Piirros on kopio http://truthorfables.com sivulta

  ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT       
  "Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi:
"Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani,
ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään."
Ilm.18:4, KR
   
             
   

Aiheisiin

       
             

 

                                                               Kun eroat Adventtikirkosta 

Kirjoittanut Robert K Sanders: http://www.truthorfables.com/when_you_leave_the_sda_church.htm
Vapaasti kääntänyt Kalervo
 

  Tunteiden tarkastelua:

Jokainen, joka on eronnut tai suunnittelee eroavansa Seitsemännen päivän Adventtikirkosta kokee erilaisia tuntemuksia tunne-elämässään.
Joistakin kirkosta lähteminen tuntuu hyvältä, koska he pääsevät vapaiksi Ellen G. Whiten epäraamatullisista opetuksista,
kuin myös adventtikirkon uskontunnustuksen 28:sta opinkappaleesta.
Toisille saattaa tehdä kipeää se, että kirkko petti heitä opettamalla Ellen G. Whiten olevan ”Profetian Henki”,
tai että Jumala ei kutsu mitään kirkkokuntaa ”jäännösseurakunnaksi”.

Toiset saattavat tuntea itsensä yksinäisiksi joutuessaan eroon perheestään ja kirkon ystävistään.
Monet kokevat näiden kaikkien tunteiden sekoituksen.
Jotkut, jotka lähtevät kirkosta saattavat olla toisen, kolmannen tai jopa neljännen polven Seitsemännen päivän Adventisteja. 
Toiset saattavat tulla kirkon johtajien tai korkean ammatillisen koulutuksen saaneista perheistä
ja jotkut saattavat olla vain tavallisia uusia jäseniä jättäessään kirkon.
Olkoot syyt mitkä tahansa päätökseesi erota kirkosta, niin pidä mielessä se,
että Jumala on johtamassa elämääsi ja haluaa edelleen käyttää sinua totuutensa todistajana.
Eroaminen SPA Kirkosta ei erota sinua Jumalasta, vaan petollisesta naisprofeetta Ellen G. Whitestä ja
kirkosta, jota hän yhä johtaa, vieläpä kuolemansa jälkeenkin.

   Pelkäätkö eroamista kirkosta?

Muistatko kuulleesi tällaisen väitteen; jos jätät ”totuuden”,
jolla he tarkoittavat Seitsemännen päivän Adventistien opinkappaleita,
niin silloin sinä alat epäillä Raamattua ja kadotat pelastuksen?
Tämä on täysi valhe, jota kirkko käyttää yrittäessään pitää sen jäsenet kirkossaan.
Joissakin tapauksissa voi olla totta että jotkut saattavat luopua Jumalasta,  mutta se ei ole totta kaikkien kohdalla.
Noilla henkilöillä, jotka erotessaan Adventtikirkosta hylkäävät myös Jumalan,
ei ole  alunperinkään ollut uskonsuhdetta Kristukseen,
vaan he uskoivat pelastuvansa uskomalla kirkkoon ja Ellen G. Whiteen.
Kun he huomasivat kirkon pettäneen heidät niin heillä ei ollut mitään ankkuria sieluillensa.

Jos olet ollut harras Kristitty ja uskonut, että Jeesus Kristus oli sinun Pelastajasi silloin kun olit Seitsemännen päivän Adventisti,
niin sinulla ei ole mitään syytä pelätä jättäessäsi Adventtikirkon.
Muista tämä, sinä jätät kirkon sen epäraamatullisine oppeineen ja väärän profeetan,
et kastettasi etkä uskoasi Jeesukseen Kristukseen.
Ainoastaan luopumalla Kristuksesta ja Hänen Sanastaan sinä irrottaudut pelastuksestasi.

 SPA Kirkko opettaa, että meillä on ”totuus”,
jolla he ilmaisevat, että heidän muurien ulkopuolelta totuutta ei voi löytää muista kirkoista,
koska toisilla kirkoilla ei ole Ellen G. Whiteä, Sapattia, Tutkivaa Tuomiota ja Pyhäkköopetusta.
Totuus on Jumalan Sanassa, mutta ei EGW:n tulkitsemana.

Sinä olet jo huomannut, että Totuus on Jeesuksessa ja Hänen Sanassa,
ei Ellen G. Whitessä eikä hänen kirjoissaan.
Rouva E. G. White kirjoitti:
”Minä todistan veljilleni ja sisarilleni,
että Kristuksen seurakunta heikkona ja puutteellisenakin on ainoa kohde maan päällä
jolle Hän antaa suurimman huomion.”
I Testimonies, p. 15 Melbourne, Australia, December 23, 1892.

Ellen piti tästä lausunnosta niin paljon, että varasti sen John Harrisilta,
tunnustamatta, että Harris oli kirjoittanut sen jo 50 vuotta aiemmin:
 ”Mutta Kristuksen seurakunta heikkona ja puutteellisenakin on ainoa kohde maan päällä jolle hän antaa suurimman huomion.”
The Great Teacher, pp. 158-160, by John Harris, 1842.

 Ellen uskoi ja opetti että Jumala antaa suurimman rakkautensa ainoastaan Seitsemännen päivän Adventtikirkolle
ja kaikki muut kirkot olivat Babylon.
Me tiedämme tämän valheeksi, koska Raamattu opettaa kaikkien Kristittyjen olevan kallisarvoisia hänen silmissään,
ja koska Jeesus ei osoita suosiotaan Kristityille kirkkokuntien kautta.

Oletko etsimässä Oikeaa Seurakuntaa?

Meidän pitää ymmärtää seurakuntakäsite voidaksemme edetä etsimisessä ja löytääksemme seurakunnan.
Kristus perusti seurakunnan ja sen paimenet huolehtimaan siitä.
Kristus ei perustanut kirkkokuntia, ne ovat ihmisten perustamia.
Seitsemännen päivän Adventtikirkko sai alkunsa James ja Ellen Whiten sekä Joseph Batesin toimesta,
Charles Taze Russel perusti Jehovan Todistajat,
Joseph Smith perusti Myöhempien Aikojen Pyhät,
Mary Baker Eddy perusti Kristillisen Tieteen,
Luterilainen Kirkko sai alkunsa Martin Lutherilta jne.

Jos olet etsimässä ”täydellistä seurakuntaa” tai ”oikeaa seurakuntaa” niin sinä voisit yhtä hyvin pysähtyä juuri nyt,
koska et tule löytämään ainuttakaan, joka opettaa Sanaa niin kuin SINÄ ymmärrät sen.
 

Raamattu ei opeta, että on sellaisia kuin ”opillisesti oikeassa oleva seurakunta” tai ”jäännösseurakunta”.
Monet kirkkokunnat opettavat näitä epäraamatullisia oppeja saadakseen ihmisiä,
Kristittyjä tai ei-Kristittyjä, heidän kirkkonsa joukkoon.
Joka tapauksessa, sinä et halua olla seurakunnan jäsen jos se ei ole ”oikea seurakunta”?  

On sellaisia kirkkoja kuin Adventtikirkko, Jehovan Todistajat, Myöhempien Aikojen Pyhät, Katoliset, ja muita sen kaltaisia,
jotka ovat saaneet jäsenensä uskomaan, että he ovat se oikea seurakunta.
Niinpä kun henkilö eroaa noista kirkoista niin hän etsii ”sitä oikeaa seurakuntaa”.
Maailmassa ei ole opillisesti täysin oikeassa olevaa seurakuntaa.
Kuitenkin maailmassa on oikeita Kristittyjä joiden opillinen käsitys on erilainen.
Tosiasiassa jo UT:n Seurakunnissa oli ongelmia opillisten käsitysten kanssa.
Kirkkoon kuuluminen ei pelasta meitä, meidät pelastaa vain kuuluminen Kristukselle.
Kirkko ei ole meidän pelastajamme, eikä välimies kirkon jäsenten ja Jumalan välillä.

Kristuksen maan päälle perustaman seurakunnan tarkoituksena on evankeliointi,
Raamatun tutkiminen, yhteenkuuluvuus, rohkaiseminen, rukoileminen jne.
Kirkkoa ei koskaan ollut tarkoitettu korvaamaan Pyhää Henkeä johdettaessa ihmisiä Jumalan sanan totuuteen.
Itse asiassa, kirkko on läpi historian vainonnut jäseniään sen vuoksi, että he valitsivat polun
joka ei ollut kirkon uskontunnustuksen mukainen, heidän yrittäessään seurata sanaa ymmärryksensä mukaisesti.
Kirkot ovat erottaneet Kristittyjä heidän uskonsa takia.  

Jokaisen henkilön täytyy itse päättää tarpeistaan; menemisestä niin pitkälle kuin kirkon jäsenyyteen tai osallistumisesta sen tilaisuuksiin,
koska jokaisen tarpeet ovat niin erilaiset.
Minä en koskaan liittyisi sellaisen kirkon jäseneksi, joka vaatisi minua hyväksymään uskomuksia joihin minä en usko.
Minä voin olla läsnä kirkon tilaisuuksissa, mutta en liity.  

On joitakin kirkkoja, jotka saarnaavat hyvää perus-evankeliumia.
Sinun pitää olla hengellisesti tarpeeksi kypsä hyväksymään se lähtökohta, että kaikissa kirkoissa on totuutta ja erhettä.
He ovat Kristittyjä yhtä hyvin kuin sinäkin ja heillä on toivo ikuisesta elämästä.
Sinulla on teologinen erimielisyys.
Sinulla ei enää ole Ellen G. White oppaanasi (A-men) ja sinun pitää luottaa siihen, että
Pyhä Henki johtaa sinut kaikkeen totuuteen.
”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu,
ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.”
Joh.16:13, VKR.

Minä todella tiedän tämän; sitten kun tulen näkemään Vapahtajani, niin en haluaisi selittää sitä, että
miksi minä viivyin kirkossa valheprofeetan kanssa ja kannatin sitä ajallani,
varoillani ja vaikutusvallallani vaikka olin tietoinen paremmasta.   

  Kotiseurakunta:

Raamattu antaa esimerkin kotiseurakunnasta:
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet: te tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että
se on Akaian ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen.”
1.Kor.:16:15, VKR.

 ”Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle.” Kol.4:15, VKR.

Kuinka saat Kotiseurakunnan kokoon:
Kutsu seurakuntaasi niin monia ystäviäsi ja perheitä kuin voit.
Jos sinä olet ainoa niin lohduttaudu sillä, että Jeesus on kanssasi. 
”Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä." Matt.18:20, VKR.

Raamatun tutkimisen voitte aloittaa vaikka yhdestä sen kirjoista.
Voitte myös mennä Kristilliseen Kirjakauppaan ja hankkia jonkun johdattelevan Raamattukurssin oppaaksi Raamatun eri kirjojen tutkimiseen.
Hankkikaa myös sellaista Kristillistä musiikkia josta pidätte ja lukekaa Kristillisiä kirjoja. 

Olen oppinut Raamatusta  sen, että pelastuakseen ei tarvitse liittyä kirkon jäseneksi,
koska meidän pelastuksemme on yksin Kristuksessa.
 

Jumala on Meidän Pelastuksemme Ankkuri,
Eivät Kirkot tai Kirkkokunnat:

” Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton,
vakuutti hän sen valalla, että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella,
saisimme voimallisen kehoituksen,me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta.
Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri,
varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti,”
 Hep.6:17-19, VKR

 Katso Myös  MIKÄ ON KIRKKO? 

Aiheisiin