Adventtikirkon mainostaulu Imatrankoskella

 

ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

   
   

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä  voita." Matt.16:18, VKR eli v.1938 käännös.  (Nykyisessä kirkkoraamatussa eli v.1992 käännöksessä on; ... "minä rakennan kirkkoni" ...)

   
         
   

Aiheisiin

   
         
   

Mikä on Kirkko?

Kirjoittanut Robert K. Sanders; http://www.truthorfables.com/what_is_the_church.htm  ,

vapaasti kääntänyt ja osa painotuksista; Kalervo.

   
           
 

Kirkosta: Raamattu ei opeta meitä etsimään oikeassa olevaa kirkkoa, tai jäännösseurakuntaa.
Raamattu ei nimitä mitään kirkkoa tai kirkkokuntaa ”jäännösseurakunnaksi” tai ”oikeaksi kirkoksi”.
Yrittäessään saada kristittyjä ja ei-kristittyjä kirkkonsa helmaan, jotkut kirkkokunnat opettavat, että he ovat Jumalan oikea kirkko tai seurakunta.
He haluavat saada sinut vakuuttuneeksi siitä, että sinun pitäisi liittyä vain sellaisen kirkon jäseneksi joka on ”opillisesti oikeassa oleva kirkko”.
Kirkon jäsenyys ei meitä pelasta; olemme pelastettuja vain kuulumalla Kristukselle.
Kirkko ei ole pelastaja tai välittäjä Jumalan ja kirkon jäsenten välillä.

Kaikki kirkot ovat ihmisten perustamia.
Seitsemännen päivän Adventisti- kirkon perustivat  James ja Ellen White ja Bates,
Jehovan Todistajat- kirkon;  Charles Taze Russel.
Myöhempien Aikojen Pyhien- kirkon;  Joseph Smith
Luterilaisen- kirkon;  Martin Luther
Metodistikirkon;  John ja Charles Wesley
Kristillinen Tiede- kirkon;  Mary Baker Eddy jne.
 
                                                                               

Raamattu kuvailee Kristillisen Seurakunnan molempina, näkyväisenä ja näkymättömänä.
Näkyvät kirkot”
ovat kirkkokuntia ja itsenäisiä kirkkoja, joihin kokoonnutaan julkisesti niin että me voimme sen nähdä.
Niiden jäsenet tunnetaan ja heidän nimensä ovat sen kirkon kirjoissa.
”Näkymättömän seurakunnan”
jäsenet ovat sellaisia joiden nimet ovat taivaan kirjoissa, emmekä me voi nähdä keitä he ovat.
Eivät kaikki näkyvien kirkkojen jäsenrekisterissä olevien nimet ole taivaan näkymättömän seurakunnan kirjoissa.
Teurastetun Karitsan elämän kirjassa ovat kaikkien Jumalan pyhien nimet, alkaen Aadamista aina ajan loppuun saakka.  

Näkyvä Kirkko:
Jos sinä kysyisit minkä tahansa kirkkokunnan jäseneltä ”mikä on kirkko”, he kertoisivat sinulle että ”kirkko(kunta)/(seurakunta)” on 
Luterilaiset, Baptistit, Metodistit, Katoliset, Ortodoksit, Presbyteerit, Helluntailaiset, Kristilliseen tieteeseen kuuluvat,
Myöhempien aikojen pyhien kirkkoon kuuluvat, Seitsemännen päivän Adventistit ja niin edelleen.
Jos epäilet tämän lausunnon paikkansapitävyyttä niin katso vaikka Etelä-Karjalan puhelinluettelon Imatran hakemistoa ja löydät sieltä nimet: Imatran seurakunta, Ruokolahden seurakunta, Ortodoksinen seurakunta, Imatran Vapaaseurakunta, Helluntaiseurakunta ja Adventtikirkko. (Kääntäjän sovellus amerikkalaisesta puhelinluettelosta.)

Kuinka Raamattu määrittelee ”Seurakunnan”?
Strong's Greek, 1577, määritelmä;
"ekklesia, ek-klay-see'-ah; from a comp. of G1537 and a der. of G2564;  ulos kutsutut, se on (konkr.) yleinen kokous,
erikoisesti uskonnollinen kokoontuminen (Juutalaisten synagoga, tai Kristillisen yhteisön jäsenet maan päällä tai pyhät taivaassa tai molemmissa): --kokous, seurakunta.”

Siis Kristillinen Seurakunta on ihmisryhmä, joka kokoontuu uskovien kokoukseen.
Raamattu ei milloinkaan määrittele Kristillistä Seurakuntaa kirkkokunnaksi tai kirkoksi.

”Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle (Pietarin tunnustukselle: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika", jae 16,17, kääntäjän huomautus.)
minä rakennan seurakuntani
, ja tuonelan portit eivät sitä voita.”
Matt.16:18, VKR.
(Nykyinen Kirkkoraamattu (KR) kääntää: …"rakennan kirkkoni"…,
yrittäen näin saada lukijan uskomaan kirkon/kirkkokunnan Jeesuksen perustamaksi seurakunnaksi.) 

Mitä ovat Raamatun Seurakunnat ja niiden nimitykset? 
Uudessa Testamentissa on 108 mainintaa seurakunnasta tai seurakunnista mutta siellä ei ole yhtäkään viittausta kirkkokuntiin.
Tässä on näytelista: (VKR, eli 1938 käännöksen mukaan) 

”minä rakennan seurakuntani”. Matt.16:18.
(KR, eli v. 1992 käännös "aivopesee" kääntämällä: ”minä rakennan kirkkoni”. Kääntäjän huomautus.)
seurakunta Jerusalemissa, Apt.8:1
seurakunta Antiokiassa, Apt.13:1
seurakunta Kenkreassa, Room.16:1
”seurakunta, joka kokoontuu heidän kodissaan”, Room.16:5
Jumalan seurakunta Korintossa, 1Kor.1:2
Galatian seurakunnat, 1Kor.16:1
Makedonian seurakunnat, 2Kor.8:1
”hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta”, Kol.1:24
(KR:n eli v.1992 kääntäjät lisäävät Raamattuun oman tulkintansa otsikoimalla 24 jakeen yläpuolelle: ”Apostoli palvelee kirkkoa”. Kääntäjän huomautus)
”hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle”, Kol.4:15.
”ja sinun kodissasi kokoontuvalle seurakunnalle”, Filem.1:2
”ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle”, Ilm.1:11.                              

 Raamatun mainitsemia seurakuntia kaupungeissa kutsuttiin ”seurakunnaksi”,
joka kokoontui yhdessä paikassa kaupungissa tai useissa paikoissa, tuossa samassa kaupungissa.
Yksittäinen paikallinen seurakunta ei ollut ”Kirkko”, tai osa Yhteistä Kirkkoa.
Se oli ”seurakunta”, osa Yhteistä Seurakuntaa.
Yhteenlasketut seurakunnat maailmassa olivat ”Maailmanlaajuinen Seurakunta”.
Pidä mielessä se, että kun sana ”seurakunta”  (ekklesia = ”ulos kutsutut”) mainitaan Raamatussa, niin
se tarkoittaa Kristittyjen eli uskovien ryhmää kokoontuneena yhteen.
Seurakunta saattaa olla niin pieni kuin vain kaksi tai kolme jäsentä.
”Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.” Matt.18:20, VKR.

Kaikki Raamatun seurakunnat muodostivat yhtenäisen Seurakunnan.
Ei tarvittu Paavia johtamaan yhtenäistä seurakuntaa, ei Kardinaaleja, ei Piispoja tai Pappeja syntiesi tunnustamiseen. 

Kaikkien  Apostolisten paikallisseurakuntien yhteinen johtaja oli Jeesus Kristus. 
Ajan kuluessa Apostolinen Kristillinen Seurakunta hajosi kirkkokunniksi ja lahkoiksi,
joista jotkut väittivät olevansa tosi ”Maailmanlaajuinen Kirkko tai Seurakunta”,
kuten Roomalaiskatoliset, Kreikkalaiskatoliset ja Englannin Kirkko.  

Uudestisyntyneiden Uskovien Seurakunta on yksi seurakunta.
Kristityt, jotka hyväksyvät Jeesuksen Kristuksen Pelastajana ja seurakunnan Päänä,
sekä hänen Sanansa, Raamatun, heidän ainoana uskonsa ohjeena
kuuluvat maailmanlaajuiseen Yhteiseen Kristilliseen Seurakuntaan.
Sinun Raamatun sanan mukainen yhteytesi paikalliseen seurakuntaan saattaa erottaa sinut toisista kristityistä
kirkkojen uskontunnustusten, erilaisten oppien ja käsitysten vuoksi,
mutta siitä huolimatta sinä olet liittynyt yhteen maailmanlaajuiseen ”Yhteiseen Seurakuntaan”.
Tähän Kristuksen Ruumiiseen sinä olet liittynyt kasteen ja uskon kautta Hänen vuodatettuun vereensä, joka sovittaa meidän syntimme.

Maailmanlaajuinen Seurakunta:
Jumalan ”Yhteisessä Seurakunnassa” on vain yksi uskovien "ruumis": (kts.1Kor.12:12-27, käänt. huom.)
”On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi.
Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!
Yksi on Jumala, kaikkien Isä!
Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.
Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa."
Ef.4:4-7, KR 

Seurakunnan Pää:
”sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös
Kristus on seurakunnan pää
, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin
seurakunta on Kristukselle alamainen
, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.”
Ef.5:23,24, VKR.

”Maailmanlaajuisen Kristillisen Seurakunnan” Pää on Jeesus Kristus,
ei Paavi, ei Piispa, ei Presidentti, ei Kirkolliskokous, ei Adventistien Pääkonferenssi,
ei Profeetta,
tai mitä tahansa nimityksiä käytettäneenkin.
 

On merkille pantavaa, että jotkut kirkot/kirkkokunnat ja kirkkojen 'herätysliikkeet' edellyttävät jäsentensä jättävän
raamatullisten oppikysymysten ymmärtämisen
herätysliikkeen johtajien tulkinnan tai kirkkokunnan uskontunnustuksen varaan.
Tämä on vastoin Pyhää Henkeä, jonka työnä on johtaa kaikki uskovat kaikkeen totuuteen.
Kun kirkkojen johtajat menettelevät näin, niin he itse asiassa julistavat mitättömäksi Jumalan Hengen työn.
He tekevät syntiä Jumalaa vastaan, ja ne henkilöt jotka antavat periksi painostukselle luopua raamatullisista käsityksistään
syyllistyvät myös syntiin Jumalaa vastaan sekä häpäisevät Jumalan Seurakunnan.  

Seurakunnan vanhimmat palvelevat, eivät komentele:
”Näkyvään seurakuntaansa” Kristus asetti johtajat/vanhimmat, mutta ei komentelemaan tai pakottamaan tottelevaisuuteen.
Seurakunnan vanhimman tehtävä ei ole hallita vaan palvella.
Heidän on määrä opettaa ja valmentaa Kristuksen ruumista palveluksen työhön.

”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin
rakentamiseen,”
Ef. 4:11-12, VKR.

”Ja hän istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille:
"Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija".
Mark.9:35,VKR.

Jeesus, seurakunnan pää, antoi esimerkin johtajuudesta:
”niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."Matt.20:28, VKR. 

Seurakunnan yhtenäisyys:
Niin kauan kuin Sanan tulkinta, uskon tunnustukset ja oppien julistukset jakavat kristikuntaa,
silloin jotkut kirkot esimerkiksi pitävät pyhänä Seitsemännen päivän Sapatin,
kun taas toiset käyvät kirkossa Sunnuntaina, viikon ensimmäisenä päivänä.

Kuinka voisikaan olla Kristittyjen yhtenäisyyttä kun meillä on niin paljon monenlaisia oppijärjestelmiä,
joita kukin kirkko ja kirkkokunta pitää voimassa?
Mahdollisuus saavuttaa yhteenkuuluvuuden tunne näyttää ylipääsemättömältä. 

Tämän päivän kirkot ja kirkkokunnat eivät ikinä tule saavuttamaan sellaista ykseyttä kuin oli ensimmäisen vuosisadan Kristillisissä  seurakunnissa. 

Voiko erilaisuudessa olla yhteenkuuluvuutta?
Kyllä!
Kristittyjen yhteyttä ei perusteta Raamatun opinkappaleille,
vaan rakkaudelle toisiamme kohtaan.
 

”Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus." Joh.13:35, VKR. 

”Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija.
Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.”
1Joh.4:20, VKR. 

Kaikilla Kristityillä on samat tarpeet; saada pelastava suhde Jeesukseen Kristukseen ja
Pyhä Henki oppaaksemme johtamaan meitä kaikkeen totuuteen, ja
meidät olemaan Kristittyinä  todistajina jakamassa Evankeliumia niille, jotka eivät tunne Jeesusta. 

Seurakunnan Päänä Jeesus yhdistää kaikki Kristityt:
”Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, sen
Kristusta koskevan
suunnitelman,
jonka hän oli nähnyt hyväksi tehdä ja joka oli määräajan tullessa toteutuva: hän
oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä.”
Ef.1:9,10, KR.

Saman maan kansalaiset:
Yksi seurakunnan tarkoituksista on yhdistää Kristityt Jumalan perhekunnan kansalaisina.
Jokainen kristitty, kirkkoihin liittymisestä välittämättä, on saman maan kansalainen ja Jumalan perheen jäsen.
Kirkko, joka väittää olevansa ainoa tosi seurakunta tai jäännösseurakunta,
on vastakkainen Jumalan tarkoitukselle toteuttaa tämä uskovien yhteys.

Tosiasiassa, Raamatussa ei ole ilmausta; jäännösseurakunta.
Tämä on erään kirkkokunnan keksimä sana heidän tunnistamiseksi.

”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia,
vaan te olette pyhien kansalaisia
ja Jumalan perhettä,
apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja,
kulmakivenä itse Kristus Jeesus,”
Ef.2:19-20, VKR.

Ole hyvä ja ymmärrä, että Maailmanlaajuisen Kristittyjen Seurakunnan jäsenyys
ei ole seuraus kuulumisesta maallisiin kirkkoihin tai kirkkokuntiin.

Pääseminen kansalaiseksi Jumalan perhekuntaan on Jeesuksen Kristuksen omistaminen,  joka on Kristityn elämän Tärkein kulmakivi.
Sekin on mahdollista, että Yksittäiset henkilöt saattavat kuulua ajalliseen  ”näkyvään” seurakuntaan ja
siitä huolimatta eivät kuulu näkymättömään Taivaan Seurakuntaan.  

 Sovitetut kirkot:
”Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän,
tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta
,
hänen kauttaan
sovittaisi itsensä kanssa kaikki,
hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.”
Kol.1:19,20, VKR 

Näkyvien kirkkojen Kristityt voivat yhdistyä "jäseneksi" Seurakunnan Kristittyihin,
koska uskossa Jeesuksen ristin veren sovitukseen me kuulumme samaan Jumalan perheeseen.
Eräänä päivänä tulee olemaan vain yksi iankaikkinen perhekunta uudeksi luodussa maassa,
joten miksi emme jo nyt alkaisi toimimaan toisten Kristillisten kirkkojen ja kirkkokuntien kanssa,
ei-Kristittyjen pelastamiseksi ja apua tarvitsevien auttamiseksi?

(Kääntäjän huomautus: Jos kirjoittaja tarkoittaa läheistä yhteistoimintaa kirkkojen/kirkkokuntien kanssa niin probleemana on se,
että silloin ulkopuolinen voi saada väärän kuvan vaikuttimesta sekä luulee virheellisesti, että Kristitty (= uudestisyntynyt uskova)
käytännössä hyväksyy ihmisten perustamat kirkot/kirkkokunnat Jeesuksen perustamaksi Seurakunnaksi.)
 

Jumala rakentaa seurakuntaansa:
”jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.”
Ef.2:21,22, VKR.

Jos tarkastelemme Jumalan kuvailemaa näkyväistä seurakuntaa niin silloin huomaamme, että
seurakunta on ”pyhä temppeli”.
Jäsenet ovat liittyneet yhteen Herrassa.
Ja Jumala elää Henkensä kautta kussakin sen jäsenessä
tehden heidät pyhäksi temppeliksi.                                         

Järjestäytyneen Seurakunnan Jumalanpalvelus:   
Ensimmäinen seurakunta kokoontui yhteisönä; Herran Ehtoolliselle, rukoilemaan toistensa puolesta,
evankelioimaan, ystävinä jakamaan kokemuksia,
tekemään jotakin tai vain keskustelemaan, kuulemaan Jumalan Sanaa, kastamaan uusia käännynnäisiä, laulamaan, jne.
Mutta seurakunnalla ei ole valtaa pelastaa ketään. 

Kirkon kirjat:
Monet Kristityt ovat eronneet tai heidät on erotettu kirkosta,

koska he kieltäytyivät luopumasta raamatullisesta vakaumuksestaan, joka oli vastakkainen kirkon opetuksille.
Monissa tapauksissa, sen jälkeen kun heidän nimensä oli poistettu kirkon kirjoista,
heidän entisen kirkon jäsenet syyttivät heitä Saatanan seuraamisesta
sekä kutsuivat heitä kirkon vihollisiksi ja kadotukseen joutuviksi sieluiksi.

Heidän on vaikea ymmärtää ajatusta, että sinä voit erota heidän kirkosta tai kirkkokunnasta ja
silti olla Kristitty, joka on uskollinen Jumalalle.
He eivät tajua sitä, että vaikka sinun nimesi ei ole heidän kirkon kirjoissa, niin
sinä silti kuulut Jeesuksen seurakuntaan ja sinun nimesi on tallennettu taivaassa.
 

”vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja
kymmenien tuhansien enkelien
tykö,
taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja
seurakunnan
tykö, ja tuomarin tykö,
joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö,”
Hepr.12:22,23, VKR.

Heprealaiskirjeen kirjoittaja kertoo meille useita asioita Kristuksen seurakunnasta, jotka ovat totta meidän päivinä. 

·     Se on esikoisten seurakunta; ”Kristus, esikoinen monien veljien joukossa;” (Room.8:29 ; Kol.1:15, 18 ; Ilm.1:5 , VKR)

·     Tuhannet enkelit ovat juhlajoukossa yhdessä seurakunnan jäsenten kanssa.
Kreikankielinen teksti kertoo meille kokouksen tarkoituksen olevan ”yhteinen joukkokokous” Strongs, G. 58

·     On ilo tietää, että nimemme ovat kirjoitettuna taivaassa.
Kaikki tosi Kristityt, olkoon he sitten kirkkokuntien jäseniä tai eivät,
ovat jo tuomitut arvollisiksi saamaan nimensä kirjatuksi taivaan kirjoihin.
Jumala ratkaisee sen keiden nimet tallennetaan taivaan kirjoihin, ei maanpäällinen näkyvä kirkko. 

Seurakunta on Jeesuksen perhe:
”Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat seurakunnan välityksellä tuntemaan
Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan.
Tällainen oli Jumalan ikiaikainen suunnitelma, joka meidän Herramme Kristuksen Jeesuksen oli määrä toteuttaa.
Kristuksen omina ja häneen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa.
Siksi pyydän teitä olemaan lannistumatta, vaikka minä saan teidän tähtenne kärsiä vainoa.
Se koituu teidän kunniaksenne.
Tämän vuoksi minä polvistun Isän eteen, hänen,
 jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa.”
Ef.3:10-15, KR 

”hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa
kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti!
Amen.” Ef.3:21, VKR 

·     Jumalan tarkoitus on näkyvän ajallisen seurakunnan välityksellä tehdä tiettäväksi taivaan valtakunnan voimille Jumalan viisaus,
ikiaikaisen suunnitelman, Jeesuksen kautta. 
Kristityt, jotka todistavat elämällään Jumalan rakkaudesta, Jeesuksen Kristuksen Evankeliumista,
toteuttavat Jumalan ikiaikaista suunnitelmaa hänen seurakunnassaan.

·     Me voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa perheen jäsenenä ja polvistua Isän eteen ilman pelkoa.
Ja tämän seurakuntaperheen jäsenyyden perusteella Jumala kuulee ja vastaa jokaiseen rukoukseemme,
välittämättä kirkkokunnallisista yhteyksistämme, kansallisuudestamme, yhteiskunnallisesta asemastamme tai varallisuudestamme.

·     Jumalan perhe taivaassa ja maan päällä on yksi yhtenäinen perhe, joka ei ole jakautunut kirkkokuntaisin muurein ja oppijärjestelmin.
Vain näkyvät kirkot ja kirkkokunnat ovat niitä, jotka yrittävät jakaa ja erotella Kristuksen Ruumista.
 

Hajallaan olevan Seurakunnan Kotiinpaluu
Jumalan perhe on hajallaan maapallolla.
Monet perheen jäsenet ovat haudoissa nukkumassa, odottamassa ylösnousemusta ja
toiset ovat muukalaisia ja pyhiinvaeltajia odottamassa suurta kotiinpaluuta.
He ovat monista kirkoista ja kirkkokunnista, ei ainoastaan siitä yhdestä kirkosta, joka väittää olevansa ainoa oikeassa oleva kirkko tai seurakunta.
Monet, jotka eivät koskaan ole olleet minkään kirkon tai kirkkokunnan jäsen, tulevat pelastumaan koska uskoivat Jumalaan totisesti. 

”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä,
ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta".
 
Ilm.7:9-10 VKR.

 Tästä samasta aiheesta löytyvät kirjoitukset  myös osoitteista:


http://koti.phnet.fi/petripaavola/Seurakunta vai kirkko

http://koti.phnet.fi/petripaavola/Kirkko%20on%20ihmisinstituutio

http://koti.japo.fi/~opoysti/kirkko.htm


KATSO MYÖS:
KUN EROAT ADVENTTIKIRKOSTA.

                           Aiheisiin