ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

   
   

Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu,
koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. Joh.3:18

   
     

Aiheet 

     
 

          Tutkiva Tuomio
 Ellen G. White vastaan Raamattu

           Kirjoittaneet: Ernesto Gil ja Dirk Anderson: http://www.ellenwhiteexposed.com/egw36.htm Vapaasti suomentanut: Kalervo             

 

  Rouva White ja Adventismin alkuunpanijat kehittivät omituisen opinkappaleen jota sanotaan  ”Tutkivaksi Tuomioksi.” Tämä oppi opettaa, että Kristus alkoi Hänen kansansa tutkimisen ja tuomitsemisen vuonna 1844. Hän alkoi kuolleista uskovista ja tulee siirtymään elävien uskovien tuomitsemiseen lähellä ajan loppua. Tämän Tutkivan Tuomion aikana Jumala joko pyyhkii pois uskovan synnit tai hän poistaa uskovan nimen Elämän Kirjasta. Kun Hänen tuomionsa on valmis, koetusajan  ovi suljetaan  ja Jeesus palaa maan päälle palkitsemaan Hänen kansaansa heidän tekojensa mukaan. Tutkikaamme tätä oppia päättääksemme onko se oikea oppi, ajatellen johdonmukaisesti ja Raamatullisesti.

Ellen White: Jokainen nimi tutkitaan, alkaen Aatamista…

  ” Kun muistiinpanokirjat avataan Tuomiolla, silloin jokaisen elämä, joka on uskonut Jeesukseen, tulee uudelleen tarkasteltavaksi Jumalan edessä. ALKAEN NOISTA JOTKA ENSIKSI ELIVÄT MAAN PÄÄLLÄ, meidän Puolestapuhujamme esittää tosiseikat kustakin peräkkäisestä sukupolvesta, ja lopettaa eläviin. Jokainen nimi on mainittu, jokainen tapaus tarkoin tutkittu. Nimiä on hyväksytty, nimiä hylätty.  The Great Controversy ( 1888 painos ) , sivu 483

RAAMATTU: Jumala tietää jo ketkä ovat Hänen omansa  

” Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani…” Joh.10:14 

…” Herra tuntee omansa ”… 2 Tim. 2:19 

Raamatun mukaan, Jumala on jo tietoinen ketkä ovat hänen lampaitaan. Hän ei tarvitse 155 vuotta ratkaistakseen kuka pelastetaan ja kuka on kadotettu. 

Ellen White: Jokaisen TÄYTYY käydä  Tutkivan Tuomion läpi 

” Kuinka tärkeää siis, että jokainen sielu usein mietiskelee tätä vakavaa tapahtumaa, kun  Tuomio kokoontuu istuntoon ja kirjat avataan, jolloin Danielin mukaan, JOKAISEN YKSILÖN TÄYTYY NOUSTA SAAMAAN OSANSA, aikojen lopussa ”  Great Controversy  ( 1888 painos ) s. 483

RAAMATTU: Uskovat Kristuksessa eivät joudu tuomittaviksi 

” Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään.”  Joh. 5:24

Ellen White: Meidän syntejämme EI PYYHITÄ POIS ennen kuin vasta tutkivan tuomion JÄLKEEN 

” Mutta, erehtymättömän Jumalan sanan mukaan, jokainen ihminen tuomitaan ja palkitaan sen mukaisesti kuin hänen tekonsa ovat olleet. Ja meitä kehotetaan niin puhumaan ja niin tekemään ´niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva´. Kun synti on kaduttu, tunnustettu, ja hylätty, silloin anteeksianto kirjoitetaan synnintekijän nimen viereen: MUTTA HÄNEN SYNTEJÄÄN EI PYYHITÄ POIS ENNEN KUIN VASTA TUTKIVAN TUOMION JÄLKEEN.”  The Signs of the Times, May 16, 1895

RAAMATTU: Meidän syntimme pyyhitään pois kun me kadumme

” Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi.” Jes. 44:22 

” Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen…”  Apt.3:19,20 

”… hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”  1.Joh. 1:7

Ellen White: vuoteen 1850 mennessä, Jeesuksen työ oli ” melkein päättynyt ” 

”Sitten näin Veli Edsonista, että hänen täytyy vyöttäytyä täysiin varuksiin ja seisoa valmiina menemään, sillä matka oli hänen edessään, ja että sielut tarvitsivat apua ja että  JEESUKSEN TYÖ PYHÄKÖSSÄ OLI MELKEIN VALMIS …”   ( 1850 ) Manuscript Releases Vol.6, p. 250

RAAMATTU: Sovitus oli täydellinen ristillä  

Jeesus sanoi: ” Se on täytetty. ”  Joh. 19:30 

” Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle. Hän odottaa siellä, kunnes hänen vihollisensa pannaan korokkeeksi hänen jalkojensa alle, sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.”  Heb. 10:12-14 

Raamattu opettaa, että Kristuksen sovitus ristillä on tehnyt täydellisiksi ( mennyt aikamuoto ) Hänen lapsensa.  Kristittyjä ei tehdä täydellisiksi Tutkivan Tuomion ajanjakson aikana. Jos me olemme ”Kristuksessa ”, niin silloin meidät tehtiin täydellisiksi 2 000 vuotta sitten, Kristuksen täydellisen uhrin kautta, Golgatalla. 

” Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.  Rom. 8:1 

” Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta.” Rom. 5:9

 

Esimerkkejä ihmisistä jotka ohittivat Tutkivan Tuomion

Raamatullisia Esimerkkejä  

Rouva White sanoi että ” kaikkien ” täytyy mennä tutkivan tuomion läpi sen määrittelemiseksi, että pelastetaanko heidät vai ei ( ST 1888, s. 483 ).  Raamattu näyttää selvästi, että monien ihmisten asiat on jo päätetty, ennen Tutkivaa Tuomiota: 

Ryöväri ristillä: Yli 1800 vuotta ennen Tutkivaa Tuomiota Jeesus julisti ryövärille ristillä: ” …jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.”  (Luuk.23:43)  Ryövärin asia päätettiin vuonna 33 jKr. kun hän katui ja otti vastaan Jeesuksen ristillä. Tämä todistaa, että Kristus ei tarvitse mitään Tutkivaa Tuomiota määritelläkseen ketkä tulevat olemaan taivaassa. Miksi hän kohtelisi meistä ketään eri tavalla kuin ryöväriä ristillä?  

Aabraham, Iisak, ja Jaakob: Raamattu sanoo, että Aabraham vanhurskautettiin  ( pidettiin oikeutettuna )  uskon kautta (Rom. 4:2-5). Lähes 1800 vuotta ennen kuin Tutkiva Tuomio oletettavasti alkoi, Jeesus julisti: 

” Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa.”  Matt. 8:11 

On selvää, että näiden miesten ei tarvinnut mennä Tutkivan Tuomion läpi saadakseen päätöksen heidän tuomioasiassa. 

Mooses: Raamattu selvästi sanoo, että Mooses teki syntiä, kuoli ja on nyt taivaassa (Juudas) .

Jos kenenkään syntejä EI pyyhitä pois ennen kuin vasta tutkivan tuomion JÄLKEEN, kuinka Mooses voisi mennä taivaaseen ?   Raamattu toteaa selvästi, että kukaan synnintekijä ei tule menemään taivaaseen (Ilm. 21:27) . Mooseksen synnit täytyy olla pyyhitty pois ennen 1844 ! 

Elia : Kun Ellen White kertoo kuinka Elia vietiin suoraan taivaan valtaistuimelle, niin siinä ei ole mitään mainintaa Tutkivasta Tuomiosta : 

” Elialla oli vielä suuri työ tehtävänään, ja kun se oli tehty, ei hänen tarvinnut masentuneena ja yksinäisenä kuolla erämaassa. Hän ei vaipunut maan tomuun vaan sai nousta kirkkauteen, taivaallisissa vaunuissa ylös Jumalan istuimen luo.”  Desire of Ages , p. 301. AIKAKAUSIEN TOIVO, s. 279

William Millerin tapaus  

Rouva White sanoi, että kukaan sellainen ei voinut pelastua jolla oli tieto sapatista, mutta hän hylkäsi sen: 

” Jos on tieto sapatista, mutta hylkää tämän valon, ei voi olla pelastettu ”. Historical Sketches, p. 234 

James White mainitsi, että William Miller lopulta hylkäsi Sapatin, siitä huolimatta, että hänet oli tutustutettu sanomaan: 

” On asianmukaista todeta, että herra Miller ei nähnyt toista sanomaa samoin kuin me. Hän ei myöskään muuttanut kantaansa kuolemattomuuden ja Sapatin suhteen.” Sketches of the Christian Life and Public Labors of William Miller  

 Huolimatta siitä, että hän hylkäsi Sapatti-valon, rouva White antaa ymmärtää, että Miller tulee olemaan pelastettu: 

” Jumala salli hänen joutua saatanan ja kuoleman vallan alle, kätkien hänet hautaan niiltä, jotka herkeämättä koettivat houkutella häntä pois totuudesta. Mooses erehtyi, kun hän oli saapumaisillaan luvattuun maahan. Samaten William Miller’kin , juuri kun hän oli pian pääsemäisillään taivaalliseen Kaanaaseen, erehtyi salliessaan vaikutuksensa kääntyä totuutta vastaan. Toiset häntä siihen johtivat ; ja heidän täytyy siitä vastatakin. Mutta enkelit vartioitsevat Jumalan palvelijan kallista tomua, ja hän on tuleva esiin viimeisen pasuunan soidessa ”.  Early Writings, p. 258. Hengellisiä kokemuksia s. 286 

William Miller’in tapaus on hyvin mielenkiintoinen. Tässä on mies joka hylkäsi Sapatti totuuden – totuuden, josta rouva White sanoi, että se täytyy hyväksyä tullakseen pelastetuksi – ja kuitenkin hän näki näyssä, että hänet oli pelastettu. Sen lisäksi rouva White julistaa William Miller’in olevan vanhurskas ENNEN KUIN hänen tuomioasia nousi esiin. Tämä herättää joitakin tärkeitä kysymyksiä: 

*   Miten hän voisi olla pelastettu vaikka hän hylkäsi Sapatti-totuuden ?

*   Miten hänet voitaisiin julistaa vanhurskaaksi ennen Tutkivan Tuomion läpikäyntiä ?

Rouva Hastings’in tapaus  

Vuonna 1850 rouva White kirjoitti : 

Minä näin, että hän [rouva Hastings] sinetöitiin ja Jumalan äänen kuuluessa nousisi ylös ja olisi maan päällä, yhdessä 144 000 kanssa. Minä näin, että meidän ei tarvitsisi surra häntä ; hän lepäisi vaivan aikana.  Selected Messages, Vol. 2, p. 263 

Jälleen kerran havaitsemme huomattavan henkilön tuomioasian olevan päätetty ennen Tutkivaa Tuomiota.  Miten William Miller ja rouva Hastings kykenivät ” lyömään järjestelmän ” ja olemaan julistettu Jumalalle kelpaaviksi ennen kuin heidän todisteensa tulivat esiin Tutkivassa Tuomiossa ?

Totuus Tuloa-edeltävästä Tuomiosta (Pre-advent Judgment) 

Vaikka Raamattu ei ollenkaan opeta rouva Whiten kuvailemaa Tutkivaa Tuomiota, se todella kuvailee tuloa-edeltävää tuomiota.  Ilmestyskirjan 14 luvun ensimmäinen enkeli julistaa, että Jumalan tuomion aika on tullut (Ilm.14:6,7) . Taivaassa tuomioistuin pitää istuntoa, kirjat avataan (Dan.7:10) ja päätös tapahtuu. Mikä on tämän tuomion tarkoitus ?  Raamattu on hyvin yksityiskohtainen : 

”Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen [ pienen sarven ] valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti.” Dan.7:26 

Taivaan tuomioistuimen vaaoissa pahat on punnittu ja köykäisiksi havaittu. Tuomion tarkoitus on näyttää, että pahat ovat täyttäneet Jumalan vihan maljan ja Jumala on oikeutettu tuomaan tullessaan heille rangaistuksen,  ottamaan pois heidän valtansa ja antamaan sen pyhille (Dan.7:27) . Pahojen rangaistus on selvästi ilmaistu kolmannen enkelin sanomassa : 

” joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä.”  Ilm.14:10 

Totuus on, että Danielin 7 ja Ilmestyskirjan 14 luvussa ei ole mitään, mikä kuvailisi uskovien Tutkivaa Tuomiota.  Ainoa kuvailtu tuomio näissä kohdissa on Jumalan tuomio pahoille.  Tämä on tuloa-edeltävän tuomion tarkoitus. Taivaallinen tuomioistuin toteaa, että pahat ovat sopimattomia hallitsemaan maata, ja heidän valtakunta otetaan heiltä pois ja heitä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa.

Evankeliumin Totuus  

Jeesus, meidän sijainen, tuomittiin ristillä meidän sijasta. Hän maksoi hinnan kaiken synnin tähden , kaikiksi ajoiksi. Hänen vanhurskautensa on hyvitetty meidän tilille. Tämän tuomitsemisen hyvä uutinen on, että kaikki, jotka uskovat ja luottavat Kristuksen elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen voivat sanoa varmuudella : ” Minut on julistettu syyttömäksi ! ”  Me olemme jo tuomitut Kristuksessa.  Ne jotka hylkäävät evankeliumin, tuomitsevat itsensä sopimattomiksi ikuiseen elämään. Nuo, jotka ottavat vastaan evankeliumin, ovat siirtyneet kuolemasta elämään ja eivät joudu tuomittaviksi (Joh.5:24).

Aiheisiin