ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

   
   

"Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös
armon valinnan mukaan." Room. 11:5 VKR

   
   

Aiheisiin 

   
  Tämän tutkielman on kirjoittanut pastori Sydney Cleveland.
Kääntänyt Kalervo.

Onko Seitsemännen päivän Adventtikirkko "jäännösseurakunta"?

Seitsemännen päivän adventistit uskovat heidän kirkkonsa olevan "jäännösseurakunta" ja he sen jäännöskansaa. Tämä mielikuva on hyvin voimakas kahle sitomaan jäsenet kirkkoon, koska he uskovat olevansa kadotettuja jos he jättävät jäännösseurakunnan. Koko mielikuva jäännösseurakunnassa pysymisen tärkeydestä perustuu Ellen Whiten lausunnolle: "Kaikki, jotka haluavat vetäytyä pois Jumalan jäännöskansasta (SPA:sta), seuraamaan omia turmeltuneita sydämiään, tulevat vapaaehtoisesti antamaan itsensä Saatanan käsiin, ja heille tulisi antaa tämä erivapaus." --- Testimonies, vol. 1, p. 439, kirjoitettu vuonna 1864.

Oliko Ellen White oikeassa noiden suhteen, jotka jättävät "jäännös"- kansan /-seurakunnan? Ei. Kirkkokunnat, jotka eivät selvästi ymmärrä evankeliumia ovat olevinaan välittäjiä Jeesuksen ja kirkkoonsa kuuluvien välillä. Niillä on taipumus väittää omistavansa ainutlaatuinen rooli, joka antaa niille identiteetin ja mahdollistaa pitämään voimassa kirkon säädökset. Tarkastelepa, kuinka seuraavat kirkot julistavat identiteettinsä ja siten omat roolinsa jäsentensä elämässä:

 • Roomalaiskatoliset : "Yksi ainoa oikea kirkko"
   
 • Eteläiset Baptistit : "Kristuksen morsian"
   
 • Mormonit : "Jeesuksen Kristuksen kirkko"
   
 • Seitsemännen päivän Adventistit : "Jäännösseurakunta"
   
 • Maailman laajuinen (Armstrong) : "Jumalan kirkko"
   
 • Jehovan todistajat : "Ainoa oikea uskonto", jne.


Nämä kirkot ovat olleet välittäjän asemassa siinä mielessä, että kirkko-rakenne on Jeesuksen Kristuksen ja heidän kirkkoonsa kuuluvien jäsentensä välissä. Ne ovat olleet muut pois sulkevia siinä mielessä, että pelastus ja Jumalan erityiset siunaukset ovat yleensä varattu ainoastaan niiden omille jäsenille. Jäsenyyttä heidän kirkoissaan on pidetty samana kuin jäsenyyttä Jumalan Valtakunnassa. 

Kirkkojen väite ainutlaatuisesta identtisyydestään vaatii usein osoittamaan kunnioitusta heidän erityiselle profeetalleen, apostolilleen, tai hengelliselle johtajalleen, jolle käytännöllisesti on annettu lopullinen määräysvalta hengellisissä asioissa. Nämä yksilöt eivät tavallisesti epäröi väittää, että he saavat sanomia paitsi Raamatusta, myös suoraan Jumalalta, ja yleensä väittävät puhuvansa Jumalan puolesta -- sijaispuhujina. Tämä antaa heille valtuuden voimallisesti pakottaa heidän oman tahtonsa kirkon jäsenille.  

Tosiasioiden tutkimus osoittaa, että Seitsemännen päivän Adventistien väite olla "jäännösseurakunta" ei ole yhtään sen enempää raamatullinen kuin toistenkaan kirkkojen samantapaiset väitteet. Adventismissa tämä väite on kuitenkin mielenkiintoinen, koska se edellyttää Raamatun ulkopuolisia olettamuksia tulkitsemaan adventistien avain sanonnan :  "profetian henki". Tämä sanonta on pohjana heidän väitteelleen olla "jäännösseurakunta". Seitsemännen päivän adventistit  tukevat väitettään seuraavilla kahdella tekstillä: 

"Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä (KJV, "jäännös") vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus." ---- Ilmestyskirja 12:17, (VKR)

Seitsemännen päivän adventistien mukaan tämä teksti sisältää kaksi jäännösseurakunnan tunnistavaa "merkkiä": (1) se tottelee kaikkia Jumalan käskyjä; ja (2) pitää lujasti kiinni Jeesuksen todistuksesta. Adventistit uskovat virheellisesti että ainoastaan he tottelevat kaikkia Jumalan kymmentä käskyä, olettamalla että kaikki muut käyvät kirkossa sunnuntaisin. (He eivät välitä siitä tosiasiasta että yli 300 sapattia pitävää järjestöä on tällä hetkellä olemassa Pohjois-Amerikassa, kuulumatta mihinkään kirkkokuntaan). Seitsemännen päivän adventistit ohjaavat sinut tulkitsemaan toista sanontaa, "Jeesuksen todistus" (se on "profetian henki) Ilmestyskirjan 19:10 :

"Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki." ---- Ilmestyskirja 19:10, (VKR).

Tässä kohtaa seitsemännen päivän adventistit sulkevat Raamattunsa ja toteavat: "Ellen White on 'profetian henki', hän kirjoitti 'Todistuksia seurakunnalle' ( suomeksi käännetty valikoivasti kolme kirjaa nimellä: "Todistusaarteita").   Koska me pidämme kaikki kymmenen käskyä ja meillä on Ellen White profeettanamme, niin me seitsemännen päivän adventistit olemme jäännösseurakunta!"

Kuitenkin, kuten varmaan huomasit, ei sanaa "jäännösseurakunta", eikä nimeä "Ellen White" ole mainittu missään noissa raamatunlauseissa. Seitsemännen päivän adventistit lisäsivät nuo sanat tukeakseen heidän Raamatun ulkopuolisia olettamuksiaan ---  se on logiikkaa, jolla ei ole raamatullista perustaa ja jota voisi aivan yhtä hyvin olla sovellettu Daavidin Oksa kulttiuskonnon johtajaan, David Koreshiin.

Mutta sen sijan että käytettäisiin Raamatun ulkopuolista, keinotekoisesti sovellettua "profetian henki" - nimitystä Ellen Whitesta mitäpä jos seitsemännen päivän adventismin perustajat olisivat jatkaneet Raamatussa?  Mitä he olisivat löytäneet, kysyttäessä miten Raamattu itse käyttää ilmausta "profetian henki"? Kenet Jumalan sana osoittaa olevan yksi ja ainoa oikea "Profetian Henki"?

Profetian Henki

Ensimmäisessä  Korinttolaiskirjeessä 12:7-12 Raamattu sanoo Pyhän Hengen olevan se joka antaa lahjoja Jumalan seurakuntaan. Yksi noista hengellisistä lahjoista on profetian lahja (12:10). Sen vuoksi on johdonmukaista päätellä, että sanonta "Profetian Henki" sopii Pyhään Henkeen, ainoana ja samana, joka antaa profetian hengellisen lahjan. Tämä on vielä selvempää, jos analysoidaan eli eritellään Raamatun Pyhälle Hengelle antamat monenlaiset nimet. Yhtäkään näistä nimistä ei voida soveltaa kehenkään ihmisolentoon syyllistymättä jumalanpilkkaan:

Nimet, jotka Raamattu antaa Pyhälle Hengelle

 • Viisauden Henki --- Jesaja 11:2
 • Ymmärryksen Henki --- Jesaja 11:2
 • Neuvon Henki --- Jesaja 11:2, (VKR)
 • Voiman Henki --- Jesaja 11:2
 • Tiedon Henki --- Jesaja 11:2, (VKR)
 • Herran pelon Henki --- Jesaja 11:2
 • Herran Henki --- Miika 3:8, (VKR)
 • Jumalan Henki --- Matteus 3:16
 • Isänne Henki --- Matteus 10:20
 • Totuuden Henki --- Johannes 14:17
 • Jeesuksen Henki --- Apostolien teot 16:7
 • Pyhyyden Henki --- Roomalaiskirje 1:4
 • Elämän Henki --- Roomalaiskirje 8:2, (VKR)
 • Kristuksen Henki --- Roomalaiskirje 8:9
 • Lapseuden Henki --- Roomalaiskirje 8:15, (VKR)
 • Elävän Jumalan Henki --- 2. Korinttolaiskirje 3:3
 • Poikansa Henki --- Galatalaiskirje 4:6
 • Viisauden Henki --- Efesolaiskirje 1:17
 • Ilmestyksen Henki --- Efesolaiskirje 1:17, (VKR)
 • Jeesuksen Kristuksen Henki --- Filippiläiskirje 1:19
 • Armon Henki --- Heprealaiskirje 10:29
 • Kirkkauden Henki --- 1. Pietarin kirje 4:14
 • Profetian Henki --- Ilmestyskirja 19:10, (VKR)

Jos käytetään vain Raamattua, ja annetaan  Raamatun selittää itse itsensä, on selvää että kun Ilmestyskirja 19:10 (VKR), sanoo: "Jeesuksen todistus on Profetian Henki", niin sillä tarkoitetaan Pyhää Henkeä. Jeesus sanoi Johanneksen 15:26, että eräs Pyhän Hengen tehtävä on "todistaa minusta". Siten on selvää, että Pyhä Henki on "Jeesuksen todistus", sen vuoksi, että hän todistaa Kristuksesta. Ja Pyhä Henki on myös "Profetian Henki" koska hän antaa aidon profetoimisen lahjan ja inspiroi oikeat profeetat antamaan yhdenmukaisesti täsmällisen esityksen Jumalan tahdosta.

Vaikka voidaan sanoa, että henkilö, joka on saanut oikean profetian henkilahjan, on Jumalan Hengen innoittama, niin on Jumalan pilkkaamista sanoa, että lahjan vastaanottaja on Profetian Henki. Vuosisadan ajan adventistit "kiroilivat" Paavia hänen Jumalalle kuuluvien arvonimien itselleen ottamisen tähden --- mutta he ovat omaksuneet samankaltaisen arvonimen nimittämällä Ellen Whiteä "Profetian Hengeksi!"

Kun luet Ilmestyskirjan 12:17 yksittäisenä tekstinä niin sinun on tärkeä kysyä: "Onko,  Jeesuksen Kristuksen armon perusteella,  minulle tehty mahdolliseksi, että Jumala näkee minut (1) tottelevaisena hänen käskyilleen ja (2) täysin omistavan Pyhän Hengen?" Jos vastauksesi on Kyllä, silloin sinä olet yksi noista, joita Raamattu kutsuu  "jäännökseksi" tai "jälkeläisiksi" (Ilmestyskirja 12:17), ja sinä olet Jumalan "palvelija" (Ilmestyskirja 19:10). Sallimalla ainoastaan  Raamatun selittää itse itsensä, sinulla on Jumalan sanan varmuus siitä, että Ellen White ei ole Profetian Henki ja hänellä ei ole mitään tekemistä sinun paikkasi kanssa oikeassa seurakunnassa: Kristuksen Ruumiissa!

Jäännösseurakunta

Mutta mitä Raamattu sanoo jäännösseurakunnasta?

Seitsemännen päivän adventistit ovat hämmästyneitä huomatessaan, että Raamattu ei koskaan puhu jäännösseurakunnasta maallisena organisaationa. Raamattu ei milloinkaan käytä sanontaa "jäännösseurakunta". Eikä Raamattu sano, että ihmisten täytyy liittyä johonkin erityiseen "jäännös" - kirkkoon tai "jäännös" - järjestöön pelastuakseen, tai toimiakseen Jumalan työssä, tai kuuluakseen Jumalan kansaan. Sen sijaan, sinä aikana kun Raamattu käyttää sanoja "jäännös", "jälkeläinen", ja "Jumalan" noin 826 kertaa, se puhuu ihmisistä, joista jotkut olivat toisinaan vastarinnassa Jumalaa kohtaan, Jumalan rankaisemia, muiden kansojen jäseniä kuin Israelin, ja/tai takaisin muuttaneita eloonjääneitä. Mutta se ei koskaan puhu mistään maallisesta kirkkokunnasta, seurakunnasta, tai organisaatiosta, joka olisi jäännösseurakunta.  Raamattu on selvä siinä, että Jumalan Valtakunta --- tai Kristuksen seurakunta, tai jopa Jumalan kansa --- ei ole juutalaisten kansakunta, ja eikä mikään muukaan erityinen ihmisryhmä, vaan kristikunta kokonaisuudessaan. Olemiseen osana Jumalan seurakuntaa, sinun nimesi ei tarvitse olla minkään maallisen kirkon kirjoissa.

Raamatun mukaan pelastus riippuu suhteestasi Jeesukseen Kristukseen. Jeesus ei ollut seitsemännen päivän adventisti, eikä kukaan muukaan Jumalan kansasta, aivan  luomisen ajasta lähtien aina vuoteen 1863 saakka, jolloin Seitsemännen päivän Adventtikirkko organisoitiin. Ylivoimainen enemmistö Jumalan kansasta tänään ei ole jäsenenä seitsemännen päivän adventtikirkossa!  Ottamalla Jeesus Kristus vastaan Vapahtajanasi ja elämällä kunkin päivän sinussa asuvan Pyhän Hengen voiman  avulla, pelastuksesi on varma nyt, jäsenyydelläsi kirkossa ei ole merkitystä!

" Niin, lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu." --- 1. Joh. 2:28.

" Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme". --- 1 Joh. 3:18, 19, (VKR).

" Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä." --- 1 Joh. 5:20

"Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan.
Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää."
--- 1 Joh. 5:11, 12.

Aiheisiin