ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

       
                       
   

"Katso, sentähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra,
jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa."  Jer.23:30, VKR

     
                       
     

Aiheisiin

           
   

Kuka kirjoitti kirjan ; Tie Kristuksen luo?

         
   

 

Kirjoittanut Robert K. Sanders, http://www.truthorfables.com/steps_to_christ.htm

Kääntänyt Kalervo

 

Tammikuun 8. päivänä 1997 kirjoitin kirjeen
White-säätiön esimies/arkistonhoitaja herra Tim Poirielle kysyen:  

”Miksi Fanny Bolton väitti kirjoittaneensa: "Tie Kristuksen luo" kirjan?

Lähettäisittekö minulle yhden sivun käsikirjoituksen kopion
Ellen G. Whiten kirjoittamasta kirjasta
Tie Kristuksen luo” ?

 

Tammikuun 20. päivänä 1997 päivätyssä kirjeessään herra Poirier vastasi sanoen;  

”Fannie Boltonin väite koskien Tie Kristuksen luo:

Tähän päivään mennessä en ole huomannut
Fannie Boltonin milloinkaan esittäneen tällaista väitettä.

Muut esittivät sen väitteen hänen kuolemansa jälkeen.

Eikä Ellen White kirjoittanut kirjaa omakätisesti  ---
joten en voi lähettää sinulle käsikirjoitussivun kopiota.

Sen kirjan kokosivat hänen toimitusavustajansa hänen aikaisemmista kirjoituksistaan.

Minä olen lähettänyt sinulle esimerkin vertailtavaksesi ja se näyttää lähdekirjan tekstin

eräälle TKL tekstin kappaleelle sivulla 83 (sivu 72, Kirjatoimi 1980, ISBN 951-629-219-4 taskupainos).

( Fannie tapasi Ellen Whiten ensimmäisen kerran vuonna 1887.)” 


Tosiasiat: 

 • Fannie meni rouva Whiten palvelukseen vuonna 1888.
  ”Tie Kristuksen luo” julkaistiin vuonna 1892. 
 • Vertailtava kohta, jonka herra Poirier lähetti minulle on kirjassa
  Tie Kristuksen luo sivulla 72:
  Vähäpätöisimmätkin ja köyhimmätkin Jeesuksen opetuslapset
  voivat olla siunaukseksi muille.
  He eivät ehkä itse tajua tekevänsä mitään erityistä hyvää,
  mutta tiedostamattomalla vaikutuksellaan he saattavat panna liikkeelle siunauksen aaltoja,
  jotka suurenevat ja syvenevät ja joiden siunauksellisesta vaikutuksesta
  he saattavat saada tiedon vasta lopullisen tilinteon päivänä.  
  Edellistä on määrä vertailla Testimonies Volume 3, p. 246 julkaisuun vuonna 1872:
  Vähäpätöisimmätkin ja köyhimmätkin Jeesuksen opetuslapset
  voivat olla siunaukseksi muille.
  He eivät ehkä itse käsitä tekevänsä mitään erityistä hyvää,
  mutta tiedostamattomalla vaikutuksellaan he saattavat panna liikkeelle siunauksen aaltoja,
  jotka suurenevat ja syvenevät, ja joiden onnellisesta vaikutuksesta,
  johtuen  heidän sanoistaan ja yhdenmukaisesta käyttäytymisestään,
  he saattavat saada tiedon vasta lopullisen tilinteon palkintojen
  jakopäivänä.”
   
 • Ilmaisutavan samankaltaisuuden vuoksi,
  vertailtaessa vuoden 1872 ”Testimonies” ja
  vuoden 1892 ”Tie Kristuksen luo” kirjan kohtaa,
  herra Poirier halusi johtaa meidät uskomaan,
  että Fannie ei olisi voinut kirjoittaa Tie Kristuksen luo kirjaa. 
 • Herra Poirier toteaa;
  Eikä Ellen White kirjoittanut kirjaa omakätisesti ---
  joten en voi lähettää sinulle käsikirjoitussivun kopiota.
  Sen kirjan kokosivat hänen toimitusavustajansa hänen aikaisemmista kirjoituksistaan.
   
  Näihin toimitusavustajiin pitäisi laskea mukaan Fannie Bolton.
  Me tiedämme myös sen, että Ellen Whiten kädellä
  ei Tie Kristuksen luo kirjaa kirjoitettu,
  vaan se kirjoitettiin hänen toimitusavustajiensa käsillä. 
 • Edward S. Ballengerille Fannie vakuutti olevansa ”Tie Kristuksen luo” kirjan kirjoittaja.
  Ballengerin kirjallisen todistuksen neiti Boltonin kertomuksesta todistaa Charles D. Willis.

 

 

 

( Edellä olevan kirjallisen todistuksen mukaan; Battle Creekissä 

neiti Bolton henkilökohtaisesti kertoi Ballengerille kirjoittaneensa kirjan Tie Kristuksen luo.

White oli ottanut käsikirjoituksen ja julkaissut sen omissa nimissään.)
 

·        White Säätiö myöntää, että
Ellen G. White ei kirjoittanut tätä kirjaa ja
he myöntävät myös, että hänen apulaisensa kokosivat sen.
Mistä hänen apulaistensa käyttämä kirjan aineisto tuli?
White-säätiö kertoo meille, että se koottiin Ellenin aikaisemmista kirjoituksista.
Onko tämä täysin totta?

·       Me tiedämme nyt, että ”Tie Kristuksen luo” kopioitiin
uskonnollisten kirjailijoiden teoksista Ellenin apulaisten toimesta?

Tämä oli Fannien yleinen käytäntö toimiessaan Ellenin kirjallisena avustajana.

·        Fannien kirjoittamassa kirjeessä Ballengerille Fannie sanoo; 
”Rouva White oli ottanut käsikirjoituksen ja julkaissut sen omissa nimissään.
Katso Fannien tunnustus, sekä
Kelloggin kirje Ballengerille.  

·        Näiden todisteiden valossa on helppo ymmärtää miksi
Fannie väitti olevansa ”Tie Kristuksen luo” kirjoittaja.

 

Tässä esimerkkejä plagioinnista Walter Raen kirjasta: "The White Lie" (white lie = valkoinen valhe)
 pp. 378,379,388.

 

 

   
   

Tie Kristuksen luo

 

E. G. White 1892

 

[96] Jos kallistamme korvamme epäilyksillemme ja peloillemme tai yritämme ratkaista kaiken, mitä emme kykene tajuamaan selvästi, ennen kuin meillä on uskoa, niin ongelmat vain lisääntyvät ja syvenevät. Mutta jos tulemme Jumalan tykö… ja nöyrässä luottavassa uskossa esitämme tarpeemme hänelle, jonka tieto on ääretön, joka näkee kaiken luomakunnassa ja  joka hallitsee kaikkea tahdollaan ja sanallaan, niin hän kykenee ja haluaa vastata huutoomme ja antaa valon loistaa sydämeemme. Vilpittömässä rukouksessa saamme yhteyden Iankaikkisen mieleen. Meillä ei saata kyseisellä hetkellä olla mitään näkyvää todistetta siitä, että Lunastajamme on kääntynyt säälien ja rakastaen meidän puoleemme, mutta niin kuitenkin on. Emme ehkä tunne hänen näkyvää kosketustaan, mutta hän on laskenut kätensä päällemme rakkaudessaan ja säälivässä hellyydessään.


Tie Kristuksen luo

 

E. G. White 1892

 

[96]  Voitollisen rukouksen edellytyksiä on myös usko. ”Sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät” (Hebr. 11:6).

 

Mutta on röyhkeää vaatia, että rukoukseemme tulisi vastata juuri aina haluamallamme tavalla ja juuri haluamassamme muodossa.

 

 

 

 

 

Yöllisiä näkyjä Raamatussa

 

Daniel March 1868 - 1870                          

 

[336] Niin kauan kuin kallistamme korvamme epäilyksillemme ja peloillemme tai yritämme ratkaista koko maailmankaikkeuden ongelmat tieteen laboratorioissa ja kabineteissa tai tutkia inhimillisen järjen heikossa kynttilän valossa iankaikkisuuden syvyyksiä, niin me ainoastaan lisäämme hämmennystämme ja syvennämme pettymystämme… 

 

[339] Mutta menkööt he ylös Jumalan vuorelle… nöyrässä, luottavassa rukouksessa    … tuo korkein valta hallitsemassa maailmankaikkeutta… ja katsokaamme vain häntä joka näkee kaiken yhdellä silmäyksellä ja hallitsee kaikkea sanallaan… Uskokoot että… hän kuulee heidän ääntä ja tarkkaa heidän tarpeitaan. Ja silloin pimeys ja hämmennys katoaa heidän mielistä.

Jokaisessa vilpittömässä rukouksessa sielu pääsee elävään yhteyteen äärettömän Mielen kanssa. Me emme näe mitään ulkoisesti näkyvää yllämme osoittamassa sääliä meitä kohtaan. Ei äänin kuultavia vastauksia nöyrään avunhuutoomme. Ei käden hellävaraista kosketusta... niin kuin lapsi kaipaa vanhempiensa rakastavaa kättä.

Jumalan tunnettu ja tapahtunut tahto

Almon Underwood 1860

 

[291] Voitollisen rukouksen vaatimus on myös usko. ”Sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.” Heb.11:6…

 

Sinun ei pidä odottaa, että vastaus tulee haluamallamme tavalla, eikä välttämättä juuri haluamallamme ajalla.

Aiheisiin