Entisen adventistin kotisivut

 
 

Seurakunta vai Kirkko?

 
 

Sisällysluettelo: (kuvan katsottuasi napsauta haluamaasi aihetta)
1. Ensimmäisen kirkkokunnan synty historian kertomana
2. Saatanan vaikutus kirkkokunnissa
3. Miksi en halua liittyä mihinkään kirkkokuntaan
4. Roomalaiskatolisen kirkon näkemys kirkkonsa oikeutuksesta

 
 


Taistelu Milviuksen sillalla. Maalattu Raffaellon (1483 - 1520) luonnoksen
mukaan hänen kuolemansa jälkeen. Konstantinus marssi vuonna 312
via Flaminiaa Roomaan ja voitti Maxentiuksen Ponte Milvion
luona kaupungin Pohjoislaidalla taistelussa,
josta kristillinen historiankirjoitus on kertonut paljon.

1. Ensimmäisen Kirkkokunnan synty historian kertomana
 
Seuraavassa lyhyitä lainauksia Otavan suuresta maailmanhistoriasta:
"Rooman valtakunta", kirja 4, sivuilta; 282, 283, 279, 287, 320, kuva sivuilta 280,281.

Sivulta 282:

— 
Paljon määrätietoisemmin koetti Aurelianus tehdä voittamattomasta
auringosta (Sol invictus) virallisen valtionideologian,
joka voisi vahvistaa valtakunnan yhtenäisyyttä

 Konstantinus otti jatkaakseen tätä politiikkaa 310, mutta 
luopui sitten siitä kristinuskon hyväksi.
—  Kristinusko puolestaan otti aineksia auringonpalvonnasta:
sen varsinaiseksi pyhäpäiväksi tuli auringon päivä
 - dies solis -  juutalaisten sapatin sijasta.
  Auringon syntymäpäivästä, joulukuun 25:nnestä, tuli vuodesta 
388 alkaen myös Jeesuksen syntymäpäivä.

Sivulta 283:

—  Kirkosta kehittyi vähitellen valtakunnan suurin maanomistaja.
—  Vuodesta 320 alkaen sunnuntaista tuli pakollinen vapaapäivä.
—  Vuodesta 323 kristityt ottivat haltuunsa valtion korkeimmat virat.
—  Kristinusko tuli nyt valtionuskonnoksi pienin keskeytyksin, kuten
  Konstantinuksen veljenpojan Julianuksen aikana 361 - 363.

Sivulta 279:

—  Konstantinus antoi kastaa itsensä vasta kuolinvuoteellaan 337.
—  Huomattavat teologit olivat silloin sitä mieltä, että kaikki synnit 
annettiin anteeksi sinä päivänä jolloin antoi kastaa itsensä.

Sivulta 287:
—  Constantiuksen (Konstantinuksen poika) kuoltua Julianuksesta
(Constantiuksen serkku) tuli koko valtakunnan keisari,
mutta vain lyhyeksi aikaa.
—  Jo vuonna 363 hän kaatui sotaretkellä persialaisia vastaan.
—  Hänet muistetaan
luopiona, Apostata, joka koettuaan
 kristinuskon valtionuskontona ja nähtyään kristittyjen 
serkkujensa käytöksen yritti elvyttää vanhat jumalat.

—  Hän tiesi kokemuksesta, etteivät mitkään villit eläimet ole niin
 julmia ihmisiä kohtaan kuin useimmat kristityt
kuolettavassa keskinäisessä vihassaan, kirjoitti 
historioitsija Ammianus Marcellinus (n. 330 - 395), 
joka osallistui Julianuksen sotaretkeen persialaisia vastaan.


Sivulta 320:

—  Damasuksen (366 - 384) ja Siriciuksen (384 - 399) myötä Rooman
paavit alkoivat esiintyä Jumalan edustajina maan päällä.
—  Siricius oli ensimmäinen, joka kutsui itseään paaviksi, papa,
 kreikan sanasta
isä -  taikka kenties alkukirjaimista
Petri Apostoli Potestatem Accipiens 
se joka on
vastaanottanut vallan apostoli Pietarilta
.
—  Paavit vaativat itselleen viimeistä sanaa uskonasioissa.
—  Roma locuta est, Casa finita est, kuten Augistinus
sanoi - Rooma on puhunut, asia on ratkaistu.
 

Tässä oli muutamia otteita yleisen historian kertomasta.

2). Saatanan vaikutus kirkkokunnissa.
 

Paavali kehottaa olemaan alamainen ja maksamaan verot
laillisella esivallalle, "myös omantunnon tähden."  (Room.13:1-7)
Mutta läpi historian ovat jopa kristillisten kansakuntien johtajat,
 ja johtava eliitti, käyttäneet  hyväksi ihmisen uskonnollisuutta
 ja valtiokirkkoja eräänä keinona säilyttääkseen asemansa,
hallitakseen kansaa ja oikeuttaakseen valloitussotansa
oikeudenmukaisiksi, Jumalan siunaamiksi sodiksi.

Jeesuksen perustaman seurakunnan lankeaminen kirkkokunniksi
omine perinnäissääntöineen, rituaaleineen ja raamatun tulkintoineen
on luonut vihaa kirkkojen välisiin  suhteisiin
sekä johtanut moniin huijauksiin, vainoihin, kidutuksiin ja julmiin sotiin.

 Tässä muutamia historian muistiin merkitsemiä:

a). Katolinen kirkko julisti valdolaiset pannaan vuonna 1184,
vainosi ja tappoi heitä.
b). Pärttylinyön verilöyly (tunnettu myös nimellä Pariisin verihäät)
oli katolisten väkivaltaisten mellakoiden aalto hugenotteja
vastaan Ranskassa vuonna 1572.
c). Kolmikymmenvuotinen sota käytiin Euroopassa 1618—1648.
Sodan alkusyynä oli katolisten ja protestanttien välinen juopa.
d). Ruotsi-Suomi pakotti,Stolbovan rauhan (1617) jälkeen,
kreikkalaiskatolisia kääntymään luterilaisiksi.
e). Keskiajalla, vuosina 1095—1271, Euroopan kristityt maat,
Paavin hyväksyminä, tekivät ristiretkiä Syyria-Palestiinan alueelle.
Aluksi sotaretkien tarkoitus oli vallata Jerusalem takaisin
kristittyjen hallintaan, minkä vuoksi ensimmäiset
ristiretket kohdistuivat muslimeja vastaan.
f).
Pohjois-Irlannissa on uskonnollisten erimielisyyksien varjolla
tapettu vuoden 1969 jälkeen yli 3.000 ihmistä.

Julkisuudessa on annettu ymmärtää kyseessä olevan uskonsota
katolisten ja
protestanttien välillä.

Nyt näyttää siltä, että muslimit tulevat valtaamaan koko
Euroopan rauhanomaisesti, siirtolaisina. Islam on
maailman toiseksi suurin ja nopeimmin kasvava uskonto.

Kirkottumista on seurannut myös hengellisen hierarkian syntyminen.
Suomessakin hierarkian ylimpänä olevat piispat saavat huimia tuloja ja
etuisuuksia alaisiltaan, yliopistossa saamastaan "hengellisestä viisaudesta".

Esimerkiksi Porvoon piispa Gustav Bjorkstandin vuoden 2009 tulot
olivat 170 930 euroa, eli 14 244 euroa kuukaudessa.
(Tarkempaa tietoa:
http://koti.mbnet.fi/kyti/Valtiokirkkomme_piispat_ja_kirkollisvero_2.htm)

Siinä on melkoinen vastakohta raamatun esimerkeille
"palkoista" ja elintasosta tässä nälkää näkevässä maailmassa:

"Mutta tieto tekee ylpeäksi,"  (1Kor.8:1b)

"Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä
kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."
(Matt.19:24)

"joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla,
se olkoon teidän palvalijanne, ja joka teidän keskuudessanne
tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne"

(Matt.20:20-27-28)

"mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin",
opettaa sen ajan yliopiston käynyt ja
telttojen tekemisellä itsensä elättänyt apostoli Paavali
(1Tim.6:8)

Kirkkojen jäseniksi värvääminen valtiokirkkoon tapahtuuu tavallisesti
vauvojen pakko-otolla, jolloin he ovat avuttomia itse päättämään.
Valtiokirkot saavat näin tulevia kirkollisveron maksajia palkkapapistolleen.
 
Eräät kirkot tai niiden herätysliikkeet antavat jäsenistönsä ymmärtää,
 että vain heidän kirkon jäsenet pääsevät taivaaseen. 
 

Seuraavassa lainaus on v. 1916 painetusta Luterilaisen kirkon 
Kotikasvatusyhdistyksen  julkaisemasta kirjasta:
Uskonpuhdistuksen muisto, kirjoittanut M. Tela. Seitsemäs painos,
sivu 7:

Vieläpä tuomitsemishalu, jota meidän päivinämme osoitetaan toisiin
kirkkokuntiin,lahkoihin tai suuntiin kuuluvia kohtaan,
on lähtöisin tästä samasta onnettomasta käsityksestä,
jonka mukaan jokainen ajattelee, että juuri se kirkko,
että juuri se suunta, johon hän kuuluu,
 on tuo Kristuksen seurakunta,
jolloin kaikki muut ovat väärässä.
Jos sen sijaan ajateltaisiin, että kirkko on ainoastaan kristittyjen
yhteys, jossa kasvatetaan jäseniä Kristuksen seurakuntaa varten,

silloin ei kukaan voisi antaa omalle kirkolleen ehdottoman pyhyyden
leimaa, eikä niin ollen voisi kovin suurella varmuudella toisia tuomita.

(
minulla on tuo kirja hyllyssäni)

3). Miksi en halua liittyä mihinkään kirkkokuntaan.

Vastaus: Koska kuulun jo Jeesuksen Kristuksen perustamaan
ja apostoli Pietarin tunnustamaan maailmanlaajuiseen
ja ikiaikaiseen Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan.
Ja olen ottanut kasteen Kristukseen merkiksi siitä, että syntisyyteni
 tunnustaen, mutta ne Jeesuksen tähden anteeksi saaneena,
 parhaan kykyni mukaan, Jumalan avulla, yritän kulkea Kristus tietä.

 "Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä;
ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.
(Joh.14:6)

Tämä Jeesuksen Kristuksen seurakunta perustuu Jeesuksen sanoille,
Matt.16.15-19 VKR:

 
15. " Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"

16. Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".
17. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika,
sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.

18. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari,
 
ja tälle (Kristus) kalliolle minä (Jeesus) rakennan seurakuntani,

ja tuonelan portit eivät sitä voita."
 
19. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet,
 ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa,
ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa."

 (1Kor.10:4, VKR, 1Piet.2:5, VKR  Ef.2:19 - 22 )

 Huomaa! NASB (NewAmerican Standard Bible) kääntää jakeen 19:
"Kaiken, minkä te sidotte maan päällä, o n  o l t a v a  sidottu
taivaassa, ja kaiken, minkä te päästätte maan päällä,
o n  o l t a v a  päästetty taivaassa."

Toisin sanoen; maan päällä toimivan seurakunnan tulee vaatia vain sitä
mitä taivas vaatii ja kieltää vain se, minkä taivas kieltää.

Tälle Pietarin tunnustamalle Kristus-kalliolle Jeesus perusti
SEURAKUNTANSA.
(Matt.16:16 VKR)

Jeesus ei perustanut yhtäkään kirkkokuntaa silloin, eikä jälkeenpäin.
Kaikkia kirkkokuntia voidaan näin ollen pitää ihmisten perustamina lahkoina,
omine painotuksineen, oppeineen, sääntöineen ja rituaaleineen.

Jotkut kirkkokunnat kuitenkin liittävät seurakunta-sanan kirkkonsa
nimen yhteyteen, hämäten näin jäseniään.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna
1992 käyttöön ottama raamatun suomennos yrittää peittää tämän
 lahkohäpeän harhauttavalla käännöksellään:
"Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle
minä rakennan KIRKKONI
, ... (Matt.16:18 KR)
Myös vapaakirkot, adventtikirkko mukaan lukien,
hyväksyvät tämän väärän väitteen.

Roomalaiskatolisen kirkon Paavit kerskaavat ennen kaikkea
olevansa Pietarin seuraajia. Mutta eihän Pietari perustanut
seurakuntaa eikä kirkkokuntaa.
(Pietari, kreikaksi Petros = pieni, liikuteltava, vierivä kivi.
Petra = massiivinen kallio)

Seurakunta (kreik. ekkleesia) on "uloskutsuttujen joukko".
Kun kutsuttu vastaa myöntävästi, niin hän
"syntyy uudesti ylhäältä", (Joh.3:3-5)
ja hänestä tulee "uusi luomus", (2Kor.5:17)
" valittu suku, kuninkaallinen papisto,
pyhä heimo,
Jumalan omaisuuskansa."
(1Piet.2:9)

Tiedän, että tähän kirjoitukseeni saattavat loukkaantua monet kirkon jäsenet,
etenkin kirkkojen palkkapapisto ja ne kaikki, jotka saavat palkkansa uskonnosta.

Palkkapappeus on "herätetty henkiin" VT:n leeviläispappeudesta
joiden tehtävänä oli hoitaa eläinten uhraaminen ja muut Kristuksen
ensimmäiseen tulemukseen viittaavat vertauskuvalliset rituaalit.

Leeviläispapeille maksettiin "palkka"; kymmenykset, vain maan ja
karjan tuotteina, ei kultana, hopeana tai muuna rahana.
Jeesuksen, Jumalan Karitsan ristinkuolema teki tarpeettomaksi
leeviläis-pappeus järjestelmän.


Tarkoituksellisesti en halua loukata ketään, mutta tämä on
minun käsitykseni raamatun ja kirkkohistorian tutkistelusta.
"Mutta jos joku ei sitä ymmärrä,
niin olkoon ymmärtämättä",
sanoo Paavalikin.

Tämän artikkelin lukija saattaa aprikoida mm. seuraavia kysymyksiä :


Kysymys:
Ei kai Jeesus sortunut "riitelemään" aikansa kirkkokunnan kanssa,
 niin kuin minä, oppimaton maallikko ?
Vastaus: Kyllä Jeesus "riiteli" aikansa kirkon johtajien kanssa, vieläpä  niin
 loukkaavasti, että he raivoissaan yrittivät kivittää hänet, ja
            lopulta ristiinnaulitsivat hänet. Luepa Joh.8:37-59 ja  Matt.15:1-14
(Minua ei sentään ole yritetty kivittää fyysisesti.)

Kysymys: Eivätkö kirkot tee paljon hyvää ja levitä Jumalan sanaa?
Vastaus:
Kyllä kirkot harrastavat jonkin verran sosiaalista hyväntekeväisyyttä
 ja levittävät Jumalan sanaa oman tulkintansa mukaan.
             Joskin suurin osa kirkollisverosta menee arvattavasti palkkoihin,
 kirkkorakennusten ja hautausmaiden ylläpitoon

Kysymys: Eikö kirkkojen jäsenistössä ole yhtään Kristuksen seurakuntaan kuuluvia?
Vastaus:
Kyllä kirkkojen jäsenistössä on mielestäni myös osa,
uudesti syntyneitä, Kristuksen seurakuntaan kuuluvia

Kysymys: Onko Suomessa sellaisia Seurakuntia, joiden jäsenet eivät kuulu
mihinkään kirkkoon tai kirkon herätysliikkeisiin ? 
Vastaus:
Suomessa on joitakin Raamatun periaatteen mukaisesti toimivia
Seurakuntia eri paikkakunnilla, joiden jäsenet  eivät kuulu
 mihinkään kirkkokuntaan tai kirkon herätysliikkeisiin.

4). Roomalaiskatolisen kirkon näkemys
kirkkonsa oikeutuksesta

http://hyviauutisia.net/paavi-ja-kirkko/pietari-kallio 

Aihetta valaisevia muita linkkejä:
Kirkko on ihmisten luoma institudio, sanoo Petri Paavola kirjoituksessaan:
"Kirkko luopumuksen äänitorvena"

Pastori Sydney Clevelandin kirjoitus:
 Onko Seitsemännen päivän Adventtikirkko "jäännösseurakunta" ?

Aiheisiin