ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

   
   

"Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Matt.23:23

   
     

Aiheisiin 

 
   Kirjoittanut Robert K. Sanders: www.truthorfables.com   >> ENTER SITE >> SUBJECTS >> Dotrines >> Tithing
 Suomentanut : Kalervo
     

KYMMENYSTEN MAKSAMINEN    

Onko totta, että jos sinä et maksa kymmenyksiä, niin olet tuomittu helvettiin ?  

Kyllä, sanoo Ellen G. White, Seitsemännen-päivän Adventisti profeetta !  

”Kymmenykset ovat Herran, ja noita jotka puuttuvat niihin, rangaistaan taivaallisen aarteen menetyksellä, elleivät he kadu…. Jumala ei ole muuttunut; kymmenykset on yhä määrä käyttää papinviran rahalliseen avustamiseen.” – 9T 249-250

Missä kohtaa Raamattu tukee EGW:tä kun hän sanoo, että kristityt jotka eivät maksa kymmenyksiä, ”rangaistaan taivaallisen aarteen menetyksellä”?  Tämä EGW:n varoitus pitäisi pelästyttää kenen tahansa SPA:n maksamaan kymmenykset.  Ellen White vääristää Raamatun kirjoitukset sanomalla ”kymmenykset on yhä määrä käyttää papinviran rahalliseen avustamiseen.”  Raamattu kertoo meille, että kymmenykset ovat  Leeviläis-pappeja varten. Milloin Jumala muutti kymmenyslakia niin, että siihen lasketaan mukaan myös evankeliumia saarnaavat virkapapit ?  

Usein kristillisten kirkkojen johtajat nostavat esiin Aabrahamin ja Jaakobin esimerkin saadakseen jäsenensä maksamaan kymmenykset.  Jos me katsomme kertomusta, niin näemme, että ennen Siinaita ei ollut Jumalan määräämää kymmenyslakia.  Miksi sitten Aabraham ja Jaakob antoivat kymmenykset ?

                 Miksi Aabraham maksoi kymmenykset

1.Mooseksen kirjan luvussa neljätoista me luemme sodasta jossa Sodoman ja Gomorran kuninkaat liittolaiskuninkaineen kärsivät tappion ja vietiin vankeuteen. Voittajat ottivat kuninkaiden omaisuuden, veivät Lootin, vaimot ja lapset sotavankeina. Kun Aabraham kuuli tästä, hän miehineen ajoi heitä takaa ja voitti viholliskuninkaat. Sitten Aabraham  toi mukanaan takaisin Lootin ja kaiken omaisuuden samoin kuin naiset ja muut ihmiset. Katso 1.Moos.14:16  

Silloin Aabraham antoi kymmenykset Melkisedekille.

1.Moos.14:18-20 (KR-92) ”Salemin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman Jumalan pappi, ja hän siunasi Abramia sanoen: - Siunatkoon Abramia Korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi. Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliista.”

HUOMAA: Syy miksi Aabraham antoi kymmenykset oli siksi, että  Jumala vapautti hänet vihollisista. Me kutsuisimme tätä kymmenystä ”kiitosuhriksi”.  Aabraham ei antanut kymmenyksiä hänen  henkilökohtaisesta omaisuudestaan vaan sotasaalista, sen jälkeen kun oli pelastanut Lootin. Sen tähden voimme tajuta, että Aabraham ei ollut seuraamassa kirjoittamatonta kymmenyslakia kun hän antoi kymmenykset Salemin kuninkaalle.  

Ennen ja jälkeen Salemin kuninkaan tapausta, ei ole mainintaa tästä hyvin varakkaasta Aabrahamista, milloinkaan maksamassa kymmenyksiä, kenellekään, hänen henkilökohtaisesta omaisuudestaan.  1.Moos.13:2 ”Abram oli hyvin rikas; hänellä oli karjaa, hopeaa ja kultaa.”

                   Miksi Jaakob maksoi kymmenykset 

1.Moos.28:20 – 22   ”Jaakob teki uhrilupauksen ja sanoi: ´ Jos Herra on minun kanssani ja varjelee minua tällä matkallani ja antaa minulle leipää syötäväksi ja vaatteita verhokseni ja jos minä saan palata turvallisesti isäni ja sukuni luo, on Herra oleva minun Jumalani.  Tästä paikasta, johon minä kiven pystytin, on tuleva Jumalan pyhäkkö. Kaikesta, mitä sinä annat minulle, minä tuon sinulle kymmenykset.” 

HUOMAA: Jaakob ei luvannut kymmenyksiä suinkaan siitä syystä, että oli olemassa kymmenyslaki. Jaakobin kymmenysten antolupaus perustui Jaakobin sen hetkiseen vaikean tilanteeseen, ei Jumalan ehdoille. Jaakob antaisi kymmenykset Jumalalle ainoastaan ”jos” Jumala antaisi hänelle ruokaa, vaatteita ja suojelisi häntä hänen matkallaan ja sallisi hänen palata turvallisesti isänsä kotiin. Näillä ehdolla hän maksaisi kymmenykset. Jaakob ei ollut tottelemassa mitään pakollista kymmenyslakia, sanellessaan omat ehtonsa Jumalalle. Kymmenyslakia on noudatettava ilman mitään ehtoja. Jaakob yksinkertaisesti halusi maksaa Jumalan siunaamaan hänet turvallisuudella ja vauraudella.  

   Vanhan Testamentin aikana oli kolme erilaista kymmenyslakia ja kaikkea kolmea tarkastellaan seuraavaksi.

              ENSIMMÄINEN KYMMENYSLAKI  

Ensimmäisen kymmenyslain Jumala sääti Siinailla ja osoitti sen ainoastaan Israelille. Jumala kirjoitti Kymmenen käskyä omalla sormellaan kivitauluille ja ne pantiin Arkun sisäpuolelle. 5.Moos.10:1-3. Mooses kirjoitti Lain kirjan ja se pantiin Liiton Arkun viereen.  5.Moos.31:24-26. Tämä, Mooseksen kirjoittama, oli Vanhan Liiton Laki joka päättyi ristillä.  Jeesus on Uuden Liiton alkuunpanija.

       Keiden on määrä Vastaanottaa Kymmenykset ? 

        Leeviläis-pappien jotka palvelevat pyhäkössä.  

4.Moos.18:21, 23-24  Leevin jälkeläisille minä annan perintöosaksi kaikki kymmenykset. Se on korvaus siitä työstä, jonka he tekevät pyhäkköteltassa. Pyhäkköteltassa saavat vain Leeviläiset suorittaa palvelutoimia, ja heidän on kannettava vastuu tässä työssä sattuvista rikkomuksista. Tätä säädöstä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen. Mutta Leeviläiset eivät saa omistaa maata, sillä ne kymmenykset, jotka israelilaiset tuovat minulle uhrilahjana, minä annan Leeviläisten perintöosaksi. Siksi minä olenkin sanonut heistä: `Leeviläiset eivät saa perintömaata kuten muut israelilaiset.`”

HUOMAA:  Kymmenykset oli määrä antaa ainoastaan Leeviläis-papeille, jotka palvelivat pyhäkössä. Kymmenyslakiin ei koskaan ole sisällytetty Evankeliumia saarnaavia virkapappeja. Ovatko Evankeliumia saarnaavat virkapapit Leeviläis-pappeja jotka palvelevat Pyhäkössä Vanhan liiton alaisena? On hämmästyttävää kuinka Kirkon Johtajat voivat vääristellä Raamattua ja esittää tuekseen Ellen Whiten hölynpölyä, rikastuakseen itse ja huiputtaakseen kirkkonsa jäseniä.

         Hyväksyykö Jumala kymmenykset rahana ?                                 

             Ei !  Vain viljana, hedelminä ja eläiminä. 

3.Moos.27:30-34 ”Kymmenes osa kaikesta maan tuotosta, sekä pellon sadosta että puiden hedelmistä, on Herran. Se on Herralle kuuluva pyhä lahja. Jos kuitenkin joku tahtoo ostaa takaisin osan kymmenyksistään, hänen tulee maksaa lunastushinta viidesosalla lisättynä. Myös nautakarjasta, lampaista ja vuohista on annettava kymmenykset pyhänä lahjana Herralle. Joka kymmenes eläin, joka kulkee karjaansa laskevan omistajan sauvan alitse, kuuluu Herralle. Omistajan ei pidä erotella hyviä ja huonoja eläimiä eikä vaihtaa eläimiä toisiin. Jos hän kuitenkin vaihtaa valituksi tulleen eläimen, molemmat eläimet kuuluvat Herralle eikä niitä voi lunastaa takaisin. Nämä ovat säädökset, jotka Herra Siinainvuorella antoi Moosekselle israelilaisten noudatettavaksi.” 

HUOMAA:  Rahalla, sellaisilla kuin kulta, hopea, talentit ja sekelit, ei saanut maksaa kymmenyksiä. Niinpä jos sinä maksat kymmenykset rahalla, rikot silloin kymmenyslakia. Kymmenysten maksajien on määrä juoksuttaa eläimet kepin alitse ja antaa joka kymmenes eläin kymmenyksinä. Niinpä kun Pastorisi pyytää sinua maksamaan kymmenykset, niin luulenpa, että sinä haluat saada pudottaa paljon lampaita tai lehmiä, hedelmiä tai viljaa kolehtiastiaan kirkossa, pitääksesi kymmenyslain. Vau !

              TOINEN KYMMENYSLAKI                  

               Mitä ovat vuosittaiset kymmenykset ?  

 Ne ovat kymmenykset, jotka Israelilaiset syövät ja juovat juhlapaikalla, kunnioittaakseen Jumalaa.

5.Moos.14:22 – 29    ”Luovuttakaa vuosittain kymmenykset kylvönne tuottamasta sadosta, kaikesta siitä, mikä kasvaa pelloillanne.

Teidän tulee syödä viljanne, viininne ja öljynne kymmenykset sekä nautojenne, lampaittenne ja vuohienne esikoiset Herran, Jumalanne, edessä siinä paikassa, jonka hän valitsee nimensä asuinsijaksi. Näin opitte olemaan koko elinaikanne kuuliaisia Herralle, Jumalallenne.

Mutta jos matka on pitkä – Herra näet siunaa teitä tekemällä alueenne laajaksi – ettekä siksi kykene viemään kymmenyksiänne siihen paikkaan, jonka Herra teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinpaikaksi, muuttakaa ne rahaksi, ottakaa rahat mukaanne ja menkää siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne valitsee. Ostakaa sillä rahalla kaikkea mitä mielenne tekee, nautoja, lampaita ja vuohia, viiniä tai olutta tai muuta mieleistänne, ja syökää ja iloitkaa siellä perheinenne Herran, Jumalanne edessä. Mutta keskuudessanne asuvaa leeviläistä älkää jättäkö osattomaksi, sillä hänellä ei ole omaa perintömaata.  

HUOMAA: Juutalaisten tulee syödä vuotuiset kymmenykset. Vuotuiset kymmenykset voidaan muuttaa rahaksi, jos sinulla on suuri karjalauma ja kaupunki jonne viet eläimiä olisi kaukana. Jos tilanteesi on edellä kuvatunlainen, sinä voit vaihtaa eläimet rahaan, ja sitten ostaa viiniä tai muita käyneitä juomia, jotka voit aterialla nauttia yhdessä perhekuntasi ja leeviläisten kanssa, siinä paikassa jonka Herra on määrännyt.

Onko seurakuntasi milloinkaan antanut sinulle lupaa pitää kutsut kymmenysvaroillasi ja juoda siellä alkoholipitoisia juomia ? Sinä voisit saattaa Pastorisi tietoon, että haluaisit pitää juhlat kymmenysvaroillasi, kuten Raamatussa on määrätty !  Ja älä unohda Leeviläisiä jotka asuvat kaupungissasi. Pastoreita ei kutsuta juhlaan, koska he eivät kuulu tämän lain piiriin !  Tietysti myöskään sinua ei kutsuta, koska tämä on vain Israelilaisille, ei Uuden Testamentin Kristityille.

               KOLMAS KYMMENYSLAKI       

            Mikä on joka kolmannen vuoden kymmenyslaki ?  

 Kolmannen vuoden kymmenykset syövät leeviläiset, orvot, muukalaiset ja lesket.  

5.Moos.14:28,29  ”Joka kolmas vuosi teidän tulee jättää sadosta erottamanne vuotuiset kymmenykset omalle paikkakunnallenne, niin että leeviläiset, joilla ei ole teidän keskuudessanne perintömaata, sekä luonanne asuvat muukalaiset, orvot ja lesket saavat syödä itsensä kylläisiksi. Jos teette, kuten Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt, hän siunaa teitä kaikissa toimissanne”. 

HUOMAA: Miksi sinun kirkkosi ei seuraa joka kolmannen vuoden kymmenyslakia, ja pane toimeen ruoka-pitoja näille ihmisille, kaupunkeihin varastoiduista, maaseudulla tuotetuista maataloustuotteista. Kirkkosi johtajat haluavat, että sinun kymmenysrahoistasi ei edes anneta ravintoa näille ihmisille ?  

EGW:llä on todellinen ongelma tämän kymmenyslain kanssa. Hän hylkää Jumalan lain sen takia, että ei halua ruokkia köyhiä kymmenysvaroista.

EGW: ” Kymmenykset on varattava erikoiskäyttöön. Niitä ei pidä pitää köyhien rahastona.” Counsels on Stewardship, P.103 R&H Supplement, Dec. 1, 1896.

         Missä kymmenykset säilytetään ?        

Kymmenykset tulee säilyttää erityisessä ”varastohuoneessa”.  

Neh.10:38-40  ” Tuomme papeille Jumalamme temppelin varastohuoneisiin myös leivän vuoden ensimmäisestä leipomuksesta, muut antimme sekä parhaan osan hedelmäpuiden ensi hedelmistä, viinistä ja öljystä. Kymmenesosan maan tuotosta annamme Leeviläisille. He keräävät kymmenykset kaikista kaupungeista, joiden peltoja me viljelemme.  Leeviläisten kerätessä kymmenyksiä on jonkun Aaronin sukuun kuuluvan papin oltava heidän mukanaan, ja Leeviläisten on annettava yksi kymmenesosa Jumalamme temppelin varastokammioihin. Israelilaisten ja Leeviläisten on vietävä kaikki vilja-, viini- ja öljyantimet huoneisiin, joissa säilytetään pyhäkön astioita ja joissa palvelusvuorossa olevat papit sekä portinvartijat ja laulajat oleskelevat. Emme saa laiminlyödä Jumalamme temppeliä.”

HUOMAA: Sinun pitää antaa papeille ensimmäinen osa jauhamistasi jauhoista, hedelmistä, viinistä, öljystä, maan sadosta ja kymmenykset maan sadosta Leeviläisille. Ja Leeviläisten pitää antaa kymmenykset saamisisoistaan, ja vietävä ne varastohuoneeseen, jossa pyhäkön tavaroita pidetään. Jos sinä et seuraa tätä ohjelmaa silloin sinä et ole maksamassa kymmenyksiä ! Kuten voit tajuta (SDA) Conference osastot eivät ole Raamatullinen Varastohuone koska siellä ei oleskele palvelusvuorossa olevia pappeja, portinvartioita ja laulajia.

            Kuka ryöstää Jumalalta ? 

Malakian sanoma oli kohdistettu Israelille, ei Kristilliselle Kirkolle.  

Mal.3:8,9 ”Voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. ’ Mitä me sinulta riistämme?’ te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja! Kirous on teidän osanne, koska te kaikki, koko kansa, petätte minua.”

HUOMAA: Se oli Israelin kansakunta joka ryösti Jumalalta, kieltäytymällä maksamasta kymmenyksiä. On mahdotonta Kristittyjen ryöstää Jumalalta kymmenyksissä koska Jumala ei ole siirtänyt tai antanut kymmenyslakia Kristityille. Kuinka usein oletkaan kuullut puhujapöydän takaa, että ryöstät Jumalalta, ellet palauta täysiä kymmenyksiä. Sinä näet sen ”Kymmenyskuoren” päällä. Koska Uusi testamentti ei anna tukea kymmenysten maksamiselle, niin kirkon pastorit käyttävät eniten Malakian tekstiä huijatakseen Kristityiltä heidän rahansa. Kirkon jäsenet johdetaan uskomaan, että jos sinä et palauta kymmenyksiäsi, silloin et tule pääsemän taivaaseen, koska olet varas. Kirkon johtajat, jotka kertovat sinulle tämän, ovat valehtelijoita. He ovat kieltämässä, että Kristus teki lopun Vanhan Liiton laista. Kirkon johtajat ovat niitä, jotka tekevät syntiä, johtamalla sinua uskomaan, että kymmenysten maksaminen on sitova Kristityille. Tehdessään näin he kieltävät Kristuksen loppuun saatetun pelastustyön ristillä.  

Jeesus kumosi Vanhan Liiton Lait

(Kol. 2:14) ”hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin.”  

(Ef. 2:15) ”Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen …”

HUOMAA: Paavali tarkoittaa tässä Vanhan Liiton lakeja, jotka Jumala teki Israelin kanssa. Niihin sisältyi Siviilihallinto Lait, Ruoka Lait puhtaista ja epäpuhtaista ruoista, lait koskien Pyhäkkö Palvelusta, ja Kymmenyslait jotka antoivat toimeentulon mahdollisuudet Leeviläis- papeille. Se ajankohta jolloin rasittava velkakirja kumottiin oli silloin kun Jeesus kuoli ristillä. (Mark.15:38) ” Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti.”)  

Jeesus Ei Opettanut Kymmenysten maksamista Kristityille

(Mat.23:23)  ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta”.

HUOMAA: Jeesus ei ollut tässä puoltamassa kristittyjä maksamaan kymmenyksiä. Jeesus oli nuhtelemassa fariseuksia jotka, vaikka olivat tarkkoja kymmenysten maksamisessa, eivät välittäneet oikeudenmukaisuudesta ja armeliaisuudesta. Fariseukset noudattivat Leeviläis-Lakia kymmenyksien maksamisesta, mutta eivät noudattaneet tärkeintä osaa Laista, oikeudenmukaisuutta, sääliväisyyttä ja uskollisuutta. Jeesus oli tässä puhumassa Fariseuksille Vanhan Liiton aikana, ei Kristilliselle Kirkolle. Jos Kristityt haluavat ehdottomasti seurata Leeviläis-Lakia, heidän pitäisi löytää Leeviläis-Pappi, joka palvelee Temppeli-Pyhäkössä, antaakseen joka kymmenennen eläimistä, hedelmistä ja viljasta (mintusta, tillistä ja kuminasta). Milloin viimeksi sinä pudotit näitä kolehtihaaviin?  

Evankeliumin palvelijalle tulee maksaa

(1.Kor.9:13) ” Ettekö tiedä, että temppelissä palvelevat papit saavat temppelistä elatuksensa ja ne, jotka toimittavat uhrit, saavat alttarille tuoduista uhreista osuutensa?”  

(1.Kor.9:14) ” Samoin on Herra määrännyt, että evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa evankeliumista.”  

HUOMAA: Jotkut selittävät, että ”samoin” merkitsee, että kymmenykset tulee nyt maksaa evankeliumin julistajalle. Paavali on selittämässä, että työläinen on palkkansa ansainnut työstään.  Hän asettaa vastakkain temppelin työntekijän joka saa ruokansa alttarilta ja evankeliumin saarnaajan, joka ansaitsee elatuksensa evankeliumista.  Kymmenyksiä ei mainita maksukeinona tai että evankeliumin palvelijan tulee saada ruokansa alttarilta.  

Jos tämän olisi oltava oikea sovellus evankeliumin työntekijöille; ”syödä heidän ruokansa alttarilta”, heidän pitäisi syödä ruokansa kuten on kerrottu kolmannessa Mooseksen kirjassa. Tuskinpa vain kukaan SDA evankeliumin virkapappi noudattaisi tätä, ja varsinkin jos hän olisi kasvissyöjä.  

Ruuan syöminen Alttarilta: 3.Moos.7:1 – 7   ” Nämä ovat hyvitysuhrin toimittamista koskevat ohjeet. Tämä uhri on erityisen pyhä. Siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös hyvitysuhrieläin, ja sen veri vihmottakoon joka puolelle alttaria. Eläimestä uhrattakoon kaikki rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva, munuaiset ja se rasva, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, sekä maksan takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä.  Pappi polttakoon kaikki nämä alttarilla tuliuhrina Herralle. Tämä on hyvitysuhri. Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä sitä, mutta se on syötävä pyhässä paikassa, sillä se uhri on erityisen pyhä. Sekä syntiuhria että hyvitysuhria koskee sama laki: uhrieläimen lihat kuuluvat papille, joka toimittaa sovituksen.  

HUOMAA: Jumala kertoo meille, että evankeliumin saarnaajat ja työntekijät ovat arvollisia saamaan palkan työstään. Tässä on Jumalan ohjelma.  

(1.Tim.5:17) ” Vanhimmat, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, ansaitsevat sekä kunnioituksen että taloudellisen tuen, varsinkin ne, jotka tekevät työtä sananjulistajina ja opettajina.  

(1.Tim.5:18) ” Sanotaanhan kirjoituksissa: ’ Älä sido puivan härän suuta’  ja ’ Työmies on palkkansa ansainnut’.”   

 HUOMAA: Paavali ei milloinkaan kehottanut Kristillisen Kirkon jäseniä antamaan kymmenyksiä evankeliumin saarnaajille Leeviläisten sijasta. Siinä tapauksessa Juutalaiset olisivat julistaneet sodan Paavalille. Sen sijaan Raamattu on hiljaa kysymyksessä suunnata kymmenykset Kristilliselle Kirkolle. Myös Pakana käännynnäiset, jotka ovat tulossa kirkon jäseniksi tarvitsisivat ohjeita kymmenyskysymyksen suhteen. Samalla tavoin Adventisti Johtajien tarvitsisi opettaa heidän uusia käännynnäisiä kymmenysasiassa.

                  Raamatulliset suuntaviivat antamisen suhteen

(2.Kor.9:6) ”Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää , se runsaasti niittää.” 

(2.Kor.9:7) ”Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.” 

HUOMAA: Kristitty on vapaa valitsemaan uhrauksensa summan, antaessaan Jumalalle. Jos se on enemmän kuin kymmenykset (kymmenen prosenttia) tai vähemmän kuin kymmenykset, se on mieluisa Jumalalle, kun se on sydämestä, ilman painostusta. Se on myöskin jokaisen itsensä päätettävissä minne lahjoituksensa suuntaa. Myöskin on sinun asiasi päättää josko annat säästeliäästi vai runsaasti. Kirkko ei päätä sitä sinun puolesta. Raamattu ei valtuuta kirkkoa kertomaan sinulle, miten rahasi tulee kuluttaa.

                  Ellen G. White Muuttaa Kymmenyslakia

Naisille tulee maksaa palkat Kymmenysvaroista.

EGW:  Kymmenykset pitäisi mennä noille, jotka ahertavat sanassa ja opetuksessa, olkoot he sitten miehiä tai naisia. Evangelism,page 492, Manuscript 149, 1899.  

HUOMAA: Kertooko Raamattu meille, että naisille tulee maksaa kymmenyksiä? Ellen yksinään ei saisi sitä ratkaista. Leeviläispapit olivat ainoita joiden oli määrä vastaanottaa kymmenyksiä. Onko Raamatussa mainittu sellaista asiaa kuin, nainen Leeviläispappina? 

Kristittyjen on määrä maksaa Kymmenykset, Tuoda Synti-, Kiitos-, ja Rikkomusuhrit.

EGW: ”Jumalan vaatimukset ovat käskeviä hänelle, ei ainoastaan antamisessa hänen osuutensa, kymmenysjärjestelmän mukaisesti, vaan luovuttamaan hänen syntiuhrinsa ja kiitosuhrinsa Jumalalle. Testimonies, vol.4,p. 467.  “Parhain, mitä sinä voit tehdä on tuoda  syntiuhri Herran alttarille, ja hän hyväksyy ja antaa anteeksi sinulle.”  Special Testimonies to Ministers and workers,p.339.                       

  Huomaa: EGW oli niin sekaantunut Vanhan Liiton Lakeihin, että hän sanoi, että Kristittyjen ei ollut ainoastaan määrä maksaa kymmenykset, vaan saadakseen anteeksi Jumalalta, heidän oli määrä tuoda syntiuhri, kiitosuhri ja rikkomusuhri. Missä Uuden Testamentin kirkossa on tällaista esiintynyt? Raamattu opettaa, että meille annetaan anteeksi rukouksen kautta, ei Vanhan Liiton Lakien määräämien suoritusten kautta. 

Uudessa Testamentissa ei ole Kymmenyslakia tai Sapattilakia.  

EGW: Kymmenykset tuloistamme ovat ”pyhät Herralle”. Uusi Testamentti ei uudelleen määrää kymmenyslakia, kuten ei Sapatinkaan; molempien voimassaolo oletetaan. The faith I Live By, page 244 

Huomaa: EGW MYÖNTÄÄ, että UT:ssa ei ole kymmenys- tai sapattilakia. Tarkoituksella osoittaa oikeaksi nämä lait, sinun pitää olettaa, että ne ovat olemassa Kristittyjä varten. Oletammeko myös, että meidän pitäisi kivittää kuoliaiksi Sapatinrikkojat, koska sitä ei uudelleen määrätty UT:ssa. Lain voimassa oloon kristittyjä kohtaan meillä pitäisi olla; näin sanoo Herra.

( Suomentajan huomautus : Sapattilaki on Jumalan sormella kirjoitettu ja sisällytetty Kymmeneen käskyyn. Ja nämä lain taulut olivat arkun sisällä, armoistuimen alla. 5.Moos. 10:1-5.  Kymmenyslaki oli arkun vieressä ja kuului Vanhaan liittoon. 5.Moos. 31:24-26.  Kirjoittaja on ilmaissutkin tämän asian jo artikkelin alkupuolella. Jeesus nimenomaan sanoo, että hän ei tullut kumoamaan Jumalan kirjoittamaa Kymmentä käskyä. Matt. 5:17-20 )  

On myös vastoin Jumalan tahtoa rukoilla sairaiden puolesta jos he kieltäytyvät antamasta kymmenyksiä.

EGW: 1021. Meidän pitäisi ensiksi ottaa selvää josko sairas on pidättänyt kymmenykset itselleen tai riidellyt kirkossa. U.T.

Huomaa: Pitääkö sinun tai sinun kirkkosi jäsenten kysyä ihmisiltä maksavatko he, vai eivät maksa kymmenyksiä, ennen kuin rukoilet heidän puolesta? Pidä mielessä, tämä on Ellen Whiteltä, Jumalan Sanansaattajalta!

Seitsemännen päivän Adventistien opetukset Kymmenysten maksamisesta 

Kaste-ehdokkaat vaaditaan hyväksymään kymmenysten maksaminen ennen kuin heidät voidaan kastaa Kristukseen ja äänestää kirkkojäsenyyteen. Tämä on harhaoppi. Katso SDA Church Manual, 1981 p. 62. 

Kymmenykset tulee käyttää papiston työhön, Raamatun opettamiseen, ja conferencen hallintoon. Kymmenyksiä ei tule kuluttaa kirkon tai laitoksen velkoihin tai rakennustöihin. Kirkon virkailijoita vaaditaan olemaan kymmenysten maksajia. SDA Church Manual, 1981 p. 204, 205.       

  Seitsemännen päivän Adventistit ovat valinneet Leeviläisen mallin rahoittamaan Evankeliumia. Seventh-day Adventist Believe, p.271. 

”Muistakaamme, että kun kirkko päättää, että kymmenysten maksamisen pitäisi olla vaatimus tiettyä toimipaikkaa varten, kirkko ei ole käsittelemässä tuleeko henkilö pelastumaan vai ei. On ehdottoman varmaa, että nuo, jotka riistävät Jumalalta kymmenyksissä ja uhreissa tulevat olemaan kadotettuja.”  Onko Kymmenysten maksaminen Vaatimus Kaikille Kirkon Virkailijoille? SDA Pastori Bob Forsin kirje, Marraskuu 1994 

Miten Kymmenykset Tulivat Seitsemännen päivän Adventtikirkkoon 

Ennen kymmenyksiä Kirkko käytti sen pappiensa palkkoihin menetelmää, jota kutsuttiin Systemaattisen Hyvän teon Ohjelmaksi. Sen maksuosuus nousi yhteen prosenttiin kunkin henkilön kokonaistuloista.  

James White Ei hyväksynyt kymmenen prosentin suunnitelmaa, ” Me emme suostuttele omaksumaan Israelilaista kymmenysmenetelmää uskovien koko velvollisuutena kolmannessa (enkelin) sanomassa… Tämä menetelmä oli tarpeellinen Jumalan suunnittelemassa  Leeviläisessä pappeudessa; mutta päättävä sanoma esittää paljon suuremman kutsun jostakin samanlaisesta.” R&H, April 9, 1861,p. 164. 

Dudley M. Canright: kirjoitelmasarjassaan vuodelta 1876, painottaa Malakia 3:8-11 ” Raamatullisena suunnitelmana ylläpitää virkapappeutta.” Hän kehotti Adventisteja ottamaan käyttöön tämän suunnitelman kirkastamaan Jumalaa…” R&H, February 17, 1876,p. 50,51, see also Spectrum 1986, Adventist Tithepaying—The Untold Story, p. 139.

Huomaa: Se oli Canright, joka antoi SDA Kirkolle Leeviläisen kymmenysjärjestelmän vuonna 1876. EGW pani hänen näkyjä näkevän hyväksymisleimansa sille, ja James White teki täyskäännöksen itsessään noudattaakseen vaimonsa näkemystä ja mennäkseen epäraamatullisuuteen. Siitä lähtien EGW:llä ei ollut mitään estettä keksiä hänen omia kymmenyslakejaan. Hän sääti lakeja koskien; miten kymmenykset on määrä käyttää ja ei käyttää, ja hylkäystuomiolait noille, jotka eivät alistuneet hänen lakeihin. Kuten taivaallisen aarteen menettämisen, jos et seuraa Whiten lakeja. 

Miten Adventisti Laskee Kymmenykset? Entiseltä SDA Pastorilta. Tämä on hyvä!  

Lisä asia jonka kanssa SDA:lla on todellinen ongelma on brutto- vastaan netto palkka. Jos todella haluat saada SDA:n sotajalalle kysy heiltä pitäisikö kymmenykset maksaa brutto- vai nettotuloista. Tähän kysymykseen ei ole mitään virallista vastausta, mikäli minä tiedän. Maallikko sanoo ”netto” – pastori sanoo ”brutto”. Mutta, ja tämä on osuva osa, kysy maallikolta luuleeko hän, että hänen pastorinsa maksaa kymmenykset bruttopalkastaan. Totuus on, ei käy Hosay! Yhdeksän kymmentä yhdeksän piste yhdeksän kymmentä yhdeksän prosenttia SDA pastoreista maksaa kymmenykset heidän nettopalkastaan – he ovat huolellisia vähentämään heidän kotitoimistokulunsa, heidän autonsa kilometrikorvauksen, pappila vähennyksen, ja jokaisen muun ” vähennyksen ” jonka he voivat keksiä pitääkseen kymmenyssumman pienenä. Nyt jos SDA pastori on liian hyvä löytämään ” vähennyksiä ”, Conference rahastonhoitaja tulee juttelemaan hänen kanssaan ja ehdottaa, että hän maksaisi hiukan enemmän kymmenyksiä pitääkseen jokaisen onnellisena – ja jos hän ei maksa, no, se on sitten sayonara!  

Vielä toinen asia. Jos kirkko on 503 C, ei voittoa tuottava laitos, (SDA Kirkko kelpuutetaan tähän luokkaan) silloin US HALLITUS sanoo. että on LAITONTA kirkon pappisvallan vaatia jäseniään maksamaan ” velkana olevia.”  Pakollinen kymmenysten maksaminen on määräys-maksu veloista. Tosiasiassa, useat SDA pastorit, jotka tunsin, merkitsivät kymmenyksensä ” yhdistys saatavina ”- listalle C IRS lomakkeissa ja siten välttyivät maksamasta veroa rahasta jonka he maksoivat Conferencelle kymmenyksinä. Tietysti Conference ei pidä tästä, mutta totuus on: kymmenyksien maksaminen on aivan kuten heidän pakollinen usko EGW:n !  Entiseltä SDA Pastorilta. 

SDA Pastorit saavat lisättyjä luontaisetuja, joita kymmenysten maksajat kirkon penkissä eivät saa. Suuret alennukset heidän lastensa koulutukseen, sairausvakuutuksen perheelleen, hyvän eläkepaketin, kaikki kulungit maksettu-matkoja pastorien koulutukseen eksoottisissa paikoissa, jne. Jäsenmäärältään suurissa kirkoissa jotkut saattavat saada enemmän lisäetuja. Sellaisia kuin, vapaa asunto tai avustusta heidän asumiseen, kirkon ajoneuvojen käyttöoikeus; ehkäpä opettaa jotain luokkaa paikallisessa kirkkokoulussa, josta saa ylimääräistä tuloa. Ja Pastorin vaimo saattaa myös saada Kirkon Sihteerin työn ylimääräisine tuloineen.  

Harkitse tätä kun lasket kymmenyksiäsi.  

Adventtikirkko haluaa saada niin paljon sinun rahoistasi kuin he voivat. R&H:n Toimituskunta julkaisi kirjasen otsikoituna, VIESTI SINULLE JOKA OLET UUSI USKOSSA. Luku ” Miten laskea sinun tulosi” p.11, W. H. Williams.  

Herra Williams kertoo kuinka palkatun työntekijän pitäisi laskea kymmenyksensä. ” Milloin tahansa hän vastaanottaa palkkansa, olkoon se viikoittain tai kuukausittain hänen pitäisi panna syrjään yksi kymmenesosa Herran maksuna. Kaikki henkilökohtaiset kulut, sellaiset kuin, vuokra, ruoka, tulovero, ja kaikki uhrilahjat koti ja ulkomaan työtä varten, maksetaan jäljellä olevasta yhdeksän kymmenesosasta.” Sitten herra Williams huomauttaa, että akateemisen ammatin omaavien sallitaan vähentää heidän brutosta, toimistovuokra, työntekijän palkka, matkustus – ja satunnaiskulut, ja liiketoiminnan autokulut. 

Työläisille pitäisi myöntää samat oikeudet (paavillinen lupajärjestelmä) vähentää työmatkakulut. Heidän pitäisi voida vähentää, automaksut, autovakuutus, polttoaine ja öljy, auton korjaus, ja jos kimppakyyti ja yhteinen kuljetusmaksu, niin se myös pitäisi vähentää bruttotulosta ennen kymmenyksiä.  Heidän pitäisi vähentää myös työvaatteet ja kengät bruttopalkasta, riippumatta siitä ovatko työssä toimistossa, tehtaassa, jne.   

Koska ei ole Raamatullista esimerkkiä Kristittyjen kymmenyksien maksamisesta, sinä olet sallinut kirkkosi päättää miten sinun rahasi on määrä kuluttaa. Jumala ei antanut Adventistista kymmenys ohjelmaa. Jumala sanoo tuotavan eläimiä, viljaa, ja hedelmiä kymmenyksiksi noille jotka elävät Vanhan Liiton Lakien alla. Kristityille ei ole esimerkkiä kymmenysten suorittamisesta.  

Varastaminen Perheeltäsi Jumalan Nimessä  

Adventistijohtajat ovat tekemässä sinun elintasosi alhaiseksi jos maksat kymmenyksiä. Monet heistä elävät paremmin heidän kauniissa omissa taloissaan kuin sinä elät. Jotkut omistavat veneitä ja useita autoja. Heillä on varaa lomailla perheensä kanssa. Useimmilla on varaa lähettää lapsensa Adventistien Oppilaitoksiin ja Yliopistoihin. He myös tulevat saamaan hyvän eläkkeen sinun kymmenyksistäsi. Niin, te tavalliset ihmiset pienillä tuloilla ja sosiaaliturvalla, miettikää sitä miten tulette toimeen niin että voitte tarjota ylellisyyksiä näille huiputtajille. He ovat keinottelemassa itselleen sinulta ja riistämässä perheeltäsi Jumalan nimessä.  

Tiedätkö muuten miten sinun kymmenyksiäsi käytetään? Niillä maksetaan oikeusjuttuja, joko suoraan tai Vakuutusmaksuina, niin että Pääkonferenssi  voi nostaa kanteita sinun veli- tai sisarjäseniä vastaan. SPA Kirkko on kuluttanut miljoonia sinun dollareistasi jotta David Dennisin oikeusjuttua ei kuultaisi oikeussalissa. Sinun kymmenysdollareitasi on kulutettu miljoonittain tavaramerkki-oikeusjutuissa, samoin kuin puolustettaessa korruptuneita virkailijoita.  

Niinä 37 vuotena, jona maksoin kymmenyksiä Adventtikirkolle, olen nähnyt  monien perheiden lapsineen vetäytyvän pois SPA Kirkosta, koska heillä oli pieni palkka ja he eivät voineet maksaa laskujaan ja myös kymmenyksiä. He uskoivat riistävänsä Jumalalta ja luulivat etteivät pääsisi taivaaseen. Eivätkä heistä jotkut ainoastaan jättäneet kirkkoa, he myös jättivät Kristuksen. Rosvoilla, jotka ovat vääristelleet Pyhiä Kirjoituksia, tulee olemaan koko joukko asioita omallatunnollaan, koska he johtivat harhaan lauman, jonka Jumala uskoi heidän huomaansa.

 

                             Johtopäätös

 

1.  Aabraham ja Jaakob eivät maksaneet kymmenyksiä sen vuoksi, että olisi ollut olemassa kymmenyslaki, eivätkä he maksaneet rahalla,  hopealla tai kullalla.  

2.      Raamatussa ei ole mainintaa, että Leeviläinen kymmenyslaki kuuluu Uuteen Liittoon.

3.      Raamattu ei mainitse ketään Kristillisen Kirkon jäsenistä, joka maksoi kymmenyksiä Evankeliumin Saarnaajille ja Kirkon johtajille. Adventistit eivät seuraa Jumalan antamaa Kymmenyslakia kun he antavat määräys-(”vapaa”)ehtoiset  kymmenykset, maksaakseen Pastoreiden ja Pääkonferenssin virkailijoiden palkat, Leeviläis-pappien sijasta. 

4.      Jumala ei ole valtuuttanut Kristittyjä pappeja keräämään pakollisia kymmenyksiä heidän palkkojaan varten. Näin tehden he rikkovat kymmenyskäskyä ja tekevät syntiä Jumalaa vastaan. Ja he myös kieltävät sen, että Kristus lopetti Vanhan Liiton Lait ristillä.

5.      Kristityt, jotka eivät maksa kymmenyksiä eivät ryöstä Jumalalta. Jumalalta ei ole käskyä kristittyjen maksaa kymmenyksiä. Missä lakia ei ole, siellä ei ole syntiä.

6.      Kristityt, jotka eivät maksa kymmenyksiä, eivät ole tuomittuja Helvettiin. Kristityt ovat lunastettu Kristuksen verellä, ei hopealla ja kullalla. 1.Piet.1:18,19.

7.      Jumala kieltää jokaisen antamasta rahaa pakollisten kymmenyksien maksamiseen. Vain eläimiä, hedelmiä, viljaa, jne.

8.      Kristittyjen on määrä tukea Kirkon Pastoria vapaaehtoisin uhrein. Heille pitäisi antaa auliisti, antajan mahdollisuuksien mukaan, ja ei vastahakoisesti tai pakosta. Jumala rakastaa iloista antajaa. Annettaessa pakolliset kymmenykset lain perusteella, merkitsee painostukseen alistumista.

Aiheisiin