ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

   
   

Oikeudessa ensiksi puhuva on oikeassa -
kunnes vastapuoli panee hänet koetteelle. Snl.18:17

   
   

Aiheisiin 
 
Palveliko Jeesus, ylösnoustuaan, n. 1800 vuotta taivaallisen pyhäkön ensimmäisessä osassa ja vasta vuonna 1844 meni kaikkeinpyhimpään ?

 
 

Tämä on ollut ja on edelleen eräs adventtikirkkoa maailmanlaajuisesti repivä oppikysymysriita adventtikirkon oppineiden keskuudessa jo heti sen dogmiksi julistamisen jälkeen. 
(Katso Raamatun vastaus aiheeseen: napsauta  Heprealaiskirje 9)

Heprealaiskirjeen tulkinta toisin, kuin hallitsevat adventtikirkon johtajat sen sanelevat, on
saanut aikaan sen , että satoja teologeja, pastoreita ja muita oppineita on eronnut tai erotettu kirkosta.

Näin entisenä adventtikirkon maallikkona ihmetytti se, että asia yritettiin salata ruohonjuuritasolta, nimittämällä toisinajattelijoita harhaoppisiksi ja sallimatta teologien perustella näkemyksiään seurakuntien edessä.

Vaikka me maallikot emme osaa raamatun alkukieliä, kreikkaa ja hepreaa, emmekä ole opiskelleet teologiaa yliopistoissa niin ei se mielestäni olisi ollut ylivoimainen este, selvitettäessä asiaa myös meille, vähemmän oppineille.
Pidettiinkö maallikkoja niin tyhmänä "lammaslaumana" , että ei sallittu heidän henkilökohtaisesti ratkaista mikä heidän mielestään on oikein tai väärin tässä asiassa ? 
Sananlasku 18:17 sanoo: "Oikeudessa ensiksi puhuva on oikeassa - kunnes vastapuoli panee hänet koetteelle." 

Ymmärtääkseni, koska mistään pelastusasiasta ei suoranaisesti ole kysymys, suurelta osin nimenomaan johtajien valta ja kirkon tunnustuskirjan teksti (27 0pinkohtaa, 420 sivua) johtaa adventisteja tuntemaan itsensä tässä "Laodikean seurakunnassa" niin itseriittoisiksi ja ökyrikkaiksi opillisesti ja hengellisesti, että jopa Jumalan sanan neuvot hylätään, perinnäissäännön takia.

Onneksi internet  ja lisääntyvä englannin kielen taito ruohonjuuritasolla, ovat jonkin verran auttaneet saamaan tietoa myös näistä ns. "harhaopettajista" ja heidän perusteluistaan.

Esitänkin tässä taulukon muodossa, erään perustelun sille tosiasialle , että Jeesus meni kaikkeinpyhimpään heti taivaaseen astumisensa jälkeen, eikä vasta vuonna 1844, kuten adventtikirkko opettaa.*
 

                                     Aaron Kristus
  Hep.9:7 Hep.9:25 Hep.13:11 Hep.9:11,12
1. Ylipappi Ylipappi Ylipappi Ylipappi
2. menee vie vie astunut
3. teltan toiseen huoneeseen kaikkeinpyhimpään kaikkeinpyhimpään kaikkeinpyhimpään
4. kerran vuodessa kerran vuodessa ------- kertakaikkisesti
5. mukanaan verta verta, joka ei ole hänen omaansa eläinten verta hän on uhrannut oman verensä

Taulukossa olevien jakeiden rinnakkaisvertailu osoittaa selvästi, että vastike Hep.9:7:lle "teltan toiseen huoneeseen" tarkoittaa "kaikkeinpyhimpään" Hep.9:25, 13:11, 9:11-12 jakeissa.
Ei ole mahdollista selittää toisin, koska Hep.9:7 on hyvin yksityiskohtainen.
"Teltan toiseen huoneeseen" ei voi tarkoittaa pyhäkköä yleensä , eikä ensimmäistä huonetta.
Se merkitsee sitä mitä se sanoo, "teltan toista huonetta" eli kaikkeinpyhintä. (Hep.9:3,7)

* [(kts "Tunnustuskirjana Pyhä Raamattu. Näin seitsemännen päivän adventistit ymmärtävät Raamatun opetuksen." ,sivu 357.
Ellen G. Whiten kirjat : Hengellisiä kokemuksia, sivut 278 – 281,48. Alfa ja Omega: osa 7, luvut 23 ja 24 . Suuri taistelu: osa 2, sivut 409 – 430. )
Taulukko ja taulukon selitys: N.H. Young. Mielipidekirjoitus taulukon yläpuolella: Kalervo. Raamatuntekstit: KR-92

Seuraava lainaus, sivulta 48, on kirjasta: "Hengellisiä kokemuksia, kokemuksia ja näkyjä, kirjoittanut Ellen G. White". Sen on suomentanut Kaarlo Soisalo ja painanut v.1979 silloinen adventtikirkon kirjapaino: Kirjatoimi.  
 "Pyhä Henki vuodatettiin ylitsemme, ja minut kuljetettiin Hengessä elävän Jumalan kaupunkiin. Minulle näytettiin, ettei Jumalan käskyjä ja Jeesuksen todistusta koskien suljettua ovea voitu erottaa toisistansa. Näin, että aika, jolloin Jumalan kansaa koeteltaisiin sapattitotuudella, koitti silloin kun ovi aukeni taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään, missä kymmenen käskyä sisältävä arkki oli.
 Tätä ovea ei oltu avattu, ennen kuin
Jeesuksen välitystyö pyhäkön ensimmäisessä osassa oli päättynyt v. 1844. Silloin Jeesus nousi, sulki oven pyhään ja avasi
oven kaikkein pyhimpään astuen siten toisen esiripun sisäpuolelle, missä hän nyt seisoo arkin vieressä ja minne Israel nyt uskon kautta käy."
Herää kysymys, oliko Ellen Whiten kokema näky "lisävalo" Raamatun oppiin, vaiko hänen sairaudestaan johtuva hallusinaatio, jonka adventtikirkko omaksui opikseen, hengelliseksi ylpeydekseen ja turmiokseen?

Aiheisiin