Henkilöt vasemmalta oikealle: Kirkkoherra Olli Aalto, Liisa Kolmonen, teologian tohtori Margit Süring, tuntematon, Marja-Leena Räsänen, pastori Arto Poutiainen.

    TERVETULOA ENTISEN ADVENTISTIN KOTISIVUILLE    
    "Ihminen, julista tuomio Israelin paimenille. Julista tuomio, sano noille kansansa kaitsijoille: Näin sanoo Herra Jumala: Voi teitä, Israelin paimenet! Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan.
Te juotte maidon, käytätte villan vaatteisiinne ja teurastatte lihavimmat lampaat, mutta ette pidä huolta laumastanne.
Te ette ole hoivanneet uupuneita, ette ole lääkinneet sairastuneita ettekä sitoneet murtunutta jalkaa, te ette ole etsineet kadonneita ettekä lähteneet eksyneiden perään. Te olette kohdelleet lampaitanne tylysti ja kovin ottein." Hes.34:2-4
 
      Imatran Nuorten Kristillinen Yhdistys ja Imatran seurakunta järjestivät yhteisesti  Kristittyjen yhteyspäivät Olavinkulmassa 26-27.8.2006. Kaukaisimpia osallistujia tuli Venäjältä, Kuopiosta, Turusta, Liperistä ja Joensuusta. Kirkkoherra Olli Aalto puhui laista ja evankeliumista, pastori Arto Poutiainen kertoi lähetys- ja avustustyöstä Venäjän lähialueilla, pastori Jorma Räsäsen aiheena oli iankaikkinen evankeliumi ja tuomio, teologian tohtori Margit Süring tutkisteli Danielin kirjaa, RistoPekka Alhaisen  aiheena oli nykyinen totuus. Vapaan sanan aikana puheenvuoroja käyttivät: pastorit Rauno Helppi ja Arvo Soittu, Liisa Gerdin, Kyösti Keltanen, Uuno Härkönen. Pitkäaikainen NKY:n puheenjohtaja Heikki Hytönen kertoi tervehdyspuheessaan yhdistyksen historiasta ja päämäärästä. Pastori Arvo Soittu Kolppanan seurakunnasta Venäjältä toi mukanaan 8 henkilöä, joukossa kitarayhtye, ja johti Workshop 2. Heikki Hytönen johti Workshop 1:sta, joka koostui lähes yksinomaan ex-adventisteista ja adventisteista, mukana myös adventtikirkon piirikunnan esimies. Ruokailut järjesti Leena Kakkonen.    
 
 

 

Workshop 1. puhe. 26.8.2006. 

Nimeni on Kyösti Keltanen.
Vuonna 2002 aloin julkaista kotisivujani nimellä ’adventistimaallikon kotisivut.’
Suomensin sivuilleni amerikkalaisten, entisten adventistien, kertomuksia ja kritiikkiä Ellen G. Whitestä ja Tutkivan tuomion opista.
Niiden takia sain potkut adventtikirkosta lokakuussa vuonna 2003.
Sen jälkeen muutin kotisivujeni nimeksi: ”Entisen adventistin kotisivut”.
Moniko teistä on muuten lukenut kotisivujani?
Mutta mennäänpä aikajärjestyksessä ja vähän yksityiskohtaisemmin.

Tulin uskoon vuonna 1969 ja olin vuosikymmeniä uskollinen ja aktiivi adventtikirkon fanaatikko,
ja Ellen G. Whiten ihailija, ja hänen oppiensa seuraaja Imatran adventtikirkossa.

Vuonna 1983 opiskelin syksyn kuukaudet adventtikirkon Toivonlinnan seminaarissa,
ja siellä uskonnon opettaja Margit Süring esitti vaihtoehdon  adventtikirkon perinteiselle Daniel 8:14 tulkinnalle,
jonka perusteella määritellään ns. ’tutkivan tuomion’ alkuvuosi.
Tämä Margitin esittämä ns. Kristus-keskeinen tulkinta oli tavallaan shokki minulle,
koska tutkivan tuomion löytäminen raamatusta osoitti mielestäni adventtikirkon ylivoimaisen paremmuuden kirkkokuntien joukossa.
Muut kirkkokunnathan eivät tällaista oppia olleet löytäneet raamatusta.

Hengellinen ylpeyteni perustui juuri tutkivan tuomion oppiin. 
Yritin silloin saada Margitin ja perinteisen tulkinnan puolesta taistelevan,
kreikan kielen opettajan Veikko Kuosmasen väittelemään meidän oppilaiden edessä, mutta he väistivät.  

Seminaarin jälkeen en jättänyt Margitia rauhaan vaan kirjoittelin hänelle vaatien tarkempia perusteluja tälle koko adventtikirkon peruspylväitä horjuttavalle näkemykselleen.
Viimein Margit antoi minulle adventistiteologi Desmond Fordin kirjoittaman tutkielman:
“The day of atonement and the investigate judgement” (sovituskuoleman päivä ja tutkiva tuomio)
Noin kaksi vuotta tavasin sitä sanakirjan ja kieliopin avulla, lähes olemattomalla englannin kielitaidollani.
Vakuutuin siitä, että adventistiteologien Desmond Fordin ja Margit Süringin tulkinta oli lähempänä raamatullista totuutta kuin perinteinen adventistipioneerien tulkinta. 

Koska adventtikirkossa ei saa kertoa mitään virallisesta opista poikkeavaa, niin aloin julkaista ’Adventistimaallikon kotisivuja’ internetissä vuonna 2002.
Käänsin sivulleni huonolla englannin taidollani Desmond Fordin ja muiden adventtikirkosta eronneiden tai erotettujen pastoreiden opillista kritiikkiä adventtikirkon oppeja kohtaan,
ja salattuja tosiasioita Ellen G. Whiten elämästä ja hänen opetuksestaan, pois luettuna sapatti-kritiikki, koska mielestäni sapatille löytyy selvä raamatullinen peruste.
Myöhemmin hyvin englantia osaavat, entiset adventistit, Jukka Kaija ja Tuula Sarmaslahti löysivät kotisivuni internetissä ja tulivat auttamaan minua käännöstyössä.  

Kotisivujeni kritiikillä oli tarkoitus saada keskustelua aikaan, ”ainoaan oikeaan oppiinsa” uskovassa, ja jäännösseurakuntana itseään pitävässä, adventtikirkossa.
Tässä mielessä liityin myös adventtikirkon keskustelupalstalle internetissä v. 2003 alussa.
Se johti siihen että myös Imatran adventtikirkko tuli tietoiseksi kotisivuistani ja sen konservatiivijohtajat vaativat erottamistani kirkosta tai kotisivujeni poistamista internetistä.
Hämmästyksekseni viha minua kohtaan oli niin valtava, että Imatran kirkon johtaja Xxxx Xxxxxxxx (kielsivät julkaisemasta heidän oikeita nimiään)
jopa kieltäytyi ottamasta vastaan minulta kirjettä, jossa perustelin kotisivujeni tarkoitusta.
Xxxxx Xxxxxxxxxxx puolestaan sapattisaarnassaan haukkui minut mm. seurakuntaan luikertaneeksi valheveljeksi.
Koska ilmapiiri oli näin vihamielinen, eikä tervettä keskusteluyhteyttä saatu aikaan, niin ehdotin että keskustellaan asioista myöhemmin, sitten kun viha on vähän laantunut.
Mutta se ei sopinut Imatran adventtikirkon johtajille.
Apuun kutsuttiin pastori Xxxx Xxxxxxxx joka järjesti erottamiskokouksen.
Tässä erottamiskokouksessa pastori heilutti kotisivuiltani printtaamansa paperinippua ja sai kirkon jäsenet vakuutetuksi äänestämään erottamiseni puolesta,
vaikka epäilen, ettei suurin osa seurakuntalaisista edes tiennyt mitä sivuillani luki.

Tässä erottamiskokouksessa minulta kiellettiin tilaisuuden äänittäminen ja minut määrättiin ensimmäiseksi esittämään puolustuspuheeni
vaikka minulle ei ollut edes ilmoitettu täsmällisesti mistä minua syytetään.
Niinpä puolustuspuheessani, joka löytyy kotisivuiltani, keskityin erottamisvalmistelujen raamatun ehdottamaan menettelytapaan ja kulkuun, eli Matt.18:15-17,
jossa Jeesus antaa ohjeen siitä miten tulee menetellä jos veljesi tekee syntiä sinua vastaan.
Puolustuspuheessani kysyin: Olenko tehnyt syntiä jos kotisivujeni käännöksillä olen paljastanut joitakin adventtikirkon salaamia asioita?
Lisäksi luin aikaisemmin pastori Xxxx Xxxxxxxx ja minun välillä käytyjä sähköpostikeskusteluja, jossa kyselin mm. seuraavaa :
(lainaus alkaa) Koska tunnekuohuntanne takia lienee mahdoton keskustella kasvokkain, on tämä sähköpostitie hyvä ratkaisu.
 Siksi esitänkin muutamia kysymyksiä joihin toivon sinun vastaavan aikaisemman kysymykseni lisäksi, sähköpostilla:
 Onko syntiä suomentaa kriitikkojen ajatuksia adventtikirkon opinkappaleista?
 Onko syntiä kertoa julkinen tapahtuma kirkon jumalanpalveluksesta?
 Onko syntiä kertoa tosiasioita yhteisön ja yksityistenkin heikkouksista (yksityisten nimiä en ole paljastanut) ja esittää omia näkemyksiään ja mielipiteitään?
 Onko syntiä julistaa evankeliumia?
 Onko syntiä puolustaa sapatin viettoa?
 Edellä mainitut kysymykset kattavat pääpiirteissään kotisivuni aiheet, eikö niin?
 Pikaista vastausta odottaen, 
 Kyösti Keltanen”
   (lainaus loppui)     

Vastauksia puolustuspuheeni kysymyksiin en ole tähän päivään saakka vielä saanut.

Mutta vasta tämän puolustuspuheeni jälkeen johtokunnan jäsenet alkoivat syyttämään minua vaikka mistä.
Siinä syytöskiihkossa ei paljon puolustuspuheenvuoroa saanut eikä sitä kuunneltu.

Liekö ollut pastori Xxxx Xxxxxxxx tyhmyyttä vai juoni järjestää ”oikeudenkäynti” tällä tavoin,
ja johon minä tyhmyyksissäni lankesin.
Siis pastori vaati, että syytetyn täytyy pitää puolustuspuhe ennen syytteiden esittämistä.

Erottamiseni oli tavallaan minulle järkytys.
Järkytys siinä mielessä, että olin aina luullut uskovia, rehellisiksi oikeudenmukaisiksi jopa armollisiksi ihmisiksi.
Erottamisprosessi oli silmiäni avaava, opettava kokemus minulle.

Päätin, etten enää koskaan liity mihinkään kirkkokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön vaan vetäydyn omaan ”luolaani haavoja nuolemaan”.
Kuitenkin Imatran Nuorten Kristillisessä yhdistyksessä aktiivisesti toimivat, entiset adventistit, Heikki Hytönen ja Pentti Haavisto houkuttelivat minua liittymään NKY:n jäseneksi.
Heikki vielä irvaili, että NKY on adventtikirkon kaatopaikka, koska monet adventtikirkosta eronneet tai erotetut uskovat ovat siirtyneet tähän hengelliseen yhteisöön.
Tutkin NKY:n sääntöjä ja tarkoitusperää ja havaitsin ne hyviksi, joten liityin siihen vuoden 2004 alkupuolella.  

Olen viime vuoden loppupuolelta alkaen lukenut internetissä Suomi24 Herätysliikkeet keskustelupalstaa, mutta en ole sille kirjoittanut.
Silloin, siis noin vuosi sitten adventtikirkko hyökkäsi palstalle massapostittamaan oppejaan ja saarnojaan loputtoman pitkillä kirjoituksillaan.
Se vihastutti muita keskustelijoita koska palsta on tarkoitettu keskustelijoille, ei saarnojen julkaisupaikaksi.
(Tänä syksynä adventistit saivat oman palstan Suomi24 keskustelusivuille)
Keskustelupalstan väittely nosti valtavasti minun kotisivujen lukijamäärää (salainen laskuri)
koska ei-adventistit mainostivat minun kotisivujani, kun taas puolestaan adventistit haukkuivat minut valehtelijaksi, ja katkeraksi, paatuneeksi luopioksi. (printit)
 

Kotisivujeni ensimmäisen sivun motto-raamatunjae on:
"Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka," Ps.51:8 VKR

Vain Jeesus on 100 % totuus mutta Jaakobin mukaan: ”monessa kohdin me kaikki hairahdumme”.
Kuitenkin kotisivuni kirjoituksissa on rehellisesti, ilman vihaa, suorasanaisesti ja todistettavasti,
pyritty niin suureen totuuteen artikkeleissa, kuin se itsessään syntiselle ihmiselle on mahdollista.

Motto-raamatunjakeeseeni edelleen viitaten, mielestäni myös adventtikirkon salaamat asiat Ellen G. Whitestä,
ja kirkon opillisten asioiden kyseenalainen perustelu, on tuotava päivänvaloon.
Siksi, ettei EGW:tä edelleen korotettaisi RKK:n Marian kaltaiseksi pyhimykseksi ja
käytännössä Raamatun ainoaksi oikeaksi tulkitsijaksi oppikysymyksissä, kuten minä olen saanut kokea.
Ja myös siksi, ettei minun kaltaisteni herkkäuskoisten tarvitsisi pettyä uskoviin, kun totuus tulee julki.

Jeesus ei pannut taivaaseen pääsyn ehdoksi minkään kirkkokunnan opillisten uskontunnustuksien hyväksymistä,
jotka itse asiassa ovatkin vain kirkkokuntien johtajien tulkintaa ja lisäyksiä raamatun opetukseen..
Jeesus sanoi oman aikansa kirkon johtajille:  ”Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! Matt.23:26.

 (Mahdollinen kopioiden näyttö)
Onko teillä kysyttävää tai huomautettavaa?  
______________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                           

PS. Nyt, 29.1.2011 tarkastellessani tätä kirjoitusta, on mainittava, että tämän tilaisuuden Workshop 1. kokoontumisessa
adventtikirkon piirikunnan esimies pyysi minulta julkisesti anteeksi, määrittelemättä kuitenkaan anteeksipyyntönsä yksityiskohtia.
Myös minä olen sähköpostilla pyytänyt anteeksi häneltä ylpeyttäni ja itsepäisyyttäni tapahtumien suhteen.
Anteeksipyynnössäni mainitsin vielä: "Ymmärrän, että oppikysymysten tulkintasi ja asemasi tähden sinun piti
toimia niin kuin toimit. Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin. Syitä oli sepissä kuin sysissäkin.
Nuo sananlaskut kuvaavat mielestäni hyviin tapahtumiin osallistuneita."

La 24.7.2010 Imatran adventtikirkon vanhin luki minun kirjallisen anteeksipyynnön kuulijoille sapatin jumalanpalveluksessa.
Vastauskirjeessä sain kolme raamatunkohtaa, muistamista esirukouksessa ja tervetulotoivotuksen kirkkoon milloin vai haluan.
Kun sitten puhelimella kysyin vanhimmalta, että tarkoittiko tuollainen vastaus anteeksiantoa, niin hän sanoi sen tarkoittavan sitä.
Kuitenkin hän vaati minua poistamaan kotisivuni kirjoitukset. Vastasin että ne tulevat ajallaan poistumaan ja Jumala tulee
minut tuomitsemaan niistä, ihmisten ei pitäisi tuomita.

Olen iloinen myös siitä, että aikaisemmin mainitsemani Imatran adventtikirkon johtaja tarttui ojennettuun käteeni kun kohtasimme
Lappeenrannan syöpäosaston odotussalissa viime kesänä. Se oli anteeksipyyntö ja anteeksianto molemmin puolin.
Hän kuoli tautiinsa melko pian kohtaamisemme jälkeen. Varmaan me sitten taivaassa yhdessä itkemme maallista tyhmyyttämme.
Kyösti

                                                        Aiheisiin