Dirk Anderson

 

ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUT

     
    "Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä." 5Moos.18:22    

Aiheisiin 

             
 
Usein esitettyjä kysymyksiä

Tämä sivu löytyy Englannin kielellä:  http://www.ellenwhiteexposed.com/faq.htm

Vastaukset ovat  http://www.ellenwhite.org  päätoimittajan henkilökohtaisia mielipiteitä

Kääntänyt Tuija
Napsauttamalla alleviivattuja sinisiä sanoja vastauksissa, pääset  englanninkieliselle sivulle, joka kertoo ko. asiasta 

Napsauta alla olevasta listasta vastaus sinua kiinnostavaan kysymykseen, tai lue alusta loppuun
Ovatko nämä sivut seitsemännen päivän adventistien ylläpitämät?

 Näitä sivuja toimittaa yli 50 henkilöä, jotka ovat entisiä tai nykyisiä adventisteja. Päätoimittaja oli 33 vuotta adventtikirkon jäsen.
Napsauta tätä ja lue hänen kertomuksensa.
   (suomennettu)

Kuka rahoittaa toimintanne? Otatteko vastaan lahjoituksia? 

Tämän toiminnan rahoittaa kaksi yksityishenkilöä, jotka rakastavat adventtiseurakuntalaisia. Toinen on adventisti ja toinen on entinen adventisti. 

Lahjoituksia emme voi ottaa vastaan. Tulevaisuudessa, jos tilanne muuttuu, perustetaan laillinen rahasto turvaamaan sekä puhe- että uskonnonvapautemme. Mikäli haluatte yhteydenottoa siinä vaiheessa, kun rahasto on perustettu, lähettäkää meille sähköpostia. 

Miksette vain ylistä Kristusta? Ellen Whiten arvosteleminen tuntuu paholaisen työltä. 

Evankeliumin julistaminen on yksi osa kristityn vastuusta. Jumala käski meitä ”koettelemaan henkiä” (1 Joh. 4:1).

Jos me emme koettele henkiä, me lyömme laimin Jumalan kehotuksen. Raamattua tutkiessa löydämme monta kohtaa, jossa on paljastettu ja tuomittu vääriä profeettoja. Ilmeisesti Raamatun kirjoittajat tekivät silloin paljon muutakin kuin vain saarnasivat evankeliumia. He myös varoittivat valheellisuudesta. Jeesus varoitti, että monta väärää profeettaa nousee viimeisinä päivinä. (Matt.24:11) ja kristittyjen tulee varoa ”vääriä profeettoja” (Matt.24:24).

Ainoa keino varoa vääriä profeettoja on olla selvillä siitä mitä nämä kirjoittavat ja sanovat. Adventtikirkko esittää Ellen Whiten sellaisessa valossa, joka saa hänet näyttämään profeetalta. Näiden sivujen tarkoitus on esittää koko todistus hänestä, mukaan lukien asiat, joita on salailtu vuosikausia. 

Eikö kirja ”Tie Kristuksen luo” osoita Ellen Whiten olevan Jumalasta innoittunut? 

Tie Kristuksen luo” on suurenmoinen kirja. Suosittelen sitä kenelle tahansa. Olen itse antanut niitä yli 1000 kappaletta ovelta-ovelle -työssä ja olimme ensimmäinen, jotka julkaisimme sen espanjankielellä internetissä.

Totuus on kuitenkin se, että Ellen White ei kirjoittanut kirjaa itse. Se on mitä luultavimmin Fannie Boltonin kirjoittama. Napsauta seuraavia osoitteita tutkiaksesi todisteet: http://www.ellenwhite.org/myth2.htm  ja  http://www.truthorfables.com/steps_to_christ.htm . Uskon, että Jumala käyttää kirjaa julistamaan Hänen kunniaansa. Uskon, että se on yhtä innoittunut kirja kuin kenen tahansa kristityn kirjailijan kirja. En kuitenkaan usko, että innoittuneen kirjan kirjoittaminen todistaa ketään profeetaksi. Jos niin olisi, meillä olisi tuhansia profeettoja, koska tuhansia innoittuneita kristittyjä kirjojakin on kirjoitettu. 

Mikä on Ellen Whiten lainauksiesi lähde? 

Ellen White Estaten CD-ROM.   >> CD-ROM INFO

Eikö lähteminen adventtikirkosta tee sinut osasyylliseksi lopunajan luopumukseen? 

”Luopumus” on ollut meneillään Ellen Whiten ajoista asti. Itse asiassa Joseph Bates sanoi 1849, että luopumus on alkanut. Niinkin aikaisin kuin 1845 ihmiset lakkasivat tukemasta Whiteja, kun selvisi Ellen Whiten opetuksien virheellisyydet ja adventtikirkon opetuksien ongelmalliset kohdat, joita Ellen White tuki.

Tässä pieni lista:

1. Joseph Turner erosi adventisteista 1840-luvulla. Hän oli yksi alkuperäisistä pyhäkköopin perustajista. Häntä tuki näyillään Ellen White.

2. O.R.L. Crozier erosi myös 1840-luvulla adventisteista. Ellen White sanoi Jumalan kertoneen hänelle, että Crozierilla oli totuus pyhäköstä. Myöhemmin Crozier perui opinkappaleensa.

3. Gilbert Cranmer erosi 1860-luvulla. Perusti Church of God -kirkon, joka on seitsemännen päivän kirkko.

4. B.F. Snook ja W.H. Brinkerhoff  erosivat 1860-luvulla. Iowan adventistikonferenssin presidentti ja sihteeri. Julkaisu EGW:n näyt eivät ole Jumalasta”,  heidän julkaisunsa v. 1866.

5. D.M. Canright erosi 1880-luvulla. Konferenssin presidentti ja Yleiskonferenssin komitean jäsen. Julkaisi ”Rva. E.G.Whiten elämä” v. 1919.

6. A.T. Jones erosi 1900-luvulla. Vuoden 1888 liikkeen sanansaattaja ja Yleiskonferenssin komitean jäsen. E.G.Whiten suosiossa, koska sanoi hänellä olevan ”valo” taivaasta.

7. J.H. Kellogg erosi 1900-luvulla. Johtohenkilö adventtiliikkeen terveysuudistuksessa.

8. A.F. Ballenger erosi 1900-luvulla. Englantilainen adventistievankelista.

9. Lähivuosina suuri joukko muita seurakunnan paimenia, mm.
  Dr.
Desmond Ford,  Dr. Robert Brinsmead,  Dr. Donald McAdams ja pastori Dale Ratzlaff. 

Vuosien aikana parhaimmat ja etevimmät adventistiteologit, johtohenkilöt ja evankelistat ovat jättäneet kirkon. Adventtikirkolla on hämmästyttävä määrä luopumusta, kuten heidän oma ”Adventist Review”-lehti myöntää. 

Joudunko kadotukseen, jos eroan seitsemännen päivän adventtikirkosta? 

Tämä on tyypillinen kulttiuskonnon opetus. He  pelottelevat ihmiset luulemaan, että he ovat kadotettuja, jos jättävät kirkon. Se ei ole totta. Pelastus tulee ainoastaan uskon kautta Jeesukseen, riippumatta siitä mihin kirkkokuntaan kuuluu.  

Eivätkö opetukset sapatista, sielujen tilasta kuoleman jälkeen ja terveysopetus todista adventtikirkon olevan Jumalan jäännösseurakunta? 

Ei! Jeesus sanoi, että hänen opetuslapsensa tunnetaan rakkaudesta toinen toisiinsa (Joh.13:35). Hän ei koskaan sanonut, että heidät tunnetaan näistä opeista tai heidän terveyssanomastaan. Yksikään yllämainittu opinkohta ei sitäpaitsi ole alkuperältään adventtiliikkeestä lähtöisin. 

 •  Sapatti tuli seitsemännen päivän baptisteilta, jotka olivat pitäneet sen jo yli 100 vuotta ennen adventtiliikkeen syntyä.

 • Sielujen tila kuoleman jälkeen (”soul sleep”) tuli ensimmäisen päivän adventisteilta.

 • Terveyssanoma tuli useilta eri terveysuudistajilta kuten Sylvester Grahamilta, L.B. Colesilta,
  tri J.C. Jacksonilta
  ,  tri Dio Lewisiltä ja muilta. 

Tässä joitakin merkkejä, joista voit päätellä onko seurakunta Jumalan seurakunta vai ei: 

1. Täyttävätkö he Kristuksen tehtävää viemällä evankeliumia maailmaan?

2. Ilmeneekö seurakunnassa Pyhän Hengen hedelmiä kuten rauha, ilo, rakkaus jne?

3. Onko kirkon opetus pelastuksesta yksin ja ainoastaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen?

4. Heijastavatko seurakuntalaiset Jeesuksen luonnetta?

5. Onko Raamattu kirkon ainoa uskon ja opetuksen lähde? 

33 vuotisen jäsenyyteni perusteella voin kertoa, että kirkko on täynnä kiistoja ja ristiriitoja. Tiedän sen, koska olin monta vuotta itse osa ongelmaa. Suurin osa kiistoista näyttää aiheutuvan erilaisista Ellen Whiteen ja hänen kirjoituksiinsa kohdistuvista tulkinnoista ja näkökannoista. 

Uskovatko kaikki adventtikirkon pastorit Ellen Whiteen? 

Ei, tiedän henkilökohtaisesti monta, jotka eivät usko hänen olleen profeetta. Heidän täytyy kuitenkin väittää uskovansa säilyttääkseen työpaikkansa. Se pakottaa heidät elämään kaksoiselämää, joka on kauhea tilanne. Olkaa hyvä ja rukoilkaa heidän puolestaan. 

Kun kerran väität Ellen Whiten olleen väärä profeetta, niin miksi sinulla on hänen kirjoituksiaan sivuillasi? 

Ellen Whiten kirjoitukset sisältävät paljon suurenmoisia kohtia. Silti monet nykyiset ja entiset adventistit pitävät hänen Todistuksiaan tuomitsemiseen ja lakihenkisyyteen taipuvaisina.  Minulla on linkkejä hänen pääteoksiinsa ja itse asiassa minulla on eniten hänen kirjoituksiaan sivuillani kuin kenelläkään muulla internetissä, koska hänen kirjoituksiaan pidetään innoittuneina. Mielestäni näiden kirjoituksien lukeminen ei aiheuta vahinkoa kenellekään niin kauan kuin lukija muistaa, että hän oli yhtä erehtyväinen ihminen kuin me muutkin.

Vaikeuksia ja ongelmia tulee vasta kun:

 • hänen kirjoituksiaan pidetään erehtymättöminä

 • hänen kirjoituksiaan käytetään oppaana Raamatun ymmärtämiseen

 • yritetään elää hänen äärimmäisten ohjeidensa mukaan (pukusäännös, terveyssäännös, jne.)

 • hänen kirjojensa lukeminen syrjäyttää Raamatun lukemisen

 • omaksutaan hänen näkemyksensä tulevaisuuden tapahtumista, jotka eivät kaikki ole oikeita

 • omaksutaan legalistinen, tuomitseva ja syrjivä asenne hänen kirjoituksiensa perusteella 

Pitää muistaa, että suuri osa lausahduksista, joita adventistit pitävät profeetallisina, tulivat ei-adventistien kynistä. 

Ellen Whitella oli korkeat periaatteet. Kuinka hän voisi olla väärä profeetta? 

Korkeat periaatteet eivät takaa vanhurskautta. Fariseuksilla oli myös korkeat periaatteet ja Kristus tuomitsi heidät pahuudestaan. Profeetta Muhammedilla oli myös  korkeat periaatteet Koraanin suhteen. Oliko hän Jumalan profeetta? Jotkut ovat sitä  mieltä, että Ellen White meni äärimmäisyyksissään
 pidemmälle kuin Jumalan Sana.  On väärin vaatia enemmän kuin Jumalan Sanassa sanotaan ja asettaa tarpeettomia rajoitteita ihmisille, joita Jumala ei ole vaatinut, kuin myös laiminlyödä Jumalan vaatimukset. 

 Eivätkö Ellen Whiten työn ”hedelmät” osoita hänen olevan profeetta? 

Noista hedelmistä käydään paljon keskusteluja. Suuri osa hänen pääteoksistaan, kuten Aikakausien Toivo, on innoittunut, mutta Todistukset ovat hengeltään monien mielestä tuomitsevia, arvostelevia, legalistisia ja lahkolaisia.  

Jotkut väittävät, että Ellen Whiten kirjoitukset rauhoittivat teologiset ristiriidat ja estivät kirkon hajoamisen. Olen täysin eri mieltä. Tiedän nimittäin varmasti, että suurimmaksi osaksi kirkon sisäiset ristiriidat ja erimielisyydet johtuvat Ellen Whiten kirjoituksien tulkintaeroista. Hyvä esimerkki ovat kiistat, joita käydään Kristuksen luonnon tulkinnoista (http://www.ellenwhite.org/contra4.htm) eli mitä White tarkoitti kirjoittaessaan Kristuksen luonnosta.

Ihmisryhmiä eroaa koko ajan adventtikirkosta. Se mitä Ellen Whiten kirjoitukset ovat saaneet aikaan on Raamatun tutkimisen tukahduttaminen, erityisesti Raamatun profetioiden. Ellen Whiteen uskova ei uskalla vedota mihinkään sellaiseen Raamatulliseen todisteeseen, joka näyttäisi risteävän Whiten kirjoitusten kanssa. 

Jos Ellen White huijasi tarkoituksellisesti muita, pääseekö hän taivaaseen? 

Jumala päättää tämän asian. Vain Hän tietää mitä ihminen sydämessään tarkoitti. Itse olen sitä mieltä, että Ellen White oli päähän kohdistuneen vakavan iskun uhri, jonka seurauksena hän sai hallusinaatioita ja hänen sairauden tilaansa pidettiin erheellisesti jumalallisina ilmestyksinä. En myöskään usko, että hän tarkoituksellisesti petti muita, mutta voimakastahtoiset henkilöt hänen ympärillään saivat hänet uskomaan profeetallisiin kykyihinsä. 

Pidätkö sinä seitsemännen päivän, sapatin? 

Kyllä, mutta en usko sen olevan ”lopullinen testi”. Uskon, että lopullinen testi on se onko ihmisellä Kristuksen luonne vai ei (Matt. 25: 31-46). Uskon, että Raamattu ilmoitti Pyhän Hengen olevan
 Jumalan sinetti (2. Kor.1:22, Ef.1:13; 4:30), ei sapatin. 

Olen vakuuttunut, että Ellen White ei ollut profeetta. Pitäisikö minun erota adventtikirkosta? 

Eroaminen kirkosta oli minulle oikea ratkaisu enkä ole katunut sitä koskaan, mutta se ei saata olla oikea ratkaisu sinulle. Kehottaisin varovaisuuteen. On mahdollista, että jää kokonaan ilman seurakuntaa tai päätyy vielä pahempaan kirkkoon. Monien adventtikirkkojen pastoreina on hyviä ihmisiä, jotka uskovat ja julistavat evankeliumia. Harkitse tilannettasi huolella ja rukoile Jumalan johdatusta. Lisätietoa tälle aiheelle löydät sivulta; Miksi pysyä adventtikirkossa?

Onko olemassa muita sapatin pyhittäviä kirkkoja kuin adventtikirkko? 

Kyllä. Maailmassa on n. 300 ei-adventistista sapatin pyhittävää kirkkoa. Itse käyn
Chuch of God (seventh-day) -kirkossa, joka pyhittää seitsemännen päivän. He uskovat sapattiin, sielujen tilaan kuoleman jälkeen (”soul sleep”), eivät syö epäpuhdasta lihaa jne. Mielestäni heidän opetuksensa on paljon enemmän Raamatun mukaista kuin adventtikirkossa. 

Oletko sinä ja muut Ellen Whiten arvostelijat paholaisen innostamia? 

Tuolla tavoin fariseuksetkin sanoivat Jeesukselle. Koska ihmiset eivät tiedä  Ellen Whitesta ja hänen kirjoituksistaan kaikkea, he ovat voimakkaasti puolustuskannalla. He eivät ole tutkineet hänen töitään koko totuuden valossa eivätkä tiedä, että hänen ennustuksensa menivät pieleen, hän näki valheellisia näkyjä ja oli Raamattuun nähden ristiriidassa monta kertaa. He eivät tiedä, että on olemassa päteviä todisteita, joiden perusteella kristityt voivat kyseenalaistaa hänen profeetan asemansa. 

Esimerkiksi Hitleriä pidettiin Saksassa suurena johtajana. Monet eivät tienneet kuinka julma ja häikäilemätön  hän oli, kunnes totuus juutalaisista polttouhreista tuli julki sodan jälkeen. Ihmiset erehtyivät uskossaan häneen, koska eivät tienneet kuin osatotuuden

Ellen White väitti niiden olevan saatanan kätyreitä, jotka hylkäsivät hänen kirjoituksensa. Eli kuka tahansa, joka esittää todisteita, ettei Ellen White ollut profeetta, on saatanan innostama. Tässä suhteessa Ellen White sopii "kulttijohtajan" määritelmään, joka tuomitsee kaikki saatanallisiksi, jotka uskaltavat kyseenalaistaa hänen auktoriteettinsa. 

Syyttämällä Ellen Whiten tutkijoita saatanan kätyreiksi hänen puolustajansa syyllistyvät itse toisten tuomitsemiseen, jonka Kristus kielsi. Ellen Whiten tutkijat tekevät työtään, koska tuntevat jumalallista rakkautta toisia kohtaan ja haluavat auttaa muita huomaamaan totuuden Ellen Whitesta.  He ovat olleet kuuliaisia Jumalan käskylle "koetella" henkiä (1.Joh. 4:1). He ovat sitoutuneet tuomaan julki koko totuuden Ellen Whitesta, jotta muut voivat tehdä oikeat johtopäätökset hänen kirjoituksiensa suhteen. 

Irrotatteko hänen kirjoituksiaan tekstiyhteydestä? 

Silloin tällöin näitä nettisivuja syytetään tästä asiasta. Jotkut kirkonjohtajat kertovat seurakuntalaisilleen tämän ”valkoisen valheen” estääkseen tutkimukset. Johtajat sanovat: ”Hän ei tosiasiassa tarkoittanut sitä mitä kirjoitti. Nuo arvostelijat irrottavat lauseita tekstiyhteydestä!” Ikävä kyllä jotkut ihmiset uskovat tämän. He eivät tutki  asiaa tarkemmin, jolloin voisivat päätellä kertovatko heidän johtajansa heille totuuden vai eivät. 

Tämä esimerkki nousee esille useimmin amalgamaatio-asian  yhteydessä. Meille kerrotaan, että otamme hänen sanansa irti kontekstista. Hänen puolustajansa väittävät, että Ellen White tarkoitti ihmisrotujen sekoittumista eikä eläinten ja ihmisten sekoittumista. Kuitenkin  hänet tunteneet ihmiset, kuten Uriah Smith, James White, W.C.White (EGW:n poika) ja D.D.Robinson (EGW:n sihteeri) todistavat, että Ellen White tarkoitti nimenomaan ihmisen ja eläimen sekoittumista. Tämä väite oli voimassa jopa vuoteen 1947 asti, jolloin adventistibiologi viimein vakuutti adventistilautakunnan siitä, että ihmisen ja eläimen sekaantuminen on mahdotonta (sen oli tiede todistanut mahdottomaksi jo aikoja sitten). Meitä siis syytetään Ellen Whiten lauseiden irrottamisesta yhteydestään, kun kaikki todisteet osoittavat, että hänen puolustajansa itse asiassa tekevät niin! 

Vastauksemme tähän syytöksen on aina: ”Todistakaa se.” Kukaan ei kuitenkaan koskaan ole esittänyt mitään dokumenttia tukeakseen väittämäänsä, että irrotamme lauseita asiayhteydestä. 

Eivätkö Ellen Whiten virheet ole vähäisiä? 

Kuulemme silloin tällöin: ”Hyvä on. Hän siis teki joitakin virheitä. Entä sitten? Kaikkihan me teemme virheitä, vai mitä?” Olivatko hänen virheensä vähäisiä ja merkitykseltään mitättömiä? 

Ehkä kysymys onkin käsityskyvystä. Minulla on aika korkea kynnys sellaiseen henkilöön, joka väittää olevansa ”Pyhän Hengen innoittama ja kirjoitukset ovat Profetian Henkeä”. Ehkä sinä sitten haluat hyväksyä muutaman virheellisen profetian,  valheellisen näyn  ja  yli 50 Raamatun vastaista lauselmaa, (suomennettu) ja hyväksyä samalla, että Pyhä Henki ilmoitti nämä virheet. Mutta minä en hyväksy. 

Totuus on se, että Ellen White ei ainoastaan tehnyt vakavia virheitä, jotka johtivat adventtikirkon harhaan, vaan hän myös oli ristiriidassa sekä itsensä että Raamatun kanssa monta kertaa eikä hän läpäise Raamatun asettamaa testiä profeetalle. Hänen opetuksensa pelastuksen suljetusta ovesta aiheutti sen, että hänen seuraajansa löivät laimin Kristuksen käskyn viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan melkein 5 vuoden ajan! Ajatelkaa niitä menetettyjä sieluja, jotka eivät saaneet kuulla evankeliumia viiteen vuoteen, kun Ellen Whiten seuraajat noudattivat suljetun oven näkyä. Kuinka kukaan voi pitää tätä vähäisenä erehdyksenä? Profeettojen tulisi paljastaa väärät opit, eikä suinkaan levittää niitä viiden vuoden ajan! 

Onhan hänen kirjoituksissaan hämmentäviä kohtia, mutta eikö Jumala jonain päivänä selitä ne meille? 

Vaikka todisteet ovat kiistattomat, että Ellen White ei läpäise Raamatun testiä profeetasta, niin silti joskus on vaikea luopua uskostaan tällaiseen henkilöön. On kuitenkin väärin jättää huomioimatta nämä todisteet ja pitää yllä turhaa uskoa siinä toivossa, että jonain päivänä joku selittää hänen epäonnistuneet profetiansa ja muut virheellisyydet. Meillä on jo kumoamattomia todisteita, joiden perusteella voimme tehdä päätöksemme hänen suhteensa. 

Raamatun profeetat tekivät virheitä! Miten he eroavat siinä suhteessa Ellen Whitesta? 

Nyt täytyy olla varovainen, ettei sekoita ”moraalisia virheitä” ja ”teologisia virheitä” toisiinsa. Kuten me kaikki, myös profeetat tekivät syntiä ja heillä oli moraalisia epäonnistumisia. Kukaan ei näillä nettisivuilla tuomitse Ellen Whitea moraalisista virheistä. Se on aivan eri asia. Varsinainen asia on se, että läpäiseekö Ellen White Raamatun profeettatestin. On SUURI ERO erehtyykö ihminen moraalisesti vai erehtyykö hän profeettana. Kysymyksessä on selvittää oliko Ellen White profeetta kuten muut Raamatun profeetat. 

Totuus on, että Ellen White erosi paljon  Raamatun profeetoista:

 • Ellen White näki valheellisen näyn  pelastuksensuljetusta ovesta”. Raamatun profeetat eivät nähneet koskaan valheellisia näkyjä.

 •  Ellen White korjasi jälkeenpäin kirjoituksiaan, kun niissä huomattiin virheitä. Raamatun profeetoiden ei ole todettu koskaan muuttaneen kirjoituksiaan jälkeenpäin.

 •  Ellen White ennusti Kristuksen takaisintulon  ajankohdan ja epäonnistui siinä.  Raamatun profeetat eivät koskaan tehneet tällaista virhettä.

 •  Ellen White ansaitsi kirjoituksillaan. Raamatun profeetat eivät käyneet kauppaa kirjoituksistaan.

 • Ellen White oli ristiriidassa Raamatun kanssa yli 50 kertaa. (suomennettu)Raamatun profeetat olivat harmoniassa keskenään. 

Väittikö Ellen White todellakin olevansa profeetta? 

Tämän kysymyksen perimmäinen merkitys on se, ettei Ellen Whitea tarvitse
 koetella kuten Raamatun profeetoita, koska hän ei väittänyt olevansa profeetta. Oliko hän profeetta vai vain sanansaattaja? Itse asiassa Ellen White väitti olevansa enemmän kuin profeetta. Miksi hän väitti kirjoituksiensa olevan "Profetian Henki", jos hän ei ollut profeetta. Hänen seuraajansa ja hän itse väitti omanneensa profeetallisen lahjan melkein 70 vuotta. He väittivät, että hänen profeetan lahjansa oli todiste seitsemännen päivän adventistien olevan se todellinen jäännösseurakunta, josta Ilm. 12:17 ja 19:10 puhuu. Näin ollen hän ei millään tekosyyllä vältä Raamatun profeetoiden testiä ollakseen vain sanansaattaja. Jos hän kerran väitti olevansa enemmän kuin profeetta, hänen kohdallaan täytyy pitää jopa korkeampia vaatimuksia kuin muiden profeetoiden. 

Eivätkö Ellen Whiten terveyskirjoitukset osoita hänen olleen profeetta? 

Tämä väite perustuu siihen, että hän oli vuosia edellä muuta tiedettä.
Nämä terveysuudistukset olivat kuitenkin jo olemassa ja niitä opettivat suositut terveysopettajat jo paljon ennen kuin hän kertoi saaneensa terveyteen liittyvät näkynsä. Tosiasiassa hänen terveyskirjoituksensa paljastuivat olleen kopioitu muilta terveysuudistajilta. 

Eivätkö ”Suuren taistelun” ennustukset osoita hänen olleen profeetta? 

Se, että Ellen White sai ”Suuren taistelun” näyssä, on todettu olevan enemmän kuin myytti. Totuus tästä kirjasta löytyy: http://www.ellenwhite.org/rea/rea8.htm. 

Myönnetään, että Ellen White lainasi muita kirjoittajia. Mutta Jumala varmaan näytti hänelle mitkä osat kopioida ja mitkä jättää pois? 

Ei, ellei Jumala ole sekaannuksen alkuunpanija! ”Suuren taistelun” tutkimukset ovat osoittaneet, että Ellen White kopioi Wylien kirjoituksista historialliset virheet muun tiedon mukana. Terveyskirjoituksiinsa hän kopioi tieteen virheellisiksi osoittamia asioita. Mitään todisteita ei ole olemassa, että hän olisi ollut yliluonnollisessa johdatuksessa valitessaan mitä lainaa kirjoituksiinsa. Jos Jumala näytti hänelle mitä kopioida ja mitä ei, miksi hän kopioi Herodesta koskevan historiallisen virheellisyyden? (http://www.ellenwhite.org/criticf.htm) 

Hänen kirjoituksensahan ovat totuudellisia ja inspiroituneita. Eivätkö nämä todista hänen olleen todellinen profeetta? 

Sitä samaa voisimme sanoa mormonikirkon perustajasta Joseph Smithistä. Hän kirjoitti näin: 

”Jos olisitte tulleet tietämään Hänen hyvyydestään ja maistaneet Hänen rakkauttaan ja saaneet anteeksiannon synneistänne, jotka saavat ilonne suurenemaan sieluissanne, niin minä haluan muistuttaa teitä muistamaan Hänen suuruuttaan ja teitä omasta mitättömyydestänne, Hänen hyvyydestään ja pitkämielisyydestään teitä kohtaan... nöyrtykää Hänen edessään ja kutsukaa Herran nimeä päivittäin ja pysykää lujina uskossa... (Mosiah 4:11) 

Miten kaunista, totuudellista ja innostavaa! 

Entäpä Muhammedin käytännöllinen  julistus Koraanissa koskien inhimillistä heikkoutta: 

”Jumalan armoa on se, että kohtelette heitä ystävällisesti. Jos olette hankalia tai kovasydämisiä, he kääntyvät pois teistä, mutta jos jätätte huomioimatta heidän virheensä ja pyydätte anteeksiantoa heille ja pysytte asiassa heidän kanssaan. Pankaa uskonne Jumalaan.  Sillä Jumala rakastaa niitä jotka Häneen luottavat.” 

Upeaa! Monien nykyaikaisten profeetoiden kuten Smithin ja ”Christian Sciencen” perustajan Mary Eddy Bakerin kirjoitukset ovat innostavia ja sisältävät myös totuutta. Kuitenkaan se, että kirjoitukset sisältävät myös totuutta ei todista kenenkään profeetallisuutta. Jos näin olisi, niin meillä oli tuhansia profeetoita, koska näin paljon on innostavia kirjoja julkaistu. Profeetan täytyy läpäistä Raamatullinen testi. Tämä on pääasia, jossa täytyy pysyä. 

Kuinka kukaan vain kolmannen luokan oppimäärällä voi kirjoittaa näin paljon ja lennokkaasti? 

Tämä sama väite on esitetty profeetta Muhammedin kohdalla, jossa yritetään osoittaa hänenkin kirjoituksiensa olevan jumalallista alkuperää (ja kyllä, Muhammedilla oli sihteereitä aivan kuten Ellen Whitellakin).

Ellen Whiten oppimäärä on kuitenkin myytti. Itseasiassa kuka tahansa pystyy yhdistelemään ja
lainailemaan kirjoituksista,
etenkin kun käyttää apunaan kykeneviä toimittajia ja kirjoittajia. Ellen Whiten kirjoituksien määrä ja sisältö voi osoittaa hänen olleen hyvä kirjailija (tai hyvä plagiaattori), mutta ne eivät kuitenkaan todista hänen olleen profeetta. On olemassa muitakin vähäisen koulutuksen saaneita kirjailijoita, jotka ovat kirjoittaneet samankaltaisia kirjoja. Eivätkö nämäkin ihmiset ole silloin profeetoita? 

Miksi nettisivujenne nimi on ”Ellen Whiten nettisivut”, jos ette ole kuitenkaan hänen puolellaan? 

Sivumme nimi johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että olemme sitoutuneet paljastamaan teille koko totuuden hänestä. Meillä on eniten hänen kirjoituksiaan sivuillamme ja meillä on enemmän tietoa hänen elämästään ja opetuksistaan kuin muilla sivuilla. Siksi pidämme nimeämme oikeutettuna ja parhaiten meitä kuvaavina. 

Oliko Ellen White mulatti (tummaihoisia esi-isiä)? 

White Estaten mukaan geneettiset tutkimukset eivät ole osoittaneet hänellä olleen tummaihoisia esi-isiä. Hänen juurensa johtavat Iso-Britanniaan. Vaikka seurakunnan vanhin Charles Dudley kirjoittikin kirjassaan tällaisen lausunnon niin mitään geneettisiä todisteita ei kuitenkaan ole. 

Mikä on mielestäsi Ilmestyskirjan peto? 666? Karitsansarvinen peto?   

Monet adventistit ovat ottaneet uudelleen harkittavaksi perinteellisen (Uriah Smithin) opetuksen Ilmestyskirjasta.
Asiat, jotka olivat järkeviä 1800-luvulla, eivät ole kovinkaan järkeviä enää tänään. Näyttää siltä, että jokaisella on oma tulkintansa Ilmestyskirjasta. Monet ihmiset kyselevät meiltä usein tätä asiaa. Siksi olemme koonneet sivuston vastataksemme näihin kysymyksiin: http://www.ellenwhite.org/faq_rev.htm 

Aiheisiin