http://www.youtube.com/watch?v=WRF0qOsoyjk&feature=related

Kun napsautat yllä olevaa osoitetta niin
kuulet kauniin sapattilaulun.

 

ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

   
   

Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." 1Piet.1:16

 

Aiheisiin 

  Kirjoittanut pastori Sydney Cleveland 
Kääntänyt: Kalervo 
  

Tärkeä vetoomus kaikille sapatinpitäjille.

Sapatin pitäminen ja pelastus.

Vuonna 1998, heinä-elokuun numerossa, sivulla 22, The Sabbath Sentinel niminen lehti julkaisi silloisen Raamatun Sapattiyhdistyksen puheenjohtajan, Richard Nickelsin seuraavanlaiset kommentit: ” minulle sapatin pitäminen on pelastukseni vaatimus;”  ” minulle sapatin korottaminen on pelastukseni vaatimus;”  ” ellei Jumalan Henki johda sinua pitämään sapattia …sinua ei saateta pitää arvollisena pääsemään Jumalan valtakuntaan.”

Vakava evankeliumin väärinkäsitys

Näillä lausunnoillaan herra Nickels toi julki vakavan väärinkäsityksensä evankeliumin ja sapatin välisessä suhteessa. Kokemukseni mukaan herra Nickels ei ole ainoa, joka samaistaa sapatin pitämisen ja pelastuksen, sillä samanlaisia lausuntoja ja käsityksiä saatetaan havaita kauttaaltaan sapatinpitäjien nykyajan julkaisuissa. Kuitenkin nämä julkilausumat eivät ole raamatullisia, ja sen vuoksi kaikkien sapatinpitäjien pitäisi poistaa ne ajatuksistaan ja käytännöstään.

Puhdasta lakihenkisyyttä

Raamattu ei todella koskaan mainitse, että pelastus ansaitaan, säilytetään, tai vieläpä varmistetaan sapatin pitämisellä. Väittäminen, että sapatin pitäminen millään tavalla asettaa yhtäläisyysmerkit pelastuksen kanssa, on vastoin Pyhiä Kirjoituksia ja on puhdasta lakihenkisyyttä.  Vielä pahempaa, vihjata, että uskovan täytyy pitää sapatti ollakseen arvollinen olemaan osana Jumalan valtakuntaa,  ”olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin … Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole.” ٭ ( katso kirje Galatalaisille 1:6-9 )

Kun sapatinpitäjät korostavat sapattikäskyä enemmän kuin toisia, ei huomata, että vieläpä Jumalan laissa se on neljäs, ei ensimmäinen !  Nuo, jotka kivenkovaan väittävät, että sapatin pitäminen on pelastuksen vaatimus eivät selvästi ymmärrä Jeesuksen ilmoitusta, että Hän tuli palvelemaan Israelin kadonneita lampaita – he kaikki olivat kadonneita sapatinpitäjiä  (Matt.15:24). Eivätkä he liioin ymmärrä, että ne olivat Kristuksettomia, armottomia, rakkaudettomia sapatinpitäjiä jotka ehdottomasti halusivat tappaa meidän Pelastajamme.

Pelastus on armosta, yksin uskon kautta 

Olkoon meille kaikille täysin selvää : me pelastumme Jumalan armosta, yksin uskon kautta, sillä meidän pelastuksemme ” on Jumalan lahja - ette tekojen kautta ” (Efesolaiskirje 2:8-9, VKR).

Siihen asti, kunnes sapatinpitäjät voivat ymmärtää raamattua erottamalla toisistaan sapatin pitämisen ja pelastumisen, me karkotamme pelastetut, armorikkaat, sunnuntaita – pitävät kristityt pois neljännestä käskystä [sapattikäskystä] ja mistä tahansa merkityksellisestä yhteydestä ja vuoropuhelusta kanssamme. Vielä pahempaa, me itse jäämme aina vaille Jumalan antamaa pelastusvarmuutta, joka tulee evankeliumin kirkkaasta ymmärtämisestä !

Sapatin voimassaolo

Salli minun painottaa, että sapatin voimassaolo löydetään raamatun luomiskertomuksesta ja se ei ole minkäänlaisessa suunnitellussa sidonnaisuudessa pelastuksen kanssa. Raamattuun uskovat kristityt, jotka tutkivat raamatun kertomusta koskien päivää, jonka Jumala asetti erilleen lepoa ja Jumalan palvontaa varten, huomaavat nopeasti, että viikon seitsemännen päivän korvaaminen ensimmäisellä on ainoastaan ihmisten asettama perinnäistapa, jolle ei ole Jumalallista lupaa. Rakastaessaan Jumalaa, se yksin on riittävä syy kristitylle alkaa nauttia sapatin levosta. Älköön kukaan meistä menkö Raamatun ulkopuolelle ja pois evankeliumista niin, että yritämme asettaa huonoja  ihmis- perusteluja sapatinpitämiselle.

   Sapatissa on kysymys pyhityksestä

Tänä aikana on pyrkimys kieltää raamatullisen sapatin voimassaolo väitteellä, että se kuuluu ”Vanhaan liittoon”. Mutta, tämän teorian mukaisesti siihen kuuluvat myös kiellot valehdella, varastaa, murhata, huorata, ja jne. Meillä ei ole mitään vaikeutta pystyä erottamaan Jumalan tahto kun se kohdistuu yhdeksään Hänen kymmenestä käskystä, joten älkäämme uskotelko, että meillä on selitys olla tottelematta kymmenettä !

Sapatinpitäjien on aika palata takaisin perusperiaatteille puolustaessaan raamatullista sapattia. Raamatullisessa sapatissa ei ole kysymys liitoista (vanha tai uusi), siinä ei ole kysymys kymmenestä käskystä (tai mistään laista).  Raamatullisessa sapatissa on kysymys pyhityksestä.  Neljännen käskyn ensimmäinen lause ilmaisee selvästi sapatin todellisen luonteen: ”Muista sabbatin päivää, ettäs sen pyhittäisit." ** Tämä käskyn ydin, joka on osoitettu sapattia noudattavalle, ei ole lakihenkinen, se on pyhityshenkinen. Pyhyys on Jumalan ominaisuus, Hän on sen selvästi rajannut, osoittanut ja vaatinut. Pyhyys ei ole lähtöisin ihmisyydestä, ihmiskäskyistä, tai ihmistöistä. Sen tähden ihmiset eivät voi milloinkaan tehdä mitään pyhäksi, eivätkä voi siirtää pyhyyttä yhdestä esineestä (tai päivästä) toiseen, emmekä me ihmiset voi edes määritellä pyhyyttä mieltymyksiemme mukaan. Jumala teki sapatin päivän pyhäksi luomisesta lähtien: ”ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen,” (1.Moos.2:2-3). Se on Jumalan tahto, että Hänen kansansa on pyhä: ”Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.” (1.Piet.1:15-16).  Sapatin noudattaminen on ”mainos” siitä, että Jumala pyhittää meitä, tekee meidät pyhiksi: ”Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät” (2.Moos.31:13, VKR).  Sen vuoksi Jumalaa rakastavat ihmiset voivat vain kunnioittaen kumartaa  meidän pyhälle Jumalalle, liittää itsensä Hänen luovaan / uudestaan luovaan voimaan ja kiittää Häntä, tehdessään meidät pyhiksi Hänen silmissään, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon kautta.    

٭ Holy Bible, New international version: ”is to turn to a different gospel … which is no Gospel at all”

 **  Biblia, se on: koko Pyhä Raamattu. Suomalaisen Pipliaseuran Turussa toimittama painos. Kuopiossa, R. Malmström'in kirjapainossa, 1903.

Aiheisiin