat." 1 Kor. 2:9

"Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo." Ps. 37:4

Vaikka on totta, että lunastetut tulevat saamaan Kristuksen kaltaisen kirkastetun ruumiin, ei se sulje pois siipien saamisen mahdollisuutta. Paavali selvästi sanoi yllä olevassa tekstissä, että Jumala on varannut meille asioita, jotka ovat meidän rajoitetun mielikuvituksen ulottumattomissa. Voisimmeko todella kuvitella, päästessämme uuteen Jerusalemiin ja katsellessamme enkelien lentämistä muurin päälle, ettemme ikinä voisi tehdä tuollaista?

"Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy." Jes. 40:31

Emme saa tietää kuin vasta toisen tulemisen jälkeen, onko tämä teksti otettava vertauskuvallisesti vai kirjaimellisesti. Siihen mennessä, Raamatussa ei ole mitään, joka sulkisi pois siipien saamisen mahdollisuutta jonain päivänä.

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

 1. EGW:n opetuslapset eivät pysty antamaan meille raamatuntekstiä, jossa kerrotaan pyhien saavan siivet.

 2. Raamattu ei ole samaa mieltä EGW:n kanssa, joka kertoo porttien olleen kiinni. Ilm. 21:25-27 "Sen portteja ei suljeta päiväsaikaan, ja yötä siellä ei olekaan. Kaikki kansojen kalleudet ja ihanuudet tuodaan sinne. Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan."

 3. EGW ja hänen puolustajansa eivät hyväksy sitä, mitä Raamattu meille kertoo. Pyhillä ei ole siipiä, eikä kaupungin portteja tulla ikinä sulkemaan, eivätkä pyhät tule lentämään kaupungin muurin päälle.
   

52. KYKENIKÖ JEESUS NÄKEMÄÄN HAUDAN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA?  Kääntänyt Jukka Kaija

EGW: EI   "Vapahtaja ei voinut nähdä kuoleman porttien läpi. Toivo ei kuvannut Hänelle Hänen astumistaan haudastata voittajana tai kertonut Hänelle, että Isä oli hyväksynyt Hänen uhrinsa". (Aikakausien Toivo, s. 726;  Desire of Ages p. 753).

RAAMATTU: KYLLÄ
"Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista." (Luuk. 24:7) "Jeesus vastasi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä." (Joh. 2:19) "Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni -- saadakseni sen jälleen takaisin." (Joh. 10:17) "Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on Isäni käskenyt minun tehdä." (Joh. 10:18)

RAAMATTU: KYLLÄ "Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus. "Ja minä sanon teille: vastedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." (Mat. 26:64)

Huomaa: E. G. White kertoo meille, ettei Jeesus pystynyt näkemään haudan jälkeisiä tapahtumia, ja kuitenkin Jeesus kertoi Hänen seurajilleen, mitä Hänen kuolemansa jälkeen tulisi tapahtumaan, Hän tulisi ylösnousemaan kolmen päivän kuluttua. Jeesus kertoi myös Kaifakselle palaavansa "tulevaisuudessa." Kuka on kertomassa totuuden, Jeesus vai Ellen White? Kuka tai mikä yllytti EGW:tä kertomaan meille tämän petoksen?

EGW:n opetuslapset: Kyllä, Jeesus tiesi lopputuloksen koko Hänen maallisen vaelluksensa aikana, tästä ei ole kysymys. Kuitenkin tuona hetkenä ristillä Saatana kiusasi häntä kovemmin kuin ketään ihmistä ikinä kiusataan.  Pelastaja huusi "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" Oliko Jumalä hylännyt Hänet?  Kaunista tässä on se, että Kristus oli valmis kuolemaan jokaisen meidän edestä ilman että Hän ikinä tulisi nousemaan kuolleista - Hän rakasti meitä niin paljon. Hänen täytyi noudattaa suunnitelmaa, koska Hän tiesi että sen hylkääminen johtaisi pelastuksemme menetykseen, mutta Hänen inhimilliset tunteensa olivat sanomassa Hänelle että synti oli niin vastenmielistä Jumalalle, ettei Hän kenties ikinä nousisi kuolleista. Synti erottaa sielun Jumalasta (Jes. 59:2). Nämä ovat tietenkin syviä aiheita. Tämä on aivan kuin yrittäisi järjellisesti selittää, ettei Jumalalla koskaan ole ollut alkua. Se menee ymmärryksemme yli, mutta me tiedämme, että sinä hetkenä Kristuksen sisimmässä oli käynnissä hirveä kamppailu, ja meille onneksi pysyi Hän uskollisena, tapahtui mitä tahansa. Me seisomme EGW:n ja kirkkomme uskomuksen takana, ettei Kristus tuona hetkenä kyennyt näkemään haudanjälkeisiä tapahtumia. Meidän täytyisi muistaa, että Hänen tullessaan ihmiseksi, Hän luopui (ainakin väliaikaisesti) joistakin Hänen kyvyistään. Eräässä yhteydessä Hän paljasti, ettei Hän tiennyt toisen tulemuksensa ajankohtaa, vaan  ainoastaan Isä yksin tiesi sen (katso Mark. 13:32). Tämä ei missään muodossa vähennä Hänen Jumalan asemaansa maan päällä.

Kristuksen täytyi kuolla se kuolema, joka meidän olisi pitänyt kuolla  - se sama kuolema, joka on kadotettujen osana aikojen lopussa. Tulevatko kadotetut aikojen lopussa tuntemaan, että heidän kuolemansa tulee olemaan vain väliaikaista, ja että he pian tulisivat herätetyksi kuolleista? Vai onko heillä outo ja hirveän tuskainen olo, että he tulevat ikuisiksi ajoiksi olemaan eristyksissä Jumalasta, heidän Luojastaan? Jos Jeesuksen todella täytyi kuolla meidän kuolemamme - kadotettujen kuolema - niin silloin Hänen täytyi kokea aivan samoin kuin kadotetut, ei sen vähempää. 

Nämä D&D:n valitsemat tekstit ovat otettu niistä kohdista, joissa Jeesus ennusti ylösnousemisestansa, mutta tuona hetkenä ristillä, Hän, Kristus koki tämän tuntemuksen ja kiusauksen olla täysin - hänen omilla sanoillaan - Isän "hylkäämä."

Vastaus EGW:n opetuslasten vastatodisteluun:

 1. EGW:n opetuslapset haluaisivat meidän uskovan, että Jeesus kadotti ristillä uskon voittoonsa. Näin ei ole. Jeesus tunsi olevansa erossa Isästään riippuessan ristillä MEIDÄN SYNTIEMME TÄHDEN, kun Hän sanoi, Mat. 27:45-46 Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?

 2. Jeesus kertoi ryövärille ristillä, että hän tulisi olemaan Hänen kanssansa paratiisissa. Tämä tapahtui ennen Jeesuksen kuolemaa. Jos Kristus ei saattanut nähdä voittoansa, miksi Hän olisi tehnyt ryövärille lupauksen voitostaan? Oliko Kristus valehtelija? Ei tietenkään. Valehtelijoita ovat ne, jotka ovat ristiriidassa Jeesuksen kanssa, kuten EGW:  "Vapahtaja ei voinut nähdä kuoleman porttien läpi. Toivo ei kuvannut Hänelle Hänen astumistaan haudastata voittajana tai kertonut Hänelle, että Isä oli hyväksynyt Hänen uhrinsa". (Aikakausien Toivo, s. 726;  Desire of Ages p. 753).
   

53.  Aikoiko Henok pelastaa Sodoman?         (Kääntänyt Kalervo)

EGW: Kyllä. "Hän (Henok, Hanok, VKR) ei rakentanut asuinpaikkaansa synnintekijöiden joukkoon. Hän ei asettunut asumaan Sodomaan, aikoessaan pelastaa Sodoman. Hän asettui perheineen paikkaan missä ilmapiiri olisi mahdollisimman puhdas.
Sitten, ajoittain, hän meni maailmallisten ihmisten keskuuteen mukanaan Jumalan antama sanoma. Jokainen hänen tekemänsä vierailu oli hänelle raskas. Hän näki ja ymmärsi jotakin synnin spitaalista. Julistuksensa jälkeen hän aina otti mukaansa yksinäiseen paikkaansa joitakin, jotka olivat vastaanottaneet varoitussanoman. Joistakin näistä tuli voittajia, ja he kuolivat ennen vedenpaisumusta. Mutta jotkut olivat eläneet niin kauan synnin turmelevassa vaikutuksessa, että he eivät sietäneet oikeamielisyyttä (MS 42, 1900). S.D.A. Bible Commentary Vol. 1, page 1087,paragraph 10.

Raamattu: EI.  Tämä väite on ristiriidassa Raamatun kanssa, koska Sodoman olemassaolosta ei ole mitään mainintaa ennen vedenpaisumusta. Ensimmäinen maininta Sodomasta on vedenpaisumuksen jälkeen. Se, että Henok ajatteli pelastavansa Sodoman, ei ole Raamatun totuus, koska Sodomaa ei ollut olemassa Henokin aikana.
Miksi Maranatha-kirjan julkaisijat jättivät pois kaikki EGW:n viittaukset Henokkiin ja Sodomaan?  "Hän (Henok) ei rakentanut asuinpaikkaansa synnintekijöiden joukkoon. . . . Hän asettui perheineen paikkaan missä ilmapiiri olisi mahdollisimman puhdas. Sitten, ajoittain, hän meni maailmallisten ihmisten keskuuteen mukanaan Jumalan antama sanoma. . . . Julistuksensa jälkeen hän aina otti mukaansa yksinäiseen paikkaansa joitakin, jotka olivat vastaanottaneet varoitussanoman." Maranatha p. 184.

EGW:n opetuslapset: Tämä Ellen Whiten lausunto kirjoitettiin vuonna 1900. Patriarchs and Prophets (1890) ja Spiritual Gifts, Vol. 1 (1870), samoin kuin joukko muita lähdekirjoja todistavat, että Ellen White tiesi — kauan ennen kuin hän kirjoitti tämän lausunnon — Henokin ja Sodoman oikean aikajärjestyksen. Kuten "Babelin tornin" tapauksessa (katso syytöstä kohdasta 7) täytyy meidän kysyä itseltämme yksi kysymys: Olisiko Ellen White yhdellä lauseella halunnut kumota kaiken sen mitä hän oli aikaisemmin kirjoittanut yksityiskohtaisesti? Sitten vuosien jälkeen, kirjoittaessaan 1.Mooseksen kirjaan selitystä, päättikö hän jostain syystä äkkiä sijoittaa Sodoman kirjaimellisen kaupungin olemassaolon ennen vedenpaisumista? Rehellisen tutkijan täytyisi sanoa ei.

Tässä lausunnossaan Ellen White käytti sanaa "Sodoma" vertauskuvallisesti niin kuin hänen muissakin lausunnoissaan, ja juuri niin kuin itse Raamattukin sitä käytti.

"Olkoon teillä pyrkimys valita ja pystyttää kotinne niin kauas Sodomasta ja Gomorrasta kuin voitte. Pysykää poissa suurista kaupungeista. Jos mahdollista, rakentakaa talonne maaseudun hiljaiselle syrjäiselle paikalle, siitä huolimatta, että näin toimimalla ette koskaan voisi tulla varakkaaksi . Asettukaa asumaan sinne missä on parhain vaikutus." Adventist Home, p. 139. (Huomaa: Tämä kirjoitettiin adventisteille vuonna 1897: kolme vuotta ennen "Henok ja Sodoma" lausuntoa ja tuhansia vuosia sen jälkeen kun kirjaimellinen Sodoma oli tuhottu. Molemmissa tapauksissa E. White viittasi hengelliseen Sodomaan .)

"Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin." Ilmestyskirja 11:8. VKR (myös kirjoitettu tuhansia vuosia sen jälkeen kun todellinen Sodoma oli jo hävitetty)

Huomioon ottaen että 1) Ellen Whiten aikaisemmat kirjat kertovat yksityiskohtaisesti Henokista ja Sodomasta oikeassa aikajärjestyksessä, 2) hänen vertauskuvallinen "Sodoma" sanan käyttö muuallakin, ja 3) Raamatun vertauskuvallinen "Sodoma" sanan käyttö, näyttää selvältä, että Ellen White ymmärsi oikein Henokin ja Sodoman aikasuhteen ja ettei tämä väite ole ristiriidassa Raamatun kanssa.

Niin, miksi sitten Maranathan julkaisijat jättivät pois tämän lausunnon? Tällä ei ole mitään tekemistä Ellen Whiten kirjoitusten paikkansapitävyyden kanssa, eikä se myöskään todista sitä, että Maranathan julkaisijat olisivat olleet petollisia. Pinnallisesti katsoen väite on hämmentävä erikoisesti niille, jotka eivät mahdollisesti ole lukeneet muita Ellen Whiten symbolisia viittauksia Sodomaan tai sen sanan käyttöä Ilmestyskirjassa 11:8.  Se tosiasia, että tämä lausunto valittiin laajalti luetun SDA Bible Commentaryn sisällykseen kuitenkin osoittaa, että kirkko ei ole koskaan yrittänyt salata sitä keltään.

Vastaus vastatodisteluun:

 1. EGW:n opetuslapset haluaisivat saada meidät uskomaan, että EGW käytti sanaa "Sodoma" vertauskuvallisesti. Luepa hänen väitteensä huolellisesti.  "Hän (Henok, Hanok, VKR) ei rakentanut asuinpaikkaansa synnintekijöiden joukkoon. Hän ei asettunut asumaan Sodomaan, aikoessaan pelastaa Sodoman. Hän asettui perheineen paikkaan missä ilmapiiri olisi mahdollisimman puhdas."
   
 2. Jos "Sodoma" sana oli vertauskuvallinen, kuten EGW:n opetuslapset väittivät, niin Henok ei ilmeisesti ollut tietoinen Sodomasta ennen vedenpaisumusta. Joten mitä kaupunkia hän sitten yritti pelastaa? Jos Jumala olisi inspiroinut EGW:tä, niin hän ei olisi tehnyt lapsellisia erehdyksiä. Olen varma että EGW:lle oli vaikeaa saada aikajärjestys oikein, kun hän ja hänen sihteerinsä varastivat sanoja ja ajatuksia hänen 1200 kirjan kirjastosta.
   
 3. Tosiasiat ovat näin; EGW todella sai aikajärjestyksen väärin ja väitti, että Jumala antoi hänelle juuri sen sanan jota hän tarvitsi. Tämä on yksi niistä monista tilanteista kun Jumala antoi Ellenille väärän sanan. Se ei voi olla Ellenin vika, eihän???????
   
 4. EGW  "Kirjoittaessani näitä kallisarvoisia kirjoja, ja jos epäröin, niin juuri se sana jolla halusin asian ilmaista annettiin minulle." (Selected Messages, vol. 3, p. 51, 52).
   

 

         YHTEENVETO

Aikoinaan Ellen White mainitsi: ”Raamatun täytyy olla sinun neuvonantajasi. Tutki sitä ja Todistuksia, jotka Jumala on antanut; sillä ne eivät milloinkaan ole ristiriidassa Hänen Sanansa kanssa.”  (Selected Messages, vol. 3, p. 32).

Näkemäsi todistusaineiston perusteella, luuletko että Ellen Whiten kirjoitukset (”todistukset”) ”eivät koskaan ole ristiriidassa” Jumalan Sanan kanssa?  Eikö ole selvää, että vieläpä kieltämällä tuon, hän on ristiriidassa Raamatun kanssa, hän yksinkertaisesti vahvistaa sen, että hän ei voi olla luotettava?

ELLEN G. WHITEN LISÄYKSET PYHÄÄN RAAMATTUUN

EGW:n opetuslapset eivät kommentoi lisäyksiä, koska he uskovat profeetalle olevan soveliasta tehdä lisäyksiä Raamatun opetuksiin.

1.  KATUIKO SAATANA LANKEEMUKSENSA JÄLKEEN? 
(Kääntänyt Kalervo)

 EGW:  KYLLÄ   "Sen jälkeen kun Saatana oli seuraajiensa kanssa suljettu taivaasta, hän tajusi ikuisesti menettäneensä kaiken taivaan puhtauden ja kunnian .  Silloin hän katui ja toivoi, että hänet otettaisiin takaisin taivaaseen.  Hän oli halukas ottamaan entisen paikkansa, tai minkä paikan tahansa, joka hänelle suotaisiin.  ...  Hän ja hänen seuraajansa katuivat, itkivät ja pyysivät hartaasti, että heidät otettaisiin takaisin Jumalan armoihin.  Mutta ei, heidän syntinsä, vihansa, pahansuopuutensa, ja kateutensa oli ollut niin suuri, että Jumala ei voinut pyyhkiä sitä pois.  Sen täytyi pysyä saadakseen lopullisen rangaistuksensa" (Spiritual Gifts, vol. 1, p. 18,19, kts myös Lunastuksen historia, s. 17,18, jossa tästä on osittain mainittu)

Huomaa: Ei raamatullinen.  Matteuksen 18:21- 22 jakeissa Jeesus käski Pietaria antamaan anteeksi seitsemänkymmentä kertaa seitsemän (490 kertaa, VKR).  Jos Ellen White oli oikeassa, niin on kummallista, että Jumala odotti Pietarilta enemmän kuin Jumala itse oli halukas tekemään, kieltäytyessään antamasta anteeksi Saatanalle!   Eikö Kristus olisi ollut halukas kuoleman Saatanan sijasta --- jos Saatana olisi  katunut?  Onko Jumala todella armoton ja anteeksiantamaton?

2. AADAM OLI ENEMMÄN KUIN KAKSI KERTAA PITEMPI NYKYISIÄ IHMISIÄ?  (Kääntänyt Kalervo)

EGW:  Kyllä  "Lähtiessään Luojansa kädestä ... Hän oli enemmän kuin kaksi kertaa niin suuri kuin nykyään maan päällä elävät ihmiset ... Eeva ei ollut aivan yhtä kookas kuin Aadam.  Hänen päänsä ulottui hiukan Aadamin olkapäiden yläpuolelle." (Lunastuksen historia, sivu 13, Spiritual Gifts, Vol. III p. 34)

"Aadam oli paljon pitempi maailmassa nykyään eläviä miehiä. Eeva oli jonkin verran lyhyempi"  (Patriarkat ja profeetat, s. 24, Patriarchs and Prophets p. 45)

Huomaa: Ei raamatullinen.  Raamattu ei kerro meille Aadamin ja Eevan pituutta, mutta Ellen ei jätä meitä epävarmaksi heidän pituudesta.
 

3. TUNTEVATKO SYNTISET, HELVETIN TULESSA OLLESSAAN,  TUSKAA NIIN KAUAN KUIN HEISTÄ ON YKSIKIN PALA LIHAA JÄLJELLÄ?  (Kääntänyt Kalervo)

EGW:  Kyllä  "Minä näin että jotkut tuhottiin nopeasti, kun taas toiset kärsivät pitempään. ... Joitakin käristettiin monia päiviä, ja niin kauan kuin heistä osakin oli palamatta,  tunsivat he tuskaa." (Spiritual Gifts, vol. 1, p. 217).

HUOMAA:  Ei raamatullinen.  Mitäpä jos aivot tuhotaan ensin, tunteeko henkilö yhä tuskaa?  Voiko sormi tuntea kipua sen jälkeen kun muu ruumis on palanut tuhkaksi?  Mistä löydät Raamatun tekstin tukemaan tätä erhettä?

4. TULIKO JUUDAS SYNNINTUNTOON JA AIKOI TUNNUSTAA SYNTINSÄ?  (Kääntänyt Kalervo)

EGW:  1898 Kyllä.  "Kun Vapahtajan kädet pesivät hänen pölyisiä jalkojaan ja kuivasivat ne pyyhkeellä, Juudas tunsi sydämessään voimakasta kehotusta silloin ja siinä paikassa tunnustaa syntinsä. (Aikakausien toivo, s. 624,  Desire of Ages p. 645)

EGW:  1902  Ei.  "Kun Kristus vietti tätä ehtoollista opetuslapsiensa kanssa,  syyllisyyden tunto täytti kaikkien muiden sydämet, paitsi Juudaksen." (Evangelism p. 275)

Huomaa: Vuonna 1898 rouva White sanoi "kyllä",  mutta vuonna 1902 Jumala ja Ellen muuttivat mielensä ja sanoivat "ei".  Tämänlaatuista innoitusta on hyvin vaikea ymmärtää.  Olen kiitollinen siitä, että Raamatun profeetoilla ei ollut tällaista ongelmaa.   

5. HEITETTIINKÖ JOHANNES KIEHUVAAN ÖLJYPATAAN ENNEN KARKOTUSTAAN PATMOS-SAARELLE?
(Kääntänyt Kalervo)

EGW: Kyllä  ”Johannes heitettiin pataan, jossa oli kiehuvaa öljyä, mutta Herra säästi uskollisen palvelijansa hengen, kuten oli säästänyt kolmen heprealaisen hengen tulisessa pätsissä. …Keisarin määräyksestä Johannes karkotettiin Patmos-saarelle … (Acts of the Apostles p. 570;  Apostolien teot, sivu 437; Alfa ja Omega 6, sivu 392).

Huomaa: Ei raamatullinen: Ihmeet hengen varjelemisesta on kirjoitettu muistiin Raamattuun Jumalan ylistykseksi ja antamaan meille luottamusta Jumalan sääliväisyyteen. Näyttää oudolta, ettei Johannes halunnut ylistää Jumalaa tällä ihmevarjeluksella, niin kuin Paavali teki teki Jumalan vapauttaessa hänet vankilasta, ja kuten Danielin kirja tekee kertomalla pelastumisesta tulisesta pätsistä ja Danielin pelastumisesta leijonien luolasta.  Jos tällainen ihme, pelastuminen kiehuvasta öljystä, tapahtuisi minulle, minä huutaisin siitä talon katolta. Se vei Jumalalta 2000 vuotta saada tämä tieto meille Ellen G. Whiten kautta. Miksiköhän se oli Seitsemännen päivän Adventtikirkolle tärkeää tietää tästä ihmeestä, mutta ei saada sitä merkityksi muistiin Raamattuun, rohkaisuksi Pyhille, joita silloin vainottiin? Uskoakseen tämän ihmeen, täytyy olla valtavan herkkäuskoinen tai harhaan johdettu yksilö.

6. HERODES EREHDYS JA SEN PEITTELY. (Kääntänyt Kalervo)

E. G. White luuli, että Herodes, joka osallistui oikeudenkäyntiin Jeesusta vastaan, oli sama Herodes joka mestautti Jaakobin.  Hän ei käsittänyt, että se oli Herodes Antipas, joka osallistui Jeesuksen oikeudenkäyntiin, kun taas Herodes Agrippa I oli se henkilö, joka mestautti Jaakobin.  Tämä erehdys johtui Whiten tietämättömyydestä Raamatun - ja raamatunhistorian suhteen. 

Kirjoittaessaan inspiraation vallassa; E. G. White kirjoitti vuonna 1858 että, "Herodeksen sydän tuli yhä kovemmaksi, ja kun hän kuuli, että JEESUS oli noussut kuolleista, ei hän ollut kovinkaan huolissaan.  Hän teloitutti Jaakobin; ja kun hän näki tämän olevan juutalaisten mieleen, vangitutti hän myös Pietarin, aikoen teloituttaa hänetkin." (Spiritual Gifts Vol 1, p. 71).

Huomaa: Peittely: Tätä virhettä ei mitenkään korjattu Early Writings- kirjan tarkistetussa painoksessa.  Mutta kun virhe huomattiin, julkaisijat yrittivät korjata sen kirjan sivulle 185 painetulla alaviitteellä, jossa luki että se oli "sama Herodeksen henki mutta vain toisessa persoonassa."   Huomaa, että Ellen oli kertomassa innoituksen tilassa henkilöstä, Herodeksesta, ei yksilön hengestä tai ominaisuudesta. Jeesus varmasti tiesi näiden kahden Herodeksen välisen eron, ja se syy miksi Ellen ei sitä tiennyt, oli se, että hän ei ollut innoitettu, eikä hänellä ollut profetian lahjaa. 

7. JOHANNES KASTAJA TIESI, ETTÄ HÄN TULISI KUOLEMAAN. (Kääntänyt Kalervo)

EGW:  Kyllä  "Johannes tiesi, että kun Jeesus asettuisi opettajaksi, silloin hänen täytyisi kuolla"  (Lunastuksen historia, s. 152, Spiritual Gifts Vol. 1, p. 29)

Huomaa: Ei raamatullinen.  Raamattu ei kerro Johanneksen tietäneen milloin hän kuolisi.

8. MARTAN JA LASARUKSEN SISAR MARIA OLI MARIA MAGDALEENA, JONKA SIMON JOHTI SYNTIIN. (Kääntänyt Kalervo)

EGW:  Kyllä.  Pidot Simonin kodissa.  "Simon oli johtanut syntiin naisen, jota hän nyt halveksi. ... Maria vuodatti hänen päähänsä kalliin voiteluöljyn ja kostutti hänen jalkansa kyynelillään. ... Maria oli ensimmäisenä haudalla hänen ylösnousemuksensa jälkeen." (Aikakausien toivo, s. 540,542, Desire of Ages p. 566,568)

Huomaa: Mariaa, LASARUKSEN sisarta, ei milloinkaan ole samaistettu Maria Magdaleenaan, eikä Raamatussa ole vihjaustakaan siitä, että Simon olisi johtanut Marian syntiin ja halveksinut häntä.

9. JEESUKSEN VELJET OLIVAT VANHEMPIA KUIN HÄN JA HE OLIVAT JOOSEFIN POIKIA JA OLIVAT RABBIINIEN PUOLELLA.
    
(Kääntänyt Kalervo)

EGW: Kyllä  "Kaikki tämä loukkasi hänen veljiään. Koska he olivat Jeesusta vanhempia, olisi hänen heidän mielestään pitänyt olla heidän käskyjensä alaisena. ... Hänen veljensä kuten Joosefin poikia nimitettiin, olivat rabbiinien puolella. He väittivät, että perimätapoja on noudatettava, ikään kuin ne olisivat Jumalan vaatimuksia." (Aikakausien toivo, s. 69,68, Desire of Ages, p.86,87.)

Huomaa: Ei raamatullinen.  Ellen G. White lisää Raamattuun samalla tavoin kuin Joseph Smith tekee "Mormonin kirjassaan".   Kuinka adventistit voivat väittää Raamatun olevan heidän uskonsa lähde ja samalla hyväksyä tällaista "totuutena" , vielä vakavalla naamalla? 

10. ENKELIT TARVITSEVAT KULTAISET KORTIT PÄÄSTÄKSEEN SISÄÄN JA ULOS TAIVAASTA. (Kääntänyt Kalervo)

EGW: Kyllä  ”Kaikilla enkeleillä, joiden tehtävänä on käydä maan päällä, on kultaiset kortit, joita he näyttävät kaupungin porteilla seisoville enkeleille, käydessään ulos ja sisälle.”  (Early Writings p. 39), (Hengellisiä kokemuksia, sivu 45.)

Huomaa: Ei raamatullinen. Jos tämän väitteen esittäisi mormonikirkon perustaja Joseph Smith, hyväksyisitkö sinä sen? Et, koska sitä ei löydy Raamatusta. Siten, käyttäen samaa perustetta uskosi puolustamiseen, kuinka voit uskoa totuutena EGW:n hölynpölyn. Tarvitseeko Jumala, joka voi laskea päämme hiuksetkin, kultaista korttia tunnistaakseen enkelit? Miksi enkelien pitää käydä portilla, kun ATM tietojärjestelmä toimisi aivan yhtä hyvin?  

11. ELLEN G. WHITE ON AINOA PROFEETTA JOLLE ANNETTIIN SIIVET NÄKYTILAN AIKANA.  (Kääntänyt Kalervo)

EGW:  Kyllä  "Herra on suonut minun nähdä muita maailmoita.  Minulle annettiin siivet, ja enkeli seurasi minua kaupungista paikkaan, mikä oli valoisa ja viehättävä." (Hengellisiä kokemuksia, s. 45, Early Writings p. 39).

Huomaa: Ei raamatullinen.  Kenellekään Raamatun profeetalle ei milloinkaan annettu siipiä minään aikana.  Mitä varten Ellen Whitelle annettiin siivet hänen näkytilansa aikana?  Näkytilassa  matkustamista varten ne eivät olleet tarpeelliset.  Hänellä oli varmasti vilkas mielikuvitus.

12. AVIOLIITON SOLMIMISEEN EI PIDÄ ROHKAISTA.  (Kääntänyt Kalervo)

EGW: Kyllä.  Vuonna 1885 EGW kirjoitti, "Tänä maailman aikana, kun maapallon historian tapahtumat pian päättyvät ja me olemme astumaisillamme sellaiseen vaikeuksien aikaan jota ei milloinkaan ole ollut, niin mitä vähemmän avioliittoja solmitaan, sitä parempi kaikille, sekä miehille että naisille.  5 Testimonies, p. 366.

Myös vuonna 1885, "Aika on tullut jolloin, eräässä mielessä, he joilla on vaimo, olkoot ikään kuin heillä ei olisi."  (Ellen G. White, MS 34, The White Estate, 1885. Quoted in "Are Seventh-Day Adventists False Prophets?" p. 29 by Wallace D. Slattery).

Huomaa: Ei raamatullinen.  Tietojeni mukaan tämän päivän adventistipastorit eivät ole rajoittaneet avioliittoja.  Tästä käy selvästi ilmi, että he eivät hyväksy tällaista opetusta.  Raamattu kirjoitettiin meitä varten ja siinä ei missään kohdin vastusteta  kristillisiä avioliittoja.  Raamattu kylläkin puhuu avioliitosta viimeisinä aikoina, kutsuen noita jotka kieltävät naimisiin menon, "valehtelijoiksi".  

"1. Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia.
2. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki.
3. Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka tuntevat ja uskovat totuuden, nauttisivat niitä ja kiittäisivät Jumalaa." (1 Tim. 4:1- 3)

13.  ONKO MEILLÄ VOIMA ITSESSÄMME? (Kääntänyt Kalervo)

EGW:  Ei.  1862 "Jos Saatana voi niin hämmentää ja pettää ihmismielen, että hän saa kuolevaiset ihmiset uskomaan, että heissä itsessään on luontainen voima suorittaa jaloja ja hyviä tekoja, lakkaavat he luottamasta siihen, että Jumala tekee heidän puolesta sen, mitä he luulevat tekevänsä heillä itsellään olevalla voimalla"  1 Testimony, p. 294). 

EGW:  Kyllä  1870  "Meillä kaikilla on sodankäynti edessämme, ja meidän täytyy seisoa omalla paikallamme vastustaaksemme Saatanan kiusauksia, ja meidän tarvitsee tietää, että meillä on voima itsessämme tehdä tämä  (Councils on Diet and Foods, p. 169).

14. ONKO KYMMENYSTEN MAKSAMINEN ENNAKKOVAATIMUS SAIRAAN PUOLESTA RUKOILEMISEKSI? (Kääntänyt Kalervo)

EGW: Kyllä  "Rukoileminen sairaan puolesta --- Meidän pitäisi ensin ottaa selville onko sairas kieltäytynyt  antamasta kymmenyksiä tai onko hän aiheuttanut häiriötä kirkossa" (Healthful Living, p. 237).

Huomaa: Ei raamatullinen.  Tällainen opetus estäisi rukoilemisen sairaiden, ei-kristittyjen, ystävien ja sukulaisten  puolesta, samoin kuin niiden kristittyjen puolesta, jotka eivät usko kymmenysten maksamisen olevan kristillisessä kirkossa vaatimus.  En kyennyt löytämään yhtäkään esimerkkiä siitä, että Jeesus tai apostolit tarkistivat kenenkään kymmenysten suorittamisen ennen hänen parantamistaan.  En ole nähnyt kenenkään adventistipastorin seuraavan Elleniä ("innoittunut?") tässä opetuksessa.  Jos sinä todella uskot, että Ellen G. White on naisprofeetta, niin silloin sinun tulee tarkastaa ja tutkia onko sairas kymmenysten maksaja ennen kuin rukoilet hänen puolesta.  Testaa uskosi, aiotko seurata Jeesusta vai Elleniä?

15. LUNASTETUT TULEVAT TÄYTTÄMÄÄN SAATANAN JA HÄNEN ENKELIENSÄ JÄTTÄMÄT VIRKAPAIKAT. (Kääntänyt Kalervo)

EGW: Kyllä  "Saatanan ja hänen enkeliensä lankeemuksen tähden  vapautuneet tyhjät paikat taivaassa tullaan täyttämään Herran lunastetuilla" (Watchman Nov. 78, 1905).

"Jumalan tarkoitus oli jälleenasuttaa taivas ihmisrodulla, jos he tutkimusten ja koetusten jälkeen todistaisivat olevansa kuuliaisia hänelle" (Signs of Times, May 29, 1909).

Huomaa: Ei raamatullinen.  Raamattu ei milloinkaan mainitse, että lunastetut tulevat ottamaan Saatanan ja langenneiden enkelien paikan, eikä Raamattu sano että Jumalan tarkoitus on jälleenasuttaa taivas ihmisillä.  Raamattu sanoo, että Jumala luo uuden maan lunastetuilleen.  Katso Ilmestyskirja 21:1.


  SEITSEMÄNNEN PÄIVÄN ADVENTISTIEN VÄITE  

Seitsemännen päivän Adventistit väittävät olevansa Raamatun kansaa ja heidän uskonsa perustuvan Raamattuun. He hylkäävät Roomalaiskatolisen kirkon uskomukset Mariaan ja pyhimyksiin, ripittäytymiseen, rukousnauhaan, pyhään veteen, Paaviin kirkon päänä jne. He hylkäävät Joseph Smithin ja hänen Mormoni kirjansa, he hylkäävät Mary Baker Eddyn ja hänen kirjansa Science ja Health with Keys to Scripture. He hylkäävät Jehovan todistajat, joilla on oppaana Vartiotorni. SPA:t hylkäävät kaikki uskomukset joilla ei ole Raamatun tukea.  Mutta on paradoksi se, että kirkko hyväksyy Ellen Whiten lisäykset Raamattuun ja hänen ristiriitaiset kirjoituksensa Raamatun kanssa ilman epäilyä. Ja sitten, kuten minkä tahansa muun kultin tavoin, olettaa jäsentensä myös hyväksyvän ne. Nämä lisäykset Raamattuun saattavat näyttää kovin merkityksettömiltä edes mainittaviksi. Kuitenkin kirkko väittää itsepintaisesti, että kaikki nämä lisäykset ja Raamatun vastaisuudet tulivat suoraan Jumalalta, tehden siten Jumalan osaksi heidän petosta.  

          KUINKA TÄMÄ ON MAHDOLLISTA?  

Seitsemännen päivän Adventistikirkko kertoo meille:  

Rouva E. G. Whiten kirjoituksia ei koskaan ole tarkoitettu olemaan lisäyksenä Raamatun kaanoniin. Ne ovat samanlaisia Jumalan ilmoituksia jäännösseurakunnalle, ja pitäisi vastaanottaa sellaisina, kuin olivat entisaikojen profeettojen sanomat. Kuten Samuel oli profeetta Israelille eläessään, kuten Jeremia oli Israelissa profeettana vankeuden aikana, kuten Johannes Kastaja tuli Herran erikoiseksi sanansaattajaksi valmistamaan tietä Kristuksen ilmestymiselle, samoin me uskomme, että rouva White oli profeetta tämän ajan Kristuksen Kirkolle. Ja samoin kuin profeettojen sanomat vastaanotettiin entisinä aikoina, niin pitäisi hänenkin sanomat vastaanottaa tänä aikana.”  (Review and Herald, October 4, 1928).  

Huomaa: Kristityt hyväksyvät profeettojen Samuelin ja Jeremian kirjoitukset Jumalan innoittamiksi, ja heidän kirjoituksensa Pyhänä Kirjana. Seurauksena siitä mitä SPA Kirkko kertoo jäsenilleen, pitäisi silloin noiden jotka uskovat  E. G. Whiten olleen Jumalan innoittama, pitää hänen kirjoituksiaan Pyhänä Kirjana (samalla tavoin) kuten he pitävät  Raamatun innoitettuja profeettoja. Mutta sitten kirkko kertookin heille että EGW:n kirjoitukset eivät ole ”lisäys Raamatun kaanoniin!”  Saattaako tämä sinut ymmälle? Jos sinä ymmärrät kuinka se on mahdollista, ole hyvä ja selitä se minulle!  

Väittikö E.G.White Todistuksiaan erehtymättömiksi? Kyllä.  

Vielä nytkin kun minä lähetän sinulle nuhtelun ja varoituksen todistuksen monet teistä selittävät sen olevan ainoastaan Sisar Whiten mielipide. Sillä tavalla te loukkaatte Jumalan Henkeä.”  Testimonies 5, p.64  

”Näissä kirjeissä joita kirjoitan, kirjoittamissani todistuksissa, minä esitän teille sen mitä Herra on ilmaissut minulle. Minä en kirjoita yhtäkään artikkelia paperille ilmaisemalla pelkästään omia käsityksiäni. Ne ovat siitä mitä Jumala on avannut eteeni näyssä – kallisarvoisia valon säteitä valtaistuimelta.” Testimonies 5 p. 67.  

Jos te heikennätte Jumalan kansan luottamusta todistuksiin jotka Hän on lähettänyt heille, te kapinoitte Jumalaa vastaan kuten Korah, Daatan ja Abiram.” Testimonies 5 p. 66.  

Todistukset ovat joko Jumalan Hengestä tai saatanan hengestä. Asettumalla itse Jumalan palvelijoita vastaan sinä toimit joko Jumalan puolesta tai saatanan puolesta.” Testimonies 4 p. 230.  

Toivomus tämän tutkielman lukijoille  

Paljon aikaa on kulunut tutkimukseen tehdäksemme tämän aineiston sinulle saatavaksi veloituksetta. Ole hyvä ja tunne itsesi vapaaksi antamaan kopioita toisille. Ainoa pyyntöni on se, että lähetät täydellisen tutkielman ja et muuta sisältöä. Jumala siunaa kun me pyrimme jakamaan totuutta Jeesuksessa ja hänen Sanassaan (Raamattu) toisille, ja paljastamaan Ellen G. Whiten ja hänen valheensa (todistukset).  

Sisällysluettelo Ellen G. Whiten ristiriitaisista kirjoituksista Raamatun kanssa, yli 50 havaittua tapausta  

1.  TEHTIINKÖ PELASTUSSUUNNITELMA SYNTIINLANKEEMUKSEN JÄLKEEN?

2.  OLIKO AADAM EEVAN MUKANA KUN EEVAA KIUSATTIIN PARATIISISSA?  

3.  PETTIKÖ SAATANA AADAMIN?

4.  KUKA PUHUI KAINILLE?

5.  PARITTELIVATKO ENNEN VEDENPAISUMUSTA ELÄNEET IHMISET ELÄIMIEN KANSSA JA SYNNYTTIVÄT UUDEN PUOLI-INHIMILLISEN LAJIN JA RODUT?

6.  SULKIKO JUMALA VAI ENKELI NOOAN ARKIN OVEN?

7.  RAKENNETTIINKO BAABELIN TORNI ENNEN VEDENPAISUMUSTA?

8.  RAKENNETTINKO BAABELIN TORNI  PAKOPAIKAKSI TOISTA VEDENPAISUMUSTA VARTEN?

9.  KUKA POIMI HEDELMÄN?

10. KUOLIKO ISRAELILAISIA YLENSYÖNNIN JOHDOSTA?

11. LÄHETTIKÖ JUMALA KORPPEJA RUOKKIMAAN ELIAA?

12. OLIKO SIMSON TOTTELEMATON JUMALALLE KUN HÄN NAI FILISTEALAISEN?

13. KANTOIKO YLIPAPPI UHRATTUJEN ELÄINTEN VEREN PYHÄÄN KUNAKIN PÄIVÄNÄ?

14. OLIKO KRISTUS TOISTEN LASTEN KALTAINEN LAPSENA?

15. OLIKO IHMINEN JEESUS KRISTUS MYÖS TOSI JUMALA?

16. KUN SAATANA KIUSASI JEESUSTA, VÄITTIKÖ SAATANA OLEVANSA SAMA ENKELI, JOKA OLI PELASTANUT IISAKIN VARMALTA KUOLEMALTA?

17. KUKA VALITSI JUUDAKSEN JEESUKSEN KAHDENTOISTA OPETUSLAPSEN JOUKKOON?


18. SÖIVÄTKÖ KOIRAT JUUDAKSEN MAALLISET JÄÄNNÖKSET?

19. PANIKO HERODES REPALEISEN VIITAN JEESUKSEN PÄÄLLE?

20. PYÖRTYIKÖ JEESUS KOLME KERTAA KANTAESSAAN RISTIÄÄN?

21. OLIVATKO JEESUKSEN KASVOT  RUMENTUNEET?

22. JOHDETTIINKO MARIA POIS TAPAHTUMAPAIKALTA JA MURSKATTIINKO JEESUKSEN LUUT RISTIINNAULITTAESSA?

23. KUOLIVATKO JEESUKSEN IHMISYYS JA JUMALUUS RISTILLÄ?

24. KUOLIKO JEESUS ANTAAKSEEN MEILLE TOISEN KOEAJAN?

25. SOVITETTIINKO SYNTI RISTILLÄ TÄYDELLISESTI?

26. PYYHKIIKÖ KRISTUKSEN VERI SYNNIT POIS?

27. SIIRRETÄÄNKÖ TUNNUSTETUT SYNNIT TAIVAALLISEEN PYHÄKKÖÖN KRISTUKSEN VEREN VÄLITYKSELLÄ?

28. KUKA KANTAA MEIDÄN SYNTIMME?


29. VAATIIKO JUMALA SYNTIUHRIN ENNEN KUIN HÄN ANTAA MEILLE ANTEEKSI?

30. VOIMMEKO ME SANOA: JUMALAN ARMOSTA ME OLEMME PELASTETUT JUURI NYT?

31. VOIKO USKOVIEN VANHEMPIEN USKO PELASTAA HEIDÄN LAPSENSA?

32. SIIRRETÄÄNKÖ ORJAN SYNNIT HÄNEN ISÄNNÄLLEEN?

33. VOIVATKO TIETÄMÄTTÖMÄT ORJAT PELASTUA?

34. VOIMMEKO ME OIKEUTETUSTI SANOA ”OLEN LAKANNUT TEKEMÄSTÄ SYNTIÄ?” PELASTUNUT?

35. TULEEKO KÄSKYJEN TOTTELEMINEN HANKKIMAAN MINULLE JUMALAN SUOSION?

36. SOVITTAAKO MEIDÄN KUULIAISUUS JA USKO MEIDÄT JUMALAN KANSSA?

37. OLENKO VIELÄKIN KELPAAMATON JUMALAN EDESSÄ, VAIKKA OLEN KRISTITTY?

38. TÄYTYYKÖ MINUN OLLA TÄYDELLINEN ENNEN KUIN KRISTUS HYVÄKSYY MINUT?

39. ASTUIKO JEESUS TAIVAALLISEN PYHÄKÖN KAIKKEINPYHIMPÄÄN ENNEN LOKAKUUN 22 PÄIVÄÄ, 1844?

40. EIKÖ PYHIEN ANTEEKSIANNETTUJA SYNTEJÄ PYYHITÄ POIS ENNEN SUUREN PÄIVÄN LOPULLISTA RATKAISUA?

41. OPPIKO PAAVALI EVANKELIUMIN IHMISILTÄ SEURAKUNNASSA?

42. MIKÄ ON ”JUMALAN SINETTI”?

43. VAADITAANKO MEITÄ POLVISTUMAAN JOKA KERRAN KUN RUKOILEMME?

44. JOUTUUKO IHMISIÄ KADOTUKSEEN HEIDÄN PASTORINSA HUOLIMATTOMUUDEN TAKIA?

45. ONKO SYNTIÄ OLLA SAIRAS?

46. TULEEKO JUMALA ESTÄMÄÄN JUMALATTOMIA SURMAAMASTA NIITÄ, JOTKA KIELTÄYTYVÄT OTTAMASTA PEDON MERKKIÄ?

47. YRITTÄVÄTKÖ JUMALATTOMAT KATUA KUN HE KOKEVAT SEITSEMÄN VIIMEISTÄ VITSAUSTA?

48. VOIKO SAATANA VASTATA RUKOUKSIIN JOTKA ON OSOITETTU JUMALALLE?

49. SAAMMEKO ME TIETÄÄ KRISTUKSEN TOISEN TULEMISEN TARKAN PÄIVÄN JA HETKEN?

50. PALAAKO JEESUS MAAPALLOLLE KESKIYÖN HETKELLÄ?

51. TULEVATKO PELASTETUT SAAMAAN SIIVET YLÖSNOUSEMUKSESSA?

52. KYKENIKÖ JEESUS NÄKEMÄÄN HAUDAN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA?

53. AIKOIKO HENOK PELASTAA SODOMAN?

Ellen G. Whiten lisäykset Pyhään Raamattuun

1. KATUIKO SAATANA LANKEEMUKSENSA JÄLKEEN?

2. AADAM OLI ENEMMÄN KUIN KAKSI KERTAA PITEMPI TÄMÄN PÄIVÄN IHMISIÄ.

3. TUNTEVATKO JUMALATTOMAT HELVETIN TULESSA KIPUA NIIN KAUAN KUIN HEISSÄ ON PIENIKIN PALA LIHAA JÄLJELLÄ?

4. OLIKO JUUDAKSELLA VAKAA AIKOMUS TUNNUSTAA SYNTINSÄ?

5. HEITETTIINKÖ JOHANNES KIEHUVAAN ÖLJYPATAAN ENNEN  PATMOS SAARELLE KARKOTTAMISTA?


6. HERODES EREHDYS JA PEITTELY.

7. JOHANNES KASTAJA TIESI, ETTÄ HÄNET TELOITETTAISIIN.

8. MARTAN JA LASARUKSEN SISAR MARIA, OLI MARIA MAGDALEENA, JA SIMON OLI JOHTANUT HÄNET SYNTIIN.

9. JEESUKSEN VELJET OLIVAT VANHEMPIA KUIN HÄN JA HE OLIVAT JOOSEFIN POIKIA JA OLIVAT RABBIINIEN PUOLELLA..

10. ENKELIT TARVITSEVAT KULTAISEN KORTIN PÄÄSTÄKSEEN SISÄÄN JA ULOS TAIVAASTA.

11. ELLEN G. WHITE, AINOA PROFEETTA JOLLE ON ANNETTU SIIVET OLLESSAAN NÄKYTILASSA.

12. AVIOLIITTOON EI PIDÄ ROHKAISTA .

13. ONKO MEILLÄ VOIMA ITSESSÄMME?

14. ONKO KYMMENYSTEN MAKSAMINEN ENNAKKOVAATIMUS SAIRAAN PUOLESTA RUKOILEMISEKSI?

15. LUNASTETTUJEN ON MÄÄRÄ TÄYTTÄÄ SAATANAN JA HÄNEN ENKELIENSÄ JÄTTÄMÄT TYHJÄT TILAT TAIVAASSA.

Aiheisiin