ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

   
   

"Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan,"  1Piet.2:9

 
             
     

Aiheisiin

     
               
 

OIVALLUKSIA

Alla oleva kirjoitus on osa Sodankylässä asuvan Leo Salmelan oivalluksia:  http://www.aretalogia.com/  Painotukset minun

.......Edellä olemme tarkastelleet aatteellisten ja uskonnollisten suggestioiden toimintaa ihmisiä hallitsevana ja karsinoivina tekijöinä sekä suggestiivisten symboleiden merkitystä näiden suggestiovaikutusten synnyttäjänä ja ylläpitävänä voimana. Voidaan sanoa, että jokainen aate, ideologia tai uskonto on jonkun ihmisen mielikuvien luomaa tuotetta. Eli, Jarl Fahlerin sanoja lainatakseni, "jonkun aatteellisen tai uskonnollisen johtajan pidentynyt varjo", jota suggestion keinoin pidetään hengissä ja ihmisiä näihin aatteisiin ja uskontoihin karsinoidaan. Taistelemaan toisia samankaltaisia aatteita tai uskontoja kannattavia ihmisiä vastaan. Sillä mitä muuta on Marxilaisuus, Buddhalaisuus, Muhammedilaisuus, Laesdatiolaisuus, Helluntailaisuus, Advendismi, jne. kuin joidenkin ihmisten kuvitelmia ainoasta oikeasta uskosta tai filosofiasta, joka vain voi johtaa ihmiskunnan pysyvän onnen ja autuuden tilaan? Mitä muuta kuin joidenkin ja aikoja sitten kuolleiden ihmisten kuvitelmia ja usein utopistisia toiveajatteluja, joita "menneisyyden haamuina" suggestion keinoin hengissä pidetään? Järkyttävää tässä on se, kuinka sokeasti ihmiset näiden ihmismielessä syntyneiden kuvitelmien autuaaksitekevään mahtiin uskovat ja näihin kuvitelmiinsa, jopa asevoimin, yrittävät toisia ihmisiä käännyttää. Mitä ovat olleet Marx. Lenin, Hitler, Buddha, Luther, Laestadius, Ellen G. White jne. muuta kuin kuolevaisia ja erehtyväisiä ihmisiä ja erilaisuudestaan huolimatta oman aikansa lapsia ja oman kulttuurinsa luomia luomuksia omine ajatuksineen, pelkoineen ja ennakkoluuloineen.

Nyt kun olemme päässeet ymmärtämään näitä aatteellisten ja uskonnollisten suggestioiden toimintoja, me osaamme suhtautua oikealla tavalla niihin ihmisiin, jotka näiden aatteellisten tai uskonnollisten suggestioiden kahleissa ovat. Useimmat aikamme uskonnot, myös meillä Suomessa, uskovat edustavansa ainoaa oikeaa totuutta ja todellista vapautta ja rauhaa. Kuitenkin nyt ymmärrämme, että sieltä, missä uskonnolliset suggestiot hallitsevat ihmisiä ahtaissa karsinoissa, sieltä on turhaa lähteä todellista totuutta ja vapautta etsimään. Vain totuus voi vapauttaa ihmisen ja johtaa hänet todelliseen sisäiseen rauhaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että vapaaksi tullakseen ihmisen on pystyttävä vapautumaan aatteiden ja uskontojen kahlitsevista suggestioista ja opittava tarkastelemaan "avoimin silmin" asioiden syvintä olemusta, absoluuttista totuutta, joka kestää kaikki arvostelut ja kritisoinnit ilman, että tätä totuutta tarvitsee lähteä asevoimin puolustamaan ja ihmisiä aatteen, "ainoan oikean uskon", kirkon jne. puolesta tuhoamaan ja tappamaan.

"Totuus ei ole haavoitettavissa", olen usein sanonut. Silloin kun meidän itsetuntomme rakentuu syvimmän totuuden pohjalle, voimme antaa anteeksi niille, jotka meitä vastaan taistelevat ja lähteä rakentamaan todellista ja kestävää rauhaa niin ihmisten kuin kansakuntienkin kesken ymmärtämyksen, anteeksiannon ja rakkauden pohjalta. Eikä pelon, vihan ja katkeruuden, niin kuin meidän aikanamme yleensä tapahtuu.

Silloin kun toimimme lähimmäistemme keskuudessa sielunhoitotyössä tai muissa terapiasuhteissa, meidän tehtävämme ei ole tarjota heille omia aatteitamme tai uskontojamme tai suggestion keinoin pyrkiä manipuloimaan heistä jotain muuta kuin mitä he todellisuudessa ovat. Jokainen ihminen on yksilönä ainutlaatuinen ja oma persoonansa ja tällaisena hänen on kasvettava ja henkisesti kypsyttävä omaan henkiseen vapauteen. Tultava juuri sellaiseksi kuin hänestä on tarkoitettu. Aidoksi ihmiseksi toteuttamaan omaa henkistä luovuuttaan, pyrkimättä jäljittelemään joitakin aatteiden tai uskontojen ihanteita tai idoleiden suggeroimia esikuvia. Tämän vuoksi me emme tarvitse myöskään suggestiivisia symboleita toiminnassamme. (Ellei tietty terapiamuoto niitä vaadi). Sana on meidän työkalumme ja tämän sanan, suggestiivisena sanana, on johdettava ihminen sisäiseen vapauteen ja rauhaan sekä paranemiseen niistä sairauksista, joita itsekullakin on. Kaikki muu kuuluu ihmisen oman tahdon ja henkilökohtaisen identiteettivapauden piiriin, ilmaa että meillä on oikeutta tähän henkilökohtaiseen vapauteen mitenkään puuttua.

Aiheisiin