Raamattu ja luominen  

ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

 
    "Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".Joh.8:31,32  
   

Aiheisiin

   
         

Tietoa kotisivun tekijästä


Henkilötiedot ja tausta:
Nimeni on Kyösti Kalervo Keltanen. 
Olen syntynyt v.1937 Ruokolahden Kuokkalammin kylässä.  
Jumala kutsui minua kolmannen kerran vuonna 1969.

"Kätilöiksi" Hän lähetti, nyt jo kuolleet adventistit, Anneli Koposen ja Helmi Immosen.

Joten "uudestisynnyin " em. vuotena Adventtikirkon "helmaan".  
Herätyksen tilassani Anneli ja Helmi ohjasivat minua raamatun tutkimisessa "Kotien
raamattukoulu" kurssin avulla.
Adventtikirkon erityisopeista ja Ellen Whitesta ei puhuttu.
Päätökseni seurata Jeesusta ja mennä uskovien kasteelle tein yksin omassa keittiössäni.

Koulutukseni on vain: Kansakoulu ja Ammattikoulu.

Lähes 20 vuotta kuuluin Imatran adventtiseurakunnan sisäpiiriin.
Sen jälkeen ulkopiiriin, luokiteltuna 2. luokan uskovaksi.
Syyn voitte päätellä kun luette kotisivuni kirjoitukset, erikoisesti: " Ahdasmielisyyttä kirkossa ".

 8.10.2003 seurakunta erotti minut jäsenyydestään näiden kotisivujeni takia. 
Lue puolustuspuheeni erottamistilaisuudessa: napsauta tätä  

Asenne:  
En suhtaudu katkeruudella enkä vihamielisesti adventtiseurakuntaan;
sen erehtyviin ja luonnevikaisiin jäseniin, minut mukaan lukien.
(Room.7:14-23)
Mutta inhoan teeskentelyä, ahdasmielisyyttä ja asenteellisuutta,
joka pitää adventtikirkon opinkohtia, dogmeja,
niin erehtymättöminä, että jo kyselevän tai epäilevän mielipiteen julkituominen
johtaa seurakuntakäsikirjan mukaisiin rangaistuksiin.

Syy, miksi minä, maallikko, tavallaan astun opetettujen pastoreiden ja teologien reviirille,
on se, että palkkapapit "laulavat vain sen lauluja kenen leipää syövät".   
Kirjailija Erno Paasilinnan ironisessa sanonnassa on totuutta:
"Vain itseoppinut on todella oppinut, muut ovat opetettuja."  

Opin määritelmä kotisivullani:

Opilla tarkoitan tässä kritiikissäni, tarkoituksenhakuisia, uskonnollisia päätelmiä ja perinnäissääntöjä,
joita käytetään:

     - kirkon identiteetin luomiseen ja ylläpitoon 
     - turvaamaan kirkkokunnan eliittijohtajien ja -pastoreiden 
       hyvä toimeentulo ja etuisuudet,
     - roomalaiskatolisen kirkon mukaisen byrokratian 
       ylläpitoon,       
     - maksavien jäsenten hankintaan, 
     - kirkkoon kuuluvien hallitsemiseen.  
      
Useimmiten nämä opit ovat moniselitteisistä, asiayhteydestään irrotetuista
tai "profeetan" selittämistä raamatun jakeista kehiteltyjä opinkappaleita.

Ihmisluonnon syntisyydestä johtuen omia "varmoja" päätelmiä, oppeja, tarjotaan uskottavaksi
ja noudatettavaksi kaikissa kirkkokunnissa ja liikkeissä evankeliumin julistukseen sisällytettynä. 

Tiedän nyt kokemuksesta, että kirkon virallisesta opista poikkeavan näkemyksen julkituominen,
paikallisseurakunnassa tai internetissä, saa johtajat ja monet kirkkoa jumaloivat jäsenet vihaamaan
toisin ajattelijaa. 
Jeesus sanoo vuorisaarnassaan: "Jokainen, joka on vihoissaan veljelleen,
on ansainnut oikeuden tuomion."   

Evankeliumin voima:

Evankeliumi, hyvä uutinen, on se Jumalan voima, joka aidosti käännyttää ja tuo pelastuksen kaikille.
(Room.1:16,17). 
Tässä uudessa liitossa opettajana toimii Jumalan Sana ja Pyhä Henki. (Hep.1:1-2; 8:7-13; Joh.16:13-15).
Uskovalla 
kristityllä on kahdenlaista uskoa, jotka usein ovat kietoutuneet toisiinsa:
a) "uskoa, jonka Jeesus antaa"  (Apt.3:16)
b) 'perinnäissääntöjä, joita seuratessa ja opetettaessa tehdään tyhjäksi Jumalan sana'.
(Mark.7:13,1-13, Matt.15:13 ,  VKR,  b-kohta on myös se, joka synnyttää uskonvainoja ja uskonsotia.)
 

Ihmisoppien vangitsevuus:

Mutta yleensä käännynnäinen leimautuu, kuin sorsan poikaset emoonsa,
seuraamaan  sen kirkkokunnan opillisia käsityksiä, dogmeja, ja perinnäissääntöjä
jossa tulee herätykseen ja uudestisyntyy, sen enempää epäilemättä ja pohtimatta niitä.
Ja myöhemmin pelastunut on useinkin kyvytön tai haluton tutkimaan ja päättämään
kiistanalaisista opillisista kysymyksistä itsenäisesti. 
Kyvyttömyys on anteeksiannettavaa. 
Haluttomuuden taustalla näyttää usein olevan pelkuruus, epärehellisyys,
ja/tai henkinen/hengellinen ylpeys,
ja varsinkin virkauskovien keskuudessa huoli toimeentulonsa menettämisestä. 

    "Vankilassa" pitämiseen käytetään mm. seuraavia keinoja:

1. Seurakunnan johdon yleisimmin käyttämät hämäykset, pelotteet ja palkinnot ovat:   
  - salailu 
  - sensuuri 
  - identiteetin korostaminen erikoisena Jumalan lahjana
  - seurakunnan yksimielisyyden korostaminen 
  - aivopesu; jäännösseurakunnan ulkopuolella ei ole pelastusta 
  - arvoaseman antaminen seurakunnassa
  - palkitseminen   

2. Seurakuntalaisen heikkoutena puolestaan on: 
 - arvostuksen ja ystävien menettämisen pelko   
 - laumahenki; nimikristillisyys
 - ylpeys tunnustaa erehtyneensä opillisesti monen vuoden jälkeen
 - heikko itsetunto, usein johtuen vähäisestä koulutuksesta.    

 Maanpäällä on vain yksi Jumalan seurakunta 

Evankeliumi pelastaa mutta kiihkomielinen "oikeaoppisuus" erottaa uskovat toisistaan
ja saa kääntymättömät halveksimaan uskontoa ja uskovia.
Joh.17:21-23.
Jumalallahan on vain yksi seurakunta maanpäällä,
ja siinä ei ole yhtään täysin oikeaoppista kirkkokuntaa,
mutta siihen kuuluu uskovia monista kirkkokunnista,
kuin myös ilman minkään kirkkokunnan jäsenyyttä olevia.
Mieleeni jäikin eräästä yhteiskristillisestä tilaisuudesta erään naisteologin sanat:
"Me olemme kaikki väärässä".

Mutta näyttää siltä, että oman yhteisön heikkouksia ja itsekkyyttä ei saisi huomata,
eikä varsinkaan julkituoda, koska silloin muka likaat omaa pesääsi, hajotat seurakuntaa,
ja saat fanaatikot, konservatiivit ja hyötyjät vihamiehiksesi.

Totuus on arvokkaampi kuin perinnäissääntö  

Mielestäni mikään kirkkokunta tai yhteisö ei ole sen arvoinen,
että edes rakkauden nimissä hyväksytty "valkoinen valhe" tai perinnäissääntö saisi pimittää totuuden.
Jeesus samaisti itsensä totuuteen.
Joh.14:6. Ps.51:8a (VKR) sanoo:
"Katso, totuutta sinä (Jumala) tahdot salatuimpaan saakka"
.
Vaikka vilpitönkin totuuden etsijä saattaa erehtyä ja olla väärässä,
niin hänen pyrkimyksensä yhä syvempään totuuteen myös opillisissa kysymyksissä
on kuitenkin hyvä ja arvokas, kunhan hänestä ei tule niiden vihaaja, joiden opillinen näkemys on erilainen.

Kumpaa sinä arvostat enemmän, itsenäistä, omilla aivoillasi tapahtuvaa totuuden etsimistä
ja arviointia myös opillisissa, tulkinnanvaraisissa kysymyksissä,
vai annatko lauman johtajien ajatella puolestasi ja tyydyt olemaan vain tahdoton perässä kulkija ? 
 

Oikean opin lähde:

Halun ymmärtää raamattua enemmän ja oikaista elämäntapansa sen ohjeiden mukaiseksi tässä ajassa,
on seurausta evankeliumin vastaanottamisesta.
Vanhurskauttaessaan uskovan, Jumala antaa myös halun oikeaan oppiin;
evankeliumin sisäistämiseen ja sen myötään tuomaan haluun seurata Jumalan tahtoa
ja Jeesuksen esimerkkiä, kunkin yksilön mahdollisuuksien ja kykyjensä mukaisesti.
(Joh.7:15-18) 

Esimerkiksi; minun mielestäni kirkkonsa opetuksen johdosta monessa kohdin vääräoppisia,
mutta esimerkillisiä Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen opettamina ja toteuttajina  historiassa,
olivat esim.  Fransiskus Assisilainen ja Äiti Teresa, molemmat roomalaiskatolisia. 

On inhimillistä, jos me  viihdymme vain "oikeaoppisten" seurassa, mutta jumalallista,
jos me tajuamme, että: "Opin keskus on vanhurskautuksen uskonkohta, se totuus,
että pelastumme uskon kautta ristiinnaulittuun Kristukseen ilman omia tekojamme".
(A. Saarisalo. Raam. sanak. s.798.)    

Positiivistä:

Vaikka keskitynkin näillä sivuillani monilta osin adventtikirkon opillisiin heikkouksiin,
tarkoituksena saada parannusta ja uskonpuhdistusta aikaan kirkkokunnan sisällä,
niin arvostan kuitenkin monia adventtikirkon dogmeja ja käytäntöjä,
jotka verrattuna toisiin kirkkokuntiin, ovat mielestäni raamatulla hyvin perusteltuja. 
Näitä ovat mm. kaste, ehtoollinen, sapatin korostus luomisen muistoksi ja evoluutioteorian vastakohdaksi,
raamatun tutkiminen yhteisesti kirkossa joka sapattina,
sekä huumeiden, alkoholin ja tupakan käytön jyrkkä vastustus.  

     
Kiitän Jukka Kaijaa ja Tuija Sarmaslahtea,
jotka ovat kääntäneet sivuilleni monia artikkeleita ja tukeneet minua käännöstyössä.

Sähköpostiosoitteeni on  kyosti.keltanen@mbnet.fi  ja puhelinnumeroni 0408447846

Linkkejä suomenkielisiin, adventtikirkon dogmeja käsitteleviin kotisivuihin: 

http://www.uskontojenuhrientuki.fi/uskonyhteisot/lansimaiset/57-adventistit 

http://www.kotiposti.net/raamattu/kristinusko/suuntaukset/#tapaus_adventtikirkko_
ts._seitsemannen_paivan

http://www.yle.fi/mot/201100/kasis.htm#alku

http://www.sdafin.org/opetus/

http://koti.mbnet.fi/kaukop/index.html 


 

Aiheisiin