ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

 
   

"Moitteen sijaa ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan. Hes.28:15

 
   

Aiheisiin 

   
           
 

Jumalan ennakkotieto ja pahan alkuperä
Kirjoittanut pastori Sydney Cleveland. Kääntänyt Kalervo

(Katso myös Tutkielma ennaltamääräämisestä)

Ennakkotiedon määritelmä: Koska Jumala tietää kaiken, hänellä on kyky  tietää myös mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, kauan ennen sen tapahtumista.

Vaikeus: Jotkut ihmiset olettavat virheellisesti, että koska Jumala tietää sen tapahtuvan, niin hän on sen vuoksi tapahtuman aiheuttaja.

Esimerkki: Esimerkiksi joku henkilö saattaisi sanoa: "Ennen kuin Jumala loi Lusiferin niin Jumala tiesi, että Lusifer tulisi valitsemaan pahuuden. Jumala loi ihmisen, vaikka tiesi, että ihminen tulisi olemaan paha, tulisi syntymään  syntiseksi ja kärsisi." Se johtopäätös, johon sitten edellisten perusteella päädytään on: "Siksi Jumala on vastuussa (tai "loi" pahan, synnin ja kärsimyksen) pahasta, synnistä, ja kärsimyksestä."

Tämä johtopäätös on sekä epäjohdonmukainen että epäraamatullinen.

Lähtökohdan tutkiminen: Onko Jumala syyllinen koska hän loi ihmiset?

Mietipä äitiä joka synnyttää lapsen. Voitaisiin sanoa että hän "loi" tuon lapsen. Äiti tietää varmasti, että jonain päivänä hänen lapsensa tulee kuolemaan. Pitäisikö äitiä syyttää murhasta koska hän "loi" lapsen jonka tiesi kuolevan? Ei. Hänen ennakkotietonsa ei aiheuttanut lapsen kuolemaa. Ulkopuoliset syyt aiheuttivat lapsen kuoleman, siten äiti ei ole vastuussa ennakkotiedostaan eikä "luomisestaan".

Vastaavasti, miksi me esittäisimme Jumalan aiheuttaneen ("luoneen") pahan, synnin, ja kärsimyksen, yksin omaan sen vuoksi, että hän "loi" olentoja, jotka myöhemmin tulisivat kapinoimaan häntä vastaan, tulisivat tekemään pahaa, ja tulisivat kärsimään sen johdosta, mitä he ja toiset ovat valinneet tehdä?

Lähtökohdan tutkiminen: Onko Jumala syyllinen koska hän ennakkoon tiesi, että hänen luotunsa tulisivat tekemään syntiä?

Jumalan tavoin myöskin ihmisolennoilla on ennakkotietoa, vaikkakin meidän ennakkotieto ei ole niin täydellistä kuin Jumalan. Olemmeko me syyllisiä sen johdosta, että me tiedämme jotakin tulevan tapahtumaan tulevaisuudessa? Esimerkiksi, minä näen sinun pitävän lasillista vettä kädessäsi, reilun metrin korkeudella betonilattian  yläpuolella. Sinä kerrot minulle, että tarkalleen 1 minuutin kuluttua sinulla on aikomus irrottaa otteesi vesilasista. Me molemmat tiedämme, että painovoiman vaikutuksesta vesilasi putoaa lattialle ja pirstoutuu. 

 Koska minä tiedän etukäteen mitä sinä olet valinnut tehdä, ja mitä painovoima tekee, pakotinko minä henkilökohtaisesti lasin putoamaan ja rikkoutumaan? En. Sinä olet se, joka pudotit lasin, sen vuoksi sinä olet vastuussa siitä mitä teit. 

Samalla tavoin, me emme voi syyttää Jumalaa siitä mitä hänen luotunsa valitsevat tehdä, tai tietämisestä etukäteen mitä hänen luotunsa tulevat valitsemaan tehdä.

Harkitsepa mitä Raamattu kertoo meille Jumalan käyttäytymisestä ihmistä kohtaan:

Jumalalla on ennakkotieto
"Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt."
-- Apt.2:23

Jumalassa ei ole mitään pahaa
" Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea." -- 5 Moos.32:4


" ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole."
-- Ps.92:15, VKR

HUOMAA: Raamattu sanoo hyvin selvästi, että Jumalassa ei ole mitään pahaa eikä vääryyttä. Siten Jumala ei voinut luoda pahuutta eikä vääryyttä.

Jumala ei luonut pahuutta, koska Lusifer luotiin täysin virheettömäksi ja synnittömäksi
" Moitteen sijaa ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan. Kun kävit kauppaa kaikkialla, sinä tulit yhä röyhkeämmäksi ja sorruit syntiin. Niin minä suistin sinut pyhältä vuorelta, syöksin sinut, vartijakerubini, välkehtivien kivien keskeltä."
-- Hes. 28:15-16

Ihmiset luotiin täydellisesti virheettömiksi ja synnittömiksi
"Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." -- 1. Moos. 1:27

HUOMAA: Tämä tarkoittaa, että ihmisolennot luotiin aivan yhtä täydellisiksi moraaliltaan kuin Jumala. 

Ihmiset valitsivat synnin tekemisen, sen tähden siitä ei voi syyttää  Jumalaa 
" Vain tämän minä sain selville: Jumala on luonut ihmiset suoriksi, mutta itse he punovat kieroja juonia." -- Saarn.7:29

HUOMAA: Sen sijaan, että olisivat pysyneet moraalisesti täydellisinä, ihmisolennot ovat valinneet hypätä synnin syövereihin ja tottelemattomuuteen.

Jumala antaa ainoastaan sitä mikä on hyvää ja täydellistä hänen luoduilleen
"Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi." -- Jaak.1:17

HUOMAA: Jos Jumala loi pahan, niin silloin hän antoi meille pahoja ja kauhistavia lahjoja. Raamattu sanoo kuitenkin, että Jumala antaa vain "hyviä ja täydellisiä" lahjoja.

Jumala loi moraalilain ennen kuin syntiä olikaan
"Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. (Kreikan kielinen 'anomia' tarkoittaa, 'loukata/rikkoa' laki)." -- 1 Joh. 3:4

HUOMAA: Missä lakia ei ole , siellä ei ole syntiäkään. Itse synnin määritteleminen vaatii Jumalan lain olemassaolon. Siten moraalilaki oli voimassa ennen kuin Jumala todisti Saatanan syylliseksi syntiin ja karkotti hänet taivaasta.

Jumala pani lakinsa vaatimukset jokaisen ihmisen sydämeen/omaantuntoon
"Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä." -- Room. 2:14-15

HUOMAA: Kukaan ei voi väittää olevansa tietämätön Jumalan tahdosta.

Jokainen ihminen on tehnyt syntiä
"sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta." -- Room. 3:23

HUOMAA: Kukaan ei voi väittää olevansa "moitteeton" sillä perusteella ettei koskaan tee syntiä.

Jumala ei edes kiusaa ihmistä syntiin
"Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman." -- Jaak.1:13-15

HUOMAA: Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa omista synneistään. Jumala ei luonut syntiä, eikä myöskään kiusannut ketään syntiin.

 Kellään luodulla ei ole mitään puolustusta synnin tekemiselleen
"Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua." -- Room. 1:20

Jeesuksen kuolema ristillä on lunastusmaksu synnistä
"Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa: hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen." -- Room. 3:25-26

HUOMAA: Jumala ei ainoastaan antanut ihmisille aikaa katumiseen siinä, että hän ei heti rangaissut heitä synneistään, vaan hän myös hankki ulospääsyn synnistä.

Puuttuva pala pulmaan

Jumalan ennakkotieto teki hänelle mahdolliseksi tietää jo ennen kuin hän loi virheettömän Lusiferin, että Lusifer lopulta tulisi tekemään vääriä valintoja päätyen syntiin. Ja Jumalan ennakkotieto teki hänelle mahdolliseksi tietää jo ennen kuin hän loi virheettömät ihmiset hänen omaksi kuvakseen, että me kaikki ihmiset lopulta tulisimme tekemään vääriä valintoja ja tekisimme syntiä. Niinpä Jumalan ennalta tietämisen tähden, hän teki kaksi toimenpidettä, ennen kuin kukaan luotu olento oli milloinkaan tehnyt syntiä:

  • Jumala loi moraalilain, missä hän määritteli velvollisuudet, jotka kaikilla luoduilla on heidän luojaansa kohtaan. Sitten Jumala opetti luoduilleen sen mitä heiltä vaaditaan. Enemmän kuin tämä, Jumala asetti nämä perus- moraalivaatimukset jokaisen luomansa olennon omaantuntoon, ja varoitti rangaistuksesta, joka seuraa synnin tekemisestä. Koska Jumala teki tämän, niin jokainen luotu olento tietää selvästi sen, mitä Jumala häneltä vaatii, eikä voi tekosyillään itseään puolustaa. 

    Siten Jumalaa ei voida moittia tietoisista, hyvin ilmoitetuista valinnoista, joita hänen luodut olentonsa vapaasti tekevät.
     
  • Jumala valitsi Jeesuksen Kristuksen sovitusuhriksi jokaiselle synnille.  Ennen kuin yhtään syntiä oli milloinkaan tehty, Jumala  sääti ratkaisun jokaiselle syntiselle. Kuka tahansa joka tekee syntiä voi tunnustaa syntinsä, katua sitä, saada Jumalan anteeksiannon sille, ja olla Jumalan edessä asetettu jälleen sellaiseen asemaan, kuin hän ei  koskaan olisi syntiä tehnytkään. Kaikki tämä on mahdollista Jumalan ennalta tietämisen vuoksi, ja koska Jeesus toteutti hänen valintansa kuolla ristillä. Tämä kaikki säädettiin toimintaan ennen kuin kukaan teki syntiä.

    Täten Jumalaa ei voida syyttää sen puolesta, että hän antoi luomilleen olennoille vapaan tahdon, mutta ei varannut ulospääsyä silloin kun vääriä valintoja oli tehty.  Vastuu synnin tekemisestä ei riipu Jumalasta, se on suoraan jokaisella synnintekijällä.

Johtopäätös

Kaikki tämä todistaa, että Jumala on rakastava ja armelias, ja on meidän palvonnan sekä ylistyksemme arvoinen . Ja se myös tarkoittaa sitä, että me olemme henkilökohtaisesti vastuussa kaikista valinnoistamme ja kaikista meidän teoistamme, ja siihen sisältyy myös meidän valintamme kapinoida Jumalaa vastaan, hylätä hänen armonsa,  ja mennä helvettiin -- tai   rakkauden vaikutuksesta totella Jumalaa, ottaa vastaan hänen armonsa, ja mennä taivaaseen.

Aiheisiin