Raymond Cottrell
(1912 - 2003)

  ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT      
    "Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan." Dan.8:14, KR    
           

Aiheisiin

 

Tohtori Raymond Cottrell, huomattava seitsemännen päivän adventisti-teologi julkaisee nauhoitetut muistelmansa aiheesta; Tutkiva tuomio 

(Tämän on vapaasti suomentanut Kalervo, Robert K. Sandersin kotisivulta: http://www.truthorfables.com/Cottrell_IJ_Recollection.htm ) 

Vuonna 1958 minun osakseni sattui, Review and Herald Publishing Association toimittajana, tarkistaa ympärivuotinen klassinen ’Raamatun Sanoma’
(julkaistu lähes 100 vuoden ajan, ja käytetään Raamatun tutkistelun ohjevihkona sapatin jumalanpalveluksessa) …

Vanhat painolaatat olivat loppuun kuluneet ja meidän piti tehdä uudet…
Review and Heraldissa ajateltiin, että olisi jo erittäin toivottavaa saada Raamatun Sanoma sopusointuun

Seitsemännen päivän Adventistien
Raamattu-Kommentaarin  kanssa, niin että ne eivät olisi ristiriidassa keskenään.

 ”Minun osakseni lankesi silloin tarttua sellaisiin opillisiin kysymyksiin kuin Daniel 8:14, Pyhäkkö ja Tutkiva tuomio.
Näihin asioihin liittyen mielessäni velloi edestakaisin Martin, Barnhousen, Lindsellin, DeHaan ja muiden väittämät…
Päätin, että yrittäisin löytää jonkinlaisen tavan sanoa sen mitä me halusimme sanoa Pyhäkkö-opista ja Tutkivasta tuomiosta

sellaisella
tavalla, joka riisuisi aseet meitä kritisoivien ihmisten käsistä --- esittää opetuksemme raamatullisena.
Mutta epätoivoisen yrittämisen jälkeen
huomasin että se oli mahdotonta!
   

Niinpä minä eräänä päivänä menin Elder Nicholin luo (silloin Review and Heraldin päätoimittaja) ja sanoin, ’Elder Nichol, mitä sinä teet tällaisessa tapauksessa'.
Minä todella yritin parhaani kirjoittaakseni Pyhäkkö ja Tutkivan tuomion opit Raamatun Sanomaan
¾ en pystynyt tekemään sitä!' 
Hän sanoi, ’No, mitä meidän college-korkeakoulujen Raamatun opettajilla on sanottavaa?… Kirjoita heille kirje.’
Niin minä sitten laadin kirjeen, jossa kysyin lukuisan joukon avainkysymyksiä, tarkoituksena saada pyhäkkö-oppi perustelluksi Daniel 8:14 jakeesta.
Lähetin tämän kyselyn jokaisen collegen Heprean opettajalle, (tuona aikana meillä ei ollut yliopistoja )
ja jokaiselle Raamattu-osaston johtajalle sekä lukuisille muille Raamatun opettajille, jotka tunsin henkilökohtaisesti.
Minä lupasin heille tietolähdesuojan, vakuuttaen ettei heidän nimiään koskaan yhdistettäisi mihinkään heidän antamiin vastauksiin.

Pyysin vastaukset kysymyksiini, ja kaikki kaksikymmentä seitsemän, joille kirjoitin, vastasivat.
Vastaukset ilmaisivat poikkeuksetta sen käsityksen, että

ei ole kielitieteellistä tai tekstiyhteydessä ilmenevää perustetta soveltaa Daniel 8:14 jaetta vertauskuvalliseen Sovituspäivään ja Tutkivaan tuomioon.

Ei ollut ainuttakaan collegessa toimivaa Raamatun opettajaa, joka ilmaisi, että jakeen perusta on huolellisessa raamatun tutkimisessa
(exegesis) -
toisin sanoen kielellisessä tai yhteydellisessä
(kontekstissa) (yhteys 3Moos.16, Daniel 8:14 ja vuoden 1844 jKr. välillä, kääntäjän huomautus). 

”Ja sitten minä olin kysynyt lisäkysymyksen: ’Minkä muun perusteen tarjoatte kuin kielellisen ja tekstiyhteydellisen?’ 
Ja kolmetoista, puolet kahdestakymmenestä seitsemästä, sanoi, ’Ei ole mitään muuta perustetta.’
Toisin sanoen, puolet heistä sanoi, että ei ole minkäänlaista muuta pohjaa!
Toisen puolen keskuudessa oli pientä hajontaa
- kaksi heistä vastasi tällä tavalla ja nuo vastaukset saivat muistini heräämään -
eli kaksi heistä esitti, että King James raamatunkäännöksessä Englannin sana ’puhdistettu’ oli ’onnekas sattuma!’

Kuinka me olemme saaneet meidän kaikkein tärkeimmät opinkappaleet perustelluksi erään raamatun käännöksen ’onnekkaalla sattumalla’! …

”Itse asiassa se ei ollut sattuma, Septuagintassa on sana ’puhdistettu,’…
ja he, Septuagintan kääntäjät, käyttivät sanaa ’puhdistettu’  koska ennustus heidän mielestä sopi Antiokus Epifaneen. 
Niinpä Seitsemännen päivän adventistien opissaan Tutkivasta tuomiosta ’puhdistettu’ sanan selitys perustuu ikivanhalle käännökselle,
jonka juutalaiset tekivät kääntäessään VT:n kreikaksi ja uskoessaan, että profetia kävi toteen Antiokus Epifaneen vainon loputtua.
Jos me tällä tavalla otamme sanan ’puhdistettu’ tästä käännöksestä, niin meidän  pitäisi todellakin myöntää, että se sopii Antiokus Epifaneen.  

No, menin Elder Nicholin puheille. Koska hän oli saattanut minut tähän ahdinkoon, niin oli myös hänen asiansa saada minut siitä pois.
Tiedättekö mitä hän teki?
Hän vei kyselyn vastaukset Pääkonferenssin puheenjohtajalle Elder Figuhrille. 
Ja Pääkonferenssi nimitti komitean, jonka tehtävänä oli yrittää ratkaista tämä ongelma Danielin kirjassa, löytää joitakin vastauksia näihin kysymyksiin.
No, komitea istui ja pohti tätä Danielin kirjan probleemaa viisi vuotta.
Minä olin komitean jäsen.
Me tutkimme neljäkymmentäviisi komitealle ennalta laadittua ehdotusta ja hajaannuimme löytämättä minkäänlaisia vastauksia.  

”Komiteassa oli enemmistö ja vähemmistö, yhteensä neljätoista jäsentä.
Lopuksi enemmistö, yhdeksän jäsentä, halusi julkaista muodollisen raportin, jossa
me emme sanoisi sanaakaan mistään ongelmista tai epävarmuuksista komitean tutkimassa asiassa.
Muistutan vielä että komitean nimi oli; 'Komitea nimitetty ratkaisemaan Danielin kirjan tulkinnassa esiin nousseita kysymyksiä.'
Ja he halusivat raportin, joka ainoastaan tekisi jokaisen tyytyväiseksi ja sanoisi joitakin miellyttäviä asioita.

No, viisi meistä oli sitä mieltä, että se ei olisi älyllisesti rehellistä.
Me emme uskoneet tuollaisen raportin olevan eduksi kirkollemme ...
Enemmistö halusi ehdottomasti julkaista tuon ’yksimielisen’ komitean lausunnon, joka meidän olisi pitänyt allekirjoittaa
-
ja me emme omantunnon takia voineet sitä tehdä,
koska me silloin olisimme syypäitä
komitean mietintöön, joka ei ottanut kantaa yhteenkään ongelmaan! 

”Niinpä me teimme useita ehdotuksia.
Me teimme ehdotuksen, joka käsittelisi rehellisesti esitettyjä tosiseikkoja ja erilaisia niihin ehdotettuja ratkaisuja
-
perusteluja niihin
- ja antaisimme ihmisten itsensä päättää.
No, tietenkään tämä ehdotuksemme ei vastannut enemmistön toivetta.  

”Toinen ehdotuksemme oli, että ei annettaisi minkäänlaista lausuntoa ja kuka tahansa komitean jäsen, omasta aloitteestaan,
voisi kirjoittaa minkä tahansa artikkelin julkaistavaksi Reviewissä tai Ministryssä tai missä tahansa aikakauslehdessä,
omalla nimellään, mainitsematta mitään komiteasta.
Tällä tavalla ihmiset voisivat sanoa sen mitä he halusivat sanoa.
Ei, nuo ehdotukset eivät olleet hyväksyttäviä.

Niinpä me esitimme huvittavan ehdotuksen.
Esitimme, että he antaisivat meidän astua viisi askelta ulos, käytävään, sillä
silloin enemmistö voisi saada yksimielisen äänimäärän, aivan kuten he halusivatkin.”

-
Raymond F. Cottrellin nauhoitetusta puheesta, noin 1985. White-Washed pp. 151 – 153.

 Skip Bakersin vastaus tohtori Cottrellin äänikirjeeseen Tutkivasta tuomiosta.

skipbaker@cox.net
Entinen valokuvaaja,
Seitsemännen päivän adventtikirkon Adventist Review - lehdessä
 

Huomaan, kuten lukemattomat ihmiset ennen sinua etsiessään totuutta,
niin sinäkin olet joutunut vastatusten samojen ongelmien kanssa,
joita Adventtikirkko on kohdannut sukupolvien ajan ja joita se ei ole kyennyt selvittämään.
Luulen, että Cottrellin selostus kirjeessään koskien F.D Nicholia muodostaa melko hyvän käsityksen tästä kyvyttömyydestä, siinä hän sanoi:

”No, menin Elder Nicholdin puheille. Koska hän oli saattanut minut tähän ahdinkoon, niin oli myös hänen asiansa saada minut siitä pois.
Tiedättekö mitä hän teki? Hän vei kyselyn vastaukset Pääkonferenssin puheenjohtajalle Elder Figuhrelle.
Ja Pääkonferenssi nimitti komitean, jonka tehtävänä oli yrittää ratkaista tämä ongelma Danielin kirjassa, löytää joitakin vastauksia näihin kysymyksiin.
No, komitea istui ja pohti tätä Danielin kirjan probleemaa viisi vuotta.  
Minä olin komitean jäsen.
Me tutkimme neljäkymmentä viisi komitealle ennalta laadittua ehdotusta ja hajaannuimme löytämättä minkäänlaisia vastauksia."
 

LÖYTÄMÄTTÄ MINKÄÄNLAISIA VASTAUKSIA? 

Tunsin nuo molemmat miehet hyvin, en vain työskennellyt heidän kanssaan Adventist Review'ssä,
vaan minä tapasin heitä usein, joten he olivat todellista lihaa ja verta minulle.
Ja tämä artikkeli, jonka sinä Robert olet löytänyt, on paljastanut jotakin, joka on kaikkein syvällekäyvää:
”Seitsemännen päivän Adventtikirkko työllisti komitean 5 vuoden ajaksi
tutkimaan Tutkivan tuomion opissaan olevaa ongelmaa,
SAAMATTA lopulta MITÄÄN PÄÄTÖSTÄ aikaan !

AJATTELE TÄTÄ!  

 ”Seitsemännen päivän Adventtikirkko työllisti komitean 5 vuoden ajaksi selvittämään Tutkivan tuomio-opissaan olevaa ongelmaa,
SAAMATTA lopulta MITÄÄN PÄÄTÖSTÄ aikaan!

Soita se uudelleen Sam! 

”Seitsemännen päivän Adventtikirkko työllisti komitean 5 vuoden ajaksi selvittämään Tutkivan tuomio-opissaan olevaa ongelmaa,
SAAMATTA lopulta MITÄÄN PÄÄTÖSTÄ aikaan!

JOS HE olisivat löytäneet MITÄ TAHANSA APUA  ongelmaansa, niin he olisivat käyttäneet sitä!

He hajottivat ryhmän saamatta KOSKAAN selville VASTAUSTA ongelmaan, jonka selvittämisen he olivat ottaneet tavoitteekseen.
Ja näin se aina oli ja on aina ollut Tutkivan tuomion kanssa, yritettäessä saada Daniel 8:14 jae kannattamaan adventistista näkemystä. 

Minun ensimmäinen suuri järkytys, Daniel 8:14, Tutkivan tuomion ja vuoden 1844 yhdistämiseen toisistaan johtuvina,
oli silloin kun luin Hallmark Hanukka-korttia myymälässä,
se selitti koko tarinan ENSIMMÄISESTÄ Hanukka juhlasta ja kuinka se kesti 8 päivää;
sillä niin kauan heidän temppelistä löytämänsä lamppuöljy riitti,
kun he aikoinaan olivat ”puhdistaneet ” ”Pyhäkön” ja saattaneet sen oikeaan tarkoitukseensa, jumalanpalvelusta varten.

(kts. Joh.10:22 ja sen viittaus 1Makk.4:59, VKR, kääntäjän huomautus).
Juutalaiset olivat kantaneet ULOS jopa jokaisen yksittäisen kivenkin jota oli käytetty alttarissa, koska he eivät voineet sietää mahdollisuutta,
että Jumalan alttarilla olisi kivi, jonka päällä kerran historian aikana olisi uhrattu sikoja!
Hallmark Card yhtiö oli nähnyt suurta vaivaa todistaakseen tämän kertomuksen oikeaksi, ja he onnistuivat siinä!  

Ja siellä myymälässä, RUNSAAT 2000 vuotta myöhemmin, minä olin lukemassa kertomusta, joka sopi osaan sitä arvoitusta,
josta minä yhtenä aikana elämässäni olin ollut hyvin epävarma.
Sinun ei tarvitse vedota siihen mitä ”Kristityt” luulevat Daniel 8:14 tarkoittavan,
sen sijaan mene JUUTALAISTEN luo joita varten se jae oli kirjoitettu ja
kysy HEILTÄ mitä sillä tarkoitettiin, ja tulet käsittämään, että
sillä ei ole mitään tekemistä vuoden 1844 jKr. kanssa, vaan sen sijaan kaikki vuoden 165 eKr. kanssa! 
Sillä 2009 VUOTTA AIKAISEMMIN, ennen kuin  Ellen varasti sen,
JUUTALAISET OLIVAT YMMÄRTÄNEET TÄMÄN JAKEEN TARKOITTAVAN VOITTOA ”PYHÄKÖN SAASTUTTAJASTA”, JA
HE OVAT TYRMISTYNEITÄ KUN JOKU SANOO SEN TARKOITTAVAN JOTAKIN MIKÄ TAPAHTUI 1844! 
He nauravat ihmisille, jotka sanovat Dan.8:14 jakeella olevan jotakin tekemistä vuoden 1844 jKr. kanssa, koska
he TIETÄVÄT, että se on pelkästään vuotta 165 eKr. koskeva ennustus.

ENSINNÄKIN, adventtikirkko oli KAKSITUHATTA YHDEKSÄN VUOTTA "ULKONA" ! (165+1844, kääntäjän huomautus) 

Voitko kuvitella oppijärjestelmän perustamista profetialle, joka, oppijärjestelmä, oli yli kahdentuhannen vuoden päässä?

Kun nyt voit nähdä kuinka kaukana tulevaisuudessa adventistit olivat ajallisesti SIITÄ KUN ennustus toteutui, niin
silloin sinä voit ymmärtää miten he olivat ”pielessä” kaikesta muustakin! 
Daniel 8:14 puhuu tapahtumasta joka tapahtui vuonna 165 eKr., ei vuonna 1844 jKr. 

Luulisin, että voisit nimittää sitä ”Ellenin huijaustempuksi”, etkö voisikin? 
 

William Miller ja 1840 - luvun harhaan johdetut Uuden Englannin ihmiset olivat kiertelemässä ”synnin” erämaassa,
koska on ”syntiä” panna uskonsa henkeen jota ei oltu koeteltu, ja
Suljettu Ovi oli Ellen G. Whiten ”profeettatesti”, ja
hän ei läpäissyt testiänsä!

ELLENIN OMA KIRJE BATESILLE, todistaa hänen olleen väärä profeetta!
http://www.truthorfables.com/EGW_to_J.Bates_1847.htm  Salainen kirje 
(ei ole suomennettu)

http://www.truthorfables.com/Five_Loves_no_Fish.htm  Skip Baker ja Salainen kirje (ei ole suomennettu) 

Robert, taas kerran sinä olet näyttänyt meille kuinka oikeassa sinä olet,
näyttäessäsi toteen, että Suljettu Ovi oli todellakin TESTI,
ja jota testiä tuo nainen ei taatusti läpäissyt! 

Aiheisiin